Tampere
29 Jun, Wednesday
29° C

Proakatemian esseepankki

Yrityssalaisuuksia kulttuurissaKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Pidimme pajan Apajan yrityskulttuurista tällä viikolla. Aihe kulttuuri herättää minussa paljon ajatuksia ja pohdin tässä esseessä sitä, minne matkaamme Apajan kanssa. Millaisia toimia kulttuurin muuttaminen vaatii ja miksi ylipäätään koemme tärkeäksi nyt pohtia kulttuuriamme. Kulttuuri näkyy ulospäin käyttäytymisessä, puhetavassa ja viestinnässä kokonaisuudessaan. Ilmapiiri on myös hyvä tapa nähdä kulttuurissa tapahtuvia asioita. Tiimi rakentaa omaa kulttuuriaan perustamisesta asti ja prosessi jatkuu kokoajan. Viestintä ja kulttuuri toimivat mielestäni yhteen. Viestinnän avulla voi havainnoida kulttuuria ja erilasia persoonia tiimissä. Moni pieni asia, joka nousee pinnalle räjähdysherkkänä on syntynyt kulttuurimme haasteista.

 

Nyt

Mielestäni tilanteemme on tällä hetkellä hieman ristiriitainen. Koemme varmasti jokainen vallitsevan kulttuurin eri tavalla. Yhteistä meille jokaiselle on, että kaikki kokee tämän hetkisen tilanteen jollakin tavalla epämiellyttäväksi. Huomasin keskustelustamme, että moni kokee, että jotain on jäänyt sanomatta tai tekemättä. Onko ok antaa palaute tiimiläiselle nyt vai menikö tilanne jo ohi, jos siitä on kulunut aikaa? Uskon itse, että pääsemme nopeammin rakentamaan haluttua kulttuuriamme, jos saamme mieltä painavat asiat käsiteltyä yhdessä tiiminä. Yksilön on vaikea ponnistaa eteenpäin, jos kokee luottamuksen puutetta tiimiä kohtaan. Vanhat asiat jäävät helposti kalvamaan mieltä, mikäli omia olettamuksia muiden ajatuksista ei saa vahvistettua tai rikottua.

 

Meistä jokaisella on vastuu tiimistämme ja sen kehittymisestä. Keskustelimme tiimissä myös hiljaisesta hyväksynnästä ja sen vaikutuksesta tiimiin. Mikäli itse kokee, jonkun tilanteen epäreiluna tai toisen käytöksen loukkaavana, on tiimiläisenä vastuu kertoa asiasta. Hiljaa olemalla sallimme monenlaista käytöstä tiimimme sisällä ja palautetta on vaikea antaa toiselle enää tilanteen jälkeen. Koen, että voimme jokainen rohkaistua ottamaan vastuuta tiimistämme. On helpompaa odottaa että joku muu puuttuu tai nostaa kissan pöydälle kuin, että tekisi sen itse. Haasteita luo myös jännitys puhua asioista suoraan koko tiimin kuullen. Mieltä painava asia tai tilanne puidaan helposti pienemmissä ryhmissä tai jonkun toisen kanssa, muttei koko tiimin kesken. Koen, että tämänkaltainen ilmiö on hyvin luonnollista ja inhimillistä. Haluamme tulevaisuudessa luoda kulttuurin, jossa on ok sanoa oma mielipide koko tiimin edessä. Hyvän uskominen ja näkeminen muissa auttaa itseä kertomaan mielipiteen.

 

Kulttuuri, jossa on vaikea kertoa omista virheistä, luo paljon paineita suoriutumiselle. Omien virheiden myöntäminen toisille on todella vaikeaa, mutta sitä voimme harjoitella yhdessä. Mokasta kertominen vahvistaa luottamusta ja antaa myös haavoittuvuudelle tilaa tiimissä. Luodaan kulttuuri, jossa on okei mokata ja kokeilla ilman, että yksilö kokee suurta pettymystä itseensä. Omat virheet jäävät ainakin itsellä helposti kummittelemaan mieleen ja siksi olisi tärkeää uskaltaa myöntää niitä muille. Omien heikkouksien myöntäminen itselle on ensimmäinen askel. Toisille kertomalla saavutetaan henkistä kasvua.

 

Apajan jory tulee varmasti pohtimaan kulttuurimme muutoksia ja viemään meitä kohti haluttua suuntaa. Uskon kuitenkin, että jory tarvitsee paljon tukea ja osallistumista jokaiselta apajalaiselta. Keskustelimme myös esimerkillä johtamisesta ja ristiriitaisista tilanteista aiheen ympärillä. Esimerkillä johtaminen ei ole vain joryn tehtävä vaan jokaisen meistä. Voimme näyttää toinen toisillemme esimerkkiä hyvän kulttuurin ja ilmapiirin luojina.

 

Next step

Teimme pajassa pienemmissä ryhmissä tehtävän, jossa pohdimme Apajan kulttuuria culture map canvan avulla. Aloitimme nykyhetkestä ja teimme sen jälkeen ihanne kulttuurin, joka meillä on valmistuessamme. Oli huojentavaa huomata, että jokainen meistä haluaa muuttaa Apajan kulttuuria samaan suuntaan. Asiat, joita listasimme eivät ole rakettitiedettä. Minulle jäi hyvin mieleen ajatus siitä, että luomme kulttuurin ja yhteishengen, josta voimme olla ylpeitä valmistuessamme. Haluamme kulttuurin, jossa jokaisella meistä on hyvä olla ja tunne kuulluksi tulemisesta. Arvostuksen ja luottamuksen rakentaminen on mielestäni nyt prioriteetti. Sitä kohti voimme mennä pienillä arkisilla teoilla. Toisten kannustaminen ja kiittäminen vahvistaa minäpystyvyyttä ja luottamusta. Nykytilanteessa on mielestäni asioita, joita voimme yhdessä selvittää ja ratkoa. Päästäksemme kohti parempaa kulttuuria ja ilmapiiriä, koen, että asioista on puhuttava. Lisä kuorman kasvattaminen hidastaa etenemistämme ja tilanteesta ylipääsyä. On myös tärkeä ymmärtää, että muutos kohti parempaa tapahtuu pikkuhiljaa.

 

Lähteet:

https://duunitori.fi/tyoelama/mista-tiimialy-se-syntyy

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close