Tampere
29 Jun, Wednesday
29° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen somemainonta ja vaikuttajamarkkinointiKirjoittanut: Kukka-Maaria Halme - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Somemarkkinoinnin kompastuskivet

Somemarkkinointi sekä vaikuttajamarkkinointi ovat olleet jo jonkin aikaa vahvoja markkinoinnin trendejä. On kuitenkin muutamia harhaluuloja joihin yritykset lankeavat helposti. Sami Suhonen ja Akusti Niskanen puhuvat näistä kasvuhakkerit -podcastissään. Ensimmäinen ongelma on Suhosen ja Niskasen mukaan niin sanottu päätön postailu. Tehdään somemarkkinointia ilman minkäänlaista strategiaa. On vaikea kuvitella, että yritykset tekisivät mitään suuria hankintoja tai uusia linjauksia ilman suunnitelmaa. Sosiaalista mediaa pidetään kuitenkin edelleen helppona markkinarakona ilman suurempaa vaivannäköä. Näin asia ei kuitenkaan ole. Sosiaalisessa mediassa on suuret mahdollisuudet vaikuttavaan ja hyvin onnistuneeseen markkinointiin, mutta se vaatii pohjalle paljon työtä.

Seuraa dataa

Podcastissa ehdottomasti suurena mahdollisuutena nähtiin datan seuraaminen. Toisin kuin tv tai lehtimainoksissa, sosiaalisessa mediassa pystyt seuraamaan markkinoinnin vaikuttavuutta. Minkälaiset postaukset herättävät mielenkiintoa ja keskustelua. Kuluttajat itse kertovat mistä he ovat kiinnostuneita, tykkäyksien, jakojen ja kommenttien kautta. Sosiaalinen media mahdollistaa myös markkinoinnin kannattavuuden seuraamisen, mitkä mainokset ovat johtaneet kauppoihin. Somemarkkinoinnissa on tärkeää tuntea ja tunnistaa oma kohderyhmä, sillä kohdennettu markkinointi on usein kannattavaa. Dataa seuraamalla on mahdollisuus tutustua myös omaan kohderyhmään paremmin. Ketkä tykkäävät postauksista ja kuka ostaa tuotteita markkinoinnin kautta. Näihin henkilöihin kannattaa tutustua tarkemmin. Mistä muuta he pitävät ja mitä muita tuotteita he ostavat. Näiden henkilöiden kautta on mahdollistaa löytää uusi asiakkaita, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteista nykyisen asiakasryhmän kanssa.

Yritysten tulee muistaa, ettei tuottava somemarkkinointi ole ilmaista. On tärkeä tutustua sosiaalisen median mahdollisuuksiin, koska silloin on helpompi ymmärtää mistä somemarkkinoinnin hinta koostuu ja mitä sen edes tulisi sisältää.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka on toteutettu yhdessä sosiaalisen median vaikuttajan kanssa. Vaikuttaja on henkilö, jolla on laaja seuraajakunta sosiaalisessa mediassa ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan yleisöönsä. Vaikuttajat usein hyödyntävät erilaisia sosiaalisen median kanavia. Viime aikoina perinteisten vaikuttajien rinnalle ovat nousseet mikrovaikuttaja. Heillä on usein huomattavasti vähemmän seuraajia, mutta heidän seuraajakunta on tarkemmin ja selkeämmin rajattu, jonkun tietyn teeman ympärille. Mikrovaikuttajien profiilit ovat usein hyvin vuorovaikutteisia ja heillä on vahva yhteys seuraajiinsa. Tästä syystä myös mikrovaikuttajat ovat usein hyvä yhteistyökumppani yritykselle. Vaikuttajamarkkinointi voi tapahtua ulkopuolisen vaikuttajan kautta tai jonkun yrityksen sisällä olevan henkilön avulla.

Matti Perkiö muistuttaa vastavirta -podcastissa asiakasmarkkinoinnin tärkeydestä. Miten yritys voi ottaa asiakkaat mukaan markkinointiin? Sosiaalinen media on mahdollistanut niin sanotun puskaradion laajemman leviämisen. Puskaradio eli kuluttajalta toiselle tapahtuva markkinointi on varsinkin pienillä yrityksillä suuressa roolissa. Yritys tuntuu heti luotettavammalta ja helpommin lähestyttävältä, kun ystävä on kertonut tämän palveluista ja omista kokemuksista yrityksen kanssa. Tätä tapahtuu nykypäivänä myös paljon sosiaalisessa mediassa. Vaikka palaute ei menisi suoraan yritykselle, niin hyvästä kokemuksesta halutaan kertoa. Tämä on yritykselle arvokasta markkinointia.

Kasvuhakkerointi

Perkiön mukaan myös growth hacking eli suomennettuna kasvuhakkerointi on viimevuosien yksi suurimpia markkinointi trendejä. Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on hankkia yritykselle mahdollisimman nopeasti uusia maksavia asiakkaita pienillä resursseilla. Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on löytää uudenlaisia, kiinnostavia ja helppoja tapoja markkinoida. Sen keskiössä on aina myynnin lisääminen. Kasvuhakkerointi voidaan kutsua sosiaalisen median hyötykäytön optimoimiseksi. Yksi hyvä esimerkki kasvuhakkeroinnista on Perkiön mukaan asiakkaan vieminen eteenpäin ostopolulla automatisoituneesti.

Vaikuttajamarkkinoinnin hinnoittelu

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta koostuu useista eri tekijöistä, jotka vaikuttaja sekä yrityksen on syytä ottaa huomion.

Emmi Lehtomaan somekupla -podcastissa avataan hyvin niitä asioita, jotka vaikuttavat sometyön hinnoitteluun. Yksi suuri vaikuttava tekijä on se, tekeekö vaikuttaja suoraan töitä yrityksen kanssa vai tuleeko yhteistyö vaikuttajaverkoston tai -toimiston kautta. Vaikuttajaverkoston kautta työskentely on riskittömämpää, sillä he hoitavat tarjouksen ja sopimuksen teon sekä tulosten seuraamisen vaikuttajan puolesta. Tällöin vaikuttajalle jään tehtäväksi vain itse sisällöntuotto. Jos vaikuttaja tekee yhteistyötä suoraan yrityksen kanssa, hänen on hoidettava kaikki asiat itse. Emmin mukaan suoraan yrityksen kanssa tehdyistä yhteistöistä voi saada 20-50% enemmän tuottoa, kuin vaikuttajaverkoston kautta tehdyistä töistä. Hän kuitenkin suosittelee varsinkin aloittelevan vaikuttajan tekevän yhteistyötä molemmilla tavoilla. Suoraan yritykselle tehty yhteistyö luo hyviä kontakteja, mutta vaatii vaikuttajalta omaa aktiivisuutta mm. tarjousten tekemisessä. Yrityksen näkökulmasta tässä ei ole suurta eroa. Yrityksen tulee kuitenkin suorissa yhteistöissä luottaa vaikuttajan omaan harkintakykyyn ja olla häneen suoraan yhteydessä. Vaikuttajaverkosto voi helpottaa yrityksen yhteydenpitoa sillä he ovat yhteydessä verkostossa tiettyyn yhteyshenkilöön ja tämä tekee tarvittavat työt vaikuttajan kanssa.

Mitkä asiat sitten vaikuttavat hinnoitteluun? Yritykset haluavat tietää kuinka paljon yksi postaus tai Instagram story tavoittaa ihmisiä. Myös seuraajien sitoutuneisuus ja tilin vuorovaikutteisuus vaikuttaa hintaan. Sitoutuneet seuraajat ovat muita todennäköisemmin valmiita hankkimaan vaikuttajan mainostamia tuotteita. Dataa seuraamalla saadaan myös selville, kuinka hyvin vaikuttajan kohderyhmä vastaa yrityksen tavoiteltua asiakasryhmää. Näiden on hyvä olla linjassa.

Pitkissä yhteistöissä yhden julkaisun arvo usein laskee, mutta pidemmät sopimukset luovat taloudellista turvaa vaikuttajalle. Myös sisällön laatu ja sen käyttöoikeudet ovat hintaan vaikuttavia tekijöitä.

 

 

Lähteet:

Suhonen S. Niskanen A. 2018. Kasvuhakkerit -podcast. Tämän takia markkinointi sosiaalisessa mediassa menee päin persettä. Julkaistu 26.20.2018 Suplassa. Kuunneltu 11.4.2020.

Perkiö M. 2019. Vastavirta -podcast. Kasvuhakkerointi ja vaikuttajamarkkinointi. Julkaistu 30.1.2019 Suplassa. Kuunneltu 11.4.2020.

Lehtomaa E. 2020. Somekupla -podcast. Miten sometyö hinnoitellaan? Julkaistu 30.3.2020 Suplassa. Kuunneltu 11.4.2020.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close