Tampere
30 May, Tuesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjän talousvuosiKirjoittanut: Annika Äijälä - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Yrittäjän talousvuosi

 

Alustin loppusyksystä pajan ”Kuinka tehdä taloudesta seksikästä”, ja yksi osa-alue oli yrittäjän taloushallintavuoden avaaminen tiimille. Liitin esseen loppuun vuosikellon, joka on rakennettu Promisian tilikauden huomioitavien asioiden pohjalta.

 

Oletko koskaan miettinyt, mitä yrittäjän talousvuoteen kuuluu? Mieleesi varmasti nousee sanoja verottajasta vatulointiin asti. On oleellista olla tietoinen siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon talouden saralla vuosikelloa ja toimenpiteitä suunnitellessa. Tärkeät päivämäärät eivät unohdu, ja olet koko ajan kartalla siitä, mitä yrityksessänne tapahtuu vuoden mittaan.

 

”Yrityksen pitää täyttää tietyt viranomaisten asettamat vaatimukset kirjanpidon ja taloudenpidon osalta tilikauden ja kalenterivuoden aikana. Osa vaatimuksista liittyy kirjanpitoon ja verotukseen, ja osa palkanmaksuun ja henkilökunnan asioiden hoitamiseen.” (Isosävi, Palkkaus.fi)

 

Lähdetään liikenteeseen tutkimalla jotain peruskäsitteitä, mitkä ovat keskeisiä talouden ymmärtämisen kannalta. Käsitteet ovat meille kaikille varmasti tuttuja, mutta kuten tiimissämme todettiin, niiden muistaminen saattaa olla haastavaa, mikäli termien kanssa ei joudu olemaan tekemisissä useasti. Termistö kuuluu kuitenkin vuosikellon ymmärtämiseen, ja vuosikellosta on enemmän hyötyä kun siihen sidotut sanat ovat tuttuja, eivätkä aiheuta kauhunsekaista ”en minä tiedä” – reaktiota. Ymmärtämällä yrityksen taloutta ja sen termistöä sekä rakennetta, ymmärrämme paremmin yrittäjyyttä itsessään. Kuitenkin kaikki yritystoiminnassa vaatii myös taloudellisen ajattelun puolen, ja ymmärtämällä lukuja ja niiden lainalaisuuksia osaamme maksimoida oman toimintamme.

 

Termistö haltuun

  

Meidän on pidettävä mielessämme, että kaikki mitä teemme yrityksessämme, lähtökohtaisesti kuuluu kirjanpidon piiriin. Kirjanpito on nimensä mukaisesti ”yritystoiminnan tuottojen, kulujen, omaisuuden, varojen ja velkojen jatkuvaa kirjaamista sekä vuosittaisen tilinpäätöksen tekemistä. ” (Finago)

 

Tilinpäätös tehdään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, ja tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase sekä vaadittu kirjanpitoaineisto. Tuloslaskelma kuvaa mistä yrityksen tulot ja menot ovat koostuneet tilikauden aikana. Tuloslaskelmasta saadaan selville yrityksen kannattavuus, sekä tilikauden liikevoitto tai -tappio. Tilinpäätöksen toinen tärkeä osa, tase, kertoo yrityksen varallisuuden ja velkojen suhteen. Pelkkä tuloslaskelma ei huomioi tätä. Taseeseen lasketaan oma pääoma mukaan, mikä Promisialla tarkoittaa osuusmaksuja.

 

Finagon Yrityksen taloushallinnon ABC:ssä kuvaillaan kirjanpitoaineistoa liitteinä. Vaikka myynti- ja ostolaskuja pidetään osana arkea, eikä niitä välttämättä nähdä ilmeisenä osana kirjanpitoaineistoa, nämä kuuluvat kuitenkin tilinpäätökseen vaadittuun aineistoon. Siksi on oleellista, että myynti- ja ostolaskut on kirjattu oikein, ja että niissä näkyy tilitettävä arvonlisävero oikein. Muita kirjanpitoaineistoon kuuluvia tositteita on kuitit, viranomaisilmoitukset (esimerkiksi poliisin luvat tapahtumista), sekä verotodistukset.

Kuitteja kuuluu säilyttää joko sähköisessä tai fyysisessä muodossa verokauden jälkeen kuusi vuotta, mikä perustuu aikaan, jolloin verotusta voi vielä oikaista. Kuittien tulisi olla myöskin aikajärjestyksessä.

 

Kun ilmoitamme lukuja ja laskemme niitä, on hyvä myös muistaa ilmoittaa kaikki aina alv 0%. Tämän voi ajatella vaikka niin, että arvonlisävero on verottajalle tilitettävä osuus myynneistä, emmekä saa realistista liikevaihtoa laskettua itsellemme, jos siihen kuuluu ”verottajan osuus”.

 

Myynnin seurannan ja ymmärtämisen kannalta oleellista on tankata vielä nämä muutamat termit:

  • Myyntituotto (myyntimäärä x myyntihinta), kutsutaan myös liikevaihdoksi
  • Katetuotto kertoo paljonko myydystä tuotteesta jää katetta yritykselle muuttuvien kulujen (tuotteen valmistuskustannukset/ostohinta) jälkeen
  • Tulos muodostuu, kun liikevaihdosta (myyntituotosta) vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset.

 

Joko puuduttaa? Ei hätää, olet jo melkein voiton puolella!

 

Tiedätkö sinä yrityksenne kriittisen pisteen? Osaava Yrittäjän mukaan kriittinen piste kertoo, millaisella myynnin määrällä saadaan kiinteiden kustannusten verran katetuottoa. Kriittisen pisteen kohdalla yrityksen tulos on pyöreä nolla euroa, ja tästä voikin päätellä, miten tulos tai tappio syntyy. Kriittinen piste on hyvä tietää, sillä sen mukaan pystyy suhteuttamaan myyntitavoitteita tavoitellun tuloksen mukaan. Tästä voidaan jalostaa myynnin seurantaa pienempiin palasiin; jos lasketaan tavoiteltu kuukausimyynti kriittisen pisteen mukaan, pystytään myyntiä seuraamaan tehokkaammin ja reagoimaan tilanteeseen tarpeen vaatiessa.

No miten tämä kaikki liittyy talouden vuosikelloon?

 

Esseen lopusta löytyvässä kuvassa on jaoteltu yrityksen taloushallinnon keskeisimmät huomioitavat asiat kuukausittain. Promisiassa luodaan budjetti muutaman kerran vuodessa. Kaikki nämä yläpuolella luetellut asiat auttavat esimerkiksi myyntitavoitteiden luomisessa ja vuosikellon luomisessa. Kun tunnistetaan, mistä kaikesta koostuu yrityksen kate ja mitä tositteita täytyy toimittaa kirjanpitoon ja miten usein, helpottuu työ vuositasolla valtavasti.

 

 

Ihana kamala verottaja

 

 

Promisia laatii arvonlisäveroilmoituksen ja tilittää arvonlisäveron neljä kertaa vuodessa. Tämä tulee meillä muuttumaan, koska liikevaihtomme on ylittänyt 100 000 euroa vuodessa. Alle 100 000€ liikevaihdon omaavat yritykset voivat tilittää maksettavat alv:it neljä kertaa vuodessa, mutta yritykset, joiden liikevaihto on suurempi, ilmoittavat ja tilittävät maksettavat arvonlisäverot kuukauden välein.

Mikäli yrityksen tulos jää voiton puolelle, siitä kuuluu tilittää 20 prosentin yhteisön tulovero huhtikuussa, samoihin aikoihin kun tilinpäätöksen tulee olla viimeistään valmis.

 

EU-yhteisömyynti tuli itselleni uutena asiana viime keväänä, kun laskutimme KV-tiimin projekteja. Tilikauden aikana yrittäjän on hyvä olla perillä myös siitä, että edellisen kuukauden EU-yhteisömyynnit tavaroista ja palveluista tulee tehdä ALV-ilmoitus kuukauden 23. päivään mennessä. Promisian vuosikellosta näkee myös, milloin uudet verokortit astuvat voimaan, ja milloin ne pitää päivittää palkanmaksujärjestelmiin. Näppärää, eikö?

 

 

Muuta huomioitavaa

 

Maksamme Promisiassa kerran vuodessa vakuutuksia (Ilmarinen ja OP). Ilmariselle ilmoitetaan maksetut palkat alkuvuodesta. Jos yrityksellä on sovittu palkanmaksupäivä, voi olla hyödyllistä lisätä vuosikelloon myös tuloveron ilmoittamista koskeva muistutus. Vuosikellosta löytyy myös tieto siitä, milloin kirjanpitäjälle täytyy lähettää mitäkin tositteita, kuten esimerkiksi myyntiraportteja tietyltä kolmannekselta. Kirjasin myös kuukausittaiset kiinteät kulut, osavuosikatsauksen tallentamisen, sekä muita meille oleellisia asioita tähän värien sekametelisoppaan.

Työkaluna tämä on todella hyödyllinen, sillä vuosikellon saa upotettua myös exceliin, tai sen saa ladattua kuukausikohtaisena ”tehtävälistana”, jonka voi nostaa tiimitilaan esille. Jokainen vuosikello tietenkin näyttää juuri siltä, miltä yrityskin. Tärkeintä on huomioida juuri ne asiat, joita oman yrityksen taloushallinnossa kokee keskeisiksi, ja mitkä on hyvä tuoda myöskin tiimin tietoon mahdollistaen näin muidenkin oppimisen.

 

Tämä vuosikello on tehty Plandiscin sivuilla, ja suosittelen sen käyttämistä vahvasti muillekin! Toivon, että luettuasi tämän esseen koet, että sait juuri jotain oivalluksia yrittäjän talousvuodesta.

 

 

Kuva 1. Promisian talouden vuosikello

 

Lähteet:

 

Vero, 2019. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät. Luettu 7.10.2019.

 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritys_ja_yhteisoasiakkaiden_tarkeat_paivamaarat/

 

Isosävi, J. Yrityksen vuosikalenteri. Luettu 7.10.2019 .

https://www.palkkaus.fi/cms/article/yrityksen_vuosikalenteri

 

Osaava Yrittäjä. Katetuottolaskenta. Luettu 7.10.2019.

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/katetuottolaskenta

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close