Tampere
07 Dec, Wednesday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Yksilö: Joryn toimintakertomusKirjoittanut: Noora-Emilia Hassinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

TOIMINTAKERTOMUS PROMISIAN JORYSTA, KEVÄT 2019

Kun valitsimme tiimillemme helmikuussa uuden business leaderin päätimme, että hän saa valita itselleen sopivaksi katsomansa johtoryhmän. Kun minut valittiin business leaderiksi valitsin ensimmäisenä johtoryhmään Joonatanin, jonka kanssa mietimme yhdessä muut johtoryhmän jäsenet. Halusimme mahdollisimman monipuolisen johtoryhmän, jossa olisi hyvin eri tyylisiä ihmisiä, erilaisilla vahvuuksilla, osaamisalueilla ja mielipiteillä. Päätimme valita johtoryhmään lisäksemme Ingan, Salla N., ja Teemun.

Ennen ensimmäistä johtoryhmän kokousta perehdyin johtoryhmän tehtäviin ja tavoitteisiin erilaisten artikkelien avulla. Kokosin artikkeleista keräämäni tiedon avulla esityslistan ensimmäistä johtoryhmän kokoustamme varten.

Ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa kävimme läpi johtoryhmän tehtäviä ja tavoitteita, ja sen lisäksi asetimme tavoitteita tulevalle kaudelle ja konkretisoimme niitä.

Jaoimme johtoryhmän tavoitteet kahteen eri kategoriaan:

  1. Kuinka haluamme toimia ryhmänä? Mitkä ovat johtoryhmän sisäiset pelisäännöt? (Innokylä).
  2. Mitä haluamme saada aikaan? Millaista toimintaa ja muutosta olemme johtoryhmänä viemässä läpi? (Innokylä).

Loimme itsellemme johtoryhmän sisäiset pelisäännöt ja mietimme, että kuinka ryhmädynamiikkamme toimisi parhaiten. Totesimme, että koska yrityksemme hallitus on ”nukkehallitus”, meidän täytyy johtaa koko kokonaisuutta eli strategista sekä operatiivista tasoa (Huura & Leinonen 2018).

Toteutimme riskianalyysin, jonka pohjalta kartutimme tiimimme eniten huomiota vaativat kehityskohteet, joiden pohjalta lähdimme miettimään, että millaista muutosta haluamme toiminnallamme saada aikaan. Konkreettisia tavoitteita emme kerenneet ensimmäisessä kokouksessa vielä asettaa. Seuraavissa kahdessa kokouksessa jatkoimme tavoitteiden asettamista esiin nousseiden yhdentoista kriittisimmän kehityskohteen pohjalta. Mietimme tavoitteillemme seuranta mittareita ja kuinka loisimme strategian, joka olisi linjassa yrityksemme vision, mission ja arvojen kanssa (Esseepankki 2015).

Kun saimme tavoitteemme selkeytettyä, konkretisoimme ne seuraavissa kokouksissa ja mietimme niille vastuuhenkilöt. Eli määrittelimme, kuka meistä on vastuussa mistäkin strategian osa-alueesta ja mitä se tarkoittaa käytännössä (Innokylä).

Seuraavaksi mietimme, että kuinka viestiminen tiimille asettamistamme tavoitteista. ”Koska ihmisiä on vaikea muuttaa, tulee asioista viestiä siten, että se luo edellytykset ihmisten halulle muuttua ja ottaa muutos vastaan.” (Kilpinen 2018, 150). Totesimme, että emme voi vain suoraan kertoa tiimille, että ”nämä ja nämä ovat tavoitteemme”, vaan heidänkin on päästävä mukaan päätöksentekoon ja tunnettava osallisuutta, jotta voivat sitoutua tavoitteisiin. Suunnittelimme ja pidimme yhden tiimitiistai kerran, jossa käytiin yksilöiden tavoitteita läpi ja liitimme ne Promisian tavoitteisiin. Kevään viimeisessä johtoryhmän kokouksessa teimme päätöksiä erinäisistä juoksevista asioista, jotka vaikuttavat tulevaan kesään ja syksyymme.

Yksi asia, joka meidän oli tarkoitus toteuttaa, ja joka oli meidän esityslistoissakin on johtoryhmäkortti. Johtoryhmä kortin tarkoituksena on määrittää omat vahvuudet ka kehitystehtävät johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä (Lauronen). Johtoryhmäkorttiin voi ja kannattaa siis kirjoittaa erikseen omat kehittymistavoitteet johtajana ja johtoryhmän jäsenenä (Lauronen). Tämä olisi ollut todella mielenkiintoinen tehtävä, ja teimmekin sitä varten jo jokainen yksilöinä kartutusta omista heikkouksistamme ja vahvuuksistamme. Ehdottomasti haluan toteuttaa sen vielä myöhemmin yhdessä johtoryhmän kanssa ja seurata kehitystämme.

Nautin johtoryhmä työskentelystä, sillä se on haastavaa, innostavaa, vastuullista ja johdonmukaista. Johtoryhmätoiminnan aikana täytyy kyseenalaistaa välillä omatkin päätöksensä, valintansa ja ajatuksensa, joka on vain hyvä asia oppimisen ja kehittymisen kannalta. On mukava työskennellä motivoituneen työryhmän kanssa, jolla on kaikilla sama suunta Promisian suhteen, vaikkakin eriäviä mielipiteitä totta kai on hyvä ja pitääkin olla.

Mielestäni on hyvä asia, että johtoryhmä kautemme jatkuu kesän ajan ja sen jälkeen edelleen, sillä muuten työmme olisi jäänyt pahasti kesken. Pääsimme juuri ennen viimeistä yhteistä opiskeluviikkoa siihen pisteeseen, että olimme saaneet tavoitteet ja vastuutehtävät asetettua, mutta emme olleet vielä päässeet kunnolla jalkauttamaan niitä käytäntöön. Olisi siis tuntunut hölmöltä jättää työ suoraan ”kesken” ja heittää pallo taas seuraavalle selvitettäväksi.

Nyt pääsemme kesän ja ainakin alkusyksyn aikana testaamaan tekemiämme päätöksiä käytännössä ja tarkastelemaan, että mitkä tehdyt päätökset toimivat ja mitkä eivät. Näin ollen pääsemme vielä reflektoimaan toimintaamme ja korjaamaan sitä sen mukaan. Sen jälkeen on myös huomattavasti luontevampaa siirtää nämä vastuutehtävät seuraaville, kun voi kertoa jo joitakin asioita, jotka selkeästi toimivat Promisian johtamisessa, jotka taas vastaavasti eivät. Johtoryhmätyö on erittäin tärkeää ja haastavaa yrityksen kehittämistyötä, jota voisi olla todella mielekästä tehdä jatkossakin. ”Johtoryhmän esimerkillä ja johtamiskäyttäytymisellä on suuri vaikutus myös muun henkilöstön toimintatapoihin.” (Lehtinen, 2013).

 

 

LÄHTEET:

Lehtinen, E. 2013. Johtoryhmä – johtamisen tehokas työkalu vai toimeton rupattelukerho?. Blogi Janne. Www-sivu. Luettu 17.5.2019.

http://esalehtinen.blogijanne.fi/2013/12/09/johtoryhma-johtamisen-tehokas-tyokalu-vai-toimeton-rupattelukerho/

Johtoryhmän kehittäminen. Innokylä. Pdf-tiedosto. Luettu 17.5.2019.

https://www.innokyla.fi/documents/990395/3348b534-b9ce-48de-b66d-c71e06e04ae8

Lauronen, H. Johtoryhmätoiminta hyödyttämään johtamista. Johtamisen kehitys. Www-sivu. Luettu. 17.5.2019.

https://www.johtamisenkehitys.fi/mita-tarjoamme/johtoryhmatoiminta-hyodyttamaan-johtamista/

Huura, J. & Leinonen, S. 2018. Hallituksen ja johtoryhmän tehtävät. Esseepankki. Www-sivu. Luettu 17.5.2019.

http://esseepankki.proakatemia.fi/hallituksen-ja-johtoryhman-tehtavat/

  1. Visio ja strategia. Esseepankki. Www-sivu. Luettu 17.5.2019.

http://esseepankki.proakatemia.fi/visio-strategia-2/

Kilpinen, P. 2018. Inspiroitunut – Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä? Jyväskylä: Docendo Oy.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close