Tampere
05 Feb, Sunday
-10° C

Proakatemian esseepankki

Työkalu yhteisen toiminnan reflektoimiseenKirjoittanut: Emilia Taivainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kaikkien aivot käyttöön
Sirkka Heinonen
Rea Klingberg
Päivi Pentti
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Oman tiimini kanssa käytämme oppimistuokioiden ja palavereiden jälkeen motorola -menetelmää, jonka avulla reflektoimme yhteistä toimintaamme. Toisin sanoen, viimeiset 5-15 minuuttia oppimistuokion tai palaverin lopusta käytämme vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Mikä meni hyviin? Mikä meni huonosti? Mitä opimme? Mitä viemme käytäntöön? Olemme käyttäneet kyseistä menetelmää kaksi vuotta, joten haluan viedä omalle tiimilleni testiin hieman erilaisen version motorolasta yksilöiden ja koko tiimin toiminnan reflektointiin. Tässä vaiheessa en halua missään nimessä sanoa, että motorola olisi huono menetelmä. Päinvastoin, sen avulla on todella hyvä aloittaa reflektointi. Minulla on vain tullut sellainen tunne, että omassa tiimissäni yllä mainitut kysymykset ovat hieman kuluneet ja haluan pukea ne uuteen muotoon. Löysin tämän menetelmän, jota seuraavaksi kuvaan Kaikkien aivot käyttöön kirjasta. Kirjassa menetelmä otsikoitiin nimellä ”Miten kokous meni?” – minä tulen puhumaan siitä motorolan sovelluksena. Tämä menetelmä reflektoi tekemistä neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat merkitys, ajattelu, tunne ja tekeminen. Alun perin menetelmä on laadittu esimiehen oman toiminnan reflektoimiseen, mutta mielestäni se sopii todella hyvin myös tiimeihin ja erilaisiin työryhmiin. Sovelletun version kysymyksissä huomioidaan sekä tiimi että yksilöt.

 

Käytännön toteutus

Varaa tapaamisen lopusta 5-15 minuuttia aikaa kysymyksien läpikäymiseen. Sanalla ”tapaaminen” tarkoitan kaikkia tiimin tai työryhmän yhteisiä hetkiä aina innovointi-iltapäivistä päivittäisiin kokouksiin. Ajan sallimissa rajoissa voit itse määrittää pyydätkö vastauksen kysymyksiin kaikilta osallistujilta vai vain niiltä kenellä sattuu tulemaan jotain mieleen. Molemmat ovat tilanteeseen ja aikaresursseihin suhteutettuna hyviä vaihtoehtoja. Suosittelen kuitenkin, että välillä jokainen osallistuja sanoo ajatuksensa. Muuten voidaan helposti ajautua siihen tilanteeseen, että aina puhuvat vain samat ihmiset ja hiljaisemmat tyydyttäytyvät ajatukseen: ”No kohta se Matti kuitenkin sanoo jotain, niin minun ei tarvitse.”

Kysymysten läpikäymisen aikana suosittelen kirjoittamaan tiimiläisten tai työryhmän jäsenten vastauksia ylös. Ihan muutamakin sana paperille auttaa muistamaan mitä asioita reflektiossa nousi ilmi. Myöhemmin näiden muistiinpanojen pohjalta voi kirjoittaa asioita ylös laajemmin ja tätä kautta kehittää toimintaa. Tätä motorolan sovellusta voi hyödyntää myös viikkotasolla, esimerkiksi jokaisen viikkopalaverin alussa käytetään sama aika edellisen viikon reflektoimiseen hyödyntäen samoja kysymyksiä.

 

Kysymykset

Merkitys

 • Mikä merkitys tällä tapaamisella oli yhteisen tavoitteemme kannalta?
 • Mitä hyötyä tästä oli itselleni?
 • Mitä konkreettista tästä seuraa?

Ajattelu

 • Miten osasimme sparrata toistemme ajattelua ja ajatella yhdessä?
 • Syntyikö uutta ajattelua?
 • Mitä oivalsin?

Tunne

 • Millainen vire ja fiilis tapaamisessa vallitsi?
 • Missä tunnelmissa tulin ja missä tunnelmissa lähden?
 • Latistinko vai nostinko tunnelmaa?
 • Tunsitko jotain erityistä?

Tekeminen

 • Mitä hyötyä tästä oli yhteiselle toiminnallemme?
 • Mikä oli konkretian ja abstraktin ajattelun suhde?
 • Mitä meidän kannattaa jatkossa tehdä toisin?

Kysymyksiä kannattaa vaihdella ja valita sen mukaan millainen tapaaminen on kyseessä ja mitkä kysymykset palvelevat parhaiten tarkoitusta. Hyvä ohjenuora on valita ainakin yksi kysymys jokaisen kategorian alta. Oman tiimini tapauksessa uskon, että oppimistuokioiden jälkeen tulemme painottamaan kysymyksiä merkitys- ja ajatteluosion kysymyksiin ja projektipalavereiden jälkeen on puolestaan hyvä tarkastella tekemiseen liittyviä kysymyksiä. Tunneosion alle sijoittuvien kysymyksien testausta odotan mielenkiinnolla, sillä ne ovat meille täysin uusia. Yhteisissä tapaamisissa vallitsevaan tunteeseen on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota, sillä huono fiilis ja vire voi latistaa tärkeän ja innostavankin aiheen. Uskon, että tämän työkalun avulla tunteille luodaan sijaa, niistä puhutaan ja niihin kiinnitetään enemmän huomiota.

Mukavia toiminnan reflektoimisen tuokioita tiimeihin ja työryhmiin!

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close