Tampere
21 Jan, Thursday
-5° C

Proakatemian esseepankki

Yhdessä ylivoimaisiaKirjoittanut: Aaron Siljander - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Huipputuottava organisaatio
Marko Kesti
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kirjassaan, ”Huipputuottava organisaatio”, Marko Kesti kertoo, millaisen tekemisen kautta yrityksestä voi tulla huipputuottava. Kirjassa oli paljon mielenkiintoisia ajatuksia. Heti kirjan luettuani aloin seuraamaan yleistä menoa Proakatemialla. En vielä tässä vaiheessa paljasta vastausta edelliseen lauseeseen. Saat sen selville, kun luet hieman pidemmälle. 

 

Työministeriön tutkimuksessa tunnistettiin huipputuottavalle organisaatiolle seuraavia tekijöitä: 

 • Jäsenillä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet 
 • Jäsenillä paljon vastuuta sekä omasta että ryhmän määrällisistä ja laadullisista tavoitteista 
 • Jäsenillä on monipuolista osaamista ja kykyä tarvittaessa jakaa tehtäviä keskenään 
 • Hyvä vuorovaikutus ryhmän sisällä sekä sen ulkopuolisiin tahoihin 
 • Hyvistä tuloksista palkitaan 
 • Dialogiin perustuva valveutunut esimiestoiminta (Ylöstalo 2005) 

 

Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että viestintä on tärkeässä roolissa. Akatemialla olen huomannut, että aina kaikki viestit eivät syystä tai toisesta aina mene perille. WhatsApp-ryhmään kirjoitetut viestit hukkuvat helposti ja ainakin meillä Evisionissa on vielä totuteltavaa Slackin käytämisessä. 

Yhteisössämme on hyvin paljon erilaista osaamista, joka myös mainitaan yhtenä tekijänä huipputuottavuuteen pääsemisessä. Ristipölytykset ja yleinen yhdessä oleminen pakottavat meidät tutustumaan toisiimme yhteisön sisällä ja näin ollen hiljainen tieto leviää organisaatiossa. 

 

Yrityksen sisäinen yhdessä yrittäminen synnyttää innostuneen ilmapiirin, jossa osataan nauttia myös onnistumisistaTyöntekijät myös sitoutuvat tekemiseensä entistä paremmin, kun he ymmärtävät sen, miksi yritys on olemassa ja mitä se tavoittelee  

Lopettaako huipputuottava organisaatio kehittymisen hyviin tuloksiin vai varmistaako se, että tulokset paranevat myös jatkossa? Me molemmat tiedämme, että vastaus on tuo jälkimmäinen. Lopettaisitko itse kehittymisen, kun saisit hyvän tuloksen aikaan vai jatkaisitko, jotta kehittyisit vielä paremmaksi? Huipputulosta tekevä yritys haluaa totta kai parantaa tuloksiaan koko ajan.  

 

Seuraavat strategiset elementit lisäävät organisaation positiivista psykologista energiaa: 

 • Organisaation arvot, tehtävät ja tavoitteet ovat kaikkien tiedossa 
 • Tunnistetaan kyvykkyydet, joilla edesautetaan tavoitteiden toteutumista 
 • Koko organisaatio osallistuu kyvykkyyksien kehittämiseen 
 • Hiljaisen tiedon jakamista edistetään ryhmissä ja ryhmien välillä 
 • Palkitseminen suosii innovatiivisuutta ja kehittymistä 
 • Tuottavuutta ja innovatiivisuutta parannetaan teknologisilla ratkaisuilla 
 • Tuotteistuksella tuodaan lisäarvoa kaikkeen toimintaan. (Kesti 2007, 55) 

 

Organisaatiossa esimiehen tulee asettaa työntekijät oikeille pelipaikoille, jotta työntekijöistä saada täysi potentiaali käyttöön ja tavoitteisiin päästään oikeaan aikaan. Jotta yritys voi kehittyä, jokaisen työntekijän tulee haluta kehittää itseään ja työyhteisöään.  

Mikä tahansa organisaatio voi kehittyä huipputuottavaksi, jos vain haluaa. Meillä Evisionissa on kova halu oppia ja kehittyä. Olen huomannut saman ilmiön muuallakin Proakatemialla. Oppimisen- ja kehittymisen halu on suuri. Akatemialla omasta mielestäni toteutuu hyvin monta edellä mainittua huipputuottavuuteen boostaavaa elementtiä. Ne, jotka eivät vielä toteudu, ovat varmasti tiedossa ja niiden toteutumisen eteen tehdään töitä. Itse vien kirjan oppeja ja ajatuksia käytäntöön ja tuo oman panokseni pöytään, jotta saamme Evisionista huipputuottavan organisaation. 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close