Tampere
16 Jun, Wednesday
9° C

Proakatemian esseepankki

Why Are We In A Team? Effects Of Teamwork And How To Enhance Team Effectiveness?Kirjoittanut: Olivia Pynnönen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
An Introduction to Work and Organizational Psychology: An International Perspective
Nick Chimel
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Kirjoitin tämän tiivistelmän osana työ- ja organisaatiopsykologian kurssia. Yhtenä kirjana kurssilla käytettiin An introduction to work and organizational psycholocy nimistä teosta. Tiivistelmä on tehty yhdestä kirjan luvusta, jossa käsitellään tiimityöskentelyä. Alussa kuvaillaan tiimityön hyötyjä yksilölle, tiimille sekä organisaatiolle. Luvussa käsitellään myös, miten tiimityö eroaa muista tavoista työskennellä ryhmässä, millaista on tehokas tiimityö ja miten tiimin tehokkuutta voitaisiin parantaa niin, että se onnistuisi parhaiten tehtävässään.

 

Yksittäiselle työntekijälle tiimityö antaa mahdollisuuden oppia muilta, mielihyvää yhdessä tekemisestä ja onnistumisesta. Työtaakka jakautuu useammalle tekijälle ja yksittäinen tiimin jäsen voi keskittyä omaan tehtäväänsä. Tiimi hyötyy jäsentensä erilaisista vahvuuksista ja näkemyksistä. Organisaatiolle tiimityö on tehokas tapa saada asioita tehdyksi.

 

Tiimityön ominaispiirteisiin kuuluu yhteinen tavoite, jonka eteen työskennellään.  Kaikki tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan ja kunkin tiimin jäsenen suoristus heijastuu myös muiden suoritteeseen.

 

Tiimityö ei aina ole tehokasta. Luvussa kerrotaan IMOI- mallista, joka kuvaa tiimityötä panosten ja tuotosten välisenä prosessina.  Panoksina nähdään tiimin jäsenten yksilölliset ominaisuudet, tiimin kokoonpano, tehtävien suunnittelu sekä organisaation tiimille antama tuki.  Lisäksi tiimityöhön vaikuttavat tiimin johtaminen, jäsenten oppimiskyky, ryhmädynamiikka ja jäsenten väliset suhteet. Tehokkaassa tiimityössä kaikki työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Sekä tiimi että sen jäsenet oppivat toisiltaan, kasvavat ryhmänä ja yksilöinä ja tiimin tulokset ovat yhteneväiset organisaation tavoitteiden kanssa.

 

Chimel, N., Fraccaroli, F. & Sverke, M. 2017. An introduction to work and organizational psychology. Englanti.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close