Tampere
28 Nov, Monday
-1° C

Proakatemian esseepankki

VuorovaikutustaitojaKirjoittanut: Joonatan Halonen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

 

Vuorovaikutustaitoja on aina hyvä silloin tällöin vahvistaa. Vahvistuminen tapahtuu toisaalta päivittäin kaikissa erilaisissa kohtaamisissa, mutta silloin niihin ei välttämättä kiinnitetä niin paljoa huomiota. Meillä Proakatemialla vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä. Noin 20 hengen tiimin kanssa työskenneltäessä on väistämätöntä, että erimielisyyksiä esiintyy. Omien mielipiteiden esille tuominen on myös yksi asia, joka pitää tehdä oikein, jotta dialogi ja keskustelun taso pysyy laadukkaana.

 

Dialogi

 

Kaksi kertaa viikossa pidämme tiimiemme kesken pajoja. Näissä pajoissa on tarkoituksena dialogin kautta oppia jostakin aiheesta. Voimme keskustella tiimin kanssa vaikkapa firmamme markkinoinnista pajassa. Tilanteessa, jossa n. 20 henkilöä käyvät dialogia samasta asiasta on haastava. Joukosta löytyy aina kiivaita ihmisiä, joilla on mielipide kaikkeen ja sen tuominen esille ei ole ongelma. Heille suuri haaste on malttaa vuoroaan ja antaa tilaa muille. Hiljaiset ja tarkkailevat ihmiset taas odottavat rauhassa vuoroaan ja ovat saattaneet kirjoittaa omia puheenvuorojaan jo ylös, jotta ne eivät unohdu.

Ihmisten välinen erilaisuus on yleisesti ottaen hyvä ja arvokas asia, jopa rikkaus. Ainakin kysyttäessä. Käytännön vuorovaikutustilanteissa erilaisuutta ja omistamme poikkeavia ajattelu- ja toimintatapoja pyritään usein kuitenkin tukahduttamaan tai saattamaan oikeisiin, omiamme vastaaviin uomiin. (Hakanen, J. 2004, 46)

Erilaisuus on hyvä asia ja sitä pitäisi kunnioittaa. Erilaisuuden myötä saamme ryhmään eri osa-alueiden taitajia ja erilaisia vahvuuksia. Samalla saamme myös erilaisia mielipiteitä, jotka saattavat muokata omaa mielipidettämme. Kiivaiden ihmisten onkin erittäin tärkeää ymmärtää tämä. Joskus oma mielipide saattaa jalostua hyvinkin pitkälle vain sillä, että kuuntelee mitä muut ovat mieltä.

Avoimuus ja ennakkoluulottomuus auttavat myös dialogin kehittymisessä. On hyvä olla avoin uusille ideoille ja mielipiteille ja samoten olla ennakkoluuloton. Pahimmassa tapauksessa ennakkoluulot ovat niin kovat, että on mahdotonta sisäistää tai hyväksyä jonkun toisen ajatusmaailmaa.

 

Palaute

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat vuorovaikutustaitoja, joita jokaisen olisi syytä harjoitella. Välitön palaute tilanteessa, jossa sitä tarvitsisi jää usein antamatta. Palautteen saaminen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun suoritus on tehty auttaa kehittymään eniten. Palautteen tulisi aina koitua vastaanottajansa eduksi ja ohjaukseksi. Hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluu siis palautteen antamisen jalo taito, unohtamatta palautteen vastaanottamista.

Palautteen antamiseen on iso kynnys, sillä meidän kulttuurissamme palautteen antamista ei harjoitella tarpeeksi. Tämä voi vaikuttaa paljolti siihen, että palautteen vastaanottaminen on myös vaikeaa, koska sitä ei juurikaan tule. Oikeanlainen suhtautuminen palautteeseen on kaiken avain. Hyvä palaute saa hymyn huulille ja mahdollisesti piristää päivääkin mukavasti. Rakentava palaute taas auttaa kehittämään ihmistä ja toimintatapoja.

Harmittavan usein rakentava, eli kielteinen palaute koetaan haukkumiseksi tai mielipahan aiheuttajaksi. Tämän takia palautteen antajan täytyy osata antaa palautetta siten, että siitä jää hyvä mieli ja molemmat kehittyvät. Toinen skenaario kielteisen palautteen antamisessa on se, että mölyt pidetään mahassa, vaikka olisi jotain mistä voisi antaa palautetta. (Hakanen 2004, 36). Toisen skenaarion ehkäiseminen vaatii rohkeutta luottaa siihen, että vastaanottaja osaa ottaa palautetta vastaan.

 

 

 

 

 

Lähteet:

Hakanen, J. 2004. Vuorovaikutustaidot ryhmässä. Painohäme Oy.

Kommentit
  • Amanda Hiltunen

    Hei hyvä essee tärkeästä aiheesta! Varsinkin tuo viimeisen kappaleen ajatus siitä miten rakentava essee usein otetaan vastaan on mielestäni epäkohta johon pitäisi puuttua enemmän ja jota pitäisi kehittää. Helposti myös itse syyllistyn siihen että ensimmäinen ajatus saadessani rakentavaa palautetta on se että mietin puolustusta itselleni, ja ennenkö ehdin sanoa sitä ääneen tajuan että ei tässä olla minua henkilökohtaisesti loukkaamassa, vaan auttamassa kehittymään paremmaksi ja muokkaamaan toimintaani parempaan suuntaan. Tässäkin dialogin reenaaminen ja harjoitus palautteenannossa ovat varmaan avaimia menestykseen. Vai mitä mieltä olet?

    20.4.2019
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close