Tampere
04 Oct, Wednesday
10° C

Proakatemian esseepankki

Voittavat taidot



Kirjoittanut: Santeri Simonen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tähti Taidot - 8 askelta menestykseen
Anu Kuistiala
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Miten menestyä elämässä, mutta voida samalla hyvin? Menestys ei tarkoita sitä, että polttaisit itsesi loppuun vaan sitä, että sinulla on elämässäsi hyvä balanssi. Ennen kaikkia sinun tulee olla sinut itsesi kanssa, jotta voit loistaa muilla elämän osa-alueilla. Osata johtaa itseäsi. Menestymisen teemoja käsitellään Anu Kuistialan kirjassa Tähti Taidot – 8 askelta menestykseen (2021). Kirja päätyi minulle käsiin, kun sain keväällä Proakatemian Vuosigaalassa Proakatemian arvopalkinnon ”Teot”. Kirjaa lukiessani pohdin, että kyseinen teos oli varmasti ajatuksella osoitettu allekirjoittaneelle, sillä jos jossain niin itsensä johtamisen taidoissa allekirjoittaneella on vielä paljon opittavaa. Mutta mitä tosiaan ovat ne tähtitaidot, joilla kehittyä itsensä johtamisen mestariksi.

Menestymisen taidoista ensimmäinen on sisäinen puhe. Ihmisen päässä liikkuu päivän aikana kymmeniä tuhansia erilaisia ajatuksia ja niistä merkittävä osa on negatiivisia. (Kuistiala 2021, 24.) Emme voi hallita ajatuksiamme, mutta voimme valita miten ajatuksiin jokapäiväisessä elämässä suhtaudumme. Vaikka aivot ovatkin kaiken ihmiselämän tietoisen toiminnan keskus ne myös huijaavat meitä jatkuvasti ja kertovat omia todellisuutta värittäviä tarinoitaan. Merkittävää on miten lapsuudessa opimme rakentamaan näitä mielen tarinoita. Lapsena aivojen tekemät tulkinnat voivat siis jäädä elämään koko elämämme ajaksi esimerkiksi siitä, etten vain osaa jotain koska minulle on sanottu niin. (Kuistiala 2021, 27-28.) Tallainen kielteinen itsepuhe on erittäin myrkyllistä, mutta sitä voi myös hallita. Tämä vaatii kuitenkin tietoista ajattelun ajattelua ja ennen kaikkea omien kielteisten ajattelumallien tunnistamista. (Kuistiala 2021, 32-33.) Ajattelun ajattelulla tarkoitetaan sitä, että pysähdymme huomioimaan ajatuksiemme aiheuttaman reaktion. (Jakonen 2022).

Toinen menestymisen taito on itseluottamus. Jotta voi rakentaa itseluottamusta tulee ensin päästä yli epävarmuudesta, jonka voittaa vain tekemällä. Tämä laskee kynnystä tarttua taas seuraavaan asiaan. Hyvän itseluottamuksen kanssa olisi suotavaa kulkea myös hyvän itsetunnon, joka tarkoittaa, että tunnemme itsemme merkityksellisiksi ja tärkeiksi ilman suorituksia. Itsetuntoa voi kehittää ainoastaan pysähtymällä ja menemällä sisälle syvimpään itseensä. (Kuistiala 2021, 61-62) Tätä voi harjoitella esimerkiksi käyttämällä hyödyksi Ian Cunninghamin kehittämää oppimissopimusta ja erityisesti sen ensimmäisiä kysymyksiä missä olen ollut, missä olen nyt ja mihin olen menossa (1999). Itseluottamukseen liittyy myös huijarisyndrooma, jossa ihminen ei arvosta esimerkiksi omaa osaamistaan, vaikka olisi huippuosaaja. Kyseessä on vaarallinen ajatusvääristymä, johon erityisesti nuoret ihmiset sortuvat. (Kuistiala 2021, 71-72.)

Kolmas menestymisen taito on tavoitteet. Jotta elämämme on merkityksellistä ja meillä on päämääriä, joihin pyrkiä tarvitsemme tavoitteita. Ne ajavat meidät tekemään töitä jonkun asian eteen ja nostavat meidät ylös sohvalta. Ennen kaikkea tavoitteet tekevät elämästä merkityksellistä, onnellisempaa ja auttavat meitä saavuttamaan enemmän kuin olisimme ilman selkeitä tavoitteita saavuttaneet. Tavoitteissa pitää muistaa, että matka tekee niiden saavuttamisessa merkityksellistä eikä niinkään päämäärä. Kun tavoite on saavutettu ennemmin tai myöhemmin meille muotoutuu uusia tavoitteita. (Kuistiala 2021, 82-83.) Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka olisi tavoitteellinen ei pidä suorittaa. Jatkuvassa suorittamisessa saavutetuista tavoitteista ei nautita ja painetaan putkessa vain eteenpäin. (Kuistiala 2021, 88.) Liiallinen suunnitelmallisuus voi olla myös haitaksi, sillä prosessi itsessään kantaa, kunhan tavoite on riittävän vahva ja siihen on sitoutunut.

Neljäs menestymisen taito on kyky vuorovaikuttaa laadukkaasti. Kaikki lähtee ensivaikutelmasta eli siitä miten ensimmäistä kertaa kohtaamme uuden ihmisen. Yhtä lailla on tärkeää olla ystävällinen, viestiä myös keholla, kuten asennoilla ja ilmeillä sekä olla selkeä ja läsnä tilanteissa. Nämä osoittavat olevasi kiinnostunut toisesta ihmisestä. Näihin asioihin huomiota kiinnittämällä sinusta pidetään. Merkittävää on myös rakentaa luottamuksen ilmapiiriä ja psykologista turvallisuutta olemalla avoin asioista, olivatpa ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Helpommin sanottu kuin tehty. Erityisesti se, että pystyy toimimaan paineen alaisissa tilanteissa taitavana vuorovaikuttajana, joka vie tilanteesta ulos on erityisen arvokasta. (Kuistiala 2021, 113-115.)

Viides menestymisen taito on kyky uskaltaa tuntea. Meille kertyy elämän aikana erilaisia tunnelukkoja ja tukahdutettuja tunteita. Monet mielen meille kertomista tarinoista liittyvät juuri näihin tukahdutettuihin tunteisiin. Tunteille ei pidä antaa liikaa valtaa, mutta niistä pitää ottaa hyöty irti eikä jättää niitä huomiotta. Muuten ne alkavat pitkässä juoksussa kuormittaa ja luovat esimerkiksi erilaisia uskomuksia. (Kuistiala 2021, 134-135.) Menestyjän on tärkeää myös hyödyntää ja kehittää myös omaa tunneälyään, se on todellinen menestymisen työkalu. Tunneälykäs henkilö osaa ratkaista mahdolliset konfliktitilanteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuudes menestymisen taito on luovuus ja intuitio Luovuus on tavalla tai toisella meissä kaikissa sisällä, se vain tulee esiin erilaisin tavoin. Nykypäivän hektisessä ja ärsykkeisessä elämässä luovuus ei pääse yhtä helposti valloilleen, sillä se vaatii joutilaisuutta. (Kuistiala 2021, 158.) Lähes aina ihmisellä on ainakin puhelin kädessään, jos ei agendalla ole tähdellisempää tekemistä ja tämä jos mikä pilaa luovuuden. Luovuuden lisäksi merkittävää on myös intuitio eli omaan sisäiseen ääneen luottaminen. On tärkeää kuunnella omaa sisäistä ääntään, koska se hyvin usein on meidän oman tilanteemme kannalta oikeassa.

Seitsemäs menestymisen taito on strateginen pelisilmä. Strategisella pelisilmällä tarkoitetaan systemaattista suunnittelua siitä, miten saavutat tavoitteesi. (Kuistiala 2021, 181.) Vaarana on kuitenkin myös jo aiemmin varoitettuun suorittamiseen kompastuminen. Strategisella ajattelulla, kuitenkin tarkoitetaan tässä kontekstissa enemmän tietoista ajattelua siitä, miten tavoitteet saa saavutetuksi. Miten taktikoida ja rakentaa tie kohti omia tavoitteista, vaikka matkalla tulisikin haasteita? Elämä on tavallaan kuitenkin peliä, jota tulee vain osata pelata. Jos aina vain tyytyy kohtaloonsa eikä ole aktiivisesti valmis tekemään mitään aktiivisesti tilan muuttamiseksi voi vain katsoa peiliin.

Kahdeksas ja viimeinen menestymisen taito on resiliessi sekä stressin hallinta. Jos haluaa todella menestyä, pitäisi pyrkimään välttämän turhaa stressiä, joka on tänä päivänä ihmisillä jokapäiväisessä elämässä enemmän tai vähemmän läsnä jatkuvasti. Stressi hankaloittaa merkittävästi muiden menestymisen tekijöiden toteutumista. (Kuistiala 2021, 203.) Menestyjä osaa pysähtyä ja rauhoittua; hoitaa asian ja tilanteen kerrallaan. Menestyjä on optimismi, joka näkee aina mahdollisuuksia selvitä tilanteista tavalla tai toisella. Tavoitteellisen tekemisen vastapainoksi on tärkeää osata vain olla ja olla armollinen itselleen. Kukaan ei pysty koko ajan vain suorittamaan.

Näistä edellä mainituista taidosta itselle tässä kohtaa kolahti erityisesti ensimmäinen ja viimeinen. Huomaan saavani itseni usein kiinni negatiivisesta sisäisestä puheesta. Merkittävämpää on toteuttaa ajattelun ajattelua, tutkia miksi reagoin ja tunnen näin sekä ennen kaikkea keskittyä positiivisiin asioihin. Yhtä lailla itselleen on liiankin helppoa rakentaa stressikuorma, joka syö siten ympäriltä energian keskittyä muuhun.

Integral Foresight Finland. 2022. Ajattelun, ajattelun, ajattelun ajattelusta. Viitattu 12.10.2022.
https://www.stressivapaajohtaja.fi/ajattelun-ajattelun-ajattelun-ajattelusta/

Cuccinghamn, I. 1999. The Wisdom of Strategic Learning.

Kuistiala, A. 2021. Tähti Taidot – 8 askelta menestykseen. Helsinki: Alma Talent.

Khoury, A. 2019. Verkkosivu Unsplash
https://unsplash.com/photos/Ba6IlmAzl-k

Hei ja tervetuloa tutkimaan millaisia ajatuksia allekirjoittaneen matkan varrella Proakatemialla on syntynyt!

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close