Tampere
01 Jul, Friday
20° C

Proakatemian esseepankki

Voiko menestymiseen asennoitua?Kirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Menestyminen aiheena on mielestäni hyvin mielenkiintoinen, koska itse en yhdistä sitä yksinään rahalliseen voittoon, vaan näen siinä monen asian summan. Uskon, että siihen liittyy paljon muutakin, ja tämän takia halusin keskittyä siihen yhden esseen verran. Buustia tälle esseelle sain tämän päivän pajasta, jonka vietimme tiimimme Evisionin kanssa. Tehtävänämme oli perehtyä vapaa valintaiseen aiheeseen, josta halusimme oppia muutaman tunnin aikana lisää. Aiheeseen perehdyttiin itse valituilla lähteillä ja opin kiteytykseen käytettiin pomodora-tekniikkaa, jossa omaa tekemistä pyritään tehostamaan intensiivisillä lyhyt aikaisilla sprinteillä, joita seurasi muutamien minuuttien tauko.

Kyseessä oli siis yksilötehtävä, jonka aiheeksi rajasin itselleni ”kuinka luoda menestyjän asenne?”. Alkuun ajattelin, ettei kyseiseen aiheeseen voi löytyä fiksua tai opettavaa sisältöä internetistä, mutta tehtävää tehdessäni yllätyin positiivisesti. Tulen hyödyntämään esseessäni kahta lukemaani lähdettä, joita kävin läpi pajan tehtävää tehdessäni. Rajaan aiheen käsittelyn sekä ajatuksen tasolle että konkreettisiin vinkkeihin, jotka nousivat lähteistäni esille.

Ensimmäinen lähteeni käsitteli menestystä enemmän juurikin asenteen avulla ja sillä, mitä korvien välissä tapahtuu. Blogitekstin alkupuolella tuotiin esille ajatus siitä, että menestyminen alkaa ajatuksesta. Ensimmäinen ratkaiseva tekijä tapahtuu siis ajatuksen tasolla.
”Pitää uskaltaa ajatella menestyvänsä & olla valmis menestymään” (Trainer4you. N.d.).
Heti alussa on siis hyvin tärkeää, minkälainen ajatus ihmisen omien korvien välissä liikkuu. Mikäli henkilö ei itse ole valmis näkemään itseään menestyneenä tai hän ei ole valmis tekemään konkreettisia uhrauksia unelmiensa tai tavoitteidensa eteen, hän on samalla asettanut itselleen sekä ensimmäisen että isoimman esteen koskien omaa menestymistään.

Tekstistä käy ilmi myös muita menestymisen saloja, joista haluan nostaa esille muutamat. Ensimmäinen nostoistani on yksilön halu ja kyky toimia mukavuusalueen ulkopuolella. Tämä oli mielestäni yksi tekstin tärkeimmistä pointeista, koska yksilöiden suurin kasvu ja kehitys tapahtuu juurikin mukavuusalueen ulkopuolella, jossa tuttuun ja turvalliseen ympäristöön sekä toimintatapoihin ei voi tottua. Yksilön kasvu ja kehitys ovat myös avainasemassa miettiessä tiimin kehitystä, koska myös yksilön kehitys vaikuttaa hyvin oleellisesti koko tiimin kehitykseen.

Tämän lisäksi ajatusmaailma, jossa menestyjä saa aamuisin lähteä töihin, on noston arvoinen ajatus. Tavallinen tallaaja voi usein kokea, että hän joutuu lähtemään töihin, koska ei välttämättä koe työtään yhtä merkittävänä tai motivoivana, kuin menestyjä, joka saa joka päivä tehdä töitä omien unelmiensa eteen. Oleellisin ero on siis siinä, että menestyjä nauttii tekemästään työstään joka päivä toisin kuin tavallinen tallaaja, jolle työnteko voi tuntua pakkopullalta ilman suurta mielenkiintoa tai intohimoa.

Toteuttamalla itseään menestyjä näkee myös jokaisen onnistumisen asiana, joka on ansaittu. Tavallisesta tallaajasta poiketen, menestyjä osaa nauttia onnistumisista, koska hän ymmärtää niiden ollen ansaittuja asetettujen tavoitteiden ansiosta. Tavoitteet, joita menestyjät asettavat itselleen, ovat realistisia, mutta samalla myös haastavia. Näin ollen, menestyjä tietää, ettei onnistuminen ole sattumaa, vaan seuraus tietoisista päätöksistä, teoista ja uhrauksista.

Viimeinen nostoni koskee menestyjän ajattelumallia, jossa onnistumiseen vaikuttavat esteet käsitellään asioina, jotka ovat poistettavissa. Tämä ajattelumalli jo itsessään puskee mahdollisuutta onnistua suuremmaksi, kuin epäonnistumista, koska epäonnistumiseen johtavat asiat nähdään esteinä, joihin jokainen voi itse vaikuttaa.

”Jotta voit onnistua, tahtosi onnistua tulee olla suurempi kuin pelkosi epäonnistua.” (Trainer4you. N.d.)

Toinen käyttämistäni lähteistä sisälsi huomattavasti konkreettisempia esimerkkejä ja askelia kohti menestystä. Lähde antoi lukijalle kaksitoista keinoa, jotka voivat auttaa matkalla menestykseen. Haluan nostaa niistä muutamat myös tähän esseeseen.

Ensimmäinen keino on omata päämäärätietoinen asenne. Asettamalla itselleen selkeän tavoitteen, joka voi olla myös pitkäaikainen unelma, auttaa onnistumaan. Mitä selkeämpi, sen parempi. Selkeys auttaa myös siinä, mikäli kyseessä on haastavampi tavoite, koska sen toteuttaminen mitä luultavammin ottaa kauemmin aikaa. Tämä auttaa myös motivaation ylläpitämistä jopa useamman vuoden ajan, koska silloin menestyjä on huomattavasti valmiimpi kulkemaan ja tekemään töitä unelmiensa eteen.

Toinen keino on melko samankaltainen kuin ensimmäisen lähteen. Tämä painottuu paljolti korvien väliin ja se on usko itseensä. Huomattavasti parempi lähtökohta menestymiselle on henkilöllä, joka uskoo itseensä kaikesta huolimatta. Tämän lisäksi on tärkeää löytää ympärille myös muita, jotka uskovat sekä yksilöön että hänen menestymiseensä ja unelmaansa. Tässä tilanteessa määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, koska yksikin ihminen on tarpeeksi iso tukijoukko. Tärkeintä on kuitenkin se, että on ollut edes yksi henkilö, joka uskoo menestyjän kykyihin.

Kolmas keino nojautuu melko vahvasti toiseen nostamistani keinoista. Mikäli menestyjä uskoo itseensä, hän on myös tutkiskellut itseään ja työskentelyään syvällisemmin. Tämä johtaa siihen, että hän tiedostaa omat vahvuutensa ja hän myös käyttää niitä työssään. Vahvuudet ovat piirteitä, jotka useat löytävät tekemisen sekä itse tutkiskelun ansioista, mutta myös muut ympärillä olevat ja työskentelevät voivat auttaa vahvuuksien löytämisessä ja tiedostamisessa.

Neljäs keino on niinkin yksinkertainen kuin nöyryys ottaa palautetta vastaan. Oleellisin ero kuitenkin menestyjän ja tavallisen tallaajan välillä on se, kuinka he suhtautuvat palautteeseen. Tavallinen tallaaja saattaa vetää herneet nenään saatuaan hiemankin rakentavampaa palautetta, mutta menestyjä näkee palautteen juurisyyn. “Menestyjät ymmärtävät sen, että juuri se mikä koskettaa, saattaakin olla oman kasvamisen kannalta merkityksellistä” (Milicevic. 2016).
Tässä tilanteessa nöyryys on avainasemassa, koska silloin rakentavaan palautteeseen asennoituminen on huomattavasti vastaanottavaisempaa kuin se, jos palaute koetaan vain piikittelynä ja epäkohtien korostamisena.

Nöyryyttä voidaan hyvin soveltaa myös viidenteen keinoon, joka on toisten arvostaminen. On sanomattakin selvää, ettei kukaan menestyneistä yksilöistä olisi pisteessään ilman muita tai heidän apuaan. Näin ollen, menestyjän tulee arvostaa toisten panosta ja työtään, koska he auttavat menestyjää saavuttamaan tavoitteensa. Näin ollen, menestyneet ihmiset antavat arvoa myös toisten osaamiselle.

Viimeisenä ja samalla kuudentena nostona haluan tuoda esille verkoston tuen. Tämä on nosto, johon jokainen menestyjä voi varmasti samaistua, koska tuki ja ymmärrys lähipiiristä on huomattavan merkittävässä roolissa menestymisen osalta. Huonojen päivien tullessa he ovat se voimavara, joka palauttaa uskon sekä vision menestyjän tekemiseen. Tukiverkosto ei kuitenkaan aina tarkoita ainoastaan perhettä tai ystäviä, vaan se voi rakentua myös esimerkiksi työpaikalla olevista ihmisistä. Tärkeintä toisten ihmisten tuessa on se, että he uskovat ja luottavat menestyjän unelmaan ja tukevat sen toteuttamisessa.

Lähteiden tekstejä lukiessa huomasin kuitenkin sen, miksi alkuun myös minulla oli tietynlaisia ennakkoluuloja kyseistä aihetta kohtaan, vaikka aihe on minua kiinnostava. Ennakkoluulot aiheeseen syntyivät korvieni välissä ja tämä on myös alue, jossa rajat omalle menestymiselle syntyvät. Myös laiskuus ja mukavuudenhalu ovat suurimmat tekijät menestymisestä puhuessa. Omaa potentiaalia tai sitä, mihin oma tekeminen voi yltää, ei voi koskaan tietää ellei yritä tosissaan.

Lähteet:

Trainer4you. N.d. Mikä erottaa menestyjän tavallisesta tallaajasta. Luettu 28.4.2020. https://www.trainer4you.fi/blogi/mika-erottaa-menestyjan-tavallisesta-tallaajasta/

Milicevic. Seija Milicevic. 9.12.2016. Miten voimme oppia menestyjiltä – 12 keinoa lisätä menestystä omassa työssä. Luettu 28.4.2020
Mitä voimme oppia menestyjiltä – 12 keinoa lisätä menestystä omassa työssä

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close