Tampere
30 Jan, Monday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Verkkokaupan mittaaminenKirjoittanut: Mui Hong - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita artikkeleja
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Edellisessä esseessäni käsittelin verkkokaupan menestystekijöitä. Menestystekijöiden tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää kannattavan liiketoiminnan rakentamiseksi. Näiden menestystekijöiden lisäksi verkkokaupan säännöllisellä mittaamisella on suuri vaikutus verkkokaupan konversioon. Konversion parantamiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistyötä sekä asiakkaiden verkkokäyttäytymistä on hyvä seurata säännöllisesti, jotta voidaan hyvissä ajoin vastata potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Verkkokauppaa mitataan verkkoanalytiikalla. Yksi käytetyimmistä verkkoanalytiikan työkaluista on Google Analytics, jota lähdenkin seuraavaksi käsittelemään.

 

Web-analytiikka

Verkkoliiketoiminnassa kaikki on mitattavissa Web-analytiikan avulla. Web-analytiikka tarkoittaa verkkosivun kävijäseurannan avulla tehtyä verkkoliikenteen mittaamista ja analysoimista. Mittaamisen tarkoituksena on syventää asiakasymmärrystä, poistaa ostamisen esteet asiakasymmärryksen myötä ja löytää parempia keinoja verkkokaupan myynnin kasvattamiseksi. Web-analytiikan avulla yritys saa asiakastietoja esimerkiksi siitä, kuinka asiakkaat liikkuvat ja kuinka kauan he viipyvät yrityksen verkkosivustolla, minkä väylän kautta he päätyvät sinne, millaiset sisällöt ovat suosituimpia tai mitkä ovat ne kompastuskivet, joissa menetetään asiakkaita. Web-analytiikan avulla saadaan hyvin tarkkaa dataa esimerkiksi verkkokaupan euromääräisestä myynnistä tai eri kanavien markkinoinnin vaikuttavuudesta toisiinsa. Ilman analytiikan tuottama dataa ja tietoa yrittäjä toimii arvailujen varassa. Web-analytiikka mahdollistaa verkkoliikenteen testaamista erilaisilla toimintatavoilla ja sosiaalisen median kanavilla. Testaamisella haetaan varmuutta erilaisten toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Varma tieto auttaa yrittäjää valitsemaan tuottavamman vaihtoehdon ja parhaimman tavan toimia ketterämmin verkossa. Web-analytiikan kävijäliikennettä tarkastelemalla ja analysoimalla voidaan havaita ja korjata verkkokaupan käytettävyysongelmia, kehittää parempia palveluita asiakkaille, kohdistaa markkinointipanostukset oikeisiin kanaviin ja kasvattaa liiketoiminnasta kannattavamman (Lahtinen 2013, 157-159, Suomen Digimarkkinointi n.d.).

 

Google Analytics

Markkinoilla on tarjolla monia erilaisia kävijäseurantatyökaluja, joista tunnetuin ja käytetyin on Google Analytics. Google Analytics on maksuton, erittäin monipuolinen verkkosivujen liikennettä mittaava raportointityökalu. Tämän työkalun avulla yritys voi seurata mainonnan tehokkuutta, syventää asiakasymmärrystä, selvittää tilausprosessin eri vaiheita kuten keskeytyksiä tai optimoida verkkokauppaa ostavien asiakkaiden maksimoimiseksi. Google Analytics kerää dataa asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. Kerätyn datan avulla verkkokauppias pystyy johtamaan ja kehittämään verkkoliiketoimintansa osa-alueita paremmin asiakkaita palvelevammaksi kohtaamispaikaksi. Google Analyticsin analyysiraportit tarjoavat hyödyllistä tietoa verkkokaupan sen hetkisestä kaupankäynnistä ja kävijöistä monesta eri näkökulmasta. (Havumäki & Jaranka 2014, 172; MyCashFlow 2017). Web-analytiikkaa käytettäessä voidaan esimerkiksi mitata seuraavia kategorioita: reaaliaikainen, yleisö, hankinta, käyttäytyminen ja konversiot. Alla pureudutaan tarkemmin siihen, mitä mainitut kategoriat tarkoittavat ja millaista tietoa kustakin saadaan.

Reaaliaikainen (Real- time) kertoo nimensä mukaisesti, kuinka paljon sivustolla on tällä hetkellä kävijöitä yhteensä. Tässä kategoriassa voidaan tarkastella kävijöiden maantieteellista sijaintia, millä sivulla he ovat ja mitä laitetta käyttävät nettiselailuun. Reaaliaikainen – raportista on mahdollista seurata erilaisten markkinointikampanjoiden vaikutusta verkkokaupan liikenteeseen (Suomen digimarkkinointi n.d.; MyCashFlow 2017).

Yleisö (Audience) Ilman asiakkaita ei olisi myyntiä ja ilman myyntiä ei olisi yritystäkään. Siksi on ensisijaisen tärkeää saada mahdollisimman paljon kävijöitä verkkokaupan sivustolle. Yleisö- välilehti antaa tietoa vierailijoista. Siitä saadaan selville kävijöiden demografiset tiedot, maantieteellinen sijainti, mistä maasta he tulevat, mitä kieltä he puhuvat tai millä laitteella he surffaavat. Jos datan perusteella saadaan selville, että suurin osa kävijöistä surffaavat mobiililaitteilla, on mobiilioptimoitu eli responsiivinen sivusto elintärkeä hakukoneystävällisyyden ja verkkonäkyvyyden kannalta (Suomen digimarkkinointi n.d.; MyCashFlow 2017).

Hankinta- välilehti (Acquision) antaa tietoa siitä mistä yleisö on tullut verkkokaupan sivulle. Tämä raportti näyttää suosituimmat kanavat piirakkakaaviona, liikenteen määrän kanavittain tai mikä on kanavan poistumisprosentti (bounce rate). Mikäli konversioseuranta on asennettuna, täältä saadaan yleiskatsaus ostosten määrästä, konversioasteesta ja keskiostoksesta (Suomen digimarkkinointi n.d., MyCashFlow 2017).

Käyttäytymisraportista (Behavior) löytyy dataa vierailijoiden tekemistä toiminnoista. Se kertoo mitä vierailijat tekevät sivustolla, kuinka kauan viipyvät milläkin sivulla, mitkä ovat suosituimmat laskeutumis- ja poistumissivut ja mikä on sivuston latausnopeus eri laitteiden välillä. Raportin avulla voidaan havaita, kuinka iso osa kävijöistä poistuu sivustolta heti sen avattuaan. Korkea välitön poistumisprosentti viestii epäselvästä sivustosta, vierailijat eivät löydä helposti etsimänsä. Käyttäytyminen osiosta näkee suosituimmat hakutermit, joita hyödyntämällä voidaan tuoda paljon etsityt tuotteet näkyvästi esille (Suomen digimarkkinointi n.d., MyCashFlow 2017).

Konversiot (Conversions) välilehti antaa tärkeää tietoa myynneistä. Se kertoo mistä sivuston konversiot syntyvät, millaisia kanavia pitkin saadaan parhaiten kauppoja, kuinka moni vierailijoista päättyvät ostamaan, mikä on transaktioiden lukumäärä, liikevaihto, keskiostoksen hinta tai kuinka monta kertaa jokin tuote sisältyi ostokseen (Suomen digimarkkinointi n.d., MyCashFlow 2017).

Web-analytiikka on verkkokaupan tärkein kehittämisen raportointityökalu. Sen käyttöönotto vaatii suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä, resursseja ja ammattimaista osaamista. Mikäli yrityksen sisällä löytyy ammattimaista osaamista ja aikaa, Web-analytiikan voi tehdä itse, mutta tueksi tarvitaan hyvä kävijäseurantaohjelma. Pelkkä kävijäseurantaohjelman asentaminen eli tiedon kerääminen ei riitä vaan dataa on osattava hyödyntää oikein. Vääränlaiset tulkinnat eli johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet voivat vahingoittaa yrityksen kassavirtaa. Digitaalisessa maailmassa datan määrä kasvaa käsittämätöntä vauhtia. Hyvä analyytikko osaa kerätä sieltä ne relevantimmat tiedon muruset, tulkita ja yhdistää ne kokonaiseksi tietopaketiksi, jota sitten hyödynnetään liiketoiminnan kasvattamisessa. Datan hyödyntämisessä edellytetään vahvaa syvällistä perehtymistä analytiikkaan.  Jos on vähänkin epävarmuutta, Web-analytiikka kannattaa ulkoistaa ulkopuolisille Web-analytiikkaan erikoistuneille asiantuntijoille. Näin saadaan jokaiselle sijoitetulle eurolle tuottoa moninkertaisena takaisin (Lahtinen 2013, 163, 165).

 

 

LÄHTEET

 

Havumäki, H. & Jaranka, E. 2014. Sähköinen kaupankäynti. 1.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

 

Lahtinen, T. 2013. Verkkokaupan käsikirja. Saarijärven Offset Oy.

 

Mycashflow 2017. Julkaistu 21.8.2017. Google Analyticsin tärkeimmät mittarit verkkokauppiaalle. Luettu 2.8.2019

https://www.mycashflow.fi/blog/3291-google-analyticsin-tarkeimmat-mittarit-verkkokauppiaalle/

 

Suomen digimarkkinointi n.d. Web-analytiikka- kävijäseurannan hyödyt. Luettu 2.8.2019 https://www.digimarkkinointi.fi/analytiikka-seuranta

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close