Tampere
10 Dec, Sunday
-9° C

Proakatemian esseepankki

Vastuullisuustyö yleistynyt suomalaisyrityksissäKirjoittanut: Susanna Mäkelä - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Selitä minulle vastuullisuus

Vastuullisuus on laaja käsite, joka usein ilmenee kestävän kehityksen ohessa. Vastuullisuus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mikä ilmenee myös vuonna 2018 toteutetussa tutkimuksessa, jonka aiheena oli vastuullisuus ja sen kokeminen. Tutkimuksessa muun muassa nuoret vastaajat kokivat vastuullisuuden liittyvän vahvasti työntekijöistä huolehtimiseen ja heidän hyvinvointiinsa. Osa uusista startup-yrityksistä taas kokee vastuullisuuden ensisijaisesti yhteiskunnalliseksi vastuullisuudeksi, jolloin voidaan puhua yhteiskunnallisesta yrittämisestä. (Suomalaisen työn liitto 2019.) Vastuullisuus voi myös olla ympäristön huomioimista tai parempien raaka-aineketjujen muodostamista sekä tasa-arvon edistämistoimia työpaikalla.

Vastuullinen toimiminen yritysmaailmassa ei loppujen lopuksi eroa vapaa-ajan elämästämme. Vapaa-ajallamme olemme ihmisinä ja yksilöinä riippuvaisia yhteiskunnasta sekä muista ihmisistä ja vastavuoroisesti teoillamme on vaikutusta yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Yritysmaailmassa yritysvastuun kantaminen tarkoittaa siis sitä, että yritys ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa, ja myös sen, mitä yritys toiminnallaan tuottaa yhteiskunnalle. (Business Credit 2021.) Vastuullisesti toimiva yritys siis huomioi toimintansa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, ja viestii niistä rehellisesti, eikä harhaanjohtavasti asiakkailleen.

Varo viherpesua brändäyksessä

Vastuullisuus on tällä hetkellä yksi vallitsevista megatrendeistä, ja moni yritys saattaakin ratsastaa trendin voimin uusien asiakkaidensa lompakoille. Tällöin myös tarve viestiä vastuullisuudesta kasvaa. Mikäli emme ota vastuullista asennetta huomioon markkinoinnissa ja brändäyksessä, saatamme jopa huomaamatta syyllistyä viherpesuun. Viherpesulla tarkoitetaan pinnallista ympäristöystävällisyyttä (Ympäristömerkintä Suomi Oy 2021). Viherpesun tavoitteena on luoda asiakkaalle mielikuva vastuullisuudesta, mutta mielikuva ei kuitenkaan perustu mihinkään todellisiin vastuullisuustekoihin tai -valintoihin. Vuoden 2021 tammikuussa julkaistussa EU-tutkimuksessa jopa 42 % yritysten esittämistä ympäristöpositiivisista väitteistä oli liioiteltuja tai vääristeltyjä (European Commission 2021). Viherpesua esiintyy siis paljon ja vastuullisuusmegatrendin kasvaessa viherpesunkin määrä saattaa kasvaa. Ilmiö vaatii tarkkaavaisuutta siis niin kuluttajalta kuin yrittäjältäkin. Vastuullisemman valinnan voi tunnistaa Joutsenmerkistä ja EU-ympäristömerkistä. Ne ovat luotettavia sertifikaatteja, koska silloin tuotteet on tarkastanut kolmas osapuoli (Ympäristömerkintä Suomi Oy.)

Just do it!

Suomalaisyritysten vastuullisuustyössä on tapahtunut suuria muutoksia, kertoo FIBS ry:n julkaisema Yritysvastuu 2021 -tutkimus. Yritysten vastuullisuustoimet ovat entistä strategisempia, tavoitteellisempia sekä organisoituneempia. (FIBS ry 2021.) Vuonna 2019 85 %:lla yrityksistä oli strategiassaan kestävän kehityksen tavoitteita – tuo luku on kivunnut vuona 2021 jo 93 %:iin! Useilla, noin 3/4 osalla yrityksistä on työntekijöitä, joiden tehtävänä on toimia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistävissä toimissa, kuten työryhmissä. FIBSin johtaja Helena Kekki kertookin, että on hienoa huomata, kuinka vastuullisuus on yritysten päätöksenteon ytimessä ja hyödyt alkavat näkyä myös tuloksessa (FIBS ry 2021).

Vaikka yritysmaailmassa vastuullisuustietämys ja -työ tuntuu lisääntyvän koko ajan räjähdysmäisesti, en koe, että Proakatemialla vastuullisuus näkyy vielä tarpeeksi projekteissa ja tiimiyritysten strategioissa. On tunnistettu, että kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia ei vielä osata tunnistaa, joten vielä on paljon kannattavan liiketoiminnan alueita valtaamatta. Kestävien ja vastuullisten tuotteiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, joten miksi tyytyisimme harjoittelemaan keskivertotuotteiden innovointia – etenkin, jos se ei edes vastaa enää nykymaailmamme tarpeita ja toiveita?

Odotan mielenkiinnolla kestävän ja vastuullisen yrittäjyyden ilmenemistä Proakatemian projekteissa ja tiimeissä. Vaikka meillä on sustainable business-tiimi, ei se yksin riitä kantamaan vastuuta koko Proakatemian projektien vastuullisuudesta ja sitä edistävistä toimista. Kysynkin, mikä tiimeistä alkaa toden teolla luotsaamaan muita tiimiyrityksiä turvallisesti kohti paremman yrittäjyyden satamaa?

 

Lähteet:

Business Credit. 2021. Vastuullisuus yritystoiminnassa. Luettu 29.3.2022. https://www.businesscredit.fi/blog/vastuullisuus-liiketoiminnassa

European Commission. 2021. Screening of websites for ‘greenwashing’: half of green claims lack evidence. Luettu 29.3.2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269

FIBS ry. 2021. Jyrkkä muutos suomalaisyritysten vastuullisuustyössä. Luettu 29.3.2022.  https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/jyrkka-muutos-suomalaisyritysten-vastuullisuustyossa/

Suomalaisen työn liitto. 2019. Tutkimus: yritysten vastuullisuus merkitsee eri asioita nuorille ja vanhemmille. https://suomalainentyo.fi/2019/01/30/tutkimus-yritysten-vastuullisuus-merkitsee-eri-asioita-nuorille-ja-vanhemmille/

Ympäristömerkki Suomi Oy. 2021. Viherpesua vai ympäristövastuuta? Luettu 29.3.2022. https://joutsenmerkki.fi/viherpesua-vai-ymparistovastuuta/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close