Tampere
29 Nov, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Vastuullinen liiketoimintaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Vastuullisella liiketoiminnalla tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on yhteiskunnassa myös muita vastuita kuin pelkästään tuottaa maksimaalista voitto omistajilleen. Nykypäivänä yrityksen tulee ottaa huomioon myös ympäristölliset ja taloudelliset tekijät toimintaympäristössään. Yrityksen rooli yhteiskunnassa on ollut perinteisesti tuottaa hyödykkeitä yleiseen käyttöön ja työllistää ihmisiä ja täten lisätä varallisuutta yhteiskuntaan. Talouskehityksen myötä, kun hyvinvointi ja varallisuus ovat lisäntyneet Suomessa, kuten lähes koko maailmassa, on alettu kiinnittämään enemmän huomiota siihen, millä tavoin yritykset voittoaan tekevät. Pelkkien taloudellisten tavoitteiden rinnalle on tullut trendikkäämpiä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin keskittyviä arvoja. Huomion kiinnittäminen näihin arvoihin ovat kaikille eduksi. Sosiaalisen median ansiosta kuluttajien on myös hyvin paljon helpompi vaatia palveluita tuottavalta yritykseltä vastuullista toimintaa. Kuitenkin loppuviimein yritys määrittää mitkä vastuulliset tekijät sen on kannattavaa liiketoiminnallisesti toteuttaa. Vastuullisuudella on myös strateginen ulottuvuus. Pitkässä juoksussa yritys voi tehdä liiketoiminnastaan tuottavampaa vastuullisin keinoin. Perinteisestä ajattelusta ollaan siirrytty ajatteluun, jossa yrityksen tulee tuottaa arvoa kaikille sidosryhmilleen ja ympäristölleen. Yrityksen perustamisen motiiviksi on tullut yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen ja niissä piilevien liiketoiminnallisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Yritykselle hyöty tulee voittona, kun taas yhteiskunnalle arvo syntyy yhteisten ongelmien ratkaisuna. Paikallisten toimijoiden hyödyntäminen kasvattaa koko yhteisön varallisuutta.

Taloudellinen vastuu

Yrityksen taloudellisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen vakavaraisuudesta huolehtimista ja kilpailukyvyn takaamista. Nämä asiat ovat tärkeitä sen takia et työllistetyllä henkilöstöllä on turvallinen työpaikka, jonka kautta he pystyvät takamaan varallisuutensa. Toinen ulottuvuus on verojen maksaminen. Hyvää tulosta tekevää yritystä ei pitäisi siis parjata hyvästä tuloksesta ja että se “riistäisi” työntekijöiltään, vaan puolestaan kiittää siitä, että se tarjoaa yrityksille vakaan työpaikan ja maksaa paljon veroja jolla pystytään rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Yrityksen toiminnan hyödyt eivät saa olla suuremmat, kuin sen toiminnasta seuraavat ongelmat. Hyvinvoinnin ja ympäristön hyväksi toimiva yritys on myös selkeä erottautumiskeino. Yritys voi siis tehdä itsestään tunnetun brändin vastuullisten työkalujen avulla.

Sosiaalinen vastuu

Yrityksellä on aina vastuu omasta henkilökunnastaan ja sidosryhmistään. Yrityksen tulee huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista. Yleisesti työntekijöiden hyvinvointia lisäävät toimenpiteet kasvattavat yrityksen tuottavuutta, joten kumpikin osapuoli voittaa. Henkilöstön hyvinvointiin kuuluu myös tasa-arvon toteuttaminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja riittävän koulutuksen tarjoaminen. Yritys pystyy näihin asioihin panostamalla luomaan työntekijöille positiivista työnantajakuvaa ja rakentamaan luottamusta. Tällöin työntekijä luottaa, että yritys toimii hänen hyväkseen. Positiivisen työnantajakuvan avulla on helpompi houkuttaa myös osaavaa työvoimaa yritykseen.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuulla tarkoitetaan pähkinänkuoressa kestävää luonnonvarojen kulutusta ja veden, ilman, maaperän suojelua ja ilmastonmuutoksen torjumista. Yrityksen tulee ottaa tuote/palvelukehityksessään ympäristölliset tekijät ja kuinka liiketoimintaa pystytään toteuttamaan ekologisesti. Luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen säästää ympäristöä ja nostaa työn tehokkuutta. Raaka-aine kustannukset muuttuvat myös pienemmäksi. Ekologisuus voidaan myös nähdä hyvänä markkinointikeinona. Sen avulla voidaan saavuttaa parempaa tulosta.

Vastuullinen liiketoiminta Suomessa

Suomessa on myös yritykset kiinnittäneet hyvin paljon huomiota vastuullisuuteen. Suomen vahvuutena voidaan pitää kalliita energia ja raaka-ainekustannuksia, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja materiaalien säästämiseen. Suomessa myös palkkataso korkea ja sitä on vaikeampaa leikata, täytyy yritysten keksiä toisenlaisia keinoja tuloksen parantamiseen. Suomalaiset kuluttaja ovat myös hyvin tietoisia ympäristöasioista. Kuluttajat haluavat myös paljon tietoa ostamansa tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Tämä auttaa yrityksiä myös tuotekehittelyssä, koska palautetta saa paljon.

Suomen heikkouksina voidaan pitää silti kuitenkin vähäistä kuluttajapainetta. Suurin osa isoista suomalaisista yrityksistä keskittyvät B2B-sektorille, jolloin tuotteet ja toimintatavat eivät ole niin avoimia suurelle yleisölle. Myös jollain toimialoilla kilpailu on niin vähäistä, ettei yrityksellä ole tarvetta kiinnittää huomiota vastuullisuuteen. Kilpailijoista ei tarvitse siis erottautua ekologisuudella.

Maailmanlaajuisessa kuvassa Suomalaiset yritykset ovat kuitenkin vastuullisia toimijoita.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close