Tampere
28 Mar, Tuesday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Vapaus ruokkii luovuuttaKirjoittanut: Essi Puurunen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Viimeisimpänä itseälläni on ollut kovasti tapetilla luovatyö, vastuu, vapaus ja miten nämä kaikki yhdistetään toisiinsa. Isoja kokonaisuuksia, jotka liittyvät vahvasti meidän opiskelemaamme alaan, mutta vielä vahvemmin omaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tiimissämmekin on aika-ajoin keskustelua vapaudesta ja vastuussa, myöskin luovasta työstä. Koen, että joukossa on paljon myös itseni kaltaisia ihmisiä, jotka pallottelevat näiden samojen kokonaisuuksien kanssa. Esseessä paneudutaan siis näihin kolmeen eri teemaan: Vapaus, vastuu ja luova työ.

 

Vapaus, Virtaus ja Vastuu

 

Lauri Järvilehto on kirjoittanut artikkelin, vapaus, virtaus ja vastuu: sisäisen motivaation kolme tukipilaria, 2012. Artikkelissa Järvilehto määrittelee vapauden niin, että se on tunnetta siitä, että pystyt vaikuttamaan omaan elämääsi. Eli toisin sanoen, toimintasi on sellaista, ettei sitä rajoiteta ylenpalttisesti. Järvilehto on hienosti myös kiteyttänyt sen, ettei vapaus ole sitä, että voisit tehdä ihan mitä vain päätä pahkaa, vaan se tarkoittaa, että voit toimia niin kuin sinulle on paras. (Järvilehto, 2012)

Virtaus taas oli minulle ihan tuntematon käsite. Artikkelissa kerrotaan, että virtaus on sitä, että saat asioita tapahtumaan ja pääset päämäärääsi. Koet, että elämäsi pysyy hallinnassa ja saat aikaiseksi sen minkä aloitat. Mielestäni tämä on sellainen mistä pitäisi enemmän keskustella ja mitä pitäisi painottaa. Yleensä puhutaan vain vapaudesta ja vastuusta. Se mitä prosessi pitää sisällään jää hyvin suppeaksi ja määrittelemättömäksi. (Järvilehto, 2012)

Järvilehto on artikkelissaan taas määritellyt vastuun niin, että se on sitä, että tiedostat vuorovaikutuksellisuutesi ja riippuvuutesi toisista ihmisistä. Vastuulla tarkoitetaan myös sitä, että koet, että teoillasi ja elämälläsi on merkitystä myös toisille ihmisille ja, että siihen liittyy myös läheisten kokemukset siitä, että olet osa jotain itseäsi suurempaa kokonaisuutta. (Järvilehto,2012)

Eri ihmiset pystyvät toimivaan tietyllä tavalla eri ympäristöissä. Minulle vapaus on tärkeää ja siksi koenkin, että pystyn suoriutumaan parhaiten näitä aikaisempia kuvailevissa kokonaisuuksissa. Vapaus mahdollistaa uusien asioiden kokeilemista ja uusien virtauskokemuksien kartoittamista. Flow-tilaan pääseminen ei ole itsestään selvää ja siksi koen, että tarvitsen vapautta, jotta se on mahdollista. Järvilehto painottaa artikkelissaan, että työskentelemällä flow-tilassa taitosi karttuvat ja pystyt tekemään yhä hienoimpia asioita yhteisössäsi. (Järvilehto, 2012)

Vapaus perustuukin keskinäiseen sopimukseen ja luottamukseen. Seija Milicevic on kirjoittanut artikkelin: Vapaus on vastuuta – rajattomuus vastuuttomuutta työelämässä. Milicevic painottaa tekstissään että, tämän päivän työelämässä ihmisellä on enemmän vapauksia kuin ennen. Esihenkilöt luottavat, että työntekijät kantaa vastuunsa ja tekevät työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijä taas vastaa luottamukseen toimimalla luottamuksellisesti ja pitämällä kiinni sovituista asioista. (Milicevic, 2018)

Vapaus vaatii kurinalaisuutta

Nyt pääsemme aiheeseen, joka on tiimimme kanssa kerta toisensa jälkeen esillä, eli itsensä johtaminen. Vapaus vaatii itsensä johtamista. Kukaan ei valvo työntekemistä, vaan on osattava itse johtaa itseään. Tämä tarkoittaakin usein rajojen tekemistä itselle ja niiden asioiden kiinni pitämisestä mihin on sitoutunut. Myös omasta hyvinvoinnista täytyy pitää huolta ja on tunnistettava mitä se edellyttää. Vapaudesta voi pahimmillaan aiheutua paljon stressiä, joka voi johtaa jopa työkyvyttömyyteen tai tunteeseen, ettei pysty suoriutumaan vaadituista tehtävistä. (Milicevic, 2018)

Sitoutuminen ei aina ole helppoa, eikä se aina lähde pelkästään vaan itsestään. On muistettava, että myös esihenkilön niin kuin tiimikavereidenkin on osattava sitouttaa alaisensa tai firmansa jäsenet. Tämä edellyttää sitä, että jokainen ymmärtää asioiden merkityksen ja päämäärän mitä tavoitellaan. Ihmiset ovat erilaisia, heitä kiinnostaa sekä askarruttaa eri asiat, joten sitoutuminen omaan työhön, työyhteisöön tai organisaation päämäärän vaatii sitä, että esihenkilö tai tiimikaverit tuntevat toisensa, jolloin he pystyvät paremmin tukemaan toisiaan sitoutumisessa. (Milicevic, 2018)

 

Luovatyö

Haaveilen elämässäni luovasta työstä. Tiedän sen olevan minulle oiva tapa työskennellä, vaikka tiedustan sen haasteet ja riskit. Luova työ on usein aikaa vievää ja ideat ja ajatukset eivät välttämättä synny hetkessä. Se on kuitenkin yhtä lailla työtä, joka tulee tehdä ja saattaa maaliin ja tuloksiakin pitäisi syntyä. (Alma Media, 2020)

Olen aika tuloskeskeinen ihminen, joka kaipaa hyvin paljon vaihtelua. Tykkään varsinkin projektiluontoisesta työskentelystä. Siitä, että tiedän milloin työ alkaa ja milloin se päättyy. Annan usein itsestäni ja osaamisestani kaiken, kunhan vain koen, että sillä on merkitystä. Annan myös helposti sattumalle mahdollisuuden, sillä olen aika ennakkoluuloton. Tämä tuo mukanaan hienoja mahdollisuuksia, mutta myös osaltaan epämukavuutta ja välillä jopa katumusta.

 

Mitä haasteita luovassa työssä sitten saattaa olla?

Alma Media on kirjoittanut artikkelin, Näin taklaat luovan työn haasteet, 2019. Artikkelissa painotetaan, että luova työ vaatii stressinsietokykyä ja rohkeutta. Se vaatii aikaa ja intensiivistä tiedonhankintaa. Luova työ on prosessi, jota pitää ruokkia. Hankkimalla tietoa me ruokimme alitajuntaamme, sitten annamme alitajunnan tehdä rauhassa työtä, ideat sitten syntyvät, kun syntyvät. Kun pohjatyö on tehty, oivallus kyllä tulee, vaikkapa sitten lenkillä tai suihkussa.

Luovassa työssä pitää oppia sietämään epävarmuutta. Välttämättä työtä aloittaessa, ei tiedä mikä lopputulos tulee olemaan. Tämä saattaa aiheuttaa monissa ahdistusta. Artikkelissa on haastateltu luovaa johtajaa Juuso Kemiä, joka muistuttaa siitä, että luovassa työssä ei ole oikeita tai lopullisia vastauksia vaan työ on näkemyksien, tiedon ja kokemuksien tulosta. ”Pitää kyetä luottamaan itseensä ja tukena olevaan yhteisöön”, Kemi sanoo. (Alma Media, 2019)

Luovatyö vaatii paljon itsensä johtamisen taitoja sekä kurinalaisuutta. On kyettävä niiden raamien puitteissa, jotka sinulle on annettu toimimaan tehokkaasti ja luovasti. Se ei ole helppoa, sillä niin kuin aikaisemmin on mainittu, luova työ saattaa olla hidasta.

 

 

 

 

 

 

 

Järvilehto, L. 2012. Näin taklaat luovan työn haasteet. Alma Media.  Viitattu 1.4.2022.

https://www.almamedia.fi/2019/05/14/nain-taklaat-luovan-tyon-haasteet/

 

Milicevic, S. 2018. Vapaus on vastuuta-vastuuttomuutta työelämässä. Work Best Oy. Viitattu 2.4.2022

https://seijamilicevic.wordpress.com/2018/08/14/vapaus-on-vastuuta-rajattomuus-vastuuttomuutta-tyoelamassa/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close