Tampere
26 Mar, Sunday
-4° C

Proakatemian esseepankki

ValonööritKirjoittanut: Henna Haara - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä on valonööri?

Monet itseään tehokkaaksi nimittävät ovat usein luonteeltaan suorittajia. He kyllä saavat lyhyessä ajassa paljon aikaan, mutta harvoin pysähtyvät miettimään minkä vuoksi edes suorittavat mitään. Miksi sinä suoritat asioita? Mikä tekee suorittamisesta merkityksellistä? Toteutatko vain ulkoapäin tulevia odotuksia vai toimitko sisäisen motivaatiosi ohjaamana? Frank Martelan Valonöörit-kirjan mukaan tehokkuus saa aivan erilaisen merkityksen ja oma toiminta kumpuaa herkemmin sisäisestä motivaatiosta, kun tehokkuuteen onnistuu yhdistämään elämänarvostuksen. Kun tässä onnistuu, voi kutsua itseään valonööriksi. Valonööreillä on aina vahva elämänhallinta ja vahva elämänarvostus.

 

Eksistentiaaliset peruskysymykset sisäisen motivaation taustalla

Silloin kun jonkin asian tekeminen itsessään on palkitsevaa, puhutaan sisäisestä motivaatiosta. Ja kun sukelletaan vielä syvemmälle siihen, miksi ylipäänsä suoritamme tai teemme yhtään mitään, päästään ihmiselämän kahteen ydinkysymykseen:

  • Miten pysyn elossa?
  • Mikä tekee elämästä elämisen arvoisen?

Ihmisen ensimmäinen motivaation kohottaja on fyysinen selviytyminen. Kaikki toiminta perustuu siihen, että on pysyttävä hengissä. Elossa oleminen edellyttää lähtökohtaisesti sekä turvallisuuden ja resurssien kuten esimerkiksi ravinnon turvaamista, että lauman eli tässä tapauksessa yhteiskunnan hyväksyntää. Nykymaailmassa ei enää esiinny lukemattomia päivittäisiä uhkia eloonjäämiselle samalla tavoin kuin ihmisen historian aiempina kausina, joten meidän on helpompi keskittyä toiseen peruskysymykseen, kun ei koko ajan tarvitse pelätä henkensä puolesta. Elämän merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttaa neljä tekijää, jotka ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys, läheisyys ja hyvän tekeminen. Yhdessä selviytymisen kanssa nämä neljä psykologista perustarvetta muodostavat motivaatiotimantin, jonka yläosaan perehdyn tarkemmin tässä kirjoituksessa. Motivaatiotimantin tarkoitus on kiteyttää ihmisen motivaatiojärjestelmän keskeiset tekijät.

Kuva 1. Motivaatiotimantti. Perustuu Frank Martelan teokseen Valonöörit

 

Neljä psykologista perustarvetta eli sisäisen motivaation perustekijät

Motivaatiotimantin yläosan oikea puoli kuvaa ihmisen tarvetta toteuttaa itseään ja vasen puoli itsensä ylittämisen kokemusta. Yhdessä ne vastaavat kysymykseen siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista.

 

Itsensä toteuttaminen

Vapaaehtoisuus eli autonomia tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa päättämään itse tekemisistään.” -Frank Martela

Jos syy jonkin asian tekemiseen tulee ulkoapäin, se rajoittaa itseilmaisun mahdollisuutta ja näin tunnetta vapaaehtoisesta toiminnasta. Että ihminen voi tuntea jonkin asian omakseen, sen taustalla on oltava valinnan- ja toiminnanvapaus.

Kyvykkyys tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että hän osaa hommansa ja saa asioita aikaan.” -Frank Martela

Vapaaehtoisuus yksin ei riitä, että voisi toteuttaa itseään, sillä se ei onnistu jos ei yksinkertaisesti osaa. Sen vuoksi siihen liittyy olennaisesti myös kyvykkyyden kokeminen. Kyvykkyys muodostuu osaamisesta ja aikaansaamisesta, mutta oppimisella on siinä myös suuri rooli. Oppiminen tarkoittaa sitä että kyvykkyyden kokeminen on kasvussa ja se edesauttaa motivaation säilymistä.

 

Itsensä ylittäminen

Professori Anne Birgitta Pessin mukaan hyvinvoivaa ja merkityksellistä elämää voi elää vain olemalla yhteydessä toisiin ja siihen liittyen Martela esitteli kirjassaan erään käsitteen, josta tykkäsin kovasti: suhdelo. Se kuvastaa juuri sitä, että ihminen ei yksin riitä itselleen vaan ainoastaan muiden kanssa yhteydessä hän voi kokea merkityksellisyyden. Martelan mukaan ei siis olekaan yksilöitä vaan on toisiinsa kietoutuneita suhdeloita. Jälleen kerran Proakatemia nousee tässä hyvänä esimerkkinä. Ei ole sattumaa, että yrittäjyys ja tiimijohtaminen on TAMKin suosituin tutkinto-ohjelma opiskelupalautteiden perusteella, kun kyseessä on tutkinto-ohjelma, joka suoritetaan vahvasti yhdessä muiden kanssa työskentelemällä.

Läheisyys eli yhteenkuuluvuus kokemuksena syntyy, kun yksilö kokee että on ihmisiä, joista hän välittää ja jotka välittävät hänestä.” -Frank Martela

Tarvitsemme muiden tukea ja hyväksyntää. Voidakseen henkisesti hyvin ja kokeakseen elämän arvokkaana, ihminen tarvitsee rakkautta ympäriltä olevilta ihmisiltä. Yhteys toisiin on välttämättömyys arvokkaan elämän kokemukselle.

Hyväntekeminen tarkoittaa, että tunnen kykeneväni vaikuttamaan myönteisesti itseäni ympäröivien ihmisten elämään.” -Frank Martela

Myöskään itsensä ylittämisen kokemisessa yksi tekijä ei riitä. Läheisyyden lisäksi meillä täytyy olla tunne siitä, että voimme tehdä hyvää niille, joista välitämme. Että vaikutamme maailmaan myönteisesti. Kun pysähdyn miettimään jotain yksittäistä hyvää tekoa muita kohtaan, en vain yksinkertaisesti pysty keksimään sellaista, joka ei olisi tuonut hyvää mieltä myös minulle itselleni. Tämä osoittaa sen, että hyväntekeminen läheisille vahvistaa myös omaa hyvinvointia. Martelan mukaan hyväntekeminen onkin aina win-win -tilanne eli molemmat osapuolet voittavat.

 

Miten minä voin kasvaa kohti valonööriyttä?

Aina olen tietenkin tiennyt, että haluan tehdä enemmän asioita omasta tahdosta. Tuskin olen silti koskaan pohtinut näin syvällisesti miksi teen tiettyjä asioita. Tämä kirja sai kaivautumaan omien ajatuksien pariin paljon syvemmälle. Valmentajamme Timo Nevalainen puhui meille hiljattain henkilökohtaisen mestarillisuuden tavoittelusta. Jokaisen henkilökohtainen mestarillisuus on erilaista. Sitä on käsitteenä vaikea selittää ja ylipäätään täydellisesti ymmärtää. En ole varma voiko sitä koskaan täysin edes saavuttaa, mutta siihen kannattaa kunkin omalta osaltaan pyrkiä. Uskon että valonööriyden tavoittelu voi ainakin jollain tavalla viedä myös kohti henkilökohtaista mestarillisuutta ja siksi halusinkin tiivistää itselleni muistilistaksi tähän loppuun Martelan lyhyet toimintaohjeet valonööriksi kasvamisesta:

 

Vapaaehtoisuuden vahvistaminen

On tunnettava innostuksen, kiinnostuksen ja arvostuksen kohteensa, etsiydyttävä uusiin sosiaalisiin piireihin ja kerättävä rohkeutta heittäytyä uuteen suuntaan elämässä.

 

Kyvykkyyden vahvistaminen

Täytyy hankkia riittävän suuria muttei ylitsepääsemättömiä haasteita, kerätä palautetta ja mitata onnistumisiaan sekä etsiytyä uuden oppimisen pariin.

 

Läheisyyden vahvistaminen

On tiedostettava olevansa suhdelo, kohdattava toiset ihmiset avoimesti ja löydettävä tiensä yhteisöihin, joissa saa arvostusta.

 

Hyväntekemisen vahvistaminen

Hyväntekemisen hyvinvointia vahvistava voima on tiedostettava, myötätuntoa on kehitettävä hyväntekemisen rutiineja luomalla ja on valittava ihmisryhmä, jolle aidosti haluaa tarjota apuaan.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close