Tampere
07 Dec, Thursday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Valmenna itseäsi ja muita onnistumaanKirjoittanut: Teresa Ikonen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Valmenna onnistumaan. Nyt.
Furman, B. & Rubanovitsch, M.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Valmenna itseäsi ja muita onnistumaan

 

 

Luin Valmenna onnistumaan. Nyt. -kirjan, ja päätinkin kirjoittaa sen pohjalta ytimekkään polun itsensä tai toisen ihmisen valmentamiseen tavoitteiden saavuttamista kohti. Tätä polkua voikin siis toteuttaa esimerkiksi kehityskeskustelumaisesti toisen ihmisen kohdalla, tai itselleen ”sisäisen valmentajan” roolissa. Eiköhän mennä asiaan!

 

Oivalla mielen voima

Mielen voimaa onnellisuuteen ei tule yleensä ajatelleeksi, mutta kuitenkin sillä mitä ajattelemme ja kuvittelemme on suuri vaikutus elämäämme. Aivotutkijat ovat osoittaneet, että kiitollisuusharjoitukset esimerkiksi ovat yhteydessä kasvaneeseen onnellisuuteen. Mitä enemmän ihminen on kiitollinen asioista jotka ovat onnistuneet, sitä onnellisempi hän on. Muodissa on myös ratkaisukeskeinen psykologia, mindfulness, erilaiset rentoutustekniikat ja visualisoinnit.

 

Ei ole todellisuutta, on vain havainto. Tunnista ne suodattimet, joiden kautta katselet maailmaa. Tule tietoiseksi omasta historiastasi ilman, että se määrittelee tai kontrolloi sinua.” -Psykologi Phil McGraw

 

Muutos tapahtuu, kun ihminen muuttaa omia toimintatapojaan, ajatuksiaan, mielikuviaan ja asenteitaan. Loppujen lopuksi on kyse siitä, onko ihminen tarpeeksi motivoitunut muuttumaan ja onko hänen sisäinen äänensä kannustava ja viisas.

 

Tunnista vahvuudet ja tavoitteet

Ihmiset moittivat itseään turhan paljon silloin, kun epäonnistuvat. Itsensä arvostelu ja moittiminen vie energiaa, aiheuttaa masennusta ja syyllisyyttä, eikä kehitä ihmistä. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten oma sisäinen äänesi puhuu sinulle, kannustaako se vai masentaako se sinua.

 

Omien vahvuuksien ja tavoitteiden selvittämiseksi, kannattaa aluksi kysyä ”missä olet hyvä?”. Ihminen arvostelee itseään luonnollisesti niistä asioista, missä on huono, ja omat vahvuudet jäävät helposti piiloon. Kun omien vahvuuksien lista on riittävän pitkä, voi siirtyä pohtimaan missä haluaisi kehittyä ja mitä haluaisi oppia. Kun kehitettävä asia, eli tavoite, on selvillä, siirrytään kysymykseen ”miten käytät listattuja vahvuuksia tavoitteen saavuttamiseksi?”

 

Omista vahvuuksista voi olla yllättävää hyötyä uusien tavoitteiden saavuttamisessa, mutta sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Omien vahvuuksien korostaminen ja hyödyntäminen lisää uskoa onnistumisen mahdollisuuteen.

 

Motivoi

Sanavalinnoilla on suuri merkitys, niin itselle kuin toisellekin ihmiselle puhuttaessa. Autokauppiaskaan tuskin saisi kauppoja tehtyä kysymällä ”kuinka kauan aiot ajaa tuolla vanhalla romulla?” Motivointi onnistuu paremmin korostamalla asioiden hyötyjä kuin haittoja. Lastakin kannattaa motivoida mieluummin kertomalla kuinka parempi käytös vaikuttaisi positiivisesti häneen itseensä ja muihin, kuin moittimalla ja kertomalla hänen nykyisen huonon käytöksensä haittoja kerta toisensa jälkeen.

 

Mitä enemmän hyötyjä ihminen oivaltaa jonkun tavoitteen saavuttamisesta olevan itselleen ja muille, sitä motivoituneempi hän on kyseistä asiaa kohtaan. Ratkaisukeskeisen näkemyksen mukaan vahva motivaatio koostuu viidestä tekijästä:

  1. Ihminen kokee asetetun tavoitteen omakseen
  2. Hän näkee, että tavoitteen saavuttamisesta on hyötyä sekä itselle että muille
  3. Hän uskoo, että pystyy saavuttamaan tavoitteensa
  4. Hän kokee edistyvänsä ja onnistuvansa
  5. Hän on varautunut takaiskuihin ja osaa suhtautua niihin

 

Ihmiset sitoutuvat paremmin tavoitteisiin, jotka he ovat itse saaneet asettaa tai joiden asettamiseen he ovat saaneet vähintään vaikuttaa. Ihmisen uskoa onnistumisen mahdollisuuteen voi kasvattaa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota olemassa oleviin taitoihin ja vahvuuksiin, jo tapahtuneeseen edistykseen tai aikaisempiin onnistumisiin ja selviytymisiin vastaavantyyppisissä tilanteissa. Vastoinkäymisiltä ei elämässä voi välttyä, mutta niihin voi pyrkiä varautumaan. Jos mahdollisia vastoinkäymisiä käy läpi mielessään jo etukäteen, ne eivät yllätä toteutuessaan täysin puun takaa, vaan kuuluvat luonnollisena osana matkaan ja näin motivaatio pysyy yllä. Vastoinkäymisille ei saa antaa liian suurta huomiota, vaan keskittyä pääasiassa matkan varrella oleviin mahdollisuuksiin.

 

Motivaation kannalta on tärkeää ajatella asiaa myös työtiimin ja läheisien kannalta, eikä ainoastaan yksilölähtöisesti. Tätä voi lähestyä niin, että aluksi kysytään, miksi asia on tärkeä yksilölle, jonka jälkeen kysytään, miksi asia on tärkeä myös koko tiimille. Tiiminjäsenten tavoitteet on mahdollista sovittaa yhteen, ja tätä helpottaa, jos osapuolet oivaltavat, miten toisten tavoitteet voivat auttaa koko yhteisöä. Jos tämä oivallus saadaan synnytettyä, niin kaikki voivat kannustaa toisiaan aidosti myös yksilöiden tavoitteiden saavuttamisessa. On harhaa ajatella, että selviämme yksin, sillä tarvitsemme toisia ihmisiä onnistuaksemme tavoitteissamme. Ihminen on sosiaalinen olento, ja motivoituu yhdessä olosta enemmän kuin tavaroista.

 

Kaikki ihmiset tarvitsevat jonkinlaista kannustusta, ja kun sitä saa niin siitä on myös tärkeää muistaa kiittää. Ihmissuhteissa ”sitä saa, mitä tilaa” -sanonta voisi mennäkin niin, että ”sitä saa, mistä kiittää”. Kiitoksen jälkeen nämä kannatusjoukot tukevat sinua mielellään varmasti toistekin.

 

Kerro tavoitteista muille

Ihminen sitoutuu paremmin tavoitteisiin, jotka hän on kertonut myös muille. Jos tavoite on vain hänen omassa tiedossaan, siitä on helpompi luopua vastoinkäymisten edessä. Muut voivat myös auttaa ja kannustaa jos ovat tietoisia tavoitteista, sekä onnitella tavoitteiden saavuttamisen hetkellä. Tavoitteiden jakaminen tiimin kesken luo yhteisöllisyyttä, luottamusta ja kiitollisuutta. Tavoitteiden kertomisen lisäksi, tulee myös kertoa tiimille kuinka tavoitetta juhlistetaan, jotta tavoitteen saavuttaminen ja ihmisten tuki tulee kunnolla huomioiduksi.

 

 

Valmentamisen ensimmäinen vaihe on siis löytää oma tarve ja myös motivaatio sen kehittämiseen. Toimeenpano onkin se haastavampi osuus, mutta esittämällä oikeita kysymyksiä, keskustelemalla tavoitteista ja motivoimalla oikein tuloksia syntyy varmasti vähitellen.

 

 

 

Lähde:

Furman, B. & Rubanovitsch, M. 2014. Valmenna onnistumaan. Nyt. Oy Imperial Sales AB

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close