Tampere
01 Oct, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

UupumuksestaKirjoittanut: Iiris Ryhänen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.
Johdanto

Noin joka viides ihminen kokee olevansa uupunut (Terveyskirjasto). Työterveyslaitos teki mediatiedotteen 9.3.2023, jossa kerrottiin, että vuonna 2022 joka neljäs koki työuupumusta. Tiedotteessa käytiin läpi myös sitä, kuinka työhyvinvoinnin heikkeneminen näkyy tällä hetkellä erityisesti nuorissa. (Työterveyslaitos 2023) Otsikot ”Tutkija: ”Nuorten työuupumus on uskomattoman suuri ongelma kansantaloudelle”” ja ”Nuorten työuupumus uhkaa jo Suomen taloutta” ovat julkaistu helmikuun 2023 aikana Helsingin Sanomissa. Yle totesi vuonna 2021 artikkelissa: ” Miksi niin moni nuori uupuu? “Onko koko meidän ikäluokkamme huono, vai olisiko vika sittenkin yhteiskunnassa?””, että opiskelijayhteisöissä uupumus ei ole lainkaan harvinaista (YLE 2021). Kaikki näyttävät olevan uupuneita ja uupumuksesta jopa kisaillaan, että kuka tekee eniten hommia ja kärsii tästä (YLE 2021; Malin).

Mitä on uupumus ja miltä se tuntuu?
Henkisellä ja psyykkisellä väsymyksellä viitataan uupumukseen (Terveystalo 2022).”Pitkä kestoinen väsymys eli uupumus ” (Mehiläinen n.d) Uupumus on pitkäaikaisen väsymyksen, ylikuormittumisen ja epätasapainoisen palautumisen tulos (Mielenterveystalo n.d). Se on viesti siitä, että kehosi on ylikuormittuneessa tilassa ja suuressa vaarassa sairastua (Terveystalo 2022). Uupumus on kehollinen reaktio, jossa keskushermosto yrittää suojella meitä ja tämän vuoksi se antaa uupuneen kehomme toimia vain välttämättömän määrän ajasta (Pihlajalinna n.d). Uupumus vaikuttaa kehon fyysiseen, sekä henkiseen jaksamiseen ja kyse ei ole pelkästään levon ja unen puutteesta. Uupumuksen yleisimpiä oireita on väsymys, voimattomuus, jaksamattomuus, unettomuus, motivaation puute ja ärtyneisyys. (Terveystalo 2022) Tämä lisäksi pitkäkestoisessa uupumuksessa on hyvin yleistä kokea fyysisiä oireita, kuten lihaskipuja, päänsärkyjä ja sekavuutta. (Terveystalo 2022) Se voi vaikuttaa kehollisesti myös tarkkaavaisuuteen ja muistiin. (Terveyskirjasto 2022) Uupunut henkilö saattaa kokea merkityksettömyyttä ja vaikeutta innostua ja kiinnostua asioista. Myös ahdistus ja masennus on yleisiä liitännäisiä sairauksia uupumuksen rinnalla. (Pihlajalinna n.d) Kun väsymyksestä pääse yli lepäämällä, pelkkä lepo ei auta uupumukseen (Mielenterveystalo n.d).

Kuka voi uupua ja mitkä asiat altistaa uupumukselle?
Uupua voi kuka vain. Uupumuksen aiheuttaa usein pitkään jatkunut ylirasitus tila (mielenterveystalo. N.d), joka voi aiheutua monesta eri tilanteesta johtuen. Vaikka nauttisikin työstään tai tekemisestään kovasti, voi se silti uuvuttaa. Henkilöt joilla on hankala elämäntilanne, kokee masennusta tai on esimerkiksi perfektionismiin taipuvaisia, voivat uupua helpommin. (Nyyti. N.d)(mielenterveystalo n.d). Eräs ihmisryhmä joka on myös altis uupumukselle, on erityisherkät. Kuten Suvi Bowellan  Sanoo kirjassaan Ihana herkkyys (2020)):”Jos syntyjään herkästi virittyneen ihmisen elämänpolulle kasautuu paljon kuormittavia ja turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä, kuten väkivaltaa, sairautta, työttomyyttä tai muita vaikeita asioita, voivat voimavarat kerta

kaikkiaan loppua. Kukaan meistà ei ole väsymätön robotti, joka jaksaa paah-

taa sata lasissa loputtomiin.” Erityisherkkä voi  kuormittua hyvin nopeasti esimerkiksi muiden energoista ja mielentiloista vuorovaikutustilanteissa. Suuret odotukset ja vaatimukset, vaikka olisivatkin sanattomia, voivat olla raskas taakka usein niin tunnollisille ja kilteille erityisherkille. Erityisherkän keho saattaa olla jatkuvassa hälytystilassa. ” Pitkään jatkunut, jopa normaalilta tuntuvaksi olotilaksi muuttunut elimistön ja/tai mielen stressitila altistaa erilaisille stressiperäisille sairauksille, mm. loppuunpalamiselle, ahdistuneisuudelle ja paniikkioireille sekä muille stressiperäisille sairauksille.” (Hspelämää. N.d) Erityisherkkien aistit ovat herkillä jatkuvasti. Äänet, hajut, valot ja muut voivat ylistimuloida paljonkin. (Esther Bergsma. Hoogsensitief.2019). Bergsman  tutkimuksen mukaan noin jopa 75% erityisherkistä ovat kokeneet uupumuksen, tai tosella nimellä tunnettaen ”burn outin”.

Miten uupumisesta palaudutaan?

Uupumuksesta palautumisen ensiaskel on ottaa yhteyttä terveyspalveluihin. Uupumusta hoidetaan pääasiallisesti samalla tavalla, oli kyse minkälaisesta uupumuksesta tahansa. Pääpointit ovat tuki, mahdollinen lääkehoito, lepo ja rentoutuminen. Näiden lisäksi ammattilaisen avulla pyritään kartoittamaan mahdollisia taustasyitä uupumukselle, jonka kautta voidaan luoda ja löytyy yksilöllisempiä keinoja uupumuksen hoitoon. Jos kyse on työhön pohjautuvasta uupumuksesta, on tärkeää edistää palautumista niin vapaa-ajalla, että työnparissa. Tarvittaessa on myös tärkeä ottaa toipumiselle kokonaan oma-aikansa sairasloman parissa. (Pihlajalinna n.d)

Omahoito-ohjelmia tarjoaa esimerkiksi Mielenterveystalo.fi, joita voi hyödyntää muun muassa muiden hoitojen tukena, jatkona tai itsenäisesti. Omahoito-ohjelman tarjoamat työkalut, ovat vain yksi osa isompaa kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen toimivan hoidon. Ohjelma kannustaa yksilöä, reflektoimaan aikaisempia elämän haasteita ja sitä, kuinka niistä on päästy yli. Voiko joku aikaisemmin toiminut keino toimia nyt, tai onko jotain uusia keinoja, joita kannattaisi kokeilla. Erilaiset harjoitukset kuuluvat myös hoito-ohjelman työkaluihin ja ovat sen keskiössä. Harjoitukset ohjaavat tekijää tekemään toistoja, jotta muutokset olisivat kestäviä. Mielenterveystalon omahoito-ohjelman stepit keskittyvät kuuden askeleen kautta toipumiseen uupumuksesta. (Mielenterveystalo n.d)

Uupumuksesta toipumisen kuusi askelta:

 

  1. Tilanteen tunnistaminen
 

Uupumuksen yleisin ensioire on väsymys, tämä ei kuitenkaan ole totta kaikkien kohdalla. On siis tärkeää reflektoida omaa tekemistä ja tunnistaa mahdolliset uupumisen oireet. Helpoiten voimme havaita niin sanotut tilapäisetkeinot, joilla koitamme paikata omaa jaksamistasi.

  1. Etäisyyden ottaminen työhön
 

Sairasloma on oivallinen keino pysäyttää uupumisen eteneminen pahemmaksi ja mahdollistaa etäisyyden ottamista kuormittavista asioista.

  1. Kehon ja mielen toipuminen
 

Uni on tärkeimpiä elementtejä, joita tarvitsemme elääksemme ja tämän vuoksi tulee sinun mahdollistaa palautumisesi levon kautta. Nuku niin paljoin kuin kehosi sanoo, että on tarve, mutta yritä samanaikaisesti pitää yllä jonkinnäköistä päivärytmiä.

  1. Tärkeysjärjestyksen selvittäminen
 

Uupunut ihminen on usein kadottanut elämästään tärkeysjärjestyksen ja omat arvonsa. On siis tärkeää punnita omia arvoja ja antaa niiden johdattaa elämäsi tiettyyn tärkeysjärjestykseen.

  1. Löydä muutoksen mahdollisuudet
 

Vähennä elämästäsi kuormittavia asioita ja yritä etsiä niiden tilalle itseäsi voimattavia asioita, joiden avulla pystyt tukemaan omaa jaksamistasi myös jatkossa.

  1. Tee konkreettisia muutoksia
 

Tee haluamasi ja muutokset sinun arvoihisi pohjaten. Muutos on pelottavaa, mutta jotta pystyt saamaan jotain uutta, tarvitsee jostain luopua.

(Mielenterveystalo n.d)

Bowellain esittää kirjassaan läsnäoloharjoituksen, joka menee seuraavasti:

LÄSNÄOLOHARJOITUS

Kinnitä huomio aisteihisi. Mitä tallä hetkellä kuulet? Mitä silmäsi näkevät? Voitko aistia lämpötilan tai huomaatko kevyen ilmavirtauksen? Mitä tuoksuja havaitset? Onko suussasi jokin maku tällä hetkellä? On hyvin mielenkintoista tarkkailla ympäristään hetken aikaa niin, että pyrkii olemaan antamatta millekään näkemälleen maäritelmiä, kuten”tuo on pöytä, tuossa on tuoli, ikkunassa on raidalliset verhot”, vaan katselee kaikkea kuin ensimmäistä kertaa. On ilahduttavaa pysähtyä ihmettelemään vaikkapa pilvenhattaraa tai jonkin rakennuksen kaunista yksityiskohtaa ja uppoutua tuohon kokemukseen kuin lapsi, joka ihmettelee edessään avautuvaa maailmaa.”

Tämäntyyliset läsnäoloharjoitukset voivat tuoda kehon ja mielen tähän hetkeen ja rauhoittaa. On myös hyvä laittaa omat rajat uuvuttaville tilanteille ja ihmisille ja pitää niistä rajoista kiinni.

Voiko uupumista ehkäistä?

Uupumuksen ensimerkkejä ovat muun muassa lisääntynyt unohtelu, deadlineista myöhästely, työntuloksen heikentyminen, uni vaikeudet, liiallinen väsymys töistä tultua, innostuksen, kiinnostuksen ja ilon poissaolo ja ihmissuhteista vetäytyminen. Tyypillisesti uupumus näkyy elämässämme kotona, olemme enemmän ärtyneitä kuin ennen, emmekä jaksa enää töiden jälkeen huolehtia kodistamme, käydä harrastuksissamme tai nähdä ystäviemme. (Mielenterveystalo: Uupumuksen omahoito ohjelma)

Uupumuksen ennaltaehkäisylle kriittistä on jakaa oma energia ja aika tasapainoisesti eri elämän osa-aluille. Oikeinlainen ja riittävä päivittäinen palautuminen, ja lepo on oleellinen osa tasapainoisessa elämässä. Töissä ajattele omaa jaksamistasi, onko työssäsi mahdollista kehittää voimavarojasi tukevia elementtejä. Kokeilla uusia tapoja tehdä asioita toisin, jos huomaat niissä epäkohtia. Tarvittaessa hae apua ja tukea terveydenhoitopalveluilta. (Työterveyslaitos n.d) Mahdollisia keinoja palautua ja rentoutua on muun muassa viettää aikaa  luonnossa, meditoida, nähdä ystävää, leipoa, mikä vain itselle toimii parhaiten.

Pohdinta

Uupuminen voi osua kenenkä vain kohdalle, jotkut kokevat sen useaan kertaan elämän aikana. Jotkut ovat myös alttiimpia uupumiselle. Tärkeää on itse tunnistaa uupumisen merkit ja puuttua, jos huomaa itsellään tai läheisellä hälytysmerkkejä. Myös armollisuus on tärkeää, ei tarvitse jaksaa aina ja saa ottaa tilaa omalle hyvinvoinnille. Jos tunnistaa olevansa uupunut, niin apua voi hakea omasta lähipiiristä, tai esimerkiksi aikasemmin mainitusta mielenterveystalon omahoito-ohjelmasta. Myös ammattiapua voi tarvita uupumistapauksissa. Pahimmassa tapauksessa se voi aiheuttaa sairastumisen esimerkiksi masennukseen tai stressiperäisiin somaattisiin häiriöihin (terveystalo, Työuupumus,2022). Onkin tärkeää tiedostaa, että uupumista voi onneksi ehkäistä ja kuinka uupumista ei kannata nähdä saavutuksena.

Lähteet:

YLE. 2021. Miksi niin moni nuori uupuu? “Onko koko meidän ikäluokkamme huono, vai olisiko vika sittenkin yhteiskunnassa?”. Artikkeli. Luettu 25.4.2023

https://yle.fi/aihe/a/20-10001183

Terveyskirjasto. 2022. Uupumus ja krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS). Lääkärikirja. Luettu 25.4.2023

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01194

Mehiläinen. n.d. Pitkäkestoinen väsymys eli uupumus. Artikkeli. Luettu 25.4.2023

https://www.mehilainen.fi/mielenterveys/vasymys-eli-uupumus

Mielenterveystalo. n.d. Perustietoa uupumuksesta. Verkkosivu. Luettu 25.4.2023

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/uupumus/perustietoa-uupumuksesta

Mielenterveystalo. n.d. Tervetuloa uupumuksen omahoito ohjelmaan. Verkkosivu. Luettu 25.4.2023

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/uupumuksen-omahoito-ohjelma

Nyyti. N.d. Perfektionismi uuvuttaa. Luettu 25.5.2023. https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/uupumus-2/perfektionismi-uuvuttaa/

Hspelämää. Kuormittumisalttius ja stressiperäiset sairaudet. N.d. Luettu 25.4.2023. https://www.hspelamaa.net/kuormittumisalttius-ja-stressi

Esther Bergsma.. 2019. HSP and burnout: international research. Hoogsensitief. Luettu 25.4.2023. https://hoogsensitief.nl/hsp-and-burnout-international-research/

  1. Bowellan. Ihana herkkyys. 2020. Otava.

Terveystalo. 2022. Väsymys voi olla luonteeltaan uupumus- tai uneliaisuustyyppistä. Tietopaketti. Luettu 25.4.2023

https://www.terveystalo.com/fi/tietopaketit/vasymys#Uupumus%20%e2%80%93%20oireet

Pihlajalinna. n.d. Uupumus, työuupumus ja krooninen väsymys. Verkkosivu. Luettu 25.4.2023

https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/yksityisasiakkaat/terveys/uupumus-tyouupumus-ja-krooninen-vasymys

Työterveyslaitos. n.d. Stressi ja työuupumus. Verkkosivu. Luettu 25.4.2023

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/stressi-ja-tyouupumus

Työterveyslaito. 2023. Työhyvinvoinnin heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä. Tiedote. Luettu 25.4.2023

https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/tyohyvinvoinnin-heikentymista-ei-ole-saatu-pysaytettya

Helsingin Sanomat. 2023. Nuorten työ uupumus uhkaa jo Suomen taloutta. Artikkeli. Luettu 25.4.2023

https://www.hs.fi/talous/art-2000009377397.html

Helsingin Sanomat. 2023. Tutkija: ”Nuorten työuupumus on uskomattoman suuri ongelma kansantaloudelle”. Artikkeli. Luettu 25.4.2023

https://www.hs.fi/talous/art-2000009367761.html

Terveystalo. Työuupumus (burn out). 2022. Luettu 25.4.2023. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00681

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close