Tampere
17 Jan, Monday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Uskalla luoda oma polkusiKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Itse tehty
Sara Parikka
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Johdanto  

Yrittäjyyden polun rakentamisessa on monta vaihetta. Jotta voi saada yritysidean, tarvitsee osata unelmoida. Jotta voi ottaa askelia unelmiaan kohden, tarvitsee rohkeutta. Rohkeus on sitä, että tekee asioita, jotka pelottavat tai ovat oman mukavuusalueen ulkopuolella. Jotta voi oppia ja kehittyä on hyvä osata ja uskaltaa epäonnistua. Epäonnistumisen jälkeen on tärkeää löytää halu oppia siitä. Myös omat arvot ja itselleen rehellisenä oleminen ovat iso osa yrittäjyyttä ja brändiä. Arvot ohjaavat meitä paljon valinnoissamme ja siksi onkin tärkeää pysähtyä miettimään: Mitä asioita pidät itsellesi tärkeinä? 

 

Unelmat 

Halusin aloittaa tämän esseen Parikan sanoihin haaveilusta ja unelmista. Mielestäni unelmat ovat tärkeä osa onnistumista sillä, jos ei koskaan unelmoi, saavuttaako ikinä mitään? 

”Unelmilla on mieletön voima. Haaveilu aktivoi mieltä ja saa perhosia mahaan. Henkilökohtaisen elämän unelmat ruokkivat myös työinspiraatiota, joten on hyvä muistaa unelmoida ihan kaikesta. Unelmia on hyvä seurata ja ottaa rohkeasti vastaan tarjouksia, kun sellaisia eteen tulee.” (Parikka, 2021, 48.) 

Unelmat ovat tärkeä osa oman urapolun rakentamisessa. Meillä jokaisella on varmasti haaveita siitä mitä haluaa oppia, saavuttaa ja kokeilla elämänsä aikana. Osa haaveista on varmasti vapaa-ajan haaveita ja unelmia, mutta osaa voi hyödyntää myös työelämässä, ja osa haaveista varmasti koskevatkin nimenomaan työelämää. 

 

Rohkeus 

Pyri jatkuvasti keksimään uutta ja kehittymään. Kun menee rohkeasti eteenpäin ja tavoittelen unelmia niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässä ja osaa nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä on mahdollisuuksia, vaikka mihin. Rohkeus on sitä, että tekee asioita, jotka pelottavat. (Parikka, 2021, 12–13.) 

Rohkeus on yksi kulmakivistämme päivittäisessä elämässämme. Rohkeus määrittää paljon sitä mitä loppupeleissä saamme aikaseksi, ja mikä jää ajatuksen tasolle. Monesti omalla mukavuusalueella oleminen houkuttelee enemmän kuin epämukavuusalueelle hyppääminen. Omalta mukavuusalueelta poistuminen vaatii rohkeutta, mutta usein myös antaa meille paljon enemmän, opettaa ja kehittää meitä ihmisinä. Rohkeus on taito, jota kannattaa opetella ja joskus se pelottava ajatus tai epämukavuusalueella oleva asia on juuri se avain tulla astetta rohkeammaksi. 

 

Epäonnistuminen 

Epäonnistumisen pelko voi syntyä, jos itseen kohdistuu liikaa epärealistisia vaatimuksia. Pelko pitää meidät poissa tilanteista, joissa osaamisemme tai kykymme eivät vielä riitä. On kahdenlaista epäonnistumista: tekemistä ja tekemättömyyttä. Saattaa olla, että epäonnistut kun teet jotain itselle uutta ja vaikeaa. Toisaalta jos ei kokeile, et myöskään voi saavuttaa mitään. Ei saa antaa epäonnistumisen määrittää kurjasti mennyttä tilannetta, vaan tulee löytää halu oppia siitä ja jättää oppimisen päällimmäiseksi tunteeksi. (Parikka, 2021, 14.) 

Mielestäni Parikka kertoo kirjassa hyvin avoimesti epäonnistumisenpelosta. Se on varmasti meille monelle tuttu pelko. Rohkeus ja epäonnistuminen kulkevat käsi kädessä. Jos uskaltaa lähteä jotakin uutta ja vaikeaa kohti, voi joko onnistua ja iloita tai sitten voi epäonnistua ja oppia. Vaikka epäonnistumisen pelko onkin hyvin inhimillinen pelko, se voi pahimmillaan estää suuria onnistumisia, itsensä kehittämistä ja uuden oppimista. 

 

Motivaatio 

Koen, että nimenomaan motivaatio saa liikkeelle ja pitää tekemisen tehokkaana. Motivaation lähteitä voivat olla esimerkiksi raha, vastuu, vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Parhaimmillaan työ tuo mukanaan taloudellisen turvan, tavan toteuttaa itseään ja mahdollisuuden yhteiseen hyvään. (Parikka, 2021, 24.) 

Esimerkiksi ihmiset, joilla on vahva sosiaalisten kontaktien tarve, motivoituvat uusiin ihmisiin tutustumisesta ja ihmisryhmissä oleskelemisesta. Tällaisille työntekijöille yhteisön tuki ja muiden ihmisten seura on tärkeää. Ihmiset, joilla sosiaalisten kontaktien tarve on matala, viihtyvät esimerkiksi etänä, jolloin hälinä ja jatkuva ihmisten tapaaminen eivät kuluta energiaa. (Maukkonen, 2020.) 

Tärkeää onkin huomata, että koska me ihmiset olemme erilaisia, meitä jokaista motivoi eri asiat. Se mikä motivoi toista, voi toiselle olla jopa kuluttavaa ja ahdistavaa. Jotta löytää itselleen sopivat motivaattorit tukemaan omaa urapolkuaan on tärkeä säännöllisesti miettiä mikä juuri sillä hetkellä itseä motivoi. Motivaattorit voivat olla hyvin erilaisia eri elämäntilanteissa, erilaisissa haasteissa tai projekteissa työelämässä.  

Itsetutkiskelu ja omien arvojen määrittäminen auttavat motivaation löytämisessä. Karkeasti motivaattorit voi jaotella ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisia ovat työntekoon liittyen esimerkiksi raha, arvostus, status ja etenemismahdollisuudet. Sisäisiä puolestaan muun muassa työn mielekkääksi ja merkitykselliseksi kokeminen ja halu oppia uutta ja kehittyä. (Parikka, 2021, 24.) Myös työarvot vaikuttavat motivaatioon usein sekä ulkoisesti että sisäisesti (Jäntti, 2019). 

 

Arvot ja rehellisyys 

Jokainen kokee arvot hieman eri tavalla ja siksi onkin tärkeää tutkia omaa arvomaailmaa. Mitä asioita pitää itselleen tärkeinä? Mitkä asiat ovat nimenomaan työelämässä itselle merkittäviä ja jakaako yritys, jossa työskentelee samat arvot. Olen miettinyt omia arvojani paljon ja koen tietäväni aika hyvin, minkälaisessa yrityksessä tai työyhteisössä haluan työskennellä. Olen työskennellyt myös sellaisissa työpaikoissa, joissa arvomaailmani ei kohdannut työyhteisön arvoihin ja se on yllättävän kuluttavaa. Toisaalta nämä kokemukset ovat antaneet minulle inspiraatiota ja kasvattaneet haavettani oman yrityksen perustamisesta.  

Arvot ovat syvälle juurtuneita taipumuksia ja motivaatiotekijöitä, jotka ohjaavat ja selittävät asenteitamme, moraaliamme ja käyttäytymistämme. Arvot vaikuttavat siihen, kuinka arvioimme omaa ja toisten käyttäytymistä.  Työarvot kuvaavat sitä, mikä meille on tärkeää työntekijöinä ja mitä haluamme saavuttaa töissä. Työn merkittävin arvo meille on perinteisesti ollut tuoda taloudellista turvallisuutta. Tällä hetkellä keskustellaan enemmän ja enemmän myös työn merkityksellisyyden suhteesta työn mielekkyyteen, viihtyvyyteen sekä inhimillisyyden kasvuun. (Jäntti, 2019.) 

Arvojen pohtiminen voi olla yllättävän vaikeaa. Aluksi saattaa ajatella, että eihän itsellä ole sen suurempia arvoja, mutta todellisuudessa aivan kaikella on arvopohja. Pidemmän päälle arvoja vastaan toimiminen ei onnistu ja uskon, että se näkyy väistämättä lopputuloksessa. Kaikessa tekemisessä kannattaa aina pitää mielessä rehellisyys itseään kohtaan. (Parikka, 2021, 24.) 

Työarvot kuvastavat tavoitteitamme sekä työn sisällön että sen lopputulosten suhteen Työarvot voidaan kuvata sisäisinä: mitä etsin työltäni; kukoistaminen, arvostus, mahdollisuus kehittyä ja ulkoisina: työn lopputulokset; palkka, asema, työpaikan pysyvyys. Jokaisella meistä on prioriteettimme eri arvojen kesken. Työarvot ovat suhteellisen pysyviä, mutta niihin vaikuttavat työympäristö, kokemus, koulutus ja muut vastaavat tekijät. (Jäntti, 2019.)  

 

Oma arvo 

Oman työn hinnoittelu on yksi vaikeimmista työelämän asioista, etenkin alussa, ja se elää taatusti urasi varrella. Yksinkertaistettuna työ- ja virkasuhteessa saadaan palkkaa, kun taas yksityinen elinkeinonharjoittaja työstään palkkiota eli työkorvausta. Yrittäjä voi myös määritellä halutessaan tietyille projekteille halvemmat hinnat ja vastaavasti nostaa palkkiotasoa kiireisinä aikoina. Kannattaa olla mahdollisimman perillä oman alan palkoista ja palkkioista, jotta ei sorru polkemaan hintoja. (Parikka, 2021, 69.) 

Parikka avautui kirjassaan omista kokemuksistaan hinnoitteluun liittyen.  ”Yrittäjänä kannattaa pohtia, olisiko omalla kohdalla järkevää nostaa hintoja ja tehdä vähemmän. Olin tehnyt vaikuttajan töitä sivutoimisesti muutaman vuoden, kun juttelin erään ammattilaisen kanssa hinnoittelusta. Sain kuulla, että laskutan työstä aivan liian vähän. Aluksi minulle tuli siitä kurja olo ja koin vaikeaksi nostaa hintoja. En osannut perustella asiaa itselleni ja pohdin sitä viikkoja. Ajattelin pitkään, että en uskalla nostaa hintoja, koska menettäisin asiakkaita. Aloin kuitenkin kyseenalaistaa ajatusta ja pohtia, voisinko jopa hyötyä siitä. Hankin lisätietoa ja aloin hahmottaa kokonaiskuvaa. Lopulta nostin hintani korkeammalle tasolle. Koen, että yritystoimintani otti askeleita eteenpäin, kun aikaa vapautui ja pystyin keskittymään isompiin projekteihin.” (Parikka, 2021, 70.) 

 Kyse on ennen kaikkea priorisoinnista. Usein omaa toimintaa on vaikea nähdä, koska sitä katsoo liian läheltä. Kannattaa kuitenkin haastaa omaa ajattelua, sillä keskittyminen tiettyihin asioihin voi selkeyttää sekä toimintaasi. (Parikka, 2021, 70.) 

Mielestäni Parikka kertoo kirjassa ihanan avoimesti omista haasteistaan yrittäjänä. Hinnoittelu voi olla usein haasteellista tuotteidenkin kohdalla. Oman työpanoksen hinnoittelussa tulee pohtia vielä useammalta kantilta ja varsinkin jos on tottunut saamaan kuukausi- tai tuntipalkkaa tekemästään työstä, voi aluksi olla todella haastavaa pohtia miten hinnoitella oma aika ja panos, kun sitä ei olekaan kukaan sanelemassa. Oma arvo on kuitenkin asia mitä kannattaa tutkia ja pohtia, sillä se voi olla myös keino erottua markkinasta. Itsevarmuus ja oman yrityksen tai tuotteen kantaminen arvokkaasti luovat luottamuksen tunnetta asiakkaiden näkökulmasta. 

 

Brändin luominen 

Brändi, fiilis ja ensivaikutelma ovat tärkeitä asioita yritystä ajatellessa, ja ne kannattaa pitää mielessä heti alusta alkaen. Omat arvot luovat työbrändin. Yritystä perustaessa on tärkeää miettiä, mitkä arvot ohjaavat toimintaa ja millainen brändi on siis kyseessä. Voit alkaa rakentaa brändiä itsellesi luontevalla tavalla ja lisätä sävyjä sitten vuosien saatossa. Siksi Asian äärelle kannattaa myös palata säännöllisesti ja kirjata ylös muutokset. (Parikka, 2021, 80.) 

Brändin rakentaminen lähtee sen ydinlupauksesta, brändisi kivijalasta. Pohdinnassa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, miksi brändi on olemassa. Ketä brändi palvelee? Mikä brändissä on erikoista ja miksi se olisi asiakkaiden ajan arvoista? Menestyvän brändin takana on aito halu puhutella oikeaa kohderyhmää relevantilla ja erottuvalla tavalla. Kiteyttämällä liiketoiminnan olemassaolon syyn tarkennat brändin identiteettiä ennen kaikkea asiakkaillesi, mutta myös itsellesi ja koko yritykselle. (Holma, 2020.) 

Brändi on onnistunut silloin, kun se on niin selkeä, että muut pystyvät sanoittamaan siitä syntyneet mielikuvat. Mielikuvien on luonnollisesti kohdattava yrityksen bränditavoitteiden kanssa. Päälle liimattu brändäys saattaa kääntyä itseään vastaan, ja lopputulos ei ole imarteleva. Siksi ei kannata lähteä kikkailemaan, vaan luottaa omaan fiilikseen ja aitouteen. Sinä tunnet oman brändisi parhaiten. Kuuntele muiden ohjeita ja neuvoja, mutta pysy rehellisenä omille ajatuksillesi. (Parikka, 2021, 80.) 

 

Asiakassuhteet 

On sanomattakin selvää, että yrityksesi menestyksen kannalta on tärkeää myös keskustella asiakkaiden kanssa. Asiakkailta saat toki arvokasta palautetta yrityksesi kehityskohdista ja parannat asiakasymmärrystäsi, mutta kommunikointi toimii myös toisin päin: kuuntelemalla ja keskustelemalla asiakkaidesi kanssa pystyt viestimään brändisi arvoa asiakkaiden suuntaan. Asiakas kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja huomioiduksi, ja samalla näytät omalla toiminnallasi, millaisia asioita yrityksesi edustaa. Onnistuneen kommunikoinnin lopputuloksena on molemminpuolinen luottamuksen tunne. (Holma, 2020.) 

Suhdetta asiakkaaseen ei tulisi koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Varmasti jokainen haluaisi, että kaikille jää hyvä ja ammattitaitoinen kuva. Se ei tarkoita sitä, että kaiken pitäisi aina onnistua, vaan että asioihin suhtautuminen ja niiden hoitaminen ovat avainasemassa. On myös tärkeää pyytää palautetta ja miettiä tilanteita asiakaslähtöisesti. (Parikka, 2021, 106.) 

Asiakassuhteiden hoitaminen on hyvä paikka myös luoda omaa uraa ja erottua joukosta. Asiakkaat arvostavat henkilökohtaisuutta. Luomalla omaa tyyliä ja tuomalla omaa persoonaa mukaan omaan tapaan palvella ja keskustella asiakkaiden kanssa, pääsee eri tavalla yhteyteen asiakkaiden kanssa. 

 

Näkyvyys yrittäjänä 

Jokainen yrittäjä tarvitsee näkyvyyttä. Muiden pitää löytää sinut, jotta he pystyvät käyttämään palveluitasi. Nykypäivänä nettisivut ja sosiaalinen media ovat avainroolissa. Monet saattavat löytää Instagramista firman tilin ennen kuin edes päätyvät sen nettisivuille. Someen panostaminen kannattaa ja se luo positiivisen mielikuvan yrityksestä. (Parikka, 2021, 89.) 

Hyvä someprofiili pystyy viestimään luottamusta, ammattitaitoa ja arvoja. Siksi somen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Toimialastasi ja kohderyhmästäsi riippuen on hyvä miettiä, mihin kanavaan kannattaa panostaa: Instagramiin, Facebookiin, LinkedIniin, YouTubeen vai Twitteriin. Kuitenkaan kaikissa somekanavissa ei ole tarvetta vaikuttaa, vaan kannattaa miettiä, mikä palvelee parhaiten asiakaskuntaasi ja sisältöäsi. Panosta niihin kanaviin, jotka palvelevat parhaiten juuri sinun kohderyhmääsi. Kannattaa muistaa, ettei somekanavan avaaminen ei vielä riitä, vaan sen varalle on hyvä olla suunnitelma siitä, miten usein päivität ja mitä sisältöä siellä jaat. (Parikka, 2021, 89.) 

Markkinoinnin ja viestinnän tarkoitus on tukea yrityksen identiteettiä ja liiketoimintaa. Siksi yrityksesi tavan viestiä itsestään kannattaa olla linjassa yrityksen edustamien ja tavoittelemien asioiden kanssa. Mitä saumattomammin ja eheämmin yritys viestii, sen muistettavampi ja uskottavampi yritys on asiakkaan silmissä. (Holma, 2020.) 

 

Hyvinvointi 

Työ kulkee yhä useamman mukana kaikkialla. Sosiaalinen media, sovellukset, uutiset ja viestit ovat läsnä jatkuvalla syötöllä. Puhelin ja sen mukana tulevat sovellukset helpottavat elämää ja niissä on paljon hyviä ominaisuuksia. Koska kaikki ovat mukanamme ja saatavilla lähes koko ajan, sitä suuremmalla syyllä on erityisen tärkeää, että jokaisesta päivästä löytyy täysin puhdasta vapaa aikaa. Erilaiset viestit sosiaalinen media ja sovellukset luovat helposti jatkuvan vireystilan, joka voi johtaa burnouttiin. (Parikka, 20201, 110.)  

Oman uran luomisessa on tärkeää miettiä myös omaa jaksamista ja sitä, miten tasapainoitta työ ja vapaa-aika. Mielestäni hyvinvointiin kannattaa panostaa sillä virkeä ja motivoitunut mieli sekä hyvinvoiva kroppa ovat avainasemassa oman urapolun kehittämisessä aina menestymiseen saakka. 

 

Yhteenveto 

Kun miettii menestymistä yrittäjänä ja oman työuran rakentamista saattaa katse olla pitkällä edessäpäin. Kannattaakin pysähtyä miettimään voisiko matka ollakin itseasiassa juuri se menestyminen, eikä niinkään määränpää. Sillä määränpää voi vaihtua matkalla monestikin ja varsinainen oppiminen tapahtuu juurikin matkan edetessä. Rohkeus on yksi tärkeimmistä työkaluistamme. Se auttaa löytämään omat motivaattorit, mahdollistaa yrittämisen ja epäonnistumisen kautta tulevat oppimiset. Kun toimit rohkeasti, omia arvojaan kuunnellen, löydät varmasti oman tyylisi ja keinosi brändin luomisessa juuri sinun näköiseksesi. 

 

 

Lähteet:

Holma, P. 2020. 8 vinkkiä erottuvan brändin rakentamiseen. Luettu 11.10.2021 Https://www.blinkhelsinki.fi/blogi/8-vinkkia-brandin-rakentamiseen 

Jäntti, T. 2019. Arvot – tie henkilöstön hyvinvointiin tai burnoutiin. Luettu 11.10.2021. https://www.bonfire.fi/arvoista-hyvinvointia/ 

Maukkonen, M. 2020. Motivaatiotekijät tutuksi — Yksilölliset motivaatiotekijät vaikuttavat työsuoritukseen, työhyvinvointiin ja aivoterveyteen. Luettu 11.10.2021. https://www.hrviesti.fi/natiivi/2541/motivaatiotekijat-tutuksi 

Parikka, S. 2021. Itse tehty. Helsinki. WSOY. E-kirja 

 

 

 

  

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close