Tampere
09 Dec, Friday
-8° C

Proakatemian esseepankki

Työyhteisön toiminnan arvioinnin ja kehittämisen työkaluKirjoittanut: Toni Latosaari - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Innovointiin on olemassa monenlaisia työkaluja ja menetelmiä. Itse uskon, että innovointityökaluilla ei voi varsinaisesti oppia innovoimaan, koska se on lähinnä mielen virtauksen ja mielikuvituksen summa. Toki näillä työkaluilla voidaan ehkä edesauttaa innovointia ja ehkä helpottaa sitä ja luoda pientä pohjaa sille. Tärkeää on kuitenkin se, että luodaan innovatiivisuudelle mahdollisuus. Mahdollisuuden luomiseen on myös olemassa työkaluja, joista yksi on nimeltään tikkataulumalli. Tikkataulumalli perustuu työyhteisön toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen.

 

Tikkataulumallia voidaan hyödyntää työyhteisön keskusteluissa, muun muassa kehittämistarpeissa ja keskeisissä asioissa. Malli soveltuu myös yksilön kehittämisessä kehityskeskusteluiden tukena. Tikkataulumallin avulla voi vertailla eri näkemyksiä työyhteisön sisällä ja keskustella niistä. Tämän pohjalta kehitystoimenpiteitä on helpompi tehdä ja paikallistaa voimavarat ja vahvuudet.

Kuva 1. Tikkataulumalli (http://www.inno-vointi.fi/fi/tyokaluja/edellytysten-luonti/tikkataulumalli, luettu 14.5.2019)

 

Niin kuin kuvasta näkyy, on jokaisen yhteisön toimintaan liittyvien kokonaisuuksien kohdalle vedetty viiva taulun keskelle. Tikkataulun numerot kertovat sen, kuinka hyvin mikäkin kokonaisuus omasta mielestä toimii, asteikolla jossa 1 = heikosti, 5 = hyvin. Numeerisen arvioinnin tueksi on hyvä kirjoittaa myös kirjallinen arvio, jotta saadaan perustelut tietylle arviolle. Samalla on hyvä antaa myös omia kehitysehdotuksia niihin kokonaisuuksiin, jotka eivät pelitä. Tärkeää on myös käydä yhdessä dialogia heränneistä aiheista ja sitoutua yhdessä mahdollisiin toimenpiteisiin. Ohessa esimerkki täytetystä tikkataulusta.

Kuva 2. Täytetty tikkataulumalli (Perustuu Inno-vointi.fi tikkataulumalliin)

 

Tikkataulumallin kokonaisuuksia voi ja kannattaakin muokata oman organisaation mukaan siten, mitkä tuntuvat olevan relevantteja asioita. Täytetystä mallista voidaan todeta, että kehityskohteita ovat 5. kokousten toimivuus, 7. ongelmien käsittelytaidot, 11. työstä saatu palaute ja 12. suhteet muihin yksiköihin. Näihin asioihin tulee keskittyä jatkossa enemmän kuin muihin jo toimiviin kokonaisuuksiin. Johtoporras voi laatia tämän perusteella toiminta- ja kehityssuunnitelman parannettavien alueiden ja dialogin pohjalta hyödyntäen yksilöiltä saatuja raportteja.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close