Tampere
21 May, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Hyvä työnantaja motivoi työntekijääKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Aloitin lokakuussa myyjänä suomalaisen designin vaateliikkeessä Mielassa. Tässä esseessä pohdin kokemuksiani työnantajakuvan merkityksestä työntekoon ja motivaatioon. Suomalaista työelämää ja yrityskulttuureita tutkiva Great Place to Work listaa luottamuksen, kommunikoinnin ja päämäärän kolmeksi tärkeimmäksi tekijäksi hyvälle työpaikalla (L, Glad 2018). Koen, että sitoutuminen ja motivaatio on paljon kiinni myös omistajuuden tunteesta. Siitä, että sinulla ja tekemälläsi työllä on merkitystä yritykselle. Työn kokoeminen vain työksi tuntuu minusta ahdistavalta, haluan että työ on opettavaista, luovaa ja vapaata.

 

Miksi Miela teki syksystäni mielettömän?

Mielassa työskennellessäni ymmärsin, miksi arvoilla on iso merkitys työntekijälle. Kun työntekijä uskoo samoihin arvoihin, kun yritys on tämän helpompi myös toimia yrityksen sisällä. Koen, että juuri tämä kokemus minulta on puuttunut monissa työpaikoissa. Arvojen omaksumista ei voi pakottaa, eikä niitä voi työntekijän puolesta sisäistää. Myyntityö ja hyvä asiakaspalvelu minulle tarkoittaa asiakkaan tarpeiden tunnistamista, kuuntelua ja ammattimaisuutta. Työntekijä, joka uskoo yrityksen arvoihin ja tuotteisiin, osaa myydä myös laadukkaasti.

 

On hienoa työskennellä vastuullisessa liikkeessä ja myydä tuotteita, joihin uskoo. Vastuullisuus on kasvava trendi ja onneksi monet kuluttajat ovat entistä tarkempia siitä mitä ostavat ja mitä tukevat. Nautin asiakkaiden palvelemisesta ja on ihanaa, että palveluammatteja vielä löytyy. Erikoisliikkeissä itse kuluttajana arvostan palvelua ja tunnetta siitä, että myyjillä on aikaa juuri minulle. Usein isommissa ketjuissa tulee kokemus etten saa apua tai että yhden kysymyksen vuoksi liikkeessä saa jonottaa puoli tuntia. Olen myös huomannut omassa motivaatiossani, että minulle on paljon palkitsevampaa löytää asiakkaalle mieluinen tuote kuin saada myynnistä jokin provisio.

 

Minua ei ole oikeastaan ikinä motivoineet myyntiprovikat, olen melkein jopa välttänyt niistä puhumista. En ole löytänyt myynnistä merkitystä saadusta palkasta tai tulevasta palkkiosta käsin. Toki ymmärrän, että kokemukseni provisioista on erilainen kuin myyjällä, jonka palkka koostuu pääosin provisiosta. Koen, että minua motivoi myynnissä eniten tuote, asiakkaat ja usko omiin ammatillisiin kykyihin. Tuntuu ahdistavalta, että edelleen monet saman alan liikkeet toimivat provikka perusteisesti tai ei se provikka itsessään häiritse vaan se tietty tapa, jolla silloin myydään. Myynnistä välittyy helposti pakonomaisuus tai tunne siitä, että ehdotetaan vain kalliimpia tuotteita isomman palkkion toivossa, mikäli myyjän ulkoinen motivaatio on palkkio.

 

Osa jotain suurta

Tulevaisuuden työnantajan olisi hyvä antaa hetki ajatusta myös sille, miten saadaan työntekijälle tunne siitä, että hänellä on merkitystä. Monissa yrityksissä on hierarkinen organisaatiomalli, jossa ylemmässä johtoportaassa tehdään päätökset. Näin saakin olla, mutta tärkeintä mielestäni on saada työntekijälle tunne siitä, että hänet huomataan, kuullaan ja nähdään. Vaikuttaminen on yksi voimakkaimmista keinoista tuntea kuuluvuutta johonkin isompaan. Mielassa olen alusta asti saanut vaikuttaa ja kertoa mielipiteeni asioihin. Oli ne sitten pikku juttuja tai ei, vaikuttamisella on merkitystä!

 

Viestintä ja kommunikaatio on mielestäni tärkeä avain työntekijän ja työnantajan välillä. Viestinnän avulla voidaan rikkoa hierarkista ajatusta siitä, että vain johdon henkilöt päättävät ja tietävät asiat ja muut ovat oikeastaan kokoajan vähän pihalla. Kommunikaatiota syntyy, kun työntekijät voivat viestiä ja kertoa mielipiteitään tai ehdotuksiaan eteenpäin. Työntekijän näkökulmasta ajattelen, että viestintä on pohja vuorovaikutukselle, luottamukselle ja tekemiselle. Ilman viestintää on vaikea toimia. Avoimella kommunikaatiolla saadaan tuotua työntekijälle tärkeitä tietoja tulevaisuudesta. Päämäärän selkiytyessä työntekijällä on mahdollisuus tietää, mihin suuntaan oma työ vie yritystä ja mikä rooli tekemisellä on.

 

Great Place to Work tekemän tutkimuksen mukaan parhaissa työpaikoissa ihmiset tietävät, mitä he ovat tekemässä ja mihin suuntaan organisaatio on menossa. Keskeistä on myös hahmottaa miten oma päivittäinen työrooli tai panos projektissa vaikuttaa yrityksen tavoitteisiin. (L, Glad 2018).

 

Viestinnän yksi toimiva työkalu on kaikille avoin To-do lista. To-Do listan avulla kaikki pysyvät kärryillä työtehtävistä ja hoidettavista asioista. Lista on helpottanut myös minun työtäni, sillä tunnollisena ja ahkerana helposti mietin, että olenko tehnyt vuoron aikana tarpeeksi tai onko vielä jotain, mitä voisin tehdä. Listasta voi helposti katsoa onko jotain, mitä ehtisin vielä sinä päivänä hoitaa tai toisaalta nähdä konkreettisesti mitä on jo saatu aikaan. Lista on yksinkertainen keino lisätä työntekijälle merkitystä myös tekemäänsä työhön.

 

Palvelupolku osana ammattitaitoa

Monet yritykset hiovat palvelupolkuaan ja kehittävät uusia keinoja, joiden avulla saisi myynnin kasvamaan. Mielestäni palvelupolkua ei voi pakottaa työntekijälle tai sitä ei voi toisen puolesta sisäistää. Koen, että juuri tämä on ollut erilaista Mielassa kuin työpaikoissa, joissa olen ollut. Työtä tehdään omalla persoonalla, vastuuntuntoisesti ja ahkerasti. Kannustaminen ja tuki on ollut ihanaa, kun aloittaa ensimmäistä kertaa vaateliikkeessä myyjänä. Koen, että sain eväät, joilla pääsin alkuun ja joiden ansiosta minun on nyt helppoa työskenellä myös itsenäisesti.

 

Monet kokevat paineita aloittaessaan uudessa työssä, joka useimmiten johtuu oletuksistamme mitä kuvittelemme muista. Ajatus siitä, että kokoajan pitää pyytää apua hävettää tai ajattelemme, että olemme vaivaksi. Olen saanut syksyllä positiivisen kokemuksen siitä, että aloittelijasta ei ole töissä haittaa. Päinvastoin yrityksen pitäisi enemmän arvostaa juuri aloittaneita työntekijöitä. He eivät ole vielä kangistuneet kaavoihin ja näkevät yrityksen ulkopuolisen silmin. Ideat tai uudet ehdotukset ovat olleet minulle aina tärkeitä ja jokaisessa työpaikassa olen aina pyrkinyt vaikuttamaan tai edistämään jotain asiaa. Tänä syksynä olen pyrkinyt kertomaan ideoistani tai ainakin kysynyt, että hei voisiko tuon asian tehdä noin tai voisinko laittaa nämä tuotteet tänne. Yleensä vastaus on aina joo hyvä idea.

 

Tyytyväinen ja arvostettu työntekijä, kertoo mielellään myös muille hyvää yrityksestä. Työntekijöitä ei siis suotta ole sanottu yrityksen parhaimmiksi markkinoijiksi.

 

Lähteet:

L, Glad. 2018. Tällainen on hyvä työpaikka – erityisesti yksi tekijä nousi ylitse muiden. Duunitori. Luettu 16.12.2020.

https://duunitori.fi/tyoelama/suomen-parhaat-tyopaikat-tekijat

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close