Tampere
03 Mar, Sunday
2° C

Proakatemian esseepankki

Tuuliajollako?Kirjoittanut: Jonna Leiniö - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Aki Hintsa - Voittamisen anatomia
Oskari Saari
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Olen ymmärtänyt omien arvojen tiedostamisen sekä tavoitteiden asettamisen tärkeyden vasta päästyäni Proakatemialle. Voisin sanoa, etten ennen aikaani Proakatemialla ollut lukenut juuri lainkaan kirjoja, mutta nyt muutamia kirjoja luettuani olen havainnut niissä nousevan esiin samat ydinpointit elämässä, arvot ja tavoitteet. Aki Hintsan kirja Voittamisen anatomia herätteli enemmän ajankohtaiseen aiheeseen, eli tavoitteiden ja arvojen määrittelyyn, jota olemme käsitelleet viime aikoina tiimimme kanssa. Tavoitteiden asettaminen ja omien arvojen tiedostaminen ovat avain sana ja perusta kaikelle. Niiden tiedostaminen helpottaa kaikkea toimintaamme ja ne antavat meille suunnan, jonka mukaan toimia.

 

 

TAVOITTEET

 

En ollut aikaisemmin juurikaan miettinyt elämälleni suurempia tavoitteita, ehkä en ollut uskaltanut. Pidin aikaisemmin tavoitteiden asettamista pelkkänä kaukaisena haaveiluna. Ehkä kasvuympäristöni oli sellainen, joka ei ollut kovin tavoitteita kohti pyrkivää tai ainakaan en lapsena ja nuorena ole sitä aistinut tai tiedostanut.

 

Koen olevani melko realistinen ihminen, johon olen erityisesti herännyt vasta tällä korkeakoulu taipaleellani, sillä täällä ympärilläni pörrää runsaasti haaveilijoita ja unelmoijia. Vai sittenkin tavoitteellisia ihmisiä? Ehkä molempia, vai tarkoittaako unelmointi ja tavoitteellisuus kenties samaa…? Ihailen tiimiläisiäni sekä muita Proakatemialaisia, jotka uskaltavat asettaa suuriakin tavoitteita, kulkevat niitä kohti ja tekevät töitä unelmiensa saavuttamiseksi. Heillä tuntuu olevan selkeä suunta, jota kohti kulkevat. Entäpä minä, joka ei ole uskaltanut asettaa itselleen tavoitteita ehkä siinä pelossa, että ne eivät toteudukaan. Mitä kohti minä siis kuljen vai olenko tuuliajolla? Toivon ja uskon, että löydän siihen vastauksen ja tekemiselleni suunnan tutkiessani eri vaihtoehtoja, jonka Proakatemia mahdollistaa.

 

Olen ymmärtänyt tavoitteiden asettamisen tärkeyden lukiessani muutamia kirjoja viime aikoina. Kirjoissa kerrottavista henkilöistä tai kirjoittajilla itsellään on ollut jotakin yhteistä, kirkas tavoite, jota kohti he ovat kulkeneet ja se on varmasti ollut heidän menestyksensä valttikortti. Suuremman päätavoitteen asettaminen, sekä sen pilkkominen moniin eri osiin, välitavoitteisiin, selkiyttää ja tehostaa omaa tekemistä sekä antaa sille merkityksen. On helpompi tehdä vaikeampiakin valintoja sen pohjalta, minkä uskoo edistävän omaa matkaa kohti tavoitteita ja unelmia.

 

Mitä sitten olen oppinut tavoitteiden asettamisesta?

Muotoile kirkas ja yksityiskohtainen tavoite ja pohdi, haluatko käyttää aikaa ja energiaa sen saavuttamiseksi. Tavoitteelle on hyvä asettaa jokin aikaraja, jolloin se tulee olla saavutettu. Myös mitattavuus on yksi tärkeimmistä asioista tavoitteissa. On suuri ero asettaako tavoitteeksi kirjoittaa monta esseepistettä keväällä vai esimerkiksi 20 esseepistettä 13.5.2020 mennessä. Omana ongelmanani on ollut ensimmäinen esimerkki, eli tavoite, joka ei ole mitattavissa, eikä sillä ole aikarajaa. Tavoitteen pilkkominen pienempiin välitavoitteisiin pitää motivaation yllä. Mustaa valkoisella eli jonkinlainen toimintasuunnitelma helpottaa omaa toimimista tavoitteen saavuttamiseksi.

 

 

ARVOT

 

Arvojen määrittely ja tiedostaminen olivat minulle melko vieras aihe ennen Proakatemiaa. Arvojen suuri merkitys on tullut itselleni tutummaksi vasta viime aikoina muutamia kirjoja lukiessani ja tiimin kanssa keskustellessa. Niiden määrittely ja tunnistaminen ovat merkittäviä asioita oman toimintamme ja ajatustemme myötä. Arvot tuovat helpotusta siihen, kuinka toimimme ja miten perustelemme oman toimintamme erilaisissa tilanteissa.

 

Vaikeiden valintojen edessä on hyvä muistella omia arvoja ja peilata erilaisia vaihtoehtoja niihin. Ne auttavat selkiyttämään omaa toimintaa ja antavat mielenrauhaa toimiessamme niiden mukaisesti, vaikka se ei aina olekaan helppoa. Omien arvojen tärkeysjärjestys muuttuu varmasti elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Arvoja saattaa myös tulla lisää ja joitakin tippua pois. Esimerkiksi eettisyys on hyvä esimerkki arvosta, joka saattaa tulla hyvinkin tärkeäksi ja näkyväksi arvoksi vaikka se ei aikaisemmin olisikaan kuulunut omiin arvoihin. Kokemukset, ympäristö ja perhe ovat muutamia niistä monista asioista, jotka muokkaavat arvojamme sellaiseksi kuin ne ovat.

 

Arvot helpottavat toimintaamme ja valintojamme niin henkilökohtaisella kuin yrityksenkin tasolla. Jokaisella meistä on erilaisia arvoja, vaikka ne olisivat samoja sanoja, käsitämme ne eri tavalla ja peilaamme niitä omaan elämäämme sopiviksi. Päädyimme tiimiyrityksessämme samoihin arvoihin kuin Proakatemia. Kävimme keskustelua arvoista ja niiden merkityksestä meille itsellemme. Jokaiselle meille arvot tarkoittivat henkilökohtaisella tasolla erilaisia asioita, etenkin käytännössä. Pääsimme kuitenkin yhteisymmärrykseen mitä ne tarkoittavat tiimiyrityksellemme. Mielestäni onnistuimme arvokeskustelussa hienosti ja päädyimme lopputulokseen, jonka kaikki pystyvät allekirjoittamaan. Palaamme varmasti arvo keskusteluun monesti tulevien vuosien aikana, kun toimintamme ja tiimimme kehittyy.

 

 

SEURAAVA ASKEL

 

Luettuani Voittamisen anatomia kirjan ja keskustellessani tiimini kanssa meidän tavoitteistamme ja arvoista, pohdin heiltä saatuja oppeja ja ajatuksia sekä kuinka voisin viedä niitä käytäntöön henkilökohtaisella tasolla.

 

  • Omien haaveiden ja unelmien kirkastaminen selkeiksi tavoitteiksi ja niiden kirjaaminen ylös. Yksinkertaisen toimintasuunnitelman laatiminen ja tavoitteen pilkkominen moneen eri osaan. Mielikuvitusajattelua sekä visualisointia siitä, millaista tavoitteen saavutettua elämä olisi ja kuinka siitä jatkaa eteenpäin kohti seuraavia. Mitä tavoitteet minulta vaativat ja miksi haluan tavoitella niitä.

 

  • Arvojeni miettiminen siltä kantilta, mitä ne käytännössä minulle tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on omassa elämässä. Pohdintaa siitä, toteutuvatko arvoni jo jokaisella elämän osa-alueella ja kuinka ne näkyvät joka päiväisessä elämässäni.

 

Koen, että tavoitteet ja arvot kulkevat tiukasti rinnakkain ja helpottavat valintoja tehdessä. Silloin kun tiedostaa omat arvot ja tavoitteet on helpompi perustaa niiden ympärille muu elämä, joka tukee näitä kumpaakin tärkeää asiaa.

 

On siis aika nostaa purjeet ylös, lopettaa tuuliajo ja etsiä ahkerasti suuntaa omalle tekemiselle!

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close