Tampere
28 Nov, Monday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Tunnelukkoja tunnistamassaKirjoittanut: Nuppu Laaksonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

18 tunnelukkoa

Meistä jokaisen sisällä sijaitsee pieni lapsi. Tuo pieni lapsi on tullut lapsuudessaan kaltoin kohdelluksi, joko lähes harmittomalla tavalla tai sitten traumaattisesti. Joka tapauksessa fakta on ettei kukaan välty ikäviltä kokemuksilta, joita me kannamme lähes poikkeuksetta mukanamme oman käyttäytymisemme kautta. Nuo haitalliset ajatusmallit aktivoituvat välillä myös nykypäivänä, johtaen ikäviin tapoihin reagoida, tuntea ja kohdella – niin itseä kuin muitakin.

Tunnelukot eivät itsessään ole ongelma, vaan se tapa jolla me toimimme niiden aktivoituessa. Kun tiedostamatta kohtaamme tilanteita, joissa nämä lapsuudessa syntyneet lukot aktivoituvat, saatamme vaistomaisesti reagoida joko välttelemällä, antautumalla tai hyökkäämällä. Elämäntilanteiden muuttuessa tunnelukkomme – joita myös skeemoiksi kutsutaan – tulevat herkemmin näkyviksi, ja lapsuudessa omaksumamme sisäinen hälytysjärjestelmät menevät päälle herkemmin.

Näitä lukkoja on kirjailija-terapeutti Kimmo Takasen mukaan 18 ja nettisivulla https://www.tunnelukkosi.fi/testi.phpon mahdollista selvittää omat lukkokohdat, ennen niiden työstämistä.

 1. Alistuminen
 2. Emotionaalinen estyneisyys
 3. Epäonnistuminen
 4. Hylkääminen
 5. Hyväksynnän haku
 6. Kaltoin kohtelu
 7. Kietoutuneisuus
 8. Oikeutus
 9. Pessimistisyys
 10. Rankaisevuus
 11. Riippuvuus
 12. Riittämätön itsekontrolli
 13. Suojattomuus
 14. Tunnevaje
 15. Uhrautuminen
 16. Ulkopuolisuus
 17. Vaativuus
 18. Vajavuus

 

Omat tunnelukkoni

Tunnelukot esiintyvät heikkoina, keskivahvoina, vahvoina, ja joskus erittäin vahvoina. Ihmisyyteen kuuluva heikkous näkyy testin tuloksena, jonka tekemistä suosittelen ihan jokaiselle.

Omat testitulokseni eivät yllätä: vaativuuden-tunnelukko voimakkuudeltaan erittäin vahva, eli sivun määritelmän mukaan ohjaa elämääni voimakkaasti ja laaja-alaisesti. Toisena alistumisen tunnelukkokeskivahvana, eli vaikuttaa merkittävästi elämääni. Keskityn tässä esseessä näihin kahteen tunnelukkoon, joiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään omaa toimintaani paremmin.

 

Vaativuuden tunnelukko

”Olet vaativa itseäsi kohtaan, vaikka luultavasti itse pidät vaativuuttasi ihan kohtuullisena. Sinusta tuntuu, että koko ajan on tehtävä tai saatava aikaan jotain. Et voi olla tyytyväinen itseesi, jos et täytä vaatimuksiasi – siksi tuntuu ettei mikään koskaan riitä, aina on jotain tavoittelemisen arvoista. Riittämättömyyden, epäonnistumisen, huonommuuden ja häpeän tunteet vaanivat ja iskevät ellet yllä koviin vaatimuksiisi. Ponnistelet välttääksesi näitä ikäviä tunteita ja se aiheuttaa sinulle ahdistusta ja stressiä. Stressi saattaa ilmetä erilaisina fyysisinä oireina – unettomuutena, väsymyksenä, korkeana verenpaineena, vatsahaavana tai paniikkikohtauksina. Sinun on vaikea rentoutua ja vain nauttia elämästä. Elämä on suorittamista, ja uskot että se joskus tuo sinulle palkinnon – vapauden tai täydellisyyden. Loppujen lopuksi saavutukset kuitenkin tuntuvat tyhjiltä ja hamuat seuraavia tehtäviä ja haasteita. Jos päätät menestyä jossain, luultavasti menestyt siinä – osaamatta kuitenkaan pysähtyä nauttimaan menestyksestä.”

Vaikka tuntuu surulliselta myöntää kuinka hyvin tämä kuvaakaan omaa työskentelyäni, toivon että pystyn tällä tunnustuksellani antamaan jollekin samasta lukosta kärsivälle samaistumisen kohteen. Tämän asian tuomalla päivän valoon myöskin toimin itseäni kohtaan eheyttävästi, sillä näin olen kaikkea muutakuin oman vaativat standardini odottavat. Olen riittävä epätäydellisenä, sekä tiedostan jahtaavani sellaista päämäärää, jota ei todella ole olemassakaan. Tämän tosiasian sisäistämällä voin opetella pois suorittamisesta ja harjoitella nauttimaan matkasta kaikessa epätäydellisyydessään. Vaikka tein testin nyt ensimmäistä kertaa, olen työstänyt vaativaa persoonallisuuttani jo pidempään, mutta syvään juurtuneiden ajatusmallien muokkaaminen on äärimmäisen hidasta työtä. Kenties se on sitä tärkeämpää, mitä hitaampaa tuo ajatusmaailman muokkaaminen on.

Mielestäni etenkin työelämässä on erityisen tärkeää olla tietoisia tällaisista tunnelukoista jotka johtavat työskentelyä hyvin harhaan. En ole perfektionisti, mutta olen selkeästi hyvin vaativa luonne, joka pakenee vaikeita tunteita tekemisellä. Koen vaikeutta antaa itselleni luvan jättää asioita kesken, sekä rauhoittua. On kurja ajatus, että pelkkä oleminen tulisi jollain tavalla ansaita. Kyseessä onkin oravanpyörä, jonka purkamiseen tahdon todella panostaa.

 

Alistumisen tunnelukko

”Sinusta tuntuu että sinun pitää olla mieliksi läheisillesi, ystävillesi, työkavereillesi, jopa ventovieraille. Et halua olla hankala vaan kiltti ja mukava, niinpä myönnyt helposti asioihin, jotka eivät tunnu sinusta erityisen tärkeiltä. Sinun voi olla vaikea pitää puoliasi niin pienissä kuin isoissa asioissa. Antaudut enemmän tai vähemmän toisten kontrolloitavaksi, koska haluat välttää ikävän seuraamuksen. Et ilmaise avoimesti tarpeitasi, koska et pidä niitä tärkeinä. Piilotat tunteitasi, varsinkin vihan tunnetta, mikä saa sinut välttelemään konflikteja. Ihmissuhteissasi toiset ovat yleensä niskan päällä. Sinua saattavat kiehtoa ihmiset, jotka ovat hallitsevia ja määräileviä, jotka sanovat miten sinun kuuluu toimia, käyttäytyä tai tuntea.”

Alistumisen tunnelukkoon en pysty samaistumaan niin vahvasti kuin itselläni hallitsevampana olevaan vaativuuden tunnelukkoon. Uskon, että jos olisit tehnyt testin muutama vuosi sitten, tämä lukko olisi ollut dominoivampana mitä se on tällä hetkellä testituloksissa. Tämä alistumisen tunnelukko näkyy myös Idiootit ympärillänikirjan kategorioiden mukaisilla vihreillä hyvin yleisessä tarpeessa olla mieliksi ja välttää konflikteja. Mitä on tapahtunut tälle tunnelukolle, jos koen kehittyneeni asian kanssa viime vuosina? Olen tehnyt sen minkä olen kokenut hankalaksi. Olen ollut rehellinen negatiivisista tunteistani, niin läheisteni kanssa, terapiassa, kuin myös tiimitoiminnassa, joka on rehellisesti sanottuna välillä hyvinkin terapeuttista. Onnistunut tiimitoiminta edellyttää todella aitoa kommunikointia, eikä luonnollinen vuorovaikutus tapahdu ilman konfilkteja ja yhteenottoja.

 

Vastuullisen aikuisen vahvistaminen

Kuten esseen alussa kerroin, jokaisen meidän sisimmässämme sijaitsee pieni lapsi. Tuo lapsi on se osa sinusta, joka tulkitsee esimerkiksi ystäväsi viestin väärin simuloiden jotakin aiempaa negatiivista kokemusta jossa tulit esimerkiksi hylätyksi, torjutuksi tai väheksytyksi. Lapen lisäksi meistä löytyy myös sisäistetty vanhempi, joka heijastaa omia vanhempiamme sillä tavoin kuin kuulimme heidät lapsuudessamme. Sisäistetty vanhempi voi olla myös toinen meihin vahvasti vaikuttanut auktoriteettihenkilö, kuten valmentaja, opettaja tai sukulainen. Omassa mielessämme lapsi ja sisäistetty vanhempi käyvät siis jatkuvasti keskustelua siitä, miten asioihin suhtaudutaan.

Meidän omien vanhempiemme vaikutus omien tunnelukkojemme syntymisessä on merkittävä, mutta tunnelukkojen avaamisen edellytys ei välttämättä ole näiden kokemuksien käsittely vanhempien kanssa. Myös omien vanhempiemme sisällä asuvat samoin pienet lapset, sekä sisäistetyt vanhemmat heidän vanhemmistaan, jotka ovat vaikuttaneet heidän tapaansa toimia, kasvattaa ja olla läsnä. Skeematerapiassa olennaista ei ole kuitenkaan ole syyllisen löytäminen, vaan oman vastuullisen aikuisen vahvistaminen. Usein hyvin samanlaisen lapsuuden kokevat sisarukset eivät välttämättä silti kanna samanlaista tunnelukkoaan mukanaan. Meidän omiin henkisiin tukoksiin vaikuttaa myös omat alttiutemme, sekä vanhempien kyky reagoida ja huomioida tämä erilaisuus. Vanhemmuus ei ole helppoa, eikä täydellistä suoritusta ole olemassa.

Mitä voimme tehdä tunnelukoillemme? ”Tunnelukkovetoisen käyttäytymisen tunnistaminen ja sen syntysyiden ymmärtäminen on jo alku tunnelukon avaamiseen.” (www.avaamoterapia.fi) Sen lisäksi, että sisäistä vuoropuheluamme käyvät impulsiivinen, kokeva ja tunteva lapsi ja sisäistetty vanhempi, meidän on mahdollista ottaa vastuullisen vanhemman rooli meissä itsessämme. Me tiedämme itse, mitä sanoja ja millaisen välittämisen osoituksia olisimme lapsuudessamme erityisesti kaivanneet, ja meillä on itsellä vastuu ja velvollisuus osoittaa näitä asioita nykyhetkessä itsellemme. Kun hoidamme tunnelukkoja aktiivisesti ja sisällämme oleva pieni lapsi tarvitsemaansa huomiota – lukko alkaa hellittää.

Vastuullinen aikuinen sinussa kantaa vastuun sisäisen lapsesi hyvinvoinnista, eli tarpeistasi. Voit tänä päivänä korvata sitä vastuullisen vanhemmuuden vajausta, jota todennäköisesti tulit lapsena kokemaan, enemmän tai vähemmän. Sinä tunnet itsesi ja tiedät mitä tarvitset. Se voi olla kuuntelua, ymmärrystä, lohdutusta, kannustusta, välittämistä, puolustusta, arvostusta, huomioimista tai ihan vain läsnäoloa. Sinussa on tämä vastuullinen aikuinen, vaikka se ei välttämättä ole vahvasti esillä. Tämä puoli sinusta kuitenkin on se, joka kohtaa ongelmat eikä välttele niitä. Loppujen lopuksi me olemme lapsia kaikki, mutta voimme löytää tämän vastuullisen ja lempeän aikuisen itsestämme. Mitä enemmän saamme tätä vastuullista vanhempaa vahvistettua, sitä vähemmän reagoimme tunnelukoistamme käsin.

 

Lähteet: 

Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta, Kimmo Takanen

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/lukot-auki

https://www.tunnelukkosi.fi/testi.php

https://www.avaamoterapia.fi/2017/04/24/vaativuuden-tunnelukko/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close