Tampere
07 Dec, Thursday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Tikotok-markkinointi osana sosiaalisen median markkinointiaKirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vihaan myyntiä!
Digimarkkinointi
Tero Ojanperä
Tomi Pyyhtiä
Alf Rehn
Lahtinen, N
Kimmo Pulkka
Heikki Karjaluoto
Joel Mero
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Johdanto

Sosiaalisen median markkinoinnin merkitys markkinointi kanavana on kasvanut vuosi vuodelta ja yritykset ovat huomanneet tämän. Monet yritykset ovat reagoineet tähän ja lähteneet tekemään sosiaalisen median markkinointia eri sosiaalisen median kanaviin kuten Instagramiin ja Facebookkiin. Samaan aikaan viime vuosina muiden sosiaalisten medioiden alustojen ohi käyttäjämäärissä ja -aktiivisuudessa on noussut Tiktok. Yritysten markkinoinnissa, eikä sosiaalisen median markkinoinnista kertovissa kirjoissa tämä ei kuitenkaan vielä näy.

Sillä halusin kirjoittaa tämä esseen Tiktok markkinoinnista; sen merkityksestä ja strategisista toimenpiteistä. Tässä esseessä tarkastelen sitä mikä Tiktok alustana on, sekä Tiktokin merkitystä sosiaalisen median markkinoinnissa, sen etuja ja strategian toimenpiteitä. Tiktok-markkinointi voi olla tehokas keino yritykselle saavuttaa suuri näkyvyys, kasvattaa bränditietoisuutta ja houkutella uusia asiakkaita.

Sosiaalisen median markkinoinnin määritelmä

Sosiaalinen media itsessään on laaja käsite ja käsittää monenlaisia internet pohjaisia kanavia ja alustoja, jotka mahdollistavat käyttäjien luoman sisällön jakamisen. Näistä tunnetuimpia ja käyttäjämääriltään suurimpia alustoja ovat Facebook, YouTube, Instagram ja LinkedIn. (Mero J. 2022.) Varsinkin nuorille tuttu alusta Tiktok on ollut viime vuosina erittäin suosittu ja onkin analytiikan mukaan suosituin sosiaalisen median alusta 2023(Ruby D., n.d.). Pikkuhiljaa myös yritykset ovat alkaneet löytää oman jalansijansa tällä alustalla, mutta kovinkaan paljon alusta ei vielä näy digimarkkinoinnin kirjallisuudessa.

Sosiaalisen median kehittymisen myötä siitä on tullut helposti omaksuttava alusta yrityksille bränditietoisuuden rakentamiselle, uusien tuotteiden lanseeraamiseen, sekä tavoitellun kohderyhmän tavoittamiseen ja sitouttamiseen. (Bocin Mou, J. 2020.) Näistä syistä sosiaalinen media on myös loistava paikka yrityksille markkinoida.

Sosiaalisen median markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joita toteutetaan sosiaalisessa mediassa ja niiden tavoitteina on tavoittaa yrityksen kohderyhmä, vaikuttaa heihin, lisätä brändin tunnettavuutta ja myyntiä. (Rehn, A. 2023.) Näitä toimenpiteitä on monia erilaisia, kuten sisällöntuotantoa, mainontaa, vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja yhteisöjen rakentamista sosiaalisen median alustoilla.

 

Sosiaalisen median markkinoinnin toteutuksen suunnitteleminen

Tärkeää sosiaalisen median markkinoinnissa, kuten kaikessa markkinoinnissa on oman kohderyhmän tunteminen. Yrityksen on suunnitelmaa tehdessä tärkeää ymmärtää oman kohderyhmänsä tarpeita ja käyttäytymismalleja, sillä kohderyhmä vaikuttaa moneen tekijään sosiaalista median markkinointia suunniteltaessa, kuten esimerkiksi kanavien valintaan, sisällön suunnittelemiseen, mainonnan kohdentamiseen, sekä käytyyn vuorovaikutukseen ja sisällön jakamiseen ja tuottamiseen.

Omaa kohderyhmää miettiessä ei kuitenkaan kannatta liikaa lokeroida ihmisiä tai olettaa heistä asioita. Usein ajatellaan, että vanhemmat ihmiset eivät sosiaalista mediaa käytä, mutta todellisuudessa esimerkiksi Facebookin käyttö yli 45-vuotiaiden keskuudessa on kasvanut (Mero J. 2022.).

Tiktokissa, mikä usein luokitellaan vain nuorten käyttämäksi sosiaalisen median alustaksi, todellisuudessa kolmanneksi isoin käyttäjä ryhmä on 35–44-vuotiaat ja toinen toiseksi isoin käyttäjä ryhmä on 25-34 vuotiaat. (Bocin Mou, J. 2020.) Suomessa pelkästään on 1,2 miljoonaa Tiktok käyttäjää (Start.io. n.d.), joista 32,8 % eli 393 600 on yli 25-vuotiaita (Oberlo. n.d.). Monikaan yritys ei ole vielä nähnyt Tiktokin potentiaalia sosiaalisen median markkinoinnin alustana, ehkäpä juuri näistä ennakkoluuloista, jotka omaan kohderyhmään kohdistuvat. (Kemp, S. 2022)

 

Mikä Tiktok on ja miksi se on niin suosittu?

Tiktok on sosiaalisen median alusta, joka on tarkoitettu lyhyiden videoiden jakamiseen. Aluksi Tiktok saavutti todella ison suosion nuorten keskuudessa, mutta sen suosio on sittemmin levinnyt vanhempiinkin sukupolviin. Sen suosio perustuu pitkälti helppokäyttöisyyteen, nopeatempoisuuteen, sekä algoritmiin perustuvaan suosittelujärjestelmään. Tämä algoritmi analysoi ja tulkitsee käyttäjänsä mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita ja niiden perusteella näyttää For You-sivulla uusilla saman aiheisia ja tyylisiä videoita.

Tiktokin suosiota lisää myös sen yhteisöllisyys, mikä rakentuu viraaleiksi leviävien trendien ja haasteiden kautta. Tiktokissa sisällön luominen on tehty muihin sosiaalisen median alustoihin verrattuna helpommaksi ja nopeammaksi, mikä puolestaan mahdollistaa kaikkien osallistumisen Tiktok haasteisiin ja trendeihin.

Sisältö tiktokissa on erittäin monipuolista ja käyttäjät jakavat sisältöä tansseista ja musiikkiesityksistä erilaisiin sketseihin ja vlogeihin. Informatiivisen tietosisällön jako on myös yleistynyt Tiktokissa ja jotkut ovatkin ennustaneen Tiktokin olevan uusi haastaja Googlelle. Tästä syystä yritysten on hyvä olla esillä Tiktokissa, sekä myös muissa sosiaalisissa medioissa, sillä kuluttajat koko ajan vähemmän ja vähemmän päätyvät Googlen kautta yrityksen nettisivuille ostopäätöstä tehdessään.

Kaiken kaikkiaan TikTokin suosio perustuu sen kykyyn tarjota käyttäjilleen helppokäyttöinen, monipuolinen ja yhteisöllinen alusta, joka innostaa luovuutta ja tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseään lyhyissä videoissa.

 

Markkinointi Tiktokissa

Markkinoinnin merkitys Tiktoktissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja monet yritykset ovatkin alkaneet hyödyntämään alustaa markkinoinnissa. TikTokissa markkinointi tapahtuu pääasiassa videosisällön kautta. Yritykset voivat jakaa alustalle lyhyitä, alle minuutin mittaisia videoita, joissa he esittelevät tuotteitaan, palveluitaan tai kampanjoitaan. Tärkeää on kuitenkin, että video on kiinnostava ja viihdyttävä, jotta se herättää käyttäjien huomion. Helpoin tapa saada sisällöstä tällaista on trendien ja trendaavien äänien integrointi sisältöön jo suunnittelu vaiheessa.

TikTokissa on myös mahdollista käyttää maksettua mainontaa, jolloin yritykset voivat tavoittaa tietyn kohdeyleisön tarkemmin. Maksettua mainontaa voi toteuttaa esimerkiksi hauskoina hashtag-haasteina tai vaikuttaja yhteistöinä. Erityisesti sponsoroidut postaukset eli vaikuttaja yhteistyöt menestyvät Tiktokissa orgaaniselta vaikuttavalla toteutuksella tehtyinä.

 

TikTok-markkinoinnin edut

Sosiaalisen median markkinoinnin toteuttamisella Tiktokissa on monia etuja ja niistä voisikin laatia pitkän listan. Suuri osa niistä kuitenkin ovat etuja, jotka ovat yhteisiä kaikille sosiaalisen median alustoille verrattaessa muihin mahdollisiin markkinoinnin muotoihin. Niimpä olenkin tässä esseen osuudessa nostanut enemmän esiin niitä etuja mitkä erottavat Tiktokin alustana muista sosiaalisen median alustoista.

 

Suuri näkyvyys

Tiktokissa on mahdollista tavoittaa suuri kohdeyleisö jo pelkästään sen aktiivisten käyttäjien määrän vuoksi, mikä on jo yli miljardin. Mutta tämän lisäksi valtaisaan näkyvyyteen vaikuttaa ja yrityksiä houkuttelee markkinoimaan Tiktokissa mahdollinen viraalipotenttiaali.

TikTokin algoritmi on suunniteltu siten, että se suosii käyttäjien kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymismalleja. Se käyttää koneoppimista ja tekoälyä tarkkaillessaan käyttäjän käyttäytymistä ja analysoi samalla videoiden katseluaikoja, tykkäyksiä, kommentteja, jakamisia ja muita tekijöitä. Tämän jälkeen algoritmi suosittelee käyttäjälle niitä vastaavaa sisältöä.

Tämän lisäksi algoritmi suosittelee myös videoita, joilla on suurempi mahdollisuus saada paljon tykkäyksiä, jakamisia ja kommentteja. Algoritmi tekee näin, koska se ajattelee, että mitä enemmän muut tykkäävät videosta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä suurempikin joukko tykkäisi myös videosta ja sisällöstä. Tämä auttaa videoita tavoittamaan laajan yleisön ja saavuttamaan viraalisuuden.

Tiktokin algoritmi suosii myös videoita, joiden kautta käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tällaista kanssa käymistä voi olla esimerkiksi kommentoiminen, jakaminen tai duettaaminen. Tämä kannustaa ihmisiä luomaan sisältöä yhdessä, sekä rakentamaan yhteisöjä alustalle, mikä puolestaan johtaa sitoutumiseen ja pidempään sosiaalisen median käyttöaikaan.

 

Kustannustehokasta mainontaa

Kustannustehokas mainonta tarkoittaa mainontaa, joka tuottaa halutun tuloksen mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Kustannustehokkaan mainonnan keinoja ovat esimerkiksi oikein kohdennettu mainonta, oikean mainoskanavan valinta, testaus ja optimointi, sekä skaalautuvuus ja mitattavuus. Tiktok alustana mahdollistaa optimaalisesti nämä kaikki.

Jotta mainonta voisi olla mahdollisimman kustannus tehokasta, on tärkeää ymmärtää tarkasti, kenelle mainontaa halutaan kohdistaa. Kohderyhmän määrittely auttaa mainoksien ja sisällön luonnissa, joka puhuttelee kohderyhmää tehokkaasti. Tiktokin algoritmi auttaa yritystä kohdentamaan sisältönsä ja mainokset orgaanisesti juuri oikealle kohderyhmälle, sillä algoritmin perusta on se, että se haluaa näyttää oikean kohderyhmän videoita oikealle kohderyhmälle. Tässä haasteena saattaa kuitenkin olla yrityksen kehno kohderyhmän rajaaminen, joka perustuu olettamuksille eikä tietoon.

Tiktok-markkinoinnin kustannustehokkuuteen vaikuttaa myös se, millainen sisältö Tiktokissa on suosittua. Toisin kuin Instagramissa, Tiktokissa käyttäjät arvostavat autenttisuutta ja korkeaa tuotantolaatua vieroksutaan. Jotkut yritykset kyllä tuottavat korkealaatuista sisältöä ja mainoksia alustalle, mutta siinä onnistujat ovat harvassa. Hyvä esimerkki onnistujista on Duolingo yrityksen harjoittama markkinointi.

Useimpien yritysten kohdalla rento ja autenttinen sisältö ja mainonta vetoaa käyttäjiin. Tämä samalla sitouttaa asiakkaita yritykseen, koska he kokevat parasosiaalista suhdetta yritykseen. He kokevat yrityksen olevan heille läheinen ja tuttu, sekä heillä olevan pitkä historia, vaikkeivat olisi ikinä aikaisemmin ostaneet tuotteita tai palveluita yritykseltä.

Rennomman sisällönluonti ei useinkaan vaadi hirveän isoja investointeja. Sisällön voi ihan hyvin kuvata puhelimella, eikä yrityksen tarvitse ostaa tai vuokrata Hollywood-tason video kameraa tähän tarkoitukseen. Yleensä myöskään autenttisen sisällöntuotannossa ei tarvitse investoida minkäänlaisiin rekvisiittoihin tai kummempiin taustoihin. Tällaiseen yleensä yritykseltä löytyy jo kaikki, eikä yrityksen tarvitse investoida rahaa sisällöntuottamisen lisäksi mihinkään.

Useasti yrityksissä Tiktok sisältöä tuottaa joko joku, joka muutenkin hoitaa yrityksen markkinointia tai esimerkiksi monessa K-kaupassa muut työntekijät. Sisällöntuotanto kustannukset alle minuutin videoon ovat yleensä hyvin pienet tai olemattomat, mikä tekee siitä hyvin kustannustehokasta, sillä Tiktok sisällöllä ja mainoksilla voi olla suurempi tavoittavuus kuin perinteisen markkinoinnin keinoilla.

 

Korkea sitoutumisaste

Tiktokin tavoite sosiaalisena mediana muiden sosiaalisten medioiden tavoin on luoda yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa ihmisten sosialisoituminen verkossa. Toisiin sosiaalisiin medioihin verrattuna Tiktok tarjoaa tähän erittäin monenlaisia tapoja. Yhteisön jäsenet voivat tykätä, kommentoida, duettaa ja Re-postata videoita, sekä vastata kommentteihin ja kysymyksiin videolla ja pitää live-lähetyksiä.

Nämä kaikki vuorovaikutuksen muodot luovat sitoutumista Tiktok alustaan, jonka kautta käyttäjät käyttävät yhä enemmän aikaa alustalla. Mitä enemmän aikaa he käyttävät Tiktokin alustalla, on se aina pois muiden alustojen käyttöajasta mikä puolestaan nostaa Tiktokkia mainostajien silmissä houkuttelevampana vaihtoehtona muihin sosiaalisen median alustoihin verrattaessa. Tiktokin on siis järkevää suosia ja nostaa algoritmissaan tällaista vuorovaikutusta aiheuttavaa sisältöä. Ja näin se tekeekin, tähän myös aikaisemmin käsitelty viraalisuus liittyy.

Mutta tämä vuorovaikutuksen määrä ei ainoastaan lisää sitoutuneisuutta Tiktok alustaan vaan myös sisältöjen, vuorovaikutuksen ja rakentuvan yhteisön kautta sitoutumista yrityksen brändiin. Korkea sitoutumisaste johtaa lisääntyneeseen myyntiin ja sen takia on kaikkien yrityksien tavoittelema asema. Tiktok alustalla sitoutuneisuus hyödyntää molempia osapuolia; yritystä sekä Tiktokkia. Tiktok-markkinoinnissa voidaan tämän win-win tilanteen, sekä monien muiden yllä mainittujen seikkojen vuoksia saavuttaa korkea sitoutumisaste vähillä resursseilla.

 

TikTok-markkinointi strategian markkinointi toimenpiteitä

 

Trendikkäiden ääniraitojen hyödyntäminen

Tiktokissa trendit ovat tärkeä osa alustan käyttökulttuuria. Ne voivat helpottaa tuotettavan sisällön ideointia, sekä auttaa videoita saamaan lisää näkyvyyttä ja sitoutumista.

Tiktokissa käyttäjät voivat käyttää toisten käyttäjien julkaisemia ääniraitoja omissa sisällöissään. Näiden ääniraitojen sisältö saattaa olla joku hauska lausahdus tai lainaus esimerkiksi kaikille tutuista Tv-ohjelmista. Jotkut näistä ääniraidoista saattavat olla jonkun itse miksaamia yhdistelmiä eri kappaleista ja äänitehosteista ja jotkut taas toisten motivaationaalisia puheita. Ääniraitojen tyyli ja sisältö vaihtelevat todella paljon ja voivat olla lähes mitä vain.

Tapoihin miten näitä ääniraitoja voi käyttää inspiraatiota voi hakea toisten käyttäjien tekemistä videoista. Yleensä näissä ääniraitoja hyödyntävissä trendeissä on joku tietynlainen kaava. Se voi olla esimerkiksi joku tietty kirjoitusasu tai -muoto tai tietty tapahtumien kaari videolla. Jotta trendiä voi optimaalisesti hyödyntää, kannattaa tutkia muiden trendiin sisältöä luoneiden videoita. Näin pääsee helposti jyvälle, mikä trendissä on oikeasti hauskuuttava tekijä, sillä se on usein myös katsomakertoja tuova faktori. On kuitenkin tärkeää, ettei lähde kopioimaan toisten sisältöä vaan muokkaa trendin omaan kohderyhmään vetoava.

 

Kiinnostavan sisällön luominen

Kiinnostavan sisällön luominen on erittäin tärkeää kaikessa sisältömarkkinoinnissa ja erityisesti nopeatempoisessa ja lyhyt formaattista sisältöä suosivassa Tiktokissa. Kiinnostava sisältö sitouttaa käyttäjän katsomaan videota pidemmäksi aikaa, mikä taas viestii Tiktok algoritmille, että sen täytyy näyttää sitä useammalle käyttäjälle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mitä kiinnostavampaa sisältö on, sitä suurempi todennäköisyys on, että se tavoittaa suuremman yleisön ja yritys saa lisää näkyvyyttä. Mielenkiintoinen sisältö saa myös käyttäjät eli asiakkaat palaamaan yrityksen tilille uuden mielenkiintoisen sisällön toivossa.

Tiktokissa sisältö on yleensä lyhytkestoista ja nopeatempoista. Usein videoista leikataan pois kaikki turha hiljaisuus ja muu mikä ei tuo suoraan lisäarvoa videolle. TikTokin käyttäjät ovat usein erittäin sitoutuneita brändeihin, jotka luovat innovatiivista ja viihdyttävää sisältöä, mutta sisältö voi sen lisäksi olla inspiroivaa, informatiivista tai siinä voi olla humoristisia elementtejä.

Yleisesti kiinnostavan Tiktok sisällön elementtejä ovat nerokas editointi, On-Brand visuaalisuus eli visuaalisuus tai visuaalinen tyyli, joka on tunnistettava brändillesi, samaistuttava sanoma tai viesti, lisäarvoa mitä video tuo sen katsojalle, odottamattomat käänteet, positiivinen energia ja yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne. Myös UGC eli käyttäjien luoman sisällön käyttäminen yrityksen Tiktok-markkinoinnissa voi lisätä kiinnostusta ja sitoutumista sisältöön.

 

Yhteistyö vaikuttajien ja sisällöntuottajien kanssa

Siihen miksi yhteistyö vaikuttajien ja sisällöntuottajien kanssa on hyödyllinen osa Tiktok-markkinointia on useita syitä, kuten esimerkiksi sisällön tuotannon ulkoistamisen hyödyt, kun heidän tuottaman sisältö saadaan yrityksen käyttöön, sekä mahdollinen hyöty vaikuttajan henkilöbrändin saamasta näkyvyydestä, sekä maineesta ja statuksesta.

Yleensä menestyneet Tiktok-vaikuttajat osaavat luoda erittäin kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä, sillä heidän laaja seuraajakuntansa johtuu yleensä tästä. Sisällöntuottajat ja vaikuttajat ovat yleensä myös luovia ja innovatiivisia sisällön luonnin kanssa. He pystyvät tuomaan yrityksen ulkopuolisia näkökulmia ja näin paremmin tekemään sisällöstä samaistuttavaa toisille käyttäjille. Tämän vuoksi sisällön tuottamisen ulkoistaminen yhteistyön kautta vaikuttajalle tai sisällöntuottajalle on hyvä osa Tiktok-markkinointi strategiaa. Joskus yrityksellä on tietynlaisia olettamuksia omien tuotteidensa suhteen, sekä kohderyhmänsä. Usein myöskään yritykset eivät itse edes näe kaikki tuotteensa tai palvelunsa käyttötarkoituksia ja -periä. Ulkopuolisen vaikuttajan tai vaikuttajien tuominen tässä kohtaa mukaan voi tuoda paljon positiivista yritykselle.

Tämän lisäksi yhteistyö vaikuttajien ja sisällöntuottajien kanssa PALJASTAA yrityksen ja brändin kokonaan uudelle ja laajalle seuraajajoukolle. Näin yritys pääsee oman näkyvyyden lisäksi hyödyntämään vaikuttajan näkyvyyttä, mikä saattaa olla monin kertainen varsinkin vasta lanseeratun brändin seuraaja kuntaan verrattuna. Näkyvyys itsessään ei ole mitään ilman sitoutumista ja yhteistyötä suunniteltaessa kaikista tärkeitä on tutkia vaikuttajan sitoutunutta seuraaja määrää eli sitoutumisastetta. Tämä on sen takia, että sitoutuneet seuraajat ovat yleensä valmiita ostamaan luotetun ja ihaillun vaikuttajansa mainostamia tuotteita ja palveluita.

Vaikuttaja yhteistöiden kautta yritys pääsee osaksi vaikuttajan kultivoimaa henkilöbrändiä ja elämäntyyli tarinaa. Niin kuin kaikessa markkinoinnissa ja myynnissä myös Tiktok-markkinoinnissa on tärkeää myydä tarinan kautta. Eräs tapa tarinan kerronnan kautta myymiseen sosiaalisen median markkinoinnissa on elämäntyylin myyminen inspiroivan sisällön kautta. Erityisesti Tiktokissa näistä erilaisista elämäntyyleistä on tullut trendejä. Erittäin toimiva tapa on yhdistää yrityksen brändi, tuote tai palvelu elämäntyyli trendiä mukailevaksi ja lähteä yhteistyöhön tämän elämäntyyli trendin vaikuttajan kanssa. Nämä elämäntyyli trendit pohjautuvat suuresti ajatukseen, että jos haluat olla tietynlainen ja elää tietynlaista elämäntyyliä sinun täytyy ostaa nämä tuotteet. Jos tässä brändin, tuotteen tai palvelun trendi elämäntyyliin yhdistämisessä ja vaikuttajan kautta sen promoamisessa onnistuu yritys saattaa mennä viraaliksi ja yrityksen myynti kasvaa huomattavasti. Siksi tämä voi olla hyödyllinen toimenpide Tiktok-markkinointi strategiassa.

 

Pohdinta

Tiktok-markkinointi on tällä hetkellä vielä tuntematonta yrityksille ja kovinkaan moni yritys ei sitä vielä tee. Tämän vuoksi alustalla ei ole kilpailua suuresti. Uskon, että tämä ja hyvin suunniteltu strategia ja markkinointi toimenpiteet ovat menestyneen sosiaalisen median markkinoinnin strategia tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaan Tiktok-markkinointi on tällä hetkellä hyvin kannattavaa monesta edellä mainitusta syystä.

 

Lähteet:

Ojanperä, T., Pyyhtiä, T., Rehn, A. 2023. Vihaan myyntiä! Alma Talent.

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent.

Ruby, D., n.d. 37+ TikTok Statistics For Marketers In 2023. Viitattu 24.4.2023. https://www.demandsage.com/tiktok-user-statistics/

Bocin Mou, J. 2020. Study on Social Media Marketing Campaign Strategy – TikTok and Instagram. MIT Sloan School of Management. Viitattu 24.4.2023.  file:///C:/Users/jenna/OneDrive/Tiedostot/1191230901-MIT.pdf

Oberlo. n.d. Tiktok Age Demographics. Viitattu 24.4.2023.  https://www.oberlo.com/statistics/tiktok-age-demographics

Start.io. n.d. Tiktok Users in Finland. Viitattu 24.4.2023. https://www.start.io/audience/tiktok-users-in-finland

Kemp, S. 15.2.2022. Digital 2022: Finland. Viitattu 24.4.2023. https://datareportal.com/reports/digital-2022-finland

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close