Tampere
23 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

Tiimityöskentelyn merkitys ja haasteetKirjoittanut: Johannes Mäkinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly- opas muuttuvaan työelämään
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Iida Hakola
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

”Yksin pääset nopeasti, mutta yhdessä me pääsemme pidemmälle”. Tuo tuttu lause, joka toistuu myös usein Proakatemian arjen keskellä. Tunnen itseni hyvin malttamattomaksi persoonaksi ja haluan että asiat tapahtuvat nopealla temmolla ja tehokkaasti. En jaksa jäädä märehtimään mielestäni yhdentekeviä yksityiskohtia ja rapatessa kuuluukin välillä vähän roiskua. Tämän lyhyen kuvauksen perusteella pystyt varmasti arvaamaan, että isossa tiimissä työskentely ja asioiden ratkominen yhdessä ei aina ole minun mielipuuhaani. Tästä huolimatta haluan työskennellä tiimissä. Olen ymmärtänyt, että pitkällä tähtäimellä menestyäkseni, minulla pitää olla muut pelaajat ympärilläni. Tulevaisuudessa tiimityöskentelytaidot ja tiimiäly ovat avain kriteerejä menestykselle. Miksi?

 

Olemme Wauressa työskennelleet alusta asti isolla porukalla yhdessä. Tämä on välillä ollut todella haastavaa, koska jokaisella tiimin jäsenellä on oma näkemyksensä asioista ja olemme joutuneet aika ajoin väittelemään monista asioista. Vastuunotto ei jakaudu tiimissämme tasaisesti ja en ole itsekkään omalla toiminnallani ollut edistämässä asian eteenpäin viemistä. Mistä tämä johtuu? Miksi osa tiimistä on valmis ottamaan vastuuta, mutta toiset karttavat sitä. Vastaus on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Jos tiimi ei osaa hyödyntää sen jäsenten todellista potentiaalia, ja heidän oma osaamisensa ei pääse esille. Jäsenet eivät ole valmiita antamaan täyttä panostaan yhteisen tavoitteen eteen. Tässä puolestaan korostuu myös se,  kuinka tärkeää on asettaa tiimille yhteinen tavoite, jota kohti haluamme mennä.

 

Jotta voimme siis päästä tiiminä eteenpäin, meidän on harjoitettava omaa tiimiälyämme Tiimiäly on työelämän kilpailuetu. Nykyaikana työelämässä tiimityöskentelytaitojen merkitys korostuu, koska olosuhteet muuttuvat aiempaa nopeammin, ja kuten tiedämme, niin niitä yllätyksiä kyllä sattuu. Tästä mainittakoon hyvänä esimerkkinä maailmalla pauhaava Korona. Tiimiäly  muodostuu tiimin yksilöiden ja eri tiimien välisessä yhteistyössä, ja juuri sen takia sillä on kyky toimia mahdollisimman tehokkaasti itseään ohjaten ja johtaen kohti isoa tavoitetta.Kyse on siis siitä, että tiimi erilaisia ihmisiä toimii yhdessä niin, että jokaisen täysi potentiaali tukee yhteisen tavoitteen saavuttamista. Meidän on siis tärkeää  oppia kartoittamaan koko tiimin  osaaminen ja yksilöiden taidot, jotta pystymme löytämään jokaiselle jäsenelle tehtävän, jossa hänen koko potentiaalinsa pääsee esille. Tämä puolestaan vaatii saumatonta kommunikointia tiimiyrityksemme sisällä.

 

Kaikkein isompia valttikortteja tiimiälyssä on kuitenkin sen skaalautuvuus. Yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan kolme tai jopa enemmän. Älykäs tiimi on sellainen, joka on enemmänkin kuin vain osiensa summa. Meidän kaikkien onneksi tämä on taito, jota voimme harjoitella, ja jossa voimme kehittyä jatkuvasti paremmaksi.

Tiimiälyä hyödyntävissä organisaatioissa jokaisella jäsenellä on lupa ja  myös selkeä vastuu toimia. Kun tiimit organisoidaan niin, että niillä on vapaus päättää omasta tekemisestään, mahdollisuus virtaavaan yhteistoimintaan ja vastuu yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta, toiminta on selkeästi tarkoituksenmukaista ja tuloksellista. Tähän perustuu siis koko Proakatemian toiminta. Työntekijöiden oma-aloitteisuuden tukeminen parantaa työhyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista.

 

Työelämän jatkuvasti kiihtyvä muutosten nopeus tuo monenlaisia haasteita myös vuorovaikutukseen. Työ muovautuu ja muuttuu yhä mobiilimmaksi. Se irtautuu sekä ajasta että konkreettisesta paikasta.

Yhä useammin työ seuraa mukanani joka paikkaan, minne ikinä  meneekin.Työtä tulee väännettyä  junassa, autossa ja bussissa. Sitä paiskotaan kirjastossa, kahvilassa ja ihan liikaa omalla vapaa-ajalla. Moni työpaikka elääkin samassa moodissa oikeastaan yötä päivää. Tällaisessa toimintaympäristössä vuorovaikutus joutuu aivan uudenlaisten haasteiden eteen. Samalla vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. Tulevaisuuden työelämä odottaa meiltä yhä parempia ja monipuolisempia vuorovaikutustaitoja.

 

Yrittäjyys on vaan yksinkertaisesti ihan törkeän haastavaa. Kun ympärillä on ihmisiä, on myös paljon helpompi ratkoa yhdessä ongelmatilanteita pitkäkestoisesti. Liiketoiminnallemme muodostuu huomattavasti vakaampi pohja ja pystymme taipumaan tulevien haasteiden myötä moneksi. Tekniikka ja ja robotiikka kehittyy jatkuvasti ja tulevaisuudessa meidän pitää kyetä toimimaan tehokkaammin. Yksin pääsemme nopeasti, mutta yhdessä me pärjäämme myös tulevaisuuden haasteissa. Siksi.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close