Tampere
26 Sep, Sunday
5° C

Proakatemian esseepankki

Tiimityön risut ja ruusutKirjoittanut: Jussi Saariaho - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Onnistu tiimityössä - Tiimin jäsenen kirja
Jari Salminen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tiimityö, mitä se on? Lyhyesti sanottuna tiimityö tarkoittaa useamman ihmisen muodostamaa ryhmää, joka on sitoutunut tekemään yhteistyötä halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tiimejä toimii nykyään joka puolella ja jokainen meistä on varmasti toiminut ainakin yhdessä, mutta luultavasti useammassakin tiimissä, jopa samanaikaisesti. Tiimityö on todistanut tehokkuutensa myös työmarkkinoilla ja se näkyykin usein positiivisesti yrityksen tuloksessa. Mutta mikä tiimityöstä sitten tekee niin tehokasta? Suurin yksittäinen työn tehokkuuteen vaikuttava tekijä on varmasti se, että tiimillä on yksinkertaisesti enemmän resursseja tehdä töitä. Yhden ihmisen panos ei millään riitä vastaamaan tiimin kaikkien jäsenten tekemää työtä.

 

Vastuun jakaminen on erittäin tärkeä osa tiimityöskentelyä ja ilman sitä tiimi ei toimi. Vastuun jakamisella voidaan tarkoittaa erilaisten työtehtävien ja roolitusten jakautumista tiimin kesken tasapuolisesti. Projektista riippuen toisilla voi olla hetkittäin enemmän tehtävää kuin toisilla, mutta hyvässä tiimissä vastuuta osataan jakaa niin, ettei samat ihmiset hoida aina isoimpia rooleja. Suuressa kuvassa, siis kaikki tekee töitä hyvällä panoksella. Työn touhussa ja kiireen keskellä, on luonnollista, että meille kaikille sattuu joskus virheitä. Vastuun jakaminen tarkoittaa siis myös virheiden tekemisestä koituvien mahdollisten sotkujen hoitamista yhdessä tiimin kanssa. Teki virheen sitten kuka tahansa, niin virheestä kannetaan vastuu tiiminä. Huolimatta tästä, on hyvä kuitenkin oppia myöntämään omat virheensä ja nostamaan käsi pystyyn niiden merkiksi. Virheiden lisäksi myös onnistumisen kokemuksista on tärkeää iloita yhdessä. Nämä asiat sitovat tiimiä yhteen ja ovat tärkeitä osatekijöitä turvallisen työilmapiirin luomiseksi.

 

Monille meistä tiimityö on mieleinen tapa työskennellä. Kannustava yhteisö ja yhteen hiileen puhaltaminen luovat motivoivan ilmapiirin, jossa on helppo viihtyä. Kaikki pyrkivät tekemään parhaansa tiimin menestymisen eteen ja aina on ympärillä joku, jolta voi kysyä apua tai muuten vain kertoa kuulumisia. Tämä onkin yksi suurimmista tiimityöskentelyn eduista. Työilmapiirillä on huomattava vaikutus työn tehokkuuteen, sekä työssä jaksamiseen. Sen voi meistä todennäköisesti jokainen allekirjoittaa. Hyvän työilmapiirin omaavalla työpaikalla on siis usein paremmin voivia työntekijöitä, joka näkyy pidemmän päälle todennäköisesti myös vähentyneinä sairauspoissaoloina. Vähentyneet sairauspoissaolot puolestaan ovat yrityksen kannalta aina hyvä asia, koska niistä aiheutuu yritykselle aina ylimääräisiä kustannuksia.

 

Tiimityö ei kuitenkaan aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Pahimmassa skenaariossa tiimityö voi olla kaikkea muuta. Se voi muuttua jopa todella vastenmieliseksi ja kuihduttaa motivaation kokonaan. Hyvän tiimin muodostuminen perustamisvaiheesta aina suoritus- ja huipputiimivaiheeseen asti vaatii paljon työtä ja panostusta kaikilta tiimin jäseniltä. Joskus saattaa kuitenkin silti käydä niin, ettei tiimi edes ikinä pääse sinne asti. ”Vaikeuksien kautta voittoon” sanonta kuvaa hyvin tiimiytymistä ja sen mukanaan tuomia haasteita. Matkan varrella tulee olemaan ylä- ja alamäkiä, mutta ne kuuluvat tiimin kehityskaareen. Ristiriita tilanteita tulee todennäköisesti olemaan ja se on täysin luonnollista. Se, miten niistä jatkaa eteenpäin, kertoo tiimin halusta kehittyä. Usein ristiriita tilanteet avaavat pohtimaan erilaisia näkökulmia ja asioihin saadaankin täysin uudenlainen ratkaisu, johon kaikki jäsenet pystyvät sitoutumaan. Hyvät tiimit osaavat käyttää nämä tilanteet hyödykseen ja jatkaa eteenpäin entistä vahvempana. Toisilla nämä tilanteet kuitenkin saattavat johtaa täydelliseen umpikujaan ja pahimmassa tapauksessa tiimin toiminta loppuu kokonaan.

 

Tärkeää tiimin toiminnan kannalta on luoda omat tiimin sisäiset käytännöt, tavoitteet ja pelisäännöt, joita jokaisen on velvollisuus noudattaa. Ne muodostuvat tiimin sisällä vallitsevien arvojen pohjalta. Tiimin jäsenet ovat kaikki erilaisia persoonia ja kaikilla on omat vahvuutensa. Yksi tärkeä tavoite onkin, että hyvässä tiimissä jokainen pystyy olemaan paras versio itsestään. Se ei ole aina helppoa, sillä se vaatii vahvuuksien hyödyntämisen lisäksi toisaalta myös heikkouksien tunnistamista, joustavuutta ja sopivasti epämukavuus alueelle menemistä.

 

Lähde: Salminen, J. 2017. Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja. J-Impact: 3. uudistettu painos.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close