Tampere
09 Dec, Friday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Tiimityön merkityksellisyys nopeasti muuttuvassa maailmassaKirjoittanut: Mimmi Saarinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly- opas muuttuvaan työelämään
Ida Hakola
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Työelämä muuttuu koko ajan teknologian edistymisen ja digitalisaation myötä. Tällä hetkellä työelämässä trendikästä on tiimityöskentely, jonka merkitys kasvaa digitalisaation kasvaessa. Tiimien innovatiivinen ajattelu yhteistyön ja vuorovaikutuksen avulla kasvattaa yrityksen kilpailukykyä. Terveydenhuoltoalalla tiimiälyn tärkeys korostuu teknologian kehittyessä. Tekoälyn hoitaessa diagnoosit, terveydenhuoltoalan ammattilaisilla on aikaa keskittyä potilaskokemuksen parantamiseen sekä valmentavaan ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

 

Luin kirjan Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään, jonka ovat kirjoittaneet Ida Hakola, Ilona Hiila ja Maaretta Tukiainen. Kirja oli selkeä ja helposti ymmärrettävissä oleva. Kirja kertoo tiimiälystä ja auttaa sen löytämisessä ja rakentamisessa helppojen tehtävien ja kysymysten avulla. Tehtävät on suunnattu erikseen työntekijälle, tiiminvetäjälle ja johtajalle. Tiimiäly tarkoittaa ryhmää ihmisiä, jotka pyrkivät yhteiseen tavoitteeseen. Jokainen on matkassa mukana koko potentiaalillaan, ja tiimin jäsenet toimivat älykkäästi yhdessä. Kaikkien osaaminen yhdistyy. Tämä on kilpailuetu tulevaisuudessa.

 

Tiimityöskentely on Proakatemialla suuressa roolissa ja on tärkeää, että tiimi pelaa hyvin yhteen. Olemme vasta aloittamassa opiskelua Proakatemialla ja kukin etsii vielä omaa paikkaa. Tämä kirja antoi hyvän pohjan sille, miksi tiimin toimivuus on niin tärkeää. Se on todistetusti tuloksellista. Lisäksi onnistunut tiimityö vaikuttaa tiimin yksilöiden työhyvinvointiin positiivisesti ja lisää oppimista. Jokainen opiskelija siis varmasti viihtyy paremmin toimivassa tiimissä.

 

Onnistuneen tiimityön hyödyt kiteytyvät kuuteen näkökulmaan. Näistä kaksi on jo edellä mainittu; tiimissä yksilö oppii enemmän ja tiimityö lisää työtyytyväisyyttä. Jokaisella tiimiläisellä on omat vahvuudet, mutta harva on erinomainen kaikessa. Tiimillä on siis enemmän vahvuuksia kuin yksilöillä. Vahvuudet täytyy ensin tunnistaa, jolloin pystytään luomaan merkityksellisiä lopputuloksia ja näin vastaamaan organisaatioiden monialaisiin haasteisiin. Ongelmien tunnistaminen tapahtuu nopeammin tiimeissä kuin yksilöinä, sillä tiimissä eri ihmiset kiinnittävät huomiota eri asioihin ja katsovat asioita eri näkökulmista. Monimutkaiset ongelmat ratkeavat myös helpommin tiimissä, kuin yksin. Tiimityö tuottaa paremmin monimuotoista ja luovaa ajattelua yrityksille. Oikein organisoidulla tiimityöllä päästään myös nopeammin lopputuloksiin ja työskentely on tehokkaampaa.

 

Tiimiälyllä on mahdollista vastata kuluttajakäyttäytymisen muutoksen, globalisaation, ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen ja digitalisaation tuomiin ongelmiin. Tämä kaikki pakottavat organisaatioita löytämään uudenlaisia ratkaisuja. Nopeasti muuttuva maailmassa tiimityön tuomat edut nousevat merkityksellisiksi, kun organisaatiot haluavat menestyä.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close