Tampere
21 Apr, Wednesday
1° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin tavoitteet ja onnistumiset syksyllä 2020Kirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Olemme tänä syksynä asettaneet useamman tavoitteen loppuvuoteen mennessä. Koen itse tavoitteiden asettamisen hyvin tärkeänä, jotta tiimi voi seurata edistymistään, asettaa välitavoitteita ja menestyä. Uskon, että viime kevään epävarmuus ja vaikeus johtui osaksi koronasta, mutta myös siitä, ettei konkreettisia tavoitteita oltu asetettu lainkaan. Tavoitteenamme on ollut loppuvuoteen mennessä tiimiytyminen, 200 000€ liikevaihto, myyntipäivien voittaminen ja pajojen laadun parantaminen. Olemme mielestäni päässyt todella hyvin tavoitteisiin, ja syksy on ollut Revanelle kaikin puolin onnistunut.

Haluan hiukan avata, kuinka olemme seuranneet tavoitteita ja päässyt niihin. Loimme näiden tavoitteiden ympärille omat pikkutiimistä, joiden tehtävä on seurata ja edistää pääsyämme näihin.

Business tiimi

  • Johtaminen Revena kohti 200 000€ liiikevaihto tavoitetta.
  • Myyntipäivien voitto

Taloustiimi

  • Seurata Revanan rahatilannetta ja liikevaihtotavoitetta
  • Ressun päivitys

Oppimistiimi

  • Pajojen laadun parantaminen ja sen seuranta pitkin syksyä
  • Tiimiytyminen
  • Mökkipaja

Liikevaihto tavoitteemme asetettiin aluksi 300 000 euroon syksyn alussa, mutta asia otettiin uudestaan esille pian päätöksen jälkeen kun monet tiimin jäsenet nostivat esille, ettei tavoite ollut realistinen. Liikevaihtomme kesän jälkeen oli n. 100 000 € ja meidän olisi pitänyt muutamassa kuukaudessa tehdä älytön summa rahaa. Mielestäni päätöksen kyseenalaistaminen oli erittäin hyvä ja perusteltu, sillä monet kokivat realistisemman liikevaihto tavoitteen motivoivan enemmän. Näinpä asetimme 200 000 euronliikevaihdon, ja tällä hetkellä olemme noin 178 000 eurossa. Olen ylpeä ponnisteluista, mitä kaikki on tehnyt projektien eteen vaikka liikevaihdosta jäi uupumaan noin 10% asetetusta tavoitteesta.

Myyntipäivien voitto ja liikevaihto kulkivat hyvin pitkälti käsikädessä. Olimme laskeneet, että jos voitamme myyntipäivät niin vain siten onnistumme saamaan liikevaihtoa tarpeeksi tavoitteen täyttymiseen. Business tiimi ulkoisti myyntipäivien vetämisen pienemmälle projektitiimille sen laajan kokonaisuuden vuoksi ja uskon, että tällaista ratkaisua tullaan varmasti hyödyntämään jatkossakin. Myyntipäivä tiimi oli tehnyt hurjan paljon valmisteluja ennen varsinaisia myyntipäiviä, joten iso käsi heille! Myyntipäivien voitto onkin varmasti kaikille Revanalaisille syksyn kohokohta.

Taloustiimi toimi enemmän taka-alalla hoitaen budjettien laskentaa mökkipajalle, myyntipäiville, eri kuukausille ja seuraavalle vuodelle. Taloustiimin rakenteessa tulisi mielestäni tehdä jonkunlaisia uudistuksia, jotta kaikkien potentiaali saataisiin käyttöön. Myyntipäivien, erilaisten projektien kasvun myötä laskuja ja ostoja kertyi huomattavasti ja näitä hallinnoi vain pari ihmistä.  Tällä hetkellä meillä yksi tiimin jäsen merkkaa ressun ajan tasalle, ja yksi hoitaa kirjanpidon ja loput yrittivät hoitaa ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Yleensä tiimiläisten kysymykset liittyivät heidän omaan tai projektin raha-tilanteeseen, ja mielestäni Kaisa the ressuvastaava antoikin mahtavan idean! Jokainen lisäisi ressuun oman projektin tulot ja menot, ja täten kaikki pääsisivät oppimaan ja kaikki ei olisi yhden ihmisen vastuulla. Koen, että näin kun olemme vielä suht alussa Proakatemia taivalta, olisi hyvä testata erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä.

Oppimistiimin tehtävänä oli seurata pajojen laadun parantamista, ja tässä onnistuttiin varsin hyvin. Mietimme syksyn alussa eri keinoja, kuinka tätä voisi oikeasti mitata. Korvasimme aksulaisille tutun perinteisen motorolan Google sheet kyselyillä, missä tarkasteltiin muun muassa pajan ilmapiiriä, dialogia ja omaa osallistumista. Näistä oppimistiimi teki koosteen, joita tarkastelimme yhdessä palaute pajassa. Selkeästi esiin nousi, että oma arviointi oli aina huonoin jostain syystä. Liekö tähän syynä perus suomalaisuus, missä itseään on vaikea arvottaa korkealle vai se, että tietyt ihmiset osallistui vain dialogiin. Tähän ratkaisuna mietimme tiimin kanssa, että ehkä arvioimme jatkossa, vaikka vieressä istuvaa tiimiläistä. Näin kaikki joutuisivat kehittämään taitoa palautteen antamiselle ja ehkä miettimään enemmän omaa osallistumistaan pajoissa.

Pajojen laatu parani huomattavasti loppu syksyä kohden onnistuneen ja toista kunnioittavan dialogin avulla. Mielestäni kaikki Revenalaiset olivat käyneet jonkunlaisen keskustelun kesällä itsensä kanssa, ja tästä oppineena syksyn pajat lähtivät hyvin kehittymään. Joka ikisen asenne tiimissä ratkaisee ja vaikuttaa, joten tähän piti tehdä oikeasti töitä onnistuaksemme.

Tiimiytymisen tärkeys nousi esille hankalan kevään jälkeen, ja päätimme ottaa siitä oikein isosti otteen. Syksy keskityttiin siihen, että tiimihenki saataisiin kukoistamaan, ja tämä näkyi esimerkiksi pajakalenterin suunnittelussa. Kuukausittain pidettiin jopa parikin tiimiytymispajaa, missä pääsimme paremmin tutustumaan toisiimme ajan kanssa. Mielestäni tämä parhaiten onnistunut tämän syksyn tavoitteista, sillä hyvä tiimihenki on kaiken A ja O. Olen kiitollinen kaikista tiimikavereistani ja uskon, että nämä ala-, ja ylämäet ovat vain vahvistaneet meitä Revenana.

Kehitysehdotuksia jatkoa varten

Mielestäni viestinnän tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Oikeaoppinen kommunikoiminen ja vuorovaikutustaidot ovat tiimityöskentelyn avain. Läpinäkyvä ja avoin viestintä on jo nyt huomattu herättävän huomattavasti enemmän luottamusta ja siksi koen tämän yhtenä tärkeimpänä työkaluna. Tavoite pajassamme kävi myös ilmi, että joistakin tuntui, ettei saa tarpeeksi arvostusta tiimiltä. Uskon, että jos omista työtehtävistään ja projekteistaan puhutaan avoimesti se myös viestittää muille tiimiläisille, että tekee asioita kohti tiimin yhteisiä tavoitteita. Kaikki eivät voi olla mukana isoissa projekteissa, toimia yhteisön tasolla isossa roolissa tai tehdä sataa kirjapistettä puolessa vuodessa.

 

Lähdetiedot

Vepsäläinen, T. 2018. Tiimityötä on kaikkialla ja siksi siihen kannattaa panostaa. Luettu 13.12.20. https://blog.barona.fi/tiimityota-on-kaikkialla-ja-siksi-siihen-kannattaa-panostaa

Forsell, K. 2018. Hyvän tiimin kulmakivet. Opinnäytetyö. Helsinki: Theseus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/111664/Forsell_Kirsi.pdf..pdf?sequence=1

Hirvanen, M. 2019. Miten muodostaa työelämän huipputiimi. Luettu 14.12.2020. https://www.humap.com/blogi/2019/02/miten-muodostaa-tyoelaman-huipputiimi/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close