Tampere
29 Jun, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin kehittäminen innoivoinnissaKirjoittanut: Nelly Lähteenmäki - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Revenan viimeinen vuosi on käynnistynyt ja sitä myöden myös  24 h lopputyömme lähestyy. Revena on ottanut Kaisa Ojaniemen johdolla tavoitteeksi kehittyä innovoinnissa. Matkalla innovoinnin kehitykseen Kaisa ohjeisti jokaista Revenalaista reflektoimaan itseään innovoijana. Reflektoinnin tueksi Kaisa toimitti Lapin Ammattikorkeakoulun tuottaman Innovaatio-osaamisen itsearviointi lomakkeen (Lapin Ammattikorkeakoulu. Innovaatio-osaaminen) jonka viiden osa-alueen kautta reflektio tuli suorittaa, tämän lisäksi tuli pohtia innovoijan työkaluja ja niiden käyttöä.

Reflektointi vahvuudet ja heikkoudet

Yritin palata ajassa taaksepäin arvioimaan toimintaani Revenan aiemmissa toimeksiannoissa. Mietin miten luonteeni, osaamiseni, belbin tiimiroolini ja työskentely näkyi tiimimme dynamiikassa.

Koen olevani hyvä ongelmanratkaisija mutta en kuitenkaan ehkä hyvä ideoija, kun tarkastelen omaa Belbin raporttiani Plant ei ole minulla kovinkaan vahva. Tykkään työskennellä selkeiden tehtävien parissa ja ideointi vaihe ei minulle tunnu kovinkaan selkeältä. Sanoisin että sovellun paremmin ideoiden kehitykseen tai validointiin. Tykkään pallotella kyllä ajatuksia ja miettiä ratkaisuja, mutta tyhjästä ideoiden nyhjäiseminen on haastavaa minulle.

Vahvuuksiani on kokonaisuuksien hahmottaminen ja hallitseminen. Narut pysyvät helposti käsissä enkä kovinkaan herkästi hetkahda ongelmien äärellä, sillä omaan hyvän paineensietokyvyn. Pidän itseäni hyvin päämäärätietoisena ja kohtuullisen hyvänä päätöksen tekijänä, osaan mielestäni ottaa muiden mielipiteet ja näkulmat tasa-arvoisesti huomioon. Kuitenkin huomaan silloin tällöin hakevani muiden mielipiteitä ja näkökulmia päätöksen teon tukesi, sillä välillä tunteet ohjaavat päätöksiäni enkä välttämättä koe, että teen päätöstä silloin oikein perustein.

Olen introvertti, kaipaan ympärilleni rauhaa ja huomaankin että herkästi väsähdän, jos joudun toimimaan pitkiä aikoja melun tai kaaoksen keskellä. En myöskään pidä verkostoitumista vahvuutenani, tulen kyllä ihmisten kanssa toimeen, enkä pelkää lähestyä ihmisiä mutta en osaa tai välttämättä edes halua luoda syvempiä suhteita muihin ihmisiin. Pidän itseäni kuitenkin yhteistyökykyisenä ja joustavana tiimipelaajana.

Sanoisin että tiedän monista asioita vähän, rakastan oppia uutta ja siitä motivoidun. Siksi yleensä löydänkin itseni mitä ihmeellisimmistä paikoista, kun itse pitää päästä tekemään ja kokeilemaan. Tämä on myös heikkouteni koska olen kiinnostunut kaikesta en sanosin olevani spesialisti monessakaan aihe alueessa. Syvällinen osaamiseni keskittyy kaupanalalle ja myyntiin, lisäksi pidän itseäni kohtuullisen hyvänä elektroniikkaan ja tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Olen pienestä saakka ollut paljon tekemisissä erilaisten laitteistojen kanssa, sekä yläkoulussa syventänyt osaamistani tietotekniikan parissa.

Innovoinnin näkökulmasta nostaisin nämä heikkoudet ja vahvuudet ensisijaisesti

+Kokonaisuuden hahmottaminen

+Suunnitelmallisuus ja organisointi

+Tehokkuus

+Tekniset taidot

 

-Tunneperäiset päätökset

-Ideointi

-Verkostot

-Lineaarisuus

 

Innoivoinnin työkalut

Itselleni ehkä tärkein työkalu innovoinnin aikana on tuoda tieto silmien eteen. Tulisi siis huomioida, että tila, jossa innovointi tapahtuu mahdollistaa tämän. Esimerkiksi suuri valkotaulu olisi ihanteellinen, jotta voimme kirjata toimeksiannon ja ongelman selkeästi esille. Tarvitsemme myös paljon vapaata seinätilaa, jotta voimme ripustaa seinille jo tulleita ideoita ja kerättyä dataa. Työvälineet olisi myös hyvä olla katsottuna etukäteen löytyykö tilasta tusseja, teippiä, paperia, post it-lappuja entä kirjallisuutta palvelumuotoilusta?  Onko tila viihtyisä tai millainen työergonomia on? Koen että nämä asiat huomioimalla helpotamme kuitenkin raskaan päivän kulkua ja mahdollistamme tehokkaamman työskentelyn.

Toiseksi tärkein työkalu on korvat ja silmät, päävalmentajamme sanoin ”Katso ja kuuntele. Sen jälkeen analysoi ja ajattele”. Asiakasymmärrystä lisäämällä pystymme paremmin fokusoimaan ja rajaamaan ongelmaamme, ehkä jopa toteamme, että asiakkaamme tarve ja halu eivät kohtaa ja todellinen ongelma on yhä sanoittamatta. Tulisikin aina muistaa kysyä toimeksiantajalta vähintään kolme kertaa miksi, jotta saamme kaivettua syvällisempää tietoa aiheesta.

Erilaisia valmiita työkaluja tuntuu olevan pilvin pimein tarjolla, itse toki en ole käyttänyt innovointien aika kuin SWOT analyysiä, asiakasprofiilien tekoa, palvelupolun muodostusta ja empatiakarttaa. Koenkin että voisi olla hyvä idea kerätä paperille muutamia työkaluja innovoinnin tueksi, joihin voi tukeutua päivän aikana tarvittaessa. Hyvä sivusto, joka kannattaa laittaa korvan taakse on palvelumuotoilumme kurssilla esitelty servicedesigntools.org (Service design tools.org) josta pystyy myös etsimään tarpeeseen soveltuvaa työkalua.  Myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuottama Palvelumuotoilun työkalupakki on hyvä työkalu innovoinnissa ja näitäkin voisi olla muutama tulostettuna valmiina (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. palvelumuotoilun työkalupakki. 2010) Myös erilaiset sivustot mistä voimme hankkia tietoa voisi olla hyvä kirjata ylös, kuten esimerkiksi Tilastokeskus, Findata, Vipunen, Eurostat ja Sitra.

Innovointi päivän kulkua, syntyviä ideoita tai edes toimeksiantoa emme pysty ennustamaan. Kuitenkin pystymme valmistautumaan luomalla päivään rungon ja kerätä etukäteen tietoa innovoinnin työkaluista. Yksi ja ehkä tärkein asia mihin voimme vaikuttaa on oma asenne. Innovoinnin aikana vallitseva ilmapiiri ja tunnelma vaikuttaa työnlopputulemaan ja kokonaisvaltaisesti päivän kulkuun. Toki tästä meillä Revenassa onkin jo kokemusta mm. Myyntipäivien 2020 kautta.

 

LÄHTEET

Euroopan komission tilastotoimisto. Eurostat. Luettu 10.2.2022. https://ec.europa.eu/eurostat

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Palvelumuotoilun työkalupakki. 2010. Luettu 8.2.2022 https://moodle.tuni.fi/pluginfile.php/445485/mod_resource/content/3/Palvelumuotoilun%20työkalupakki.pdf

 

Lapin Ammattikorkeakoulu. Innovaatio-osaaminen, itsearviointilomake. Luettu 10.2.2022. http://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Lapin%20AMK%20Kehittävä%20arviointi%20Innovaatio-osaaminen%20Itsearviointilomake.pdf

Opetushallinnon tilastopalvelu. Vipunen. Luettu 10.2.2022. https://vipunen.fi/fi-fi

 

Service design tools. Luettu 8.2.2022. https://servicedesigntools.org/tools

 

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen. Findata. Luettu 10.2.2022. https://findata.fi

Tilastokeskus. Luettu 8.2.2022. https://tilastokeskus.fi

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL. Luettu 10.2.2022. https://thl.fi/fi

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close