Tampere
28 Nov, Monday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Tiimimestarit osa 3: AsiakkuudetKirjoittanut: Arttu Myllys - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Jälleen aika reflektoida tiimimestarireissua, ja tällä kertaa olemmekin asiakkuuksien äärellä. Tällä kertaa suuntasimme Karjalohjalle Heponiemen hengelliseen hiljaisuuteen pohtimaan asiaa ja käväistiinpä yhtenä päivänä asiakkaissakin Helsingissä diakoniaopistossa, ratkaisemassa ihan oikeita keissejä. Muihin kertoihin nähden tämä kerta oli myös siitä erikoinen ´, koska toimin ”lillaliiderinä” elikkä johdin omaa ryhmääni.

Tämä olikin ehkä opettavaisin osa reissua. Pääsin toimimaan oman lähes tuntemattoman tiimin vetäjänä ja projektijohtajana oikeassa asiakastoimeksiannossa. Mielenkiintoinen myös siksi, että johdettavat olivat kaikki opettajia ja iältään 10-30 vuotta vanhempia. Auktoriteettisuhde oli siis hyvin erikoinen ja sanoisinko haastava. Luonteeltaan johdettavat olivat hyvin näkyviä, innokkaita, kilpailuhenkisiä ja voimakkaita. DISC analyysin perusteella siis keltaisia ja punaisia. Siinä oli sinisellä kova paikka, mutta näin jälkikäteen mietittynä olivat kyllä hyvin johdettavissakin, vaikka ovat yleensä olleet itse minun ikäisiä johtamassa ja koulumaailmassa vielä vahvemmalla auktoriteetilla, kuin yleensä. Vaikeampaa taisi heillä olla sopeutua tilanteeseen.

Sitten itse asiakas keissiin. Saimme omaksi tehtäväksemme ratkaista verkko-opintojen haasteita, joita ilmenee, kun opiskelijat suorittavat loppuvaiheen opintoja ympäri suomen yhteisellä verkkoalustalla ja asiassa tulisi soveltaa kuitenkin mieluusti hieman tiimipedagogiikkaa. Miten tiimi voi toimia, jos he eivät ikinä näe toisiaan kuin videon välityksellä ja miten vuorovaikutus muuten saataisiin autenttiseksi? Koulutusta kuitenkin järjestetään Helsingin lisäksi Oulussa ja lahdessa, joten fyysiset kohtaamiset olisivat todella haastavia toteuttaa. Lisäksi ilmeni erilaisia muita ongelmia, niin tekniikassa, tiloissa, henkilökunnan resursseissa, kuin myös opetuksen toteutuksessa. Opetus toteutettiin siis etänä Helsingissä ja opiskelijat olivat ruudun toisella puolella Oulussa ja Lahdessa.

Tätä lähdettiin ensin pohtimaan tiimin kesken työstämään prosessiajatuksella alkumotorola-suunnittelu-dialogi asiakkaan kanssa-työstö-ehdotelma-kehitys palautteen perusteella ja tuotos. Ensin käytiin läpi asiakkaalta saatuja materiaaleja ja kommentteja, josta muodostettiin alkukäsitys ja seuraavana päivänä käytiin haastattelemaan asiakasta paikan päällä. Haastattelua varten koottiin liuta kysymyksiä, joilla pyrittiin löytämään asiakkaan pohjimmaista ongelmaa ja samalla haettiin asiakkaalta myös unelmatilannetta millä saataisiin selkeyttä siitä, millaiseen tilanteeseen asiakas haluaisi.

Haastattelu oli antoisa. Yli tunnin kestänyt haastattelu antoi vahvan kuvan siitä, että suurin syy oli yksinkertaisesti huonot tilat ja huono tekniikka. Loput asiat olivat vain järjestelykysymyksiä ja pieniä nyansseja. Asiakas unelmoi täydellisestä yhteenkuuluvuudentunteesta ja vuorovaikutuksesta, sekä kiertämistä eri yksiköissä, mikä edesauttaisi opetusta. Valitettavasti aikataulusyistä jouduimme esittämään suoraa ratkaisun ilman kommenttikierrosta, mutta silti asiakas oli tyytyväinen tulokseen.

Ratkaisu ei lopulta ole niin tärkeä tämän asian kohdalla, vaan se, mitä opimme asiakkuuksista. Asiakkuus monesti mielletään itsestään selvyytenä, ja sokeudutaan eikä osata nähdä kehityskohtia, saati huomioida asiakasta muuten, kuin toimeksiannon puitteissa. On tärkeää myös päästä asiakkuudessa lähemmäs asiakasta, eikä se onnistu ilman, että lähestyy asiakasta muullakin tulokulmalla, kuin vain kyseisen projektin. Vaikka asiakas tunnettaisiinkin, ei pidä silti olettaa ja tehdä omia johtopäätöksiä asian suhteen, vaan tutkia perinpohjaisesti asiakkaan tarpeet. Asiakkaalle myytäessäkin ei ole järkeä myydä muuta kuin parasta mahdollista tuotetta. Asiakkaan syvä ymmärrys korostuu myös markkinoinnissa, sillä loistava markkinointi syntyy vasta, kun tunnetaan asiakas ja ymmärretään ihmiselämän aitous. Asiakas on kuitenkin kuin tuote, joka huutaa ”muuta minut!”.

Tämä ehkä asiakkuuksista, mutta mitäs sitten sen kerran johtaminen? Miten meni? Johdettavien palautteen mukaan vallan hyvin! Esitin asiat informatiivisesti ja selkeästi, en olettanut vaan selvitin asiat ja näin vältettiin myös konflikteja, osasin opetuspuolen termistön, mitä käytimme paljon, kiteytin hyvin, ohjasin toimintaa loistavasti, käytin ongelmanratkaisukykyä luovasti ja osallistin hyvin ulkopuolelle jääviä. Kehityskohteita palautteen mukaan on kokemuksen kartuttaminen ja oman mielipiteen vahvemmin esiin tuominen. Voidaan siis sanoa, että oli onnistunut reissu ja taas on tarttunut jotain uutta matkaan. Tästä voi hyvin mielin jatkaa!

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close