Tampere
01 Oct, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

Tietopaketti kestävästä markkinoinnistaKirjoittanut: Ella Alaluusua - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi - ilmastonmuutosopas brändeille
Riku Mattila
Petteri Lillberg
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tietopaketti kestävästä markkinoinnista

 

Markkinoinnin merkitys liiketoiminnassa on korvaamaton. Se auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa, kuten esimerkiksi myynnin kasvattamisen, asiakassuhteiden luomisen ja yrityksen brändin rakentamisen. Markkinoinnilla pyritään saamaan asiakas ostamaan yrityksen tuotteita ja palveluita. Nykypäivänä kestävän markkinoinnin luominen on entistäkin tärkeämpää, se ei ole enää vain trendi vaan jopa välttämätön osa kannattavaa sekä kestävää liiketoimintaa.

 

Asiakaslähtöisyys on markkinoinnin perusperiaate, joka auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoavat heille arvoa. Markkinoinnin avulla yritykset voivat saada tietoa asiakkaiden mieltymyksistä, ostokäyttäytymisestä, kilpailutilanteesta ja markkinoiden trendeistä. Tämä tieto mahdollistaa markkinointistrategioiden ja -taktiikoiden suunnittelun ja toteutuksen siten, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

 

Markkinointi auttaa yrityksiä rakentamaan ja hallitsemaan brändiään. Brändi on yrityksen identiteetti, maine ja arvot, ja se voi olla merkittävä kilpailuetu markkinoilla. Hyvin hallittu brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan, rakentaa asiakasluottamusta ja luo tunnistettavuutta markkinoilla. Markkinointi auttaa yrityksiä kehittämään esimerkiksi brändistrategioita ja luomaan brändin visuaalisen ilmeen.

 

Markkinointi on myös väline yritysten viestinnässä asiakkaiden kanssa. Markkinointiviestintä käsittää erilaisia viestintäkanavia, kuten mainontaa, sosiaalista mediaa ja sisältö- ja suoramarkkinointia, joiden avulla yritykset voivat tavoittaa ja viestiä asiakkaidensa kanssa. Hyvin toteutettu markkinointiviestintä voi luoda tietoisuutta yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista tai palveluista, houkutella uusia asiakkaita, pitää yhteyttä olemassa oleviin asiakkaisiin ja vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

 

Kestävällä markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiin liittyvää lähestymistapaa, joka ottaa huomioon sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen näkökulman pyrkien edistämään pitkän aikavälin kestävää kehitystä. Yritys pyrkii markkinoimaan tuotteitaan vastuullisesti, rehellisesti ja eettisesti eli markkinointi on totuudenmukaista ja tarjoaa objektiivista tietoa tuotteista tai palveluista.

 

Kestävällä markkinoinnilla pyritään myös edistämään ympäristön kestävyyttä. Yritys ottaa tuotteiden valmistuksessa huomioon ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren aikana aina raaka-aineista tuotteen valmistukseen, käyttöön, kuljetukseen ja kierrättämiseen asti. Tätä voi toteuttaa esimerkiksi vähentämällä pakkausmateriaalien käyttöä ja hyödyntämällä valmistuksessa uusiutuvia energianlähteitä. Useat yritykset tuovat myös markkinoinnissa esille tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.

 

Yksi tärkeä osaa kestävää markkinointia on yhteiskunnallinen vastuu. Tällä tarkoitetaan pyrkimystä lisästä yhteiskunnan hyvinvointia esimerkiksi hyväntekeväisyyttä tukemalla ja noudattamalla oikeudenmukaisia työ- ja liiketoimintakäytäntöjä. Tätä hyödynnetään usein brändin ja maineen rakennuksessa, sillä useat kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka ottavat huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset ja toimivat vastuullisesti.

 

Kestävällä markkinoinnilla voi edistää myös taloudellista kestävyyttä esimerkiksi etsimällä kustannustehokkaita ratkaisuja, investoimalla innovaatioihin ja tutkimukseen sekä varmistamalla yrityksen taloudellisen vakauden pitkällä aikavälillä.

 

Kaikella tällä voidaan pyrkiä siis parantamaan yrityksen mainetta ja brändiä sekä saavuttaa kilpailuetua markkinoilla, joilla vastuullisuus on tärkeä tekijä kuluttajien ostopäätöksissä. Kestävällä markkinoinnilla voidaan parantaa yrityksen pitkän aikavälin kannattavuutta, sillä kestävät ratkaisut voivat vähentää kustannuksia ja riskejä, kuten muun muassa energian ja resurssien kulutusta ja jätteiden käsittelykustannuksia. Lisäksi kestävä markkinointi voi avata uusia markkina-alueita esimerkiksi kuluttajaryhmiin, jotka arvostavat vastuullisuutta ja ovat ympäristötietoisia. Yritykset voivat olla merkittävässä roolissa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tasa-arvon edistämisessä.

 

Lähteet:

 

Mattila, R., Lillberg, P. 2020. Kestävä markkinointi: Ilmastonmuutosopas brändeille. E-kirja. Helsinki: Alma Talent. Viitattu 17.4.2023. Vaatii käyttöoikeuden.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close