Tampere
03 Oct, Tuesday
10° C

Proakatemian esseepankki

Tiedätkö omat vahvuutesi?Kirjoittanut: Teresa Ikonen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tiedätkö omat vahvuutesi?

 

Hurmassa on viime aikoina keskusteltu tiimiläisten vahvuuksien hyödyntämisestä, ja pidimme aiheesta myös pajan helmikuussa. Halusin kirjoittaa aiheesta lisäksi esseen, jotta pääsin itse syventymään vielä syvemmin aiheeseen ja jakamaan tietoa myös muille.

Kuinka omia vahvuuksia voi tunnistaa? Kuinka vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työn teossa vaikuttaa yksilöön? Kannattaako keskittyä enemmän vahvuuksien, vai heikkouksien kehittämiseen? Näitä aiheita käsittelen tässä esseessä.

 

Kuinka omia vahvuuksia voi tunnistaa?

Vahvuuksia on monen laisia, osa on ollut meissä jo lapsuudestamme saakka ja osa on opittu tekemisen kautta. Hyvä apuväline omien vahvuuksien tunnistamiseen on esimerkiksi vahvuustesti sivulta https://www.viacharacter.org/ , jonka avulla saat tietoosi omat voimakkaimmat vahvuutesi. Tämän testin tuloksena saat kaikilta ihmisiltä löytyvät 24 vahvuutta siitä järjestyksessä, jossa ne juuri sinussa esiintyvät.

Hyvä keino tunnistaa tiimin vahvuuksia on teettää vahvuustesti kaikilla tiimin jäsenillä, ja keskustella tuloksista yhdessä tiimin kanssa. Tämän testin teimme Hurmassa jokainen yksilönä, ja kävimme tuloksia läpi yhdessä pajan muodossa. Toisten tiimiläisten vahvuuksia oli kiinnostavaa kuulla, ja toivonkin että alamme hyödyntämään vahvuuksia tiimissämme enemmän.

Persoonallisuustestejä löytyy kuitenkin monia erilaisia, ja useamman erilaisen testin tekeminen voikin auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja ominaisuuksia laajemmin.

 

Kuinka vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työn teossa vaikuttaa yksilöön?

Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa oppimaan käsittelemään stressiä ja elämänmuutoksia, tulemaan onnellisemmaksi kehittämään ihmissuhteita itselle tärkeiden ihmisten kanssa.

Vahvuuksien hyödyntäminen voi vaikuttaa yksilössä muiden muassa optimismiin, rohkeuteen, muutosketteryyteen, palautumiseen, tyytyväisyyteen ja merkityksellisyyden tunteeseen. Vahvuuksien käyttö edesauttaa tutkimusten mukaan työn teon flow´n syntymistä ja työn kokemista merkitykselliseksi. Flow työnteossa puolestaan parantaa aikaansaamista ja tehokkuutta.

 

Kannattaako keskittyä enemmän vahvuuksien, vai heikkouksien kehittämiseen?

Vahvuuksien vahvistaminen kuluttaa energiaa vähemmän kuin heikkouksien vahvistaminen. Vahvuuksiin keskittyvillä tiimeillä on korkeampi suorituskyky ja pienempi vaihtuvuus kuin tiimeillä, jotka eivät hyödynnä vahvuuksia toiminnassaan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heikkouksia ei tarvitsisi kehittää lainkaan. Heikkouksia on kuitenkin melko vaikea kehittää paremmiksi, se vaatii aikaa ja suurta panostusta. On järkevämpää keskittyä kehittämään niitä heikkouksia, jotka ovat oleellisia menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta. Tämä pätee niin yksilöön kuin tiimiinkin, jos tiimistä puuttuu täysin jotain toiminnan kannalta oleellista vahvuutta, niin silloin sitä tietysti kannattaa kehittää. On hyvä, jos tiimi koostuu erilaisista henkilöistä, joilla on erilaisia vahvuuksia, jotka kompensoivat heikkouksia. Kuitenkin vahvuuksista syntyy niin yksilön kuin tiiminkin kilpailuetu, ja tästä syystä vahvuuksien kehittäminen ja korostaminen todella kannattaa heikkouksiin keskittymisen sijaan.

 

Vahvuuksiin keskittyminen ei kuitenkaan tarkoita, että pysyteltäisiin ainoastaan mukavuusalueella. Vahvuuksiin ja positiivisuuteen keskittyvässä ympäristössä on helpompi myös kokeilla rohkeasti uusia asioita, ja löytää itsestään uusia vahvuuksia. Tämä kuitenkin vaatii sitä epämukavuusalueelle menoa, tuttujen ja turvallisien, omiksi vahvuuksiksi jo todettujen juttujen rinnalla. Oma suhtautuminen epämukavuusalueella oloon on ratkaisevassa roolissa, haluaako valita muuttumattomuuden vai kasvun asenteen.

 

 

Kilpailuetu ei synny siitä, kuinka hyvin heikkouksia on pystytty parantamaan. Se syntyy vahvuuksista. Kaikkien yksilölliset vahvuudet eivät kuitenkaan pääse esiin, jos ympäristö, ilmapiiri ja kulttuuri eivät ole moninaisuutta arvostavia. On tärkeää luoda tiimiin psykologista turvallisuuden tunnetta ja arvostavaa ilmapiiriä.  Se kasvaa, mihin huomion kiinnitämme, joten arvostetaan omia ja toistemme vahvuuksia ja otetaan ne vihdoin hyötykäyttöön!

Lopuksi kysymys ja haaste niin itselleni kuin sinullekin: kenen vahvuuksia erityisesti arvostat? -Kerro se hänelle.

 

 

 

Lähteet:

https://luontaisettaipumukset.fi/2017/08/22/miksi-kannattaa-keskittya-vahvuuksien-kehittamiseen/

 

https://www.monstercafe.fi/vahvuudet-voimavarana/

 

https://www.viacharacter.org/

 

https://evada-assets.global.ssl.fastly.net/76d1ea39-a4eb-4270-b9dc-899653415f8f/assets/Strengths%20by%20Virtue.pdf

 

Hurman paja 10.2.2020.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close