Tampere
07 Dec, Wednesday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Thomas Erikson, Kehnot pomot ympärilläniKirjoittanut: Vili Karjalainen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kehnot pomot ympärilläni
Thomas Erikson
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kehnot pomot ympärilläni

 

 

 

Thomas Eriksonin kirja paneutuu syy-seuraussuhteisiin työelämässä erilaisista esimiehistä, heidän persoonallisuusriiteistään, sekä alaisten ja esimiesten integroimisesta toimivaksi massaksi. Kirjailija jakaa ihmiset neljään eri pääväriin, joilla jokaisella on omanlaisia riittejä. Punaiset ovat kovia tekemään tulosta ihmissuhteiden hinnalla, siniset ovat erittäin analyyttisiä asiantuntijoita, jotka puolestaan vaativat tekemiselle erittäin vankan pohjan, eivätkä luota laisinkaan anekdootteihin. Keltaiset työyhteisöä innostavia viestinnän ammattilaisia, kun taas vihreät työyhteisönsä puolesta taistelijoita. Näitä neljää eri ihmistyyppiä objektiivisesti tutkimalla voidaan todeta erilaisten törmäysten ja hampaidenkiristelyjen olevan itsestäänselvyyksiä. Niin sanotusti samanväriset ihmiset ovat täydellisiä rakennuspalikoita toisilleen täydentäen toisiaan, eriväriset taas sekoittavat pakkaa ja aiheuttavat erilaisia konflikteja

Jokaisella yksilöllä on omat motivaatiotekijänsä niin työelämässä. Thomas jakaa nämä kuuteen eri kategoriaan. Teoreettiseen, – käytännöllistaloudelliseen, – esteettiseen, – sosiaaliseen, -yksilölliseen ja traditionaaliseen motivaatioon. Motivaatiotekijät ovat avainasemassa yksilön työpanostuksessa, sekä millaiset työtehtävät häntä pukevat parhaiten. Kun motivaatiotekijä on kohdallaan, kykenee ihminen antamaan itsestään kaiken töissä. Yhdelle se voi olla perhe ja tämän ylläpidon mahdollistaminen työpanoksensa kautta, kun taas toiselle vallankahvaan pääseminen ja oman potentiaalisuutensa maksimointi työtehokkuuteen. Kolmas kenties janoaa uusia haasteita, sekä nauttii kun pääsee tekemään jotain uutta.

Dynamiikkaan pureudutaan kolmannen persoonan näkökulmasta, sekä eri ihmistyyppien yhdistyessä syntyviin konflikteihin. On tärkeää ymmärtää, että ihmisiä on moneen eri kastiin. Esimiehelläsi on enemmän valtaa kuin sinulla, eikä asialle voi mitään, avainsana on sopeutuminen. Sen sijaan että luovuttaisi työyhteisön henkilön kanssa, tulisi tarkastella ennemmin, että miten tämän henkilön kanssa tulisi toimeen tarkastellen heidän toimintamallejaan, joiden kautta etsiä ratkaisua ja yhteistä säveltä.

Huonon johtamisen esimerkkejä ovat muun muassa vastuunsiirto, myönteisen palautteen puute, diktatuuri, sekä toisen työntekijän suosiminen toisen ylitse. Näistä lähes vääjäämättä seuraa eripuraa alaisten ja työntekijän välille. Tämä myrkyttää työyhteisöä sisältä käsin, luoden eriarvoisuutta ja ryhmähengen pirstaloitumista. Tämä puolestaan johtaa huonoon työilmapiiriin, joka edesauttaa työtehokkuuden laskemista exponentaalisesti. Johtavan elimen tulisi olla mahdollisimman samaistuttava ja helposti lähestyttävä, jolloin kommunikointi ja yleinen työyhteisön energia olisi positiivista. On huomattavasti helpompaa työskennellä työympäristössä, jossa esimies ottaa epäkohdat esille, sekä pyrkii muovaamaan rikkoutuneesta tiimin osasta ehjää sen sijaan, että odottaa asioiden parantuvan itsestään. Erityisen tärkeää johtamisessa on tuntea itsensä ja olla valmis muovaamaan itseään. Kun tuntee itsensä, kykenee muokkaamaan omaa toimintaansa paremmin muiden toimintamalleja myötäileviksi. Kenties joskus antaa periksi ja taipua muiden tahtoon sen sijaan, että johtohenkilönä koettaa väkipakolla asettaa muita epämukavaan tilanteeseen.

Kirjassa annetaan loistava esimerkki vastuunsiirron aiheuttamista epäkohdista, joka tarttui vahvana mieleen. Jalankulkijat. Kun yhdeltä ryhmältä poistetaan täysin vastuu, he ottavat riskejä luottaen täysin sokeana toisen vastuuseen tilanteesta. Opetuksena toimii se, että jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla vastuuta. Toisella enemmän kuin toisella. Vastuun riisuessa karkaa työnteosta täysin huolellisuus. Kyseinen lainaus jäi elävästi mieleen. Jos jotain kirjasta tulisi muistaa, olisi se tämä esimerkki.

Yhtenä jatkuvasti itseään toistavana teemana kirjassa esiintyy henkilökohtaisen hyvinvoinnin ylläpito, joka mahdollistaa työssä suoriutumisen kiitettävästi. Tuskin tulee yllätyksenä, että kyseessä ovat terveiden sosiaalisten suhteiden ylläpito ja elintavat, kuten säännöllinen ja riittävä uni, liikunta sekä itsensä toteuttaminen myös vapaa-ajalla.

Kirja antoi paljon eväitä omaan työskentelyyn kartoittaen ihmisten persoonallisuuksia, joiden kanssa työskentelen. Vaikka tulemme hyvin toimeen, on syytä tarkastella objektiivisesti kolmannesta osapuolesta jokaisen toimintamalleja, joiden avulla kykenee hiomaan työskentelyään heille paremmin sopivaksi. Joku ryhmämme jäsen voi olla hyvin spontaani tekijä, jonka estämisen ja hampaidenkiristelyn sijaan tulisi löytää tapoja hioa tästä persoonallisuusriitistä osa toimivaa kokonaisuutta, jolloin työyhteisö saadaan toimimaan entistä paremmin.

Yksilön henkilökohtainen hyvinvointi on erittäin kriittistä. Jos yksi alkaa oireilemaan henkilökohtaisen rasituksen vuoksi, hän tippuu rivistä, sekä pahimmassa tapauksessa myrkyttää muita jäseniä. Jos toisella on liikaa taakkaa, tulee sitä keventää parhaan mukaan ennaltaehkäisten burnoutteja, sekä muita työelämän säteileviä lieveilmiöitä.

Motivaatiotekijät ovat alleviivattuna paljon tiimityöskentelyssä. Kun kyseessä on projekti, jossa jokaiselle on oma työtehtävä ja vastuualue, toimii työskentely kitkatta ja jouhevasti. Mikäli joku tiimistä tippuu ulkopuoliseksi, jää tekeminen pintapuoliseksi ja motivaatio karkaa.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close