Tampere
29 May, Monday
7° C

Proakatemian esseepankki

Tekijänoikeudet kunniaan!Kirjoittanut: Outi Kattelus - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

1  JOHDANTO

 

Tapahtumatuottajana toimiessa on yksi osa-alue, joka ainakin itseltä jää usein unohduksiin, mutta mikä on todella tärkeää ottaa huomioon. Erityisesti, mikäli on tarkoituksena soittaa musiikkia tai näyttää jonkinlaista kuva- tai videomateriaalia. Tekijänoikeudet. Se on tapahtumissa asia, joka jää kaikilta yksittäisiltä kuluttajilta aina pimentoon, sillä seinällä ei lue isolla, että olemme maksaneet tarvittavista tekijänoikeuksista. Ehkäpä tästä syystä se on asia, mitä ei aina tule muistettua. Toki, ehkäpä tekijänoikeuksiin tulisi kiinnittää huomiota myös muuten, kuin tapahtumissa, joita on itse mukana järjestämässä.

 

 

2  MIKÄ ON TEKIJÄNOIKEUS?

 

Tekijänoikeuksilla suojataan luovan työn tekijän yksinoikeutta päättää oman työnsä käytöstä. Tällöin teoksen käyttämiseen tarvitaan tekijän lupa. Tekijänoikeuden avulla voidaan suojata vain teoksen persoonallinen ilmenemismuoto, eikä esimerkiksi sen tietosisältöä tai teoriaa. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 2020; Tekijänoikeus.fi 2020.)

 

Ilman tekijänoikeutta luovaa työtä tekevät eivät voisi toimia ammattimaisesti, sillä muuten kuka tahansa pystyisi omimaan työn itselleen ja siten hyötyä toisen tekemästä teoksesta. Tekijöiden tulot ovat riippuvaisia siitä, miten heidän töitään myydään, julkaistaan, esitetään tai muuten käytetään. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus.) Tekijät eivät saa kuukausipalkkaa, vaan he myyvät käyttöoikeuksia töihinsä mahdollistaen näin elantonsa. Kulttuurin ja viihteen tekeminen ei olisi kannattavaa ilman tekijänoikeuksia ja maksamalla niistä varmistamme myös niiden jatkumisen. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 2020; Tekijänoikeus.fi 2020.)

 

On kuitenkin olemassa myös sellaisia tekijänoikeuksia, joista ei edes voi maksaa. Minulla esimerkiksi on tekijänoikeudet tähän esseeseen ja post-it -lapulle raapustelemaani kukkaan. Tekijänoikeuksien saaminen ei siis edellytä minkäänlaista rekisteröimistä tms. Se, milloin teoksen käytöstä pitää maksaa riippuu siitä, onko teos ylittänyt teoskynnyksen vai ei. Teoskynnys ylittyy silloin, kun se on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Tällaisia ovat esimerkiksi runot, sävellykset, valokuvat, tietokonepelit ja ohjelmat. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 2020; Tekijänoikeus.fi 2020.)

 

 

3  MILLOIN TEKIJÄNOIKEUKSISTA MAKSETAAN JA MITEN?

 

Musiikkiin liittyvistä tekijänoikeuksista pitää huolen Teosto ry ja sitä kautta saa musiikin käyttöluvan, mikäli musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan julkista esittämistä varten. Maksut maksetaan Teostolle, joka hoitaa maksun eteenpäin artistille. Lupia on erilaisia riippuen siitä, käytetäänkö musiikkia taustalla luomassa tunnelmaa vai tapahtumissa, joissa sillä on suurempi rooli. Hinnat määräytyvät myös sen mukaan, missä tilanteessa musiikkia käytetään. Esimerkiksi FM-radiokanavilla on oma hintansa, samoin kuin seurakunnilla, näyttämöesityksissä jne. Teosto -luvan hinta määräytyy esimerkiksi tapahtuman osallistujamäärän mukaan ja hintaan vaikuttaa myös se, onko tapahtumasta peritty maksua vai ei. Lipputulot ja kuulijamäärä tulee ilmoittaa Teostolle tapahtuman jälkeen, jolloin laskutus saadaan hoidettua oikeiden tietojen mukaan. Mikäli tätä ilmoitusta ei tee, Teosto lähettää arviolaskun, joka on lähtökohtaisesti aina suurempi kuin mitä olisi tarpeen maksaa.  (Teosto 2018.)

 

Ainakin itselleni tuli suurena yllätyksenä, että ainakaan musiikin osalta ei makseta tietyn artistin tai kappaleen soittamisesta, vaan ylipäätään siitä, että musiikkia saa soittaa. Itselleni looginen ajatusketju olisi ollut se, että Teoston maksut maksetaan nimenomaan sille artistille, jonka musiikkia tapahtumassa on soitettu. Mutta tällainen toimintamallihan on yksinkertainen tapahtumanjärjestäjille ja silläkin tavalla varmasti haluttu tehdä helpoksi lupien hakeminen ja tietojen ilmoittaminen.

 

Teosto tulee koskemaan eniten toimintaamme HIGHLEVELissä, muuta täytyy huomioida, että eri taiteen lajeja hallinnoidaan eri yhdistysten kautta. Sanasto huolehtii kirjallisuuteen liittyvistä tekijänoikeuksista, Kuvasto puolestaan kuvataiteen tekijänoikeuksia. Kopiostolla on vastuullaan julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten käyttö, Gramexilla esittävät taiteilijat ja äänentuottajat sekä APFIlla audiovisuaalisten tuottajien tekijänoikeudet. (Tekijänoikeudet.fi) Itse en ihan heti keksi, millainen tapahtumamme tulisi olla, että hakisimme lupia myös muualta kuin Teostolta. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta. Täytyy siis muistaa, kun asia on ajankohtainen, sillä todennäköisesti sen unohtaminen on vielä helpompaan kuin musiikin soittamiseen liittyvät luvat. Itse arvelisin, että kuvat ja videot voisivat olla sellaisia, joita varten jatkossa pitäisi hakea lupia.

 

 

4  POHDINTA

 

Olemme HIGHLEVELissä jo onneksi tulevaa toimintaamme varten selvitelleet tekijänoikeuksiin liittyviä asioita, jotka liittyvät striimaukseen. Meidän ei näitä lupia tarvitse hakea, sillä mikäli striimaamme YouTubessa, kuten tähän asti, Teosto on tehnyt jo sopimuksen heidän kanssaan. Mikäli päätämme tehdä striimitallenteen, jonka voi katsoa myöhemmin, meidän tulisi maksaa Teosto -maksu. Nyt korona-aikana poikkeuksellisesti tätä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa. Normaalisti vain yksityishenkilöt voisivat tehdä maksuttoman striimitallenteen.

 

Emme kuitenkaan ole vielä päättäneet, aiommeko tehdä myös tallenteita, joten täytyy olla tarkkana sen suhteen, milloin tilanne muuttuu. Tarkoituksenamme on myös etsiä itsellemme tunnettu jakelukanava, jonka kanssa voisimme tehdä yhteistyötä. Tällöin täytyy miettiä lupa-asiat uudelleen.

 

Lähtökohtaisesti tekijänoikeudet saavat omissa korvissani negatiivisen kaiun, sillä ensimmäinen mieleen tuleva asia on se, että ne rajoittavat ihmisten tekemisiä. Täytyy kuitenkin muistaa, että toisille ne tarjoavat elannon ja usein he ovatkin käyttäneet ison osan elämästään tehden musiikkia, opiskellen musiikkia jne. Ainakin Teosto on tehnyt ilmoittamisen todella helpoksi ja sieltä löytyy myös laskuri, jonka kautta voi laskea, paljonko maksut tulisivat maksamaan tietyllä kuulijamäärällä. Kunnioitetaan siis kaikkien työtä ja mahdollistetaan omalla toiminnalla myös muiden elanto!

 

 

LÄHTEET

 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus. 2020. Tekijänoikeus. Luettu 8.5.2020. https://ttvk.fi/tekijanoikeus

Tekijänoikeus.fi n.d. Mitä on tekijänoikeus? Luettu 8.5.2020. https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/

Tekijänoikeus.fi n.d. Suomen tekijänoikeusjärjestöt. Luettu 8.5.2020. https://tekijanoikeus.fi/jarjestot/

Teosto ry. 2018. Musiikin käyttäjille. Luettu 8.5.2020. https://www.teosto.fi/kayttajat

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close