Tampere
26 Jan, Tuesday
1° C

Proakatemian esseepankki

Tavotteet vuodelle 2021 ja niiden seurantaKirjoittanut: Olivia Pynnönen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet
Jan-Erik Nurmi
Katariina Salmela-Aro
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kun palasimme kesälomalta elokuussa takaisin Proakatemialle, olin lopen uupunut viime keväästä ja sen aiheuttamasta stressistä, sekä kesätöistä, joissa vietin koko kesälomani. Istuessani Revenan syksyn ensimmäisessä pajassa tunsin helpotusta päästessäni takaisin mielipuuhani – opiskelun ja yrittäjyyden pariin. Syksyn ensimmäisissä pajoissa kävimme läpi jokaisen henkilökohtaisia arvoja ja tavotteita kuluvalle lukukaudelle. Havahduin siihen, että minulla ollut yhtään tavoitetta mietittynä syksylle, sillä olin ollut liian väsynyt pohtiakseni asiaa. Kuitenkin pian huomasin, että ilman selkeää kärkeä omassa tekemisessäni, ajelehdin päämäärättömästi eteenpäin muiden mukana.

Syksyn mökkipajan lähestyessä aloin kuitenkin pohtia tavotteita uudelleen, ja kirjasin seuraavat asiat oppimissopimukseeni:

  • Luottamuksen vahvistaminen itseni ja tiimin välille
  • Oman dialogin parantaminen
  • Kehittyminen tiimipelaajana
  • Omien kiinnostuksen kohteiden valjastaminen käytäntöön
  • Kehittyminen johtajana

No miten kävi? Pääsinkö tavotteisiini?  Koen, että olen tehnyt etenkin loppusyksyn aikana töitä oman dialogin laadun parantamisessa. Olin alkusyksyn melko hiljainen pajoissa, mutta marraskuussa havahduin, että minulla on vajaa kuukausi aikaa lunastaa tavoitteeni. Otin siis jokaiseen pajaan tavoitteeksi sanoa edes kolme asiaa, ja onnistuin siinä mielestäni aika hyvin (jos zoomin kautta olleita pajoja ei lasketa…)! Suurempi osallistumiseni dialogiin toi minulle merkityksellisyyden tuntua ja vahvisti omaa luottamustani tiimiä kohtaan. Koen, että olen kehittynyt myös tiimipelaajana ja osaan nyt paremmin ajatella asioita tiimin näkökulmista enkä vain omistani. Lisäksi omien kiinnostuksen kohteiden valjastaminen käytäntöön on alkanut pikkuhiljaa esseiden muodossa (joista olen taas innostunut!), kun olen päässyt syventämään omaa psykologian oppimistani niiden parissa. Syksyn johtamiskokemukset ovat yhden käden sormilla luettavissa, sain kuitenkin synttäriprojektista valtavasti oppia siitä, millainen johtaja haluan tulevaisuudessa olla, esimerkiksi 24h:n projektipäällikkönä. Kaiken kaikkiaan olen ihan tyytyväinen suorituksiini. Olisin kuitenkin voinut kehittää itseäni vielä aktiivisemmin esimerkiksi dialogin laadun parantamisessa tai johtamisessa. Olen silti iloinen ja motivoitunut, ja uskon että saan kevään tavoitteet paremmin maaliin, sillä olen kirkastanut niitä itselleni jo pidemmän aikaa.

 

Tavoitteet vuodelle 2021

  • Oman hyvinvoinnin lisääminen

Balanssi opiskeluiden ja vapaa-ajan välillä. En tarkoita tällä pelkästään 40 tunnin työviikkoa ja vapaita viikonloppuja, vaan liikunnan lisäämistä, unen laadun parantamista ja henkistä hyvinvointia. Oman hyvinvoinnin parantuminen näkyy myös jaksamisessa opiskeluiden parissa, joten koen sen olevan prioriteetti numero 1.

  • Uuden oppiminen

Syksyn aikana minussa on kasvanut halua oppia ja opiskella. Ilman kiinnostustani psykologiaan, oppiminen tänä syksynä olisi varmasti jäänyt hyvin vähäiseksi. Haluan siis rohkeasti lähteä kohti uutta ja tuntematonta ja tuoda myös näitä oppeja tiimille pajojen tai alustuksien muodossa.

  • Opettele nyt vihdoin sanomaan ei

Vaikka lähden aina mielelläni moneen mukaan, olen huomannut, ettei se ole vienyt minua eteenpäin. Ein sanominen on minulle toisinaan äärimmäisen haastavaa, sillä olen vahvasti miellyttämisen haluinen enkä halua loukata ketään. Koen, että tämän taidon vahvistaminen kehittää minua niin henkilökohtaisesti, kuin myös yrittäjänä. Kaikkeen ei voi aina suostua vain ollakseen muille mieliksi, vaan on mietittävä omaa kehitystään ja sitä mitä minä haluan.

  • Kehittyminen yrittäjänä sekä johtajana

Tähän syksyyn asti olen ajatellut, ettei minusta valmistumisen jälkeen tule yrittäjää. Revenan sisällä pyörivien projektien kipinä ja innostuneisuus on kuitenkin saaneet minut ajattelemaan: entä jos minäkin? Haluan siis kehittää omaa bisnesajattelua ja mahdollisesti löytää myös oman unelmaprojektini. Mitä johtamiseen tulee, niin haluan päästä kokeilemaan uusia johtamisstrategioita käytännössä, sekä yhdistää siihen psykologian näkökulmaa.

Kuinka varmistan, että saavutan tavoitteeni?

Mittaa, mittaa, mittaa! Mikään ei ole parempi tapa seurata omien tavoitteiden saavuttamista, kuin mittaaminen. Aion kevään aikana seurata omaa edistystäni henkilökohtaisten tavoitteiden menetelmän avulla.  Menetelmässä henkilö listaa omia henkilökohtaisia tavoitteitaan, sen jälkeen arviointia seurataan erilaisten arviointiulottuvuuksien avulla. Arviointiulottuvuuksia on kymmenen, mutta valitsin tähän niistä kolme, jotka sopivat mielestäni parhaiten suhteessa tavotteisiini. Käyttämäni arviointiulottuvuudet ovat tärkeys, sitoutuminen sekä edistyminen, jotka sovellan tavotteisiini ja pisteytän (asteikko 1-7). Lisäksi pystyn arvioimaan tavoitteitani erilaisten sisältöluokkien avulla, ja näin mittaamaan omia ulkoisia ja sisäisiä motivaatiotekijöitäni. Tällaisia ovat esimerkiksi työ, opiskelu, perhe, terveys ja vapaa-aika. Seuraamalla kirjassa eriteltyä tavotteiden arviointia pystyn siis mittaamaan omaa motivaatiotani, ja sa tavotteiden merkitystä, kuormittavuutta ja saavutettavuutta. Odotan mielenkiinnolla tulevaa kevättä, ja aion palata onnistumiseeni uuden esseen muodossa myöhemmin keväällä.

Ihmisten tavoitteet ovat hyvin pitkälti omien geenien, sekö ympäristön muokkaamia. Sanonta ”luota prosessiin” on alkanut syksyn aikana avautua minulle. Oikeat ihmiset oikeassa ympäristössä, todella puhkeavat kukkaan ja näyttävät todellisen potentiaalinsa! Vasta kulunut syksy on näyttänyt minulle, mitä opiskelu antoisimmillaan voi olla ja kuinka paljon siitä on mahdollista saada irti.

 

Lähteet:

Nurmi, J. Salmela-Aro, K. 2017. Mikä meitä liikuttaa, motivaatiopsykologian perusteet. PS-kustannus. Jyväskylä

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close