Tampere
03 Oct, Monday
7° C

Proakatemian esseepankki

Tavoitteiden asettaminen SMART-työkalulla business-solulle.Kirjoittanut: Juho-Petteri Urhemaa - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Tavoitteiden asettaminen SMART-työkalulla business-solulle.

 

Tämä on soluessee, joka on tehty yhdessä Axel Wiklundin kanssa. Otimme erilaisen tulokulman tämän esseen tekemiseen. Axel toimi sparraajana läpi prosessin, kun minä kirkastin ja asetin tavoitteitani. Tämä oli yksi kivuttomimmista esseistä ja prosesseista, jonka olen tehnyt tämän sparraus asetelman takia.

 

Tavoitteiden asettaminen lienee tärkeää. Voisin verrata tavoitteiden asettamista navigaattorin seurantaan. Todennäköisesti pääset perille, kun määrität haluamasi kohteen mihin mennä. Tietyöt tai muut odottamattomat esteet matkan varrella voivat hidastaa etenemistä. Esteiden kohdalla päätyy luonnollisesti pohtimaan jääkö matka tähän vai yritänkö toista kautta. Matkan päämäärä saattaa myös muuttua esteiden tultua, mikä on luonnollista. Vastakohtana lähdet ajamaan autoa tietämättä päämäärää. Jonnekin pääset varmasti, mutta päämäärää on vaikea ennustaa. Eli käytännössä ajelehdit vain jossain ja odotat innolla/kauhulla lopputulosta. Harva haluaa jättää päämääränsä tällaisen kohtalon käsiin.

 

Norcoss teki tutkimuksen vuonna 1988, jonka mukaan 19% ihmisistä pysyvät asettamassaan tavoitteessaan vielä kahden vuoden päästä  Todennäköisesti minä en tule pitäytymään asetetuissa tavoitteissani tämän pohjalta. Onnistumisen todennäköisyyttä voidaan kuitenkin parantaa ja sitoutumiseni halukkuutta lisätä. Eli minulla on sittenkin vielä mahdollisuus!

 

SMART-työkalu on tähän ongelmaa kehitetty ratkaisu. Muodostamalla kohta kohdalta tämän työkalun kanssa tavoitteet läpi, onnistuminen ja sitoutuminen kasvaa. SMART-työkalun nimi muodostuu englanninkielisistä termeistä: specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Jokaiseen kohtaan on olemassa alakysymyksiä, jotka helpottavat tavoitteiden asettamista. Tulen käymään ne tässä tekstissä kaikki läpi konkreettisen esimerkin avulla.

 

Olen ajatellut perustaa business-solun koulullemme proakatemiaan. Ideana siis vetää yrittäjyyteen/liiketoimintaan liittyviä soluja. Soluissa tullaan käsittelemään kulloinkin ennaltamääritellyn aiheen tiimoilta asioita keskustelemalla. Opitaan toisilta ja jaetaan ajatuksia ja oppeja yhdessä. Dialogin avulla on tarkoitus viedä oppia, ymmärrystä ja innostusta eteenpäin. Tämän perustaminen on hautunut jo pitkään päässäni. Konkreettisiin toimiin en ole kuitenkaan ryhtynyt toinen toista parempien selityksien siivittämänä. Eiköhän siis hypätä suoraan syvään päätyyn ja tehdään ajatuksista totta. Lähden muodostamaan kohta kohdalta tavoitteet business-solulleni. Tämän pohjalta pääsen suunnittelemaan konkreettiset toimet, joita minun täytyy tehdä päästäkseni tavoiteltuun lopputulokseen. Tässä kohtaa prosessi tuntuu ja kuulostaa helpolta, katsotaan miten käy.

 

SMART-työkalun viisi vaihetta ja niiden alakysymykset (opiskelukoulu n.d.)

 

Konkreettinen (specific)

 

Tavoiteltu asia täytyy olla konkreettinen ja helposti ymmärrettävä. Kaikista tärkeintä on, että itse samaistut asettamaasi määreisiin ja ymmärrät ne. Tavoite haluan olla parempi on todennäköisesti tuhoon tuomittu. Siihen on hankala tarttua mistään näkökulmasta, vaikka ajatuksena se on hyvä.

 

Mitä haluan saavuttaa?

 

Haluan olla luomassa ja vetämässä jotain omaa. Jakaa samalla omaa innostusta, oppia ja taitoa ajatella liiketoimintoja ja niiden mahdollisuuksia. Haluan tartuttaa sen innostuksen ja kipinän muihin osallistujiin, joka palaa sisälläni. Uudet ihmiset ovat uusia tarinoita ja mahdollisuuksia. Haluan rikastuttaa itseni muiden inspiraatiolla, osaamisella ja uusilla näkökulmilla.

 

Miksi tavoite on tärkeä?

 

Minulle merkityksellisyyden tunne tekemissäni asioissa on asia, jota en voi ohittaa. ajaudun kriisiin, mikäli en löydä merkityksellisyyttä. Tuntuu kuin ruokkisin itse itseäni ajattelemalla liiketoimintoja ja niiden tuomia mahdollisuuksia. Pääsen tästä flow tilaan. Vielä parempaa, kun pääsen jakamaan ajatuksia, innostusta ja kuulemaan muiden näkökulmia asian tiimoilta. Kuulin lauseen ”elän toisista ihmisistä”. Tämä kuvastaa minua hyvin. Nautin jakaa asioita, ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa, saan siitä merkityksellisyyden tunteen. Koen vilpitöntä iloa myös muiden auttamisesta. Näen, että voin jakaa oppia ja uutta intoa ympärilleni tätä kautta, joka tekee minut onnelliseksi. Niin moni asia siis nivoutuu merkitykselliseksi ja tärkeäksi tämän business-solun ympärillä.

 

Kuka/ketkä tavoitteessa ovat mukana?

 

Tulen koordinoimaan solut ja apua koordinointiin haluaisin valmentajalta, joten tarvitsen jonkun valmentajan mukaan avukseni/tuekseni. Solujen onnistumisen kannalta tärkeintä on osallistujat. Osallistujat määrittävät loppupeleissä solujen onnistumisen ja kulun. Tarvitsen siis aktiivisia aidosti aisan tiimoilta kiinnostuneita henkilöitä. Kokemustaustalla ei ole väliä, sillä se rikastuttaa ja syventää keskustelua. Teen siis oletuksen, että tässä ympäristössä heterogeeninen ryhmä saa paremman lopputuloksen aikaan kuin homogeeninen ryhmä.

 

Missä tavoitetta tavoitellaan?

 

Koulussamme Proakatemialla. Jokaisen vuosikurssin osalta toivon osallistujia. Toivon soljuen järjestämisen onnistuvan läsnä paikan päällä koulumme tiloissa.

 

Mitä rajoituksia tavoitteeseen liittyy?

 

Vallitseva maailmantilanne koronan suhteen saattaa rajoittaa mahdollisuuksia läsnä olevaan järjestämiseen. Täytyy siis varautua etänä järjestettävään toteutukseen, joka tuo omat haasteensa mukaan.

 

Mitattavissa oleva (measurable)

 

Tavoite täytyy olla mitattava, jotta parannetaan onnistumista tavoitteissa. Muuten on vaikea määrittää päästiinkö tavoitteisiin tai missä ollaan tällä hetkellä. Korjauksien ja muutoksien tekeminen hankaloituu myös, mikäli ei ole mitattavissa olevaan etenemistä/suuntaa. Välillä voi olla kuitenkin vaikeaa puristaa tavoitteet mitattavaksi. Siihen tulee kuitenkin pyrkiä prosessin onnistumisen kannalta. Tässä tapauksessa on tehtävä asioiden yksinkertaistamista, jotta ne saadaan mitattavaan muotoon.

 

Kuinka paljon?
Kuinka monta?

 

Tavoittelen 10-20 henkilön osallistujaa soluuni. Tulen tekemään kyselyn, joka täytetään jokaisen solun jälkeen (jokainen osallistuja täyttää itse oman kyselyn). Siellä tulee olemaan kysymyksiä, joihin vastataan asteikon (1-10) välillä. Esimerkki kysymyksestä: solu sai minut innostumaan aiheesta x (vastaus asteikolta 1-10). Tulen myös jättämään kyselyn loppuun ”vapaa sana” kohdan, johon osallistujat voivat halutessaan täydentää mielen päällä olevia ajatuksia soluun, sen toimintaan, aiheisiin tai muihin asioihin. Tämä antaa minulle pelivaran kehittää toimintaa tai muuttaa suuntaa. Tulen myös painottamaan vapaan sanan asioita suuremmalla painolla, mikäli (1-10) asteikon vastaukset keskiarvollisesti eivät täytä haluamaani arvoa. Tavoittelen asteikkokysymyksillä (1-10) keskiarvoa 7,3. Koen tämän olevan kunnianhimoinen tavoite, mutta se saa minut yrittämään rakentaa kokonaisuudessaan parempaa solua. Tulen myös huomioimaan jokaisen asteikkokysymyksen erikseeen. Mikäli huonoja arvosanoja voidaan keskittää kokonaisvaltaisesti yhden kysymyksen ympärille, täytyy keskittyä korjaamaan pienempiä asioita. Tavoittelen myös jokaiselta kerralta 4-5 vastausta ”vapaa sana” osioon.

 

Asteikkokysymyksissä tulen kysymään ainakin seuraavia asioita:

  • Innostuminen
  • Oppiminen
  • Solun ilmapiiri
  • Käytäntöön vietävyys
  • Kuormittavuus (1= todella raskas, 10= ei lainkaan raskas)
  • Pysyminen aiheessa
  • Vetäjän onnistuminen solun kokonaisuudessa
Kuinka tiedän, milloin tavoite on saavutettu?

 

Tavoitteiden asettaminen on nyt puristettu mitattavaan muotoon. Halutut numeeriset arvot on asetettu. Kysely täytyy tehdä ja ruveta mittaamaan ennalta määritettyjä asioita. Kyselystä saadaan haluttavat mitattavat numeeriset arvot ulos. Tämän pohjalta tiedän täyttyykö tavoitteet ja miten. Muutoksien tekeminen on myös mahdollista saadun datan perusteella. Tavoitteiden täyttyminen ja seuranta vaatii jokaisen kerran jälkeen tuloksien analysoinnin ja niiden pohjalta mahdollisten uutoksien tekemisen.

 

Linkki kyselyyn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwdOHYlPN60qeowJ-CbJ2VkB1ZV6AWCF5rvQnxX3fzRXQ8tQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Toteutettavissa oleva (achievable)

 

Täytyy ymmärtää lähtötaso, josta lähdetään liikkeelle. On hyvä osata ankkuroida lähtötaso mahdollisuuksien mukaan johonkin, jotta saadaan mahdollista vertailukohtaa. Aina tämäkään ei ole täysin mahdollista tai sen mahdollistaminen vaatii oletuksia ja yleistyksiä. Tapauksessani en tiedä taitotasoani vetäjänä, enkä siitä miten ihmiset kokevat tällaisia tilanteita. Rakennan toteutettavissa olevaa osiota oletuksien varaa. Tiedostan myös ihmisten olevan yleensä ylioptimistisia, joten arvioini on todennäköksesti yläkanttiin. Tämä olkoon siis kunnianhimoinen tavoite ja mahtava oppipaikka samalla.

 

Kuinka voin saavuttaa tavoitteen?

 

Tavoitteeni saavuttaminen vaatii suurta panostusta. Solut pitää rakentaa oikeiden asioiden ja aiheiden ympärille, jotta ne kiinnostavat osallistujia. Täytyy myös ymmärtää kokonaisuutena osallistujaryhmää ja heidän taitotasonsa & mielenkiintonsa. Haaste ei ole missään nimessä helppo. Oikeiden ihmisten löytämiseksi solun kuvaus ja mainostaminen kanssaopiskelijoille täytyy olla osuva. Innostus ja sitoutuminen osallistumiskerroille tulee olemaan avaintekijä onnistumisessa, tähän on siis panostettava. Tämän onnistumiseen täytyy kysellä ympäriltä olevilta ihmisiltä mahdollisia neuvoja ja vinkkejä. Koulustamme löytyy paljon opiskelijoita, jotka ovat vetäneet solua. Kyselyn tuloksien seuranta ja seulominen auttaa saavuttamaan tavoitteet. Kaikkea ei ole syytä puristaa kuitenkaan numeroihin, inhimillisyys on tärkeä osa. Jotta saavutan tavoitteeni joudun palaamaan merkity,sellisyyden tunteeseen ja mielekkyyteen. Nämä asiat on löydyttävä jollain tavalla, jotta pääsen tavoitteisiin. On siis tehtävä mahdollisia kompromisseja, joissa osaksi päätöksentekoa on otettava omat tunnepuolen tarpeet. Jos sivuutan ne, en kykene todennäköisesti onnistumaan tässä.

 

Ottaen huomioon tämänhetkiset olosuhteet ja nykyiset taitoni, kuinka realistinen tämä tavoite on?

 

Tämä tavoite saattaa olla hieman yliampuva kunnianhimoisuudellaan, mutta realistinen kuitenkin. Tiedossa on kuite kin tavoitteen haasteet ja oletukset kuinka ratkaista nämä. Konkreettinen toteutus tulee kuitenkin näyttämään lähteekö asiat etenemään suunnitellusti. Proakatemialla on yleisestiottaen paljon sosiaalisia ihmisiä, jotka jakavat yhteisiä intohimon kohteita. Usein tänne kouluun hakeutuu yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä. Soluun osallistuvat henkilöt ovat siis hyvin todennäköisesti juuri tavoittelemiani tyyppejä. Pidän ihmisten auttamisesta ja koen, että kykenen myös innostamaan muita omilla ajatuksilla ja ajattelutavoilla. Siispä näen, että kaikki avaimet onnistumiseen on käytössä, lopputuloksesta ei ikinä tiedä.

 

Merkityksellinen (relevant)

 

Ihminen vaatii pitkällä tähtäimellä usein merkityksellisyyden tunnetta tekemiinsä asioihin. Jos sellainen löytyy on helpompi navigoida ongelmien tullessa eteen. Merkityksellisyys antaa syyn jatkaa, yrittää uudestaa ja kokeilla vielä kerran toisella tavalla. On siis ymmärrettävä itseään, jotta toteuttaminen saa parhaat edellytykset.

 

Onko tavoite tavoiteltavan arvoinen?

 

Tavoite on atvoiteltavan arvoinen sillä siihen yhdistyy monen tahon intressit ja hyödyt. Minä haluan jakaa ympärilleni innostusta ja oppia. Haluan oppia myös samalla tällaisesta prosessista. On proakatemian eduksi, että siellä järjestetään tällaista toimintaa, sillä se tekee yhteisöstä merkityksellisemmän. Tämä antaa myös uusille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua vaivattomasti muihin vuosikurssin ihmisiin ja päästä koko yhteisöön sisään.

 

Onko tämä oikea aika tavoitteelle?

 

Tämä on juuri oikea aika tavoitteelle. Opiskelijat palaavat lomalta odottaen uusia asioita, joten todennäköisesti monella on innostusta lähteä kokeilemaan uusia asioita. Nyt aloittaa myös uudet opiskelijat proakatemialla ja heillä on aito mahdollisuus osallistua yhteisöön ja sen kehittymiseen. Myös korona ja sen tuoma etäily on aiheuttanut yhteisön rappeutumista, jota voidaan lähteä uudelleen rakentamaan järjestämällä koululla ylimääräistä toimintaa. Toki oletuksena, että läsnäolevia soluja saa pitää.

 

Onko minulla resursseja täyttää tätä tavoitetta?

 

Aika tulee olemaan resursseista niukin tavoitteiden onnistumisen kannalta. Minulla löytyy tarvittavat resurssit nyt ja tarvittaessa apua ympäriltä. On kuitenkin painolasti ottaa asia kantaakseen ja saavuttaa vielä tavoitteet. Se vaatii ajallista uhrautumista. Siksi tämä kysymys sai pohtimaan tarvitsenko sittenkin kaverin mukaan pitämään tätä solua kanssani. Pystyisin täten jakamaan työtaakkaa pienemmäksi ja pienennän riskiä turhautua tähän. Motivaation puutteen tai turhautumisen keskellä olisi kaveri nostamassa ylös ja ja viitoittamassa suuntaa silloin kun en näe sitä. Se on myös itselleni tärkeää, sillä olen itse itseni pahimpia vastustajia hetkellisesti. Kyse on kuitenkin harraste toiminnasta, joten paineet on syytä tiputtaa tässä kohtaa selästä pois.

 

Ajallinen (time bound)

 

Jos asioita ei sido aikaan, jää ne helposti roikkumaan. Miksi koulussa olikaan deadlinet asioille? Olisitko tehnyt pyydetyt tehtävät muuten valmiiksi? On siis aika sitoa solun pitäminen aikaan, jotta tämä teksti ja ajatustyö ei ole turhaa.

 

Milloin?

Aion pitää solua kerran kahdessa viikossa. Solu alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla ja loppuu joulukuuhun, kun loma alkaa. En ole hyvä aikataulujen kanssa, mutta käsittääkseni kerkeän pitämään noin 8 solua jouluun mennessä. Mielestäni tämä tahti on sopiva, kyse ei ole tehdä liiallista taakkaa tämän pitämisestä. Aion ilmoittaa myös jokaisen solun ajankohdan ennakkoon, jos se on mahdollista. Täten aikataulut ovat selkeät ja osallistujat voivat varautua niihin hyvissä ajoin. Muuttuva aikataulu tuo todennäköisesti turhautumista ja osallistuja katoa.

 

Missä tilanteessa olen tavoitteeni kanssa puolen vuoden päästä?

 

Maalissa ollaan.

 

Entä kuuden viikon päästä?

 

Kuuden viikon päästä solut ovat lähteneet käyntiin ja osallistujat saatu kasaan. Tiukka seuranta kyselyiden suhteen antaa minulle pelimerkkejä tehdä tarvittavia muutoksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Mitä voin tehdä jo tänään?

 

Jututtaa nykyisiä projektien vetäjiä akatemialla. Sieltä saan esille projektien onnistumiset ja haasteet, ne on linkitettävissä tähän soluun. Se ankkuroi sopivasti konkreettiseksi keskusteluja. Voin myös tehdä tänään jo esittelyä solusta, joka innostaisi osallistujia.

 

 

Loppusanat

 

Prosessi oli suhteellisen helppo. Mutkattomuuteen vaikutti sparraaja Axel Wiklund. Ajatuksia ja ideoita oli helppo pallotella toisen kanssa, joka konkretisoi itselle monet asiat. Myös hetkellisissä jumitilanteissa Axelin kysymykset auttoivat eteenpäin. SMART-työkalu oli todella osuva ja lisäkysymykset pistivät oikeanlaiseen muottiin nämä tavoitteet. Tähän on nyt helppo palata, kun lähtee asiaa työstämään eteenpäin. Voisin sanoa tätä ohjekirjaksi. Tämä myös ankkuroi minulle merkityksen miksi haluan tehdä tämän.

 

 

Lähteet:

Opiskelukoulu. n.d. Onnistunut tavoitteiden asettaminen: SMART-tekniikka. Luettu 17.8.2021. https://opiskelukoulu.fi/tavoitteiden-asettaminen/

 

Lupatehdatoisin. n.d. SMART-tavoite. Luettu 17.8.2021. https://www.lupatehdatoisin.fi/tyokalut/smart-tavoite/

 

Parcero. n.d. SMART-TAVOITTEILLA KONKREETTISTA KASVUA JA KEHITYSTÄ MARKKINOINTIIN. Luettu 17.8.2021. https://parcero.fi/blogi/smart-tavoitteilla-konkreettista-kasvua-ja-kehitysta-markkinointiin/

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close