Tampere
08 Jun, Thursday
11° C

Proakatemian esseepankki

Tämäkin on luovuuttaKirjoittanut: Oona Salo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Pim! Olet luova
Lauri Järvilehto
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Luovuus on asia, johon törmäämme jatkuvasti. Päivässä teemme monia eri ratkaisuja, jotka ohjaajat päivämme kulkua. Osalla luovuus kukkii jatkuvasti, ja toiset lämpenevät vasta myöhemmin. Kuitenkin kaikilla meillä on sisällä todella paljon luovuutta. Vaikka luovuus lähtee yksilöstä, niin yhdessä luominen synnyttää paljon enemmän näkökulmia, sitä kautta enemmän innovaatioita.

 

Monimuotoisuus tuo luovuutta

Proakatemiassa on erilaisia ihmisiä eri kulttuureista, kaupungeista sekä eri maissa. Proakatemiaan muodostuu oma yhteisö, jossa eri ihmiset työskentelevät yhdessä. Tuutorit, kääwät, Jory sekä tiimit muodostavat tapahtumia, joissa käytetään luovuutta. Joka kuukausi järjestetään projektori, jossa käsitellään Proakatemian yhteisiä asioita sekä tiimien lukuja. Projektorit suunnittelevat jokainen tiimi vuorollaan. He saavat käyttää luovuuttaan ja tehdä siitä heidän näköisensä. Aina ei tarvitse mennä samalla kaavalla, ja useasti erilaiset projektorit tuovat esille uusia tapoja käsitellä asioita.

Proakatemiassa panostetaan luovuuteen sekä monimuotosuuteen. Tiimit jaetaan ensimmäisen vuoden aikana Belbin-testeillä. Belbin-testissä hahmotellaan ihmistä hänen toimintatapansa mukaan, ja jokaiseen tiimiin tarvitaan erilaisia tekijöitä. Olemme molemmat mukana samoissa projekteissa, ja olen huomannut, että meidän Belbin-tuloksemme sopivat hyvin yhteen. Myös eräässä projektissa huomioin Belbin-testin, ja halusin siihen ihmisiä, jotka ovat saaneet eri tuloksen Belbin-testissä. Projektiryhmä koostuu kahdesta RI (Resource Investigator), yhdestä PL (Plant) sekä yhdestä CF (Complete Finisher). Projekti on sujunut hienosti ja olen ylpeä projektiryhmästäni. Projektiryhmä työskentelee joulukuuhun saakka, ja käsittelen myöhemmin toisessa esseessäni enemmän asiaa.

 

Vaihtoehtojen maailma

Maailmassa on paljon erilaisia algoritmeja. Jokaisella meillä on omat rutiinit esimerkiksi päivän kulusta. Päivän kulku tuo meille jo yhden algoritmin. Tiedämme todennäköisesti, mitä teen ja mihin aikaan. Kuitenkin välillä on hyvä hypätä ”syrjään tieltä”, ja esimerkiksi tehdä asioita toisin. Esimerkiksi kauppamatkan voi suorittaa kävelemällä, kun yleensä kulkisit sen bussilla. Luovuutta on nähdä maailmaa eri näkökulmista, ja sitä kautta saada erilaisia vaihtoehtoja. Yleensä esseet aloitetaan johdannolla, miksi? Varmaan monelle tulee mieleen, että jo koulussa on opetettu, että johdanto tulee esseen alkuun. Onko tämä luovaa? Voi olla, mutta esseet, joissa on erilainen aloitus ovat heti paljon mielenkiintoisempia ja herättävät mielenkiinnon. Joten älä piilottele luovuuttasi, vaan anna tulla.

 

Ovi auki luovuuteen

Usein moni ihminen sanoo, että ei osaa sanoa asioihin ”ei”.  Kuitenkin luovuuden kannalta tämä on hieno asia. Kyllä sana avaa ovia moniin uusiin kokemuksiin ja asioihin. Asioihin tarttuminen tuo luovuutta lisää, koska se tuo erilaisia näkökulmia ja uusia toimintamenetelmiä. Proakatemiassa tulee vastaan uusia asioita, joita ei ole ehkä ennen tehnyt. Varsinkin Proakatemiassa kyllä sanan käyttö ja tilanteeseen tarttuminen avaa valtavasti ovia erilaisiin tapahtumiin, projekteihin ja asioihin. Vaikka olen opiskellut vasta vuoden verran täällä, niin olen päässyt kokemaan uusia tapahtumia ja projekteja, vain koska olen sanonut kyllä ja halunnut olla mukana. Nämä asiat ovat tärkeitä myös tulevaisuutta kohden, koska nämä tuo minulle uusia toimintatapoja, erilaisia näkökulmia, laajempaa verkostoa sekä kykyä työskennellä eri ihmisten kanssa.

 

Luovan työn vaiheet

Luova työ on jaoteltu viiteen vaiheeseen, jotka ovat: kerääminen, valikointi, luonnostelu, jalostaminen ja viimeistely. Luova työ alkaa keräämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että keskityt tuottamaan täysin uutta materiaalia työhösi. Eli tämä on se vaihe, kun sinulla on vain valkoinen paperi edessäsi, joka tuijottaa tyhjyydellään sinua. Seuraava vaihe on valikointi. Tässä vaiheessa käydään kriittisesti läpi esimerkiksi muistiinpanoja. Silloin muistiinpanoja voi jaotella ja sovitella toisiinsa.  Kolmas vaihe on luonnostelu. Kun lähdet kirjoittamaan, olet varmaan jo nähnyt mielikuvituksessa esseesi. Luonnosteluvaiheessa kirjoitat ja luonnostelet tekstiä. Tämän jälkeen alkaa jalostaminen. Tässä vaiheessa käytetään myös kriittistä asennetta. ”Kirjoita itsellesi, muokkaa yleisöllesi”, on hyvä muistaa jalostamisvaiheessa. Viimeinen vaihe on viimeistely, jolloin luet esseesi viimeisen kerran ja teet viimeiset tarvittavat muutokset.

Olen luonut tämän uuden esseen aikana luovaa työtä. Kaikki on lähtenyt tyhjyydestä. Tämän jälkeen olen lukenut kirjan ja merkinnyt erilaisia muistiinpanoja vihkooni. Tämän jälkeen avaan koneen ja alan kirjoittamaan. Selailen muistiinpanojani ja valikoin asioita, joita haluan käydä läpi esseessäni. Lähden jaottelemaan muistiinpanojani alaotsikoihin, jotka ovat samantapaisia. Näin ollen esseen kirjoittaminen on helpompaa. Useasti, kun lähden kirjoittamaan, niin olen jo miettinyt, millaisen esseen haluan kirjoittaa. Olen tehnyt mielikuvaharjoituksen esseestä, koska tiedän millainen siitä tulisi. Kuitenkin luonnostelen tekstiä kirjoituksen yhteydessä. Kuitenkin essee muokkaantuu koko ajan kirjoituksen yhteydessä ja varsinkin viimeiseksi luen tekstin ja muokkaan sen täydelliseksi. Tämän jälkeen essee on valmis ja lisään esseen esseenpankkiin. Tämä todistaa sen, että jopa esseen kirjoittaminen täyttää kaikki luovan työn vaiheet.

 

Lähteet: Järvilehto,P& K. 2020. Pim! Olet luova.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close