Tampere
17 Jan, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Taloustiede ProakatemiallaKirjoittanut: Kimi Vierre - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen huomannut itsessäni, kuinka vähän tulee mietittyä asioita taloustieteen näkökulmasta. Ja kuinka vähän käytetään jo pitkään yrityksissä käytettyjä kaavoja akatemian arjessa. Pitäisikö niihin joskus panostaa ja tutustuttaa kaikki esimerkiksi taloustieteen terminologiaan. Vuosikurssillani käytiin kurssi nimeltä taloudellinen ajattelu. Ja mielestäni siinä käytiin liian vähän joitain asioita ja keskityttiin vain fennoan näpyttämiseen, ja siihen mikä tulee millekin puolelle kirjanpidossa. Olen itse lukenut 2 kertaa kauppatieteiden pääsykokeisiin ja haluaisin tätä ajattelutapaa edes hieman enemmän tuoda niin omaan toimintaan kuin muidenkin.

Taloustieteessä pyritään tarkastelemaan ihmisten tekemiä päätöksiä taloudellisissa tilanteissa. Tällöin huomataan esimerkiksi mitkä asiat ovat vaikuttaneet ihmisten taloudellisiin päätöksiin. Pystytään keräämään dataa esimerkiksi markkinointia ja myyntiä varten. Pystymme tarkastelemaan mitkä asiat ovat taloudellisesti järkeviä ja mitkä eivät. Taloustieteen avulla pystymme myös ennakoimaan esimerkiksi yrityksien liiketaloudellisia päätöksiä ja myös esimerkiksi koko maailman taloutta koskevia muutoksia. Taloustieteen avulla pystymme pelkistämään ja yksinkertaistamaan asioita, joka on erittäin tärkeää päätöksen teon kannalta. Positiivisen taloustieteen avulla pystymme kartoittamaan myös seuraukset, mitä valinnoistamme koituu. Tämänkin takia taloustiedettä olisi hyvä käyttää apuna yritystoiminnassa. Tällöin pystymme tekemään järkeviä päätöksiä ja pystymme paremmin tiedostamaan esimerkiksi riskit ja mihin jonkin riskin ottaminen voisi johtaa. Haluamme loppujen lopuksi toimia rationaalisesti, vaikka riskejäkin pitää ottaa.

Harvemmin olemme ottaneet puheeksi esimerkiksi mitä hyödykkeitä on niukasti. Tällä ajattelutavalla voisi esimerkiksi löytää hyviä markkinarakoja, jolloin olisi helppo ”parastaa” (kehittää valmiina olevaa tuotetta vielä paremmaksi) ja iskeä mukaan markkinoille, joilla on paljon kysyntää, mutta hyödykkeitä ei ole tarpeeksi saatavilla ja menekki on huomattavasti suurempaa kuin sen hetkinen tuotanto. Tällöin pystyy esimerkiksi pohtimaan ja tutkimaan johtuuko niukkuus tuotannontekijöistä, eli esimerkiksi luonnontarpeista mitä hyödykkeiden valmistamiseen tarvitaan, vai onko syy yksinkertaisesti siinä, että alalla ei vielä ole paljoa yrityksiä.

Myös makrotaloutta olisi hyvä ottaa myös puheeksi yrityksissä, sillä sen tarkastelu ja tutkiminen ja varsinkin ymmärtäminen auttaa tekemään strategisia päätöksiä. Makrotaloudella tarkoitetaan taloudellisien toimijoiden käyttäytymistä koko taloudessa. Helpommin ajateltuna se tarkoittaa koko kansantaloutta koskevien ilmiöiden tarkastelua. Esimerkiksi talouden kasvua, työllisyys tilannetta ja esimerkiksi myös kansainvälisen kaupan tarkastelua. Makrotaloutta tarkastelemalla on hyvä pyrkiä huomaamaan mahdollisuuksia, joita tämä tuo meille.

Tarkemmin pohdittuna varmastikin mietimme kyseisiä asioita, mutta emme välttämättä juurikin taloustieteen avulla, mielestäni taloustieteen tuominen yrityselämään auttaa meitä vieläkin paremmin ymmärtämään juurikin koko maailman tilannetta taloudessa, sekä kilpailijoiden että oman yrityksen tilannetta markkinoilla. Näihin tilanteisiin voi esimerkiksi vaikuttaa poliittiset päätökset, jotka koskevat esimerkiksi verotuksia ja rajoituksia. Myös esimerkiksi tämän hetkinen pandemia on erittäin vaikuttava tekijä taloudelliseen tilanteeseen ja sitä olisi hyvä tarkastella myös taloustieteen näkökulmasta, ja miettiä mitä mahdollisuuksia se tarjoaa yritykselle, onko se pitkäaikainen tekijä, jonka takia pitäisi muuttaa esimerkiksi koko strategiaa. Näihin asioihin, jos pystyy reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja olemaan muutosherkkä yritys, voi saada suuren etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna.

Aion itse tuoda taloustiedettä jonkun verran omaan tekemiseen ja tutkimaan juurikin makrotaloutta ja sen antamia mahdollisuuksia omaan tekemiseen ja yrittämiseen. Uskon että taloustieteen tuominen päivittäiseen tekemiseen edes pienellä tasolla auttaa myös ideoimaan paremmin uusia asioita ja olemaan innovatiivinen.

Lähteet:

Yritysjohdon taloustiede – Yritykset taloudessa ja taloustieteessä, Ari Hyytinen ja Mika Maliranta, 2016 2. uudistettu painos

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close