Tampere
06 Oct, Thursday
11° C

Proakatemian esseepankki

Talouden ymmärtäminenKirjoittanut: Henna Koivula - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Soluessee: Amanda Hiltunen ja Henna Koivula

 

 

Johdanto

Talous, sen ymmärtäminen sekä laskeminen ovat asioita, jotka ovat aina kauhistuttaneet minua. Mikä on sinänsä ollut hieman huvittavaa, sillä yritystä pyörittäessä talouden ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä asioista. On kuitenkin ollut lohdullista huomata, kuinka Proakatemialla talousasiat ovat jopa alkaneet kiinnostaa. Ehkä sitä on itsekin vihdoin ja viimein ymmärtänyt sen tärkeyden sekä sen, että niiden asioiden opiskelu voi oikeasti jopa olla mukavaakin.

 

Promisian talous ja miten opimme

Olemme Promisiassa halunneet keskittyä talouteen ja siihen, että jokainen tiimin jäsen ymmärtäisi sitä. Jokainen osaisi kertoa luvuistamme ja ymmärtäisi, mitä ne tarkoittavat.  On myöskin hienoa huomata, että koko Proakatemia tahtoo kehittää yksilöiden taloudellista osaamista ja esimerkiksi projektoreissa lukujen käsittelemistä halutaan kehittää.  Tämän hetkinen taloustiimimme on timanttinen ja tehnyt paljon työtä kehittääkseen Promisian ymmärrystä talousasioissa. On hieman jopa noloa, jos ei ymmärrä talouden peruskäsitteitä ja sitä mistä luvut muodostuvat. Emme itse tiedä paljoakaan taloudesta ja siksi haluammekin olla osa taloustiimiä jossakin vaiheessa opiskeluja. Käytämme tiimissä tasaisin väliajoin aikaa siihen, että käymme lukuja läpi koko tiimin kesken, jotta jokaisella olisi käsitys mikä on Promisian taloudellinen tilanne siinä hetkessä ja jokainen tiimin jäsen olisi samalla tavalla kartalla talouden asioista. Vietimme lukuvuoden alussa kolmen päivän intensiivipäivät koko Promisian kesken. Intensiivipäivillä pidimme tiimin oman taloustuvan, jonka taloustiimimme oli valmistellut meille. Ennen taloustupaa tiimiläisten tietämys eri käsitteistä ja talouden kokonaiskuvasta oli rikkonainen ja hajanainen. Tästä syystä erilaisin tehtävin kävimme läpi käsitteet ja sanojen merkitykset. Teimme myös erilaisia laskutehtäviä liittyen Promisian talouteen. Tehtävien tarkoituksena oli oppia laskemaan palkkoja, ymmärtämään katetuottolaskelmaa, sekä miten liikevaihto ja tulos lasketaan. Opimme enemmän kuin yhdelläkään talouden luennolla ja jokainen koki taloustuvan todella hyödylliseksi.

 

Keskeisimpänä tavoitteena talousosaamisellemme on se, että pystymme tulevaisuudessa pyörittämään omaa liiketoimintaa ja ymmärtämään sen taloutta tarvittavalla tavalla. Keskeisessä osassa liiketoimintaa kuitenkin on talousosaaminen ja sen hallitseminen. Vahva talousosaaminen antaa hyvät eväät yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tärkeimpiä talousasioita, joita olisi hyvä olla hallussa on muun muassa kirjanpidon ymmärtäminen ja se mistä liiketoiminta koostuu, sillä harmittavan monet yrittäjät eivät näitä ymmärrä. Budjetointi ja kassavirran ennustaminen, jotta yrityksen likviditeetti pysyy järkevänä sekä hinnoittelu ja katelaskelmien teko. Usein, varsinkin aloittelevat yrittäjät, eivät osaa hinnoitella työtään tai tuotteitaan oikein. Alkuun meidän olisi myös hyvä oppia talouden peruskäsitteitä ja mitä ne tarkoittavat. Parhaita tapoja näiden asioiden oppimiseen on se, että luemme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, toimimme taloustiimissä jossakin vaiheessa opintojamme ja olemme aktiivisesti kiinnostuneita Promisian taloudesta. Proakatemia aikana ehdottomasti tehokkain keino oppia näitä on olla itse aktiivinen, kysellä muilta ja ottaa asioista selvää. Olemme lukeneet muutamia talouteen liittyviä kirjoja tähän mennessä, mutta vielä niiden kautta ei ole tullut kovin paljoa päähän jäänyttä oppia. Koemme tehokkaammaksi tekemisen kautta oppimisen ja sen että vaihdamme aiheesta kokemuksia ihmisten kanssa, joilla tietoa talousasioista on. Myös erilaiset pajat ovat hyvä tapa oppia ja jakaa talousasioita tiimin kanssa. Rehellisesti sanottuna tällä hetkellä oma talousosaaminen ei ole mitä parhaimmalla tolalla. Promisian kuukausikatsaus ja siinä käytävä talousosuus on jo nyt opettanut todella paljon uutta asiaa ja ymmärrys yrityksemme taloudesta on parantunut varmasti myös monella muulla.

Valmistuessamme olisi optimaalisin tilanne, jos olisimme talousosaamiseltamme valmiita käynnistämään oman liiketoiminnan, josta saisimme kannattavan. Että talousasioista puhuttaessa ymmärtäisimme mistä on kyse ja uudet talousasiat ja niiden opettelu eivät olisi pelottavia asioita. Käytännössä hallussa olisi hyvä olla ainakin seuraavat asiat: tuloslaskelma ja tase sekä niiden analysointi, tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu ja kannattavuuslaskelmat, tilinpäätös ja sen suunnittelu, yrityksen verotus ja yrityksen tunnusluvut ja niiden ymmärtäminen.

Promisian kirjanpito on ulkoistettu, mikä säästää aikaa ja vaivaa meiltä, sillä se ei ole mikään pieni juttu. Siitä huolimatta taloustiimillä on paljon työtehtäviä ja asioita muistettavana. Ei pidä ajatella, että ulkoistettuaan kirjanpidon ei ole itsellään vastuuta yrityksen taloudesta. Talousasioiden hoitamiseen on hyvä varata aina tietty tuntimäärä viikosta. Olemme myös jokainen Promisian jäsen vastuussa siitä, että talousasiat hoidetaan oikein ja huolella. Jokaisen jäsenen on huolehdittava siitä, että kaikki tositteet ovat tallessa ja toimitettuna taloustiimille. On vaikeaa ja aikaa vievää jälkikäteen lähteä selvittelemään, että mikä kuitti puuttuu ja mistä on ostettu ja miksi. Myös laskutus on taloustiimin tehtäviä ja tämäkin on samalla jokaisen tiimiläisen vastuulla. Laskutustiedot on toimitettava taloustiimille ja mahdolliset muutokset ja ongelmat laskutuksissa on tiedotettava heti, kun siitä itse tietää. On hyvä myös muistaa varata aikaa siihen, että tarkistaa onko asiakkaat maksaneet laskut, jotta tiedetään lähettää maksumuistutus. Tietysti käytettäessä laskutuspalvelua, maksumuistutukset lähtevät automaattisesti asiakkaille, jos maksua ei ole saatu. Kirjanpitoaineisto on myös aina toimitettava kirjanpitäjälle ajoissa. Tämä kannattaa aina sopia yhdessä kirjanpitäjän kanssa, mikä on hyvä aika toimittaa aineistot.

 

Talouden ymmärtämisen tärkeys

Taloudellinen lukutaito on asia, jota pitäisi entistä tehostetummin opettaa jo peruskoulussa. Valitettavasti meillä on myös Suomessa jopa korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka eivät ole juurikaan altistuneet taloustiedolle opintojensa aikana. Talouden ymmärtäminen ei ole ainoastaan liike-elämän toimijoiden yksinoikeus. Myös kotitalouksien taloudellinen osaaminen on tärkeä asia, josta pitäisi olla kiinnostunut. Globaalin talouden prosessien ymmärtäminen on myös tärkeää ja omasta mielestäni yksi mielenkiintoisimmista talouden osa-alueista. Talous on niin olennainen osa koko yhteiskuntaa ja sen toimintaa, että ilman sen ymmärtämistä on vaikeaa muodostaa selkeää kuvaa ylipäätään yhteiskunnan toiminnasta.

Talouden ymmärtäminen auttaa myös esimerkiksi, jos haluaa ryhtyä sijoittamaan. Sijoittaminen ja siihen liittyvät markkinat vaikuttavat monien mielestä pelottavalta koska niitä ei ymmärretä. Sijoittaminen on kannattavaa, kun tietää mitä tekee. Tietenkään meistä kaikista ei voi tulla sijoitusguruja ja miljonäärejä sijoittamisen avulla, mutta kannattavaa se pidemmän päälle kuitenkin on, kun siitä ymmärtää. Talouden osaaminen ja ymmärtäminen auttaa ymmärtämään esimerkiksi osakemarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sijoittamisen ”aloittelijamokat” usein tehdään silkasta ymmärtämättömyydestä markkinoita kohtaan. Talouden liikkeiden ymmärtäminen auttaa vähän paremmin pitämään pään kylmänä sijoitusmarkkinoilla.

 

Täytyy vain toivoa, että ehkä meistä jonakin päivänä tulee talousneroja, joiden käsiin uskalletaan antaa hoidettavaksi Promisian yksi tärkeimmistä tehtävistä. Siihen on vielä paljon matkaa, mutta into ja halu oppia löytyy, joten eiköhän meistäkin siihen vielä ole.

 

 

Lähteet:

Tomperi Soile, Yrityksen taloushallinto 3, Kannattavuus- ja kustannuslaskenta, 2016.

Hämäläinen Karo ja Oksaharju Jukka, Sijoita kuin guru, 2016.

https://www.palkkaus.fi/cms/article/yrityksen_talouden_pyorittaminen21.10.2018

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close