Tampere
01 Apr, Saturday
0° C

Proakatemian esseepankki

Synttäreiden strategiaKirjoittanut: Minna Järvinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sinisen meren strategia oli varmasti yksi paksuimmista kirjoista minkä olen koskaan lukenut. Aluksi olin aivan kauhuissani, että miten tästä saa esseen kirjoitettua, kun jokaisella sivulla oli jotain hyvää, nostamisen arvoista asiaa. Myöhemmin tajusin yhdistää lukemani Proakatemian 20v juhlien suunnittelu projektiin. Kirjan ajatukset täsmäävät juuri siihen, mitä me parhaillaan projektitiimissä teemme. Kirjan pääajatuksena on luoda jotain uutta ja erilaista, täysin puhdasta. Sitä kutsutaan siniseksi mereksi. Vanhalla, samalla tavalla tehtyjä asioita taas kutsutaan punaiseksi mereksi, missä kilpailu on veristä ja likaista. Chan (Chan, 2015, s.114) tiivistää, että uuden markkinatilan, sekä sinisen meren pystyy luomaan, kun ulottaa oman ajattelunsa perinteisiä kilpailun rajoja pidemmälle. Nimenomaan 20v synttäritiimillä on kyse tästä. Haluamme luoda juhliensuunnittelukonseptin mahdollisimman käyttäjäkeskeisesti ja uudella, innovatiivisella tavalla.

 

Kun lukee tarpeeksi johtajuudesta kertovia kirjoja, niin huomaa että kaikissa kerrotaan johtajuuden olevan parhaimmillaan, kun sen on oppinut epäonnistumisen tai kriisin kautta. Myös Chan (Chan, 2015, s. 121) pohtii, että sinisen meren etsimiseen tarvitaan hyvin päättäväinen johtaja tai vakava kriisi. Meidän projektitiimi on pieni ja toimiva. Tiimissä toimii yhteensä seitsemän ihmistä eri rooleissa. Emme ole vielä saaneet yhtään kriisiä aikaiseksi, mutta ainakin olemme kaikki päättäväisiä. Olemme luoneet yhteisen tavoitteen ja vision, jonka mukaan toimimme. Vastaavan tuottajan roolissa ja pisimpään projektissa toimineena olen päättänyt viedä tämän projektin kunnialla maaliin. Haluan ottaa tämän haasteena itselleni, koska oikeastaan kaikki osa-alueet tästä projektista ovat minulle täysin uusia. Olen päättänyt, että näistä juhlista juuri meidät tullaan muistamaan Proakatemian historiassa. Ja ehkä tämä on myös minulle henkilökohtainen ponnahduslauta uuteen maailmaan, joka voi hyvinkin tuoda minulle jotain uutta elämään. Yhtenä tavoitteenani on pystyä kertomaan muille mitä tarkoittaa ja vaatii järjestää monen sadan hengen tapahtuma.

 

Uskon, että jokainen lukija tulkitsee ja ymmärtää sinisen meren strategian eri lailla. Paljon on varmasti myös siitä kiinni, että kuinka lukija tulkitsee ja ymmärtää lukemaansa. Chan (2015, s. 58) nostaa arvokkaaksi, että sinisen meren strategian pitäisi olla ennemmin riskien minimointia, eikä riskien ottamista. Tämäkin on vain yksi pieni lause ison kirjan yhdellä sivulla. Proakatemian synttäritiimillä on meneillään ison riskin vastuunkanto. Toki on vaihtoehtoja pienentää riskiä, mutta en tiedä kuinka sen tekisimme parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme noudattaa sinisen meren strategian normeja ja sääntöjä, mutta silti ottaa yrittäjille tyypillisen riskin harteillemme.

 

Halusimme tehdä juhlien suunnittelusta täysin avointa ja läpinäkyvää. Tämä ajatus johti avoimiin ideointikertoihin, joita on yhteensä 10 ennen juhlia. Olemme kontaktoineet ison joukon alumneja ja kuulleet heidän mielipiteitään juhlista. Chan sanoo (2015, s. 141) että menestyäkseen pitäisi kuulla isompaa joukkoa ja nimenomaan ei-asiakkaita. Tätä olemme tehneet, mutta aiheen ollessa yhteinen juhla, kukaan ei ole sanonut, ettei olisi kiinnostunut asiasta. Olemme kuulleet ihmisiltä asioita, joita ei haluta juhliin. Chan (2015, s. 196) summaa, että isoimman opetuksen saa kohtaamalla tyytymättömiä asiakkaita. Meillä on vielä kaikki edessä ja pystymme tekemään oikeita ratkaisuja näiden keskustelujen pohjalta. Haluamme tyydyttää isoa osaa juhlakansaa, mutta tiedämme että kaikkia jokaisella osa-alueella emme saa tyytyväiseksi.

Haluamme avoimuudellamme saada mahdollisimman laajan joukon tietoiseksi siitä, mitä teemme ja se on todella toiminut, koska moni laittaa viestiä tai sähköpostia ja kertoo monia uusia ideoita tai tarjoaa apuaan. On ollut ilo huomata kuinka pienessä yhteisössä voi tehdä projektia niin, että kaikki voivat halutessaan tietää, että missä kohtaa mennään ja mitä ongelmakohtia meillä on. Sinisen meren strategia kirjassa listataan etenemisjärjestys, jotta hyöty on mahdollisimman suuri. Chan kertoo (2015, s. 156) että asioista saama on hyöty pitäisi olla asiakkaille tärkein. Seuraavana tulee hinta, jonka jälkeen kustannukset ja käyttöönotto. Meille ehdoton asia on, että juhlijat kokevat tästä kaikesta olevan myös heille hyötyä. Painotamme monesti markkinoinnissamme, että teemme tätä teille kaikille, emme vain itsellemme.

 

Projektitiimimme tavoitteena on tehdä Proakatemian historian isoimmat juhlat, jotka muistetaan vielä vuosienkin päästä. Toivon, että tämä tiimi voi toimia alumneina ja apuna seuraavalle tiimille, joka järjestää jotain vastaavaa. Olemme tiimissämme muodostaneet erilaisia strategioita ja tavoitteita. Olemme tehneet pelisäännöt, jonka mukaan toimimme ja arvot ovat muodostuneet salaa näiden asioiden ympärille. Projektitiimin suurin arvo on ihmislupaus. Lupaamme näyttävät ja käyttäjäystävällset juhlat. Chanin mukaan (2015, s.55) Yrityksellä pitäisi olla kolme strategialupausta: arvo-, tuotto- ja ihmislupaus. Sovellamme tätä tapahtumatuotannossa siten, että nostamme ihmislupauksen tärkeimmäksi. Seuraavana nousee arvolupaus, koska haluamme tuottaa arvoa juhliin osallistujille ja muodostaa tunnelman siten, että juhlijat tuntevat itsensä arvokkaaksi. Koska emme ole yritys, vaan monesta eri tiimistä muodostuva tiimi, tuottolupaus jää pienimmäksi. Totta kai tavoittelemme tästä itsellemme rahallista hyötyä, koska jokaisen panos on valtavan suuri ajallisesti. Ja opiskelemmehan Proakatemialla, missä raha puhuu. Mutta sen jätämme kolmesta arvolupauksesta pienimpään arvoon. Oppi ja mahdollisuus näin suureen projektiin on isommassa arvossa. Tiimimme kanssa sovimme, että projektin haastavina hetkinä pidämme mielessämme mielikuvan, jossa me olemme lavalla toivottamassa kaikki juhlijat tervetulleeksi. Siitä mielikuvasta saamme paljon voimaa jatkaa ja koemme, että juuri sillä hetkellä oma henkinen pääomamme kasvaa valtavasti. Tämän jälkeen pystymme jokainen tekemään tahoillamme jotain näin suurta uudestaan ja uudestaan. Chan kertoo, (2015, s. 227) että menestyksellisesti onnistuneet johtajat korostavat henkisen pääoman merkitystä onnistumiselle. Tämän projektin matkan varrella saamme niin paljon oppia ja uutta tietoa itsellemme, että henkinen pääomamme kasvaa huomaamattamme. On hienoa lukea omia muistiinpanoja ja muistioita juhlien päätyttyä, toivottavasti niiden avulla pystyy itsekin katsomaan taaksepäin ja huomaamaan, että mitä kaikkea sitä on tullut opittua ja tehtyä matkan varrella.

 

Olen innoissani vuodesta 2019 ja Proakatemian 20v synttäreistä. Toivottavasti sinäkin!

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close