Tampere
22 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

SymbioosiKirjoittanut: Aleksi Suni - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Esseessä käsittelen yritysten välistä symbioosia ja sen merkitystä organisaatioiden toiminnassa. Aihe itsessään on melko ajankohtainen, sillä yhteistyö yritysten välillä on valttikortti menestymiselle. Monet suuremmat yritykset käyttävät huomattavasti pienempien yritysten palveluita, sillä se on kustannustehokkain vaihtoehto ja mahdollistaa nopeimman kasvun.

Symbioosin merkitys yrityksen kasvussa

 

Organisaatioille tyypillistä on antaa sille humanistisia piirteitä. Usein puhutaan yrityksen innovatiivisuudesta ja sen ”ketteryydestä”, jolla tarkoitetaan sen kykyä mukautua ja muokata toimintaansa nykyajan yritysmaailmassa. Tämänkaltaiset piirteet toki siivittävät yritystä ja sen kehittymistä, varsinkin jos organisaatiolla on vielä hyvät verkostot. Näistä huolimatta tämänkaltaiset yrityksetkin törmäävät kykyjensä rajoihin pelkästään sen ansiosta, että ne toimivat nykypäivän todella dynaamisessa toimintaympäristössä. Tämänkaltainen seinä tulee vastaan vaihtelevalla viiveellä, riippuen mm. siitä millä toimialalla organisaatio harjoittaa toimintaansa. Mikäli organisaatiot haluavat päästä näistä rajoittavista tekijöistä irti, on heidän opittava hyödyntämään tehokkaampaa sopeutumiskykyä, josta voidaan käyttää nimitystä symbioosi.

Mikä on symbioosi?

Symbioosi omataan biologiseksi käsitteeksi, jolla tarkoitetaan karkeasti organismien välistä kumppanuutta, joka on auttanut eläviä olentoja innovoimaan ja laajentamaan toimintaansa uusille ekologisille lokeroille. Symbioosi on siis luonut organismeille mahdollisuuden kehittää toimintaansa siten, että se on avannut täysin uusia toimintamalleja. Tämä on tuonut turvallisuutta, lisännyt saaliin määrää ja auttanut tuottamaan energiaa siellä missä sitä muuten on todella niukasti.

 

Symbioosi liiketoiminnassa

Symbioosilla on myös todella merkittävä rooli ja voima liiketoiminnassa.  Symbioosin luonteesta riippuen suhdetta nimitetään eritavoin. Tavoitteena on kuitenkin sellainen yhteistyö, josta molemmat osapuolet saavat itselleen arvoa. Symbiooseilla ei ole siis sisäitä arvoa. Yritysten väliseen symbioosiin on esitetty kuusi ohjenuoraa, jota noudattamalla kaksi osapuolta voi yhdessä ratkaista ongelman.

  1. Tee symbioosista tärkeä. Yritykset eivät toimi yhdessä, koska se on hyvä idea. He toimivat yhdessä, koska jokin ongelma pitää ratkaista. Ihmisissä esimerkkinä on yhdistää erilaiset henkilöt heitä yhdistävän pulman tai ongelman kautta. Näin pystytään sitouttamaan useat eri ammattikunnat yhteen.

 

 

 

 

  1. Välitä kilpailijoistasi. Luonnossa esiintyvät symbioosit sijoittuvat hyvinkin epätodennäköisiin paikkoihin. Esimerkiksi hai antaa pienempien kalojen syödä kuollutta ihoa sen suusta. Tästä vastapalveluksesi se ei myöskään itse syö pienempiä kaloja, jotka ovat sen kidassa. Näin ollen hain ongelma on saada putsattua suu, kun taas kalojen ongelma on saada ruokaa. Molemmat osapuolet hyötyvät tästä liitosta. Yritysten väliset symbioosit toimivat hyvin samalla tavalla. Arkipäiväsin esimerkki tällaisesta on ulkoistettu logistiikka.

 

  1. Älä sitoudu liikaa kumppaniisi. Symbioosit voivat olla hyvinkin pitkiä, jolloin kahdesta toimijasta tulee hyvinkin tiiviit yhteistyökumppanit. Toisaalta se saattavat myös olla todella lyhytkestoisia, jolloin esimerkiksi keskitytään vain yhteen spesifiin ongelmaan. Suhteen kestolla ei ole suoranaista vaikutusta sen tehokkuuteen. On helppo mieltää, että pidempi yhteistyö on parempi, mutta lyhytkestoisilla symbiooseilla on mahdollisuus reagoida nopeammin odottamattomiin kriiseihin ja tarttua täysin uusin tilaisuuksiin.

 

 

  1. Lakkaa hyötyarvon laskeminen symbioosille. Se ei ole mahdollista, sillä ainoa tavoite on ratkaista ongelma. Yritysmaailmalle on tyypillistä laskea hyöty/hintasuhde verrattuna haitta/hintasuhteeseen. Symbioosilla ei kuitenkaan ota tätä muotoa, sillä se palvelee aina jotakuta paremmin. Harvoin symbioosissa molemmat osapuolet hyötyvät yhtä paljon. On tilanteita, joissa toinen osapuoli hyötyy valtavasti, kun taas toiselle osapuolelle ei koidu juurikaan hyötyä.

 

  1. Täydellistä kumppanuutta ei ole. Täydellisyyteen pyrkiminen ei ole optimaalista, sillä se ei ole tehokkain tapa ratkaista ongelmaa. Lähi-idän maat ovat tästä hyvä esimerkki. Ajoittain kulkutaudit lähtevät liikkeelle, mutta maiden lääkärit toimivat yhdessä suunnitellulla tavalla, jotta se pääse leviämään. He eivät pyri luomaan rauhaa Lähi-Itään vaan pyrkivät taltuttamaan yhteisen ongelman. Yritysmaailmassa täydellisesti yhdessä toimivat symbioosit ovat riskialttiimpia epäonnistumiselle. Historia on osoittanut, että spesifiin ongelmaan muodostuneet symbioosit kestävät kilpailua paremmin. Esimerkkinä autoteollisuus, jossa Toyota tuottaa lisensoitua hybriditeknologiaa Subarulle, eikä koko kokonaisuutta. )

 

  1. Älä ole varma mistään. Symbioosit ovat luonteeltaan todella vaikeasti tulkittavia ja monialaisia. Ne toimivat tietyllä tavalla näennäisesti, mutta hyöty saattaa olla huomattavasti laajempi mitä aluksi voi luulla.

 

Yrityksien sisällä tapahtuvat symbioosit ovat myös hyvin tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. Asiakastyytyväisyyden kannalta onkin erittäin tärkeää, että työhyvinvointi on saavutettu. Näin esimiehet ja johto pyrkivät omilla intresseillään aiheuttamaan paremmat työolosuhteet työntekijöilleen, kun mitä he välttämättä haluaisivat. Näin ollen asiakastyytyväisyys on symbioosissa työhyvinvoinnin kanssa. Se joko paranee tai heikkenee riippuen toisen muutoksesta. (T. Thorsten, Relationship Marketing, 2013, Sivu 12)

Liikemaailmalle on hyvin tyypillistä, että omaa hyötyä pyritään tehostamaan jatkuvasti. Onhan sanomattakin selvää, että yritykset pyrkivät tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa sen omistajille. Menestyvillä yrityksillä on usein hieman kiillotettu julkisivu, ja he ovat onnistuneet markkinoimaan itsensä siten, että he tekevät toimintaansa täysin asiakkaitaan varten. Yritys on kuitenkin aina riippuvainen asiakkaasta, eikä toisin päin.

Pohdinta

Aihe on varsin laaja ja en oikein osaa suhteuttaa sitä oman tiimin toimintaan. Toki me käytämme erilaisia palveluita muilta yrityksiltä, kuten kirjanpitopalveluita, vakuutuksia, pankkipalveluita ja talouden seurantaan ostettuja mittareita. En silti tiedä ovatko nämä varsinaisesti symbiooseja. Minulle ei niin auennut mikä on symbioosin ja yhteistyön konkreettinen ero.

 

Lähteet:

T. Thorsten, Relationship Marketing, 2013

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close