Tampere
30 Mar, Thursday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Startup hallituksen eristyispiirteetKirjoittanut: Esme Luhtala - tiimistä FLIP Solutions.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Nopea tempo, valmiiden toimintatapojen puuttuminen, tulevaisuuden epävakaus, muutoksiin sopeutuminen, jatkuva kriittisten rahavirtojen hakeminen sekä perustaja-työntekijät (ja todennäköisesti myös perustaja-toimitusjohtaja) tuovat kaikki omaa maustetta startupin hallitustyöskentelylle. Ei voida myöskään unohtaa tutkimustuloksia; vain yksi kahdestatoista startupista kehittyy menestyväksi yritykseksi (Global Startup Ecosystem Report 2019, 19). On ilmiselvää, että startupin hallitusjäsenten tulee mukautua pois odotuksista ja tottumuksista liittyen perinteisemmän yrityksen hallituspaikkaan.

 

Koskinen ja Hagros listasivat Boardman Grown ja Future Board ry:n jäsentilaisuudessa kasvuyhtiön hallituksen jäsenten tärkeimmiksi tehtäviksi strategisen sparrauksen sekä ovien avaamisen verkostoja hyödyntämällä (Boardman Grow 2021). Kasvuyrityksistä ja Startupeista puhutaan usein sujuvasti samana asiana. Eroa löytyy kuitenkin liiketoiminnan vaiheesta, kärjistetysti startup on ‘vain’ epävakaampi sekä nuorempi versio kasvuyrityksestä. (Talvitie 2021.)

 

Startup yrityksen hallituksen toiminnassa tulisi korostua toimitusjohtajan tukeminen. Todella kova sidosryhmiltä sekä nykyisiltä ja mahdollisesti tulevilta rahoittajilta tuleva paine pakottaa toimitusjohtajan helposti äärirajoille. Arki ei välttämättä ole ruusuilla tanssimista, mutta ulkopuolisille on silti hyvä pitää jonkinlaista kulissia yllä. On hienoa, jos hallitus pystyy toimimaan toimitusjohtajan (joka on usein myös omistaja) tukipilarina ja tarvittaessa myös henkireikänä – voi olla aikoja jolloin toimitusjohtaja jaksaa puskea eteenpäin juuri hallituksen ansiosta. (Nieminen 2019.)

 

Muunnelmat lauseesta ‘sijoitan ihmisiin, en ideaan’ on monille tuttu. Startupeissa yrityksen työntekijämäärä on usein pieni ja läheisille työsuhteille on enemmän tilaa –  sekä tarvetta. Kun työskennellään pienessä sekä tiiviisti yhteenkuuluvassa tiimissä, joka innovoi epävakaassa ympäristössä, työsuhteiden laadun tärkeys korostuu (Zwilling 2013). Tästä syystä myös toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, yrityksen operatiivisen ja strategisen puolen voimavaljakon, olisi hyvä puhaltaa yhteen hiileen. Suhteen tulisi olla kaverillinen – todella avoin sekä läpinäkyvä. Raportoinnin sijaan tulisi pyrkiä yhdessä tekemisen tunnelmaan (Boardman Grow 2021).

 

Nuoressa yrityksessä kaikki ei ole vielä valmiina tai edes luonnosteluvaiheessa. Hallituspaikkaa miettivien, saati sitten jo hallituksessa istuvien, olisi tärkeä herättää keskustelua omistajatahdosta sekä muista yrityksen eri toimijoiden odotuksista. Näiden lisäksi eri toimintatavoista sekä työjärjestyksestä on järkevä sopia jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Boardman Grow 2021).

 

Beheshti (2018) listasi Forbes lehdessä julkaistussa artikkelissa startup yritysten omistajien ja hallituksen välillä yleisimmin esiintyviä häiriöitä. Appreciative inquiry -metodin innoittamana, tai pelottelemana, allekirjoittanut välttelee liiallista kehityskohteissa vellomista. Seuraavaksi Beheshtin artikkelista vaikutteita saanut, sekä startupin omistajia että hallitusta neuvova lista:

 

Säännöllinen kommunikointi on kaiken A&O
Muistetaan onnistumisten sekä epäonnistumisten jakaminen.

Mielipiteiden moninaisuus
Hyvä ja moninainen hallitus voi pelastaa toimitusjohtajan/omistajan itseltään.

Oikea valta oikeilla tahoilla
Hallitukselta voi kysyä neuvoa. Heidän ei kuitenkaan tule toimia vastaus-sampona. 

(Luhtala, 2023.)

 

Kipinä tämän essee kirjoittamiseen syntyi HUBSin, Tampereen korkeakouluyhteisön ‘kestävän yrittäjyyden ja myytinmurtajan’, Tulevaisuuden hallitusosaaminen -kurssin eräästä ennakkotehtävästä. Kurssilla käsitellään muun muassa hallituksen roolia johtamisessa sekä hallitustyöskentelyn tulevaisuuden toimintatapoja (HUBS n.d.). Yllä olevassa listassa mainitut kommunikointi sekä moninaisuus ovat olleet keskusteluissa mukana aktiivisesti läpi alkukurssin. Toimitusjohtajan luottamus omaan osaamiseen saattaa olla välillä koetuksella. Erityisesti jos kyseessä on nuori ja suht tuore (mahdollisesti myös nais-) johtaja. Monet asiat voi tuntua hankalilta – kaikkea ei ole vielä tullut koettua tai kokeiltua – luonnollisesti. Erityisesti tällaisessa tilanteessa huomiota kannattaa kiinnittää listan Oikea valta oikeilla tahoilla -kohtaan. Hyvä yhteistyö pitää toimitusjohtajan luottavaisena omaan kyvykkyyteen, mutta myös siihen ettei turhan suuria harha-askeleita päädytä ottamaan hallituksen kanssa yhdessä toimiessa.

 

Suomen yritysten hallitusjäsenten keski-ikä on 50 vuotta (Tesi 2022). Nuoren, kontekstiin laitettuna kaikkien alle 40 vuotiaiden, hallitustyöstä kiinnostuneiden saattaa olla järkevä pyrkiä ensikosketukseen hallitustyön kanssa juuri startuppien välityksellä. Usein ratkaisuiltaan teknologiapainotteisissa startupeissa on erittäin kriittistä, että hallituksista löytyy sitä ‘puhelin kourassa syntynyttä’ sukupolvea, jolle internet ja älylaitteet ovat oman työelämän ja arjen luonnollinen jatke. Hallituksesta täytyy löytyä ymmärrystä kuluttajan käyttötottumuksia sekä motiiveja kohtaan. Nuorella hallituslaisella on hyvät edellytykset myös esseen alussa listattujen startupin erityispiirteiden kuten nopean tempon, uusien toimintatapojen luomisen, muutoksiin sopeutumisen, sekä tulevaisuuden epävakauden sietämisen suhteen. Voisiko sinun uratavoitteisiin kuulua jäsenyys startupin hallituksessa?

 

 

Lähteet:

Global Startup Ecosystem Report 2019. 2019. Startup Genome. Viitattu 5.2.2023.
https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2019

Nieminen, T. 2019. Kasvuyhtiöt ja hallitus – Suomen tulevan menestyksen ytimessä. Hallituspartnerit 12.10.2019. Viitattu 5.2.2023.
https://hallituspartnerit.fi/kasvuyhtio-ja-hallitus-suomen-tulevan-menestyksen-ytimessa/

Beheshti, N. 2018. 4 Common Mistakes Startup Founders Make With Their Board of Directors. Forbes 7.12.2018. Viitattu 5.2.2023.
https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2018/12/07/4-common-mistakes-startup-founders-make-with-their-board-of-directors/?sh=674fc38267b8

Talvitie, A. 2021. Mikä on kasvuyritys. Kasvu Open 10.3.2021. Viitattu 5.2.2023.
https://kasvuopen.fi/blogi/mika-on-kasvuyritys/

Boardman Grow. 2021. Hallitustyö kasvuyhtiössä – vahvaa sparrausta ja verkostoja. Boardman Grow 31.5.2021. Viitattu 5.2.2023.
https://www.boardmangrow.fi/hallitustyo-kasvuyhtiossa-vahvaa-sparrausta-ja-verkostoja/

Zwilling, M. 2013. Startup survival 101: It’s all about relationships that work. Entrepreneur 20.4.2013. Viitattu 5.2.2023.
https://www.entrepreneur.com/business-news/startup-survival-101-its-all-about-relationships-that-work/226371

HUBS. n.d. Tulevaisuuden hallitusosaaminen. Verkkosivu. Tampereen korkeakouluyhteisö. Viitattu 6.2.2023.
https://hubs.fi/opinnot/opintokalenteri/tulevaisuuden-hallitusosaaminen/

Tesi. 2022. Tesin selvitys hallitusten kokoonpanoista. Suomalaisyritysten hallitusjäsenen prototyyppi on yhä 50-vuotias suomalainen mies. Verkkosivu. Suomen Teollisuussijoitus 1.4.2022. Viitattu 6.2.2023.
https://www.tesi.fi/tiedote/tesin-selvitys-hallitusten-kokoonpanoista-suomalaisyritysten-hallitusjasenen-prototyyppi-on-yha-50-vuotias-suomalainen-mies/

 

Tekstin pohjatyötä inspiroi:

Blank, S. 2013. The Lean Startup Changes Everything. Harward Business Review 2013.
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything

Kaushik, P. 2020. Lean Startup Examples to Inspire Your Business. Starting Business 5.5.2020.
https://www.startingbusiness.com/blog/lean-startup-examples

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close