Tampere
29 Mar, Wednesday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Startup- uhka vai mahdollisuus?Kirjoittanut: Aapo Virolainen - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Kirjoittanut: Aapo Virolainen ja Iina Sinisalo 

Johdanto

Monia meistä kiehtoo yritysten kasvu ja voitto tarinat. Uutiset miljoona kaupoista ja suurista rahoituseristä saavat ihmiset miettimään ja keskustelemaan. Miten Woltin kaltaisesta yrityksestä tuli niin iso ja millainen matka ideasta on oikeasti valmiiseen tuotteeseen? Monet meistä luultavasti unelmoivat vastaavasta tarinasta. Mahtipontinen yrittäjä, jolla on suuri idea, paljon intoa ja osaamista löytää itsensä usein perustamasta startup yritystä. Mikä sitten on startup yritys? Lähdimme esseessämme selvittämään mikä on startup yritys ja millaiset asiat ovat tärkeitä menestymisen kannalta. Käymme läpi myös miksi startup yritykset hakevat aggressiivisesti rahoitusta, ja mitä kaikkea rahoituksen hankkiminen vaatii. Esseemme lopuksi käymme myös läpi tarinoita suomalaisista startup menestyjistä ja heidän yrityksensä eri vaiheista.  

Millainen yritys on startup-yritys? 

Mitchell Grant artikkelissaan Startup (2021) kuvailee startup yrityksen piirteitä seuraavasti. Startup yritykseksi katsotaan yleensä erittäin nuori innovatiiviseen ideaan perustuva yritys. Yritys lähtee korjaamaan jotain ongelmaa maailmassa tai kehittää uuden tuotteen, jolle katsoo olevan runsaasti kysyntää. Nykyaikana suurin osa startupeista liittyy teknologia-alalle. Yrityksen idea on usein aivan uusi tai vaihtoehtoisesti innovatiivinen tapa toteuttaa joku vanha prosessi. Ryan Chan kertoo Forbes artikkelissaan How One Startup Can Revolutionize an Entire Indutry 2019, että startup yritykset usein häiritsevät kokonaisia toimialoja taklaamalla vanhoja ja juurtuneita toimintatapoja. Hyvä esimerkki tämäntyyppisesti startupista on Uber.  

(Grant 2021) , (Chan 2019) 

Startup-yritykselle ominaista on sen tavoite erittäin nopeaan kasvuun. Yrityksen alussa toimintaan ei välttämättä ole edes vielä selkeää liiketoimintamallia, mutta tavoitteena perustajilla on päästä nopeasti vauhtiin.  Grant (2021) kertoo, että startup yrittäminen on erittäin riskialtista, mutta voi tarjota uskomattomia kokemuksia oppimisesta ja myöskin menestymisestä. Vasta aivan alkumetreillä oleva startup ei välttämättä tuota voittoa, mutta tavoitteena yrityksellä on lanseerata tuote tai palvelu mikä on skaalattavissa erittäin nopeasti. Nopeaa kasvua tavoitellaan, koska halutaan saada mahdollisimman suuri markkina osuus. Startupit pääsääntöisesti pyrkivät aina maailmanlaajuiseen toimintaan.  

(Grant 2021)  

Koska startupit lähtevät yleensä kehittämään palvelua tai tuotetta, joka on uusi, on epäonnistumisen riski erittäin korkea. Yrittäjältä vaaditaan korkeaa riskinsieto kykyä, taitoa nähdä olennainen sekä kyvykästä tiimin johtamista. Hyvä ja osaava tiimi on startup-yrityksen selkäranka. Usein startup yrityksen omistajan pitää olla todellinen moniosaaja. Hänen pitää osata myydä, markkinoida ja tärkeimpänä yhdistellä oikeita ihmisiä. Oikeanlainen ja osaava tiimi on startup yrityksen perusta. Uuden startup-yrityksen pitää pystyä näyttämään kuluttajille ja sijoittajille, että heistä on siihen. Kovaa momenttia vaaditaan, jos sijoittajia halutaan toimintaan mukaan ja yritys uudelle tasolle.  

(Grant, 2021) 

Uusia ideoita ja palveluita kehittäessä pitää myös miettiä ajoitusta. Onko maailma valmis minun startup-yritykseni tuotteelle tai palvelulle? Bill Gross käsitteli tätä aihetta TedTalkissaan The Single Biggest Reason Why Startups Succeed 2015 ja totesi, että ajoitus on yksi tärkeimmistä syistä onnistumiseen. Hän kertoi, että esimerkiksi Airbnb julkaistiin parhaaseen mahdolliseen aikaan, koska maailmassa vallitsi lama ja ihmiset tarvitsivat lisätuloja. Hyvä idea voi mennä hukkaan, jos ajoitus ei ole yksinkertaisesti oikea. Esimerkiksi mahtavan lumenaurausjärjestelmän julkaiseminen kesällä ei välttämättä ole fiksuinta.  

(Gross 2015) 

Ulkopuolisenrahoituksen hankkiminen on startup-yrityksille elintärkeää ja iso ominaispiirre. Useat startup-yritykset pääsevät alkuun omistajien omalla rahallisella panostuksella, mutta riittävään kasvuun pääseminen vaatii usein paljon enemmän. Grant (2021) kertoo, että useat startup -yritykset epäonnistuvat muutaman ensimmäisen vuoden aikana. Alkuvaihe on erittäin tärkeä. Yrittäjien on löydettävä rahaa, luotava liiketoimintamalli ja kattava liiketoimintasuunnitelma, palkattava kasvun tueksi avain henkilöitä ja selvitä monimutkaisista tilanteista. Hyvä liiketoiminta suunnitelma auttaa startup rahoituksen hankkimisessa. Uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen ei usein ole halpaa. Tämän takia startup-yritykset tarvitsevat rahoitusta kasvun kiihdyttämiseksi ja tuotteiden kehitykseen. Yrityksen onnistumisen kannalta tuotteet pitää saada ihmisten näkyville nopeasti ja suorittaa laajoja markkinatutkimuksia. Toki nuoret startupit yrittävät mainostaa mahdollisimman halvalla ja käyttävät innovatiivisia markkinointitaktiikoita.  

(Grant, 2021) 

Startup yritys rahoitus kohteena?  

Koska rahoituksen hankkiminen startup-yritykselle on perusedellytys, käymme sitä nyt läpi. Ensimmäisiä sijoituksia yrityksen alkuun saamiseen lähdetään usein hakemaan esimerkiksi sukulaisilta, omasta lompakosta tai bisnesenkeleiltä. Bisnesenkelit tarjoavat usein myös osaamistaan ja sitoutuvatkin yritykseen kasvun ajaksi. Yrityksen alkuvaiheessa myös esimerkiksi Business Finland tarjoaa innovaatio seteleitä, joilla pääsee tuottamaan prototyyppejä tai tekemään markkinointikyselyjä. Näin kertoo Antti Tarakkamäki haastattelussaan Y-studiolla. 

Startup-yritys kaipaa erilaista rahoitusta sen eri vaiheissa. Alkuvaiheessa yritys tarvitsee rahaa esimerkiksi yrityksen perustamiseen, tuotekehitykseen tai investointeihin. Yrityksen kasvaessa rahoitusta hankitaan esimerkiksi markkinointiin tai muuhun kasvua kiihdyttävään toimintaan. Rahoitusta hankkiakseen yrityksellä pitää olla hyvä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmalla pitää pystyä uskottavasti kertoa, mitä ongelmaa yritys oikeastaan lähtee ratkaisemaan ja mikä yrityksen ratkaisu on siihen. Liiketoimintasuunnitelman pitää olla kunnossa, jos esimerkiksi innovaatioseteliä tai isompaa rahoitusta hakee. 

(Taipale 2019)  

Maya Maria kertoo artikkelissaan 6 Reason Why Startups Shoud Seek Funding 2021, että startup -yritykset, jotka ovat saaneet kattavaa rahoitusta ovat usein kasvaneet nopeammin ja saaneet paljon huomiota. Pääomasijoitus yritykseen avaa mahdollisuuksia ja lisää yrityksen uskottavuutta. Sijoituksen saaminen yritykseen helpottaa myös tulevaisuudessa uusien sijoitusten hankkimista. Sijoittajat yleensä tuovat tärkeää tietoa ja osaamista yrityksiin ja ovatkin todella tärkeitä startupeille. He yleensä sitoutuvat yritykseen sen kasvun ajaksi. Yritys, jolla rahoitus on kunnossa, pystyy myös keskittymään enemmän tuotteensa kehitykseen ja näin tekemään siitä paremman, kun mahdollisilla kilpailijoilla. Yrityksen on myös helpompi skaalautua nopeammin, koska esimerkiksi investointeihin ja markkinointiin voidaan sijoittaa enemmän rahaa. Tuotantoa ei tarvitse hidastaa, koska on rahaa laajentumiseen. Tämä onkin pääomasijoituksen perusidea. Kasvun kiihdyttäjä! 

(Marie, 2021) 

Pääomasijoittajan näkökulmasta rahoituksen antaminen  

Suomen pääomasijoittajat ry kertoo, että pääomasijoituksen tarkoitus on tarjota esimerkiksi startup-yritykselle pitkäaikaista pääomaa ja sitoutunutta yhteistyötä. Pääomasijoitus eroaa esimerkiksi pankkilainasta monella tapaa. Pääomasijoitukseen ei välttämättä tarvitse kummempia vakuuksia eikä pääomasijoitusta makseta takaisin perinteisesti. Pääomasijoittaja saa sijoituksensa takaisin yrityksen menestyksen myötä myymällä osakkeensa, joita sijoituksella sai. Tämän prosessin nimi on (exit). Se on sijoittajien päämäärä annetulle sijoitukselle.   

Pääomasijoittaja itse arvioi yrityksen kasvu mahdollisuuden ja suhteuttaa sijoitetun pääoman määrän omaan arvioonsa nähden. Pääomasijoittaminen startuppeihin on riskialtista. Pääomasijoittajan on tärkeää hajauttaa sijoituksensa, koska harva startup menestyy. Pääomasijoittaja tutkii ennen sijoitusta esimerkiksi seuraavia kysymyksiä yritykseesi liittyen. 

  • Onko yritykselläsi hyvät kasvumahdollisuudet?  
  • Onko tuotteesi tai palvelusi selkeästi kilpailuedunomaava? 
  • Onko tiimilläsi kokemusta? 
  • Onko yritys halukas antamaan tarpeeksi ison osuuden yhtiöstä sijoitukseen nähden?  

Startup-yrittäjän on myös tärkeä itse tunnistaa mistä ja millaista rahoitusta on järkevää lähteä hankkimaan. Vaihtoehtoja on monia, mutta kaikki eivät ole juuri sinulle tarkoitettuja. Pääomaa voi hakea pankeilta, bisnesenkeleiltä ja esimerkiksi Venture Capital-yhtiöiltä. Yrittäjän on tärkeä opiskella, millaisia kriteerejä erilaisilla sijoittajilla on, että kriteerit ja oman yrityksen tarpeet kohtaavat. Sijoituskriteerit saattavat vaihdella paljonkin eri toimialoista riippuen ja monet muut asiat vaikuttavat myös. Pääomasijoittajat ry:n opas “Näin haet pääomasijoitusta” kertoo, että vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhtiön maantieteellinen sijainti, toimiala, yrityksen koko, teknologia, kannattavuus, tavoiteltu sijoituskoko, omistusosuus, tuotto potentiaali ja irtautumismahdollisuudet. Startup-yritykselle on erittäin tärkeää löytää juuri itselle sopiva pääomasijoittaja. 

(Pääomasijoittajat ry, Näin haet pääomasijoitusta) 

Suomalaisia startup yrityksiä 

Suomesta on lähtenyt monia todella suuria merkittäviä startup-yrityksiä. Jokainen meistä osaakin varmasti nimetä muutaman. Yrityksiä on tullut ja tuleekin lisää kovalla tahdilla, koska rahoituksen saaminen on nykyään helpompaa. Myös digitalisaatio on auttanut tätä.  

Kuuluisimpia yrityksiä Suomesta, jotka ovat alussa olleet startupeja ovat Wolt ja Supercell. Kaikki me luultavasti tiedämme mitä nämä yritykset tekevät ja olemme monet heidän asiakkaitaan.  

Oura Healt 

Oura on suomalainen startup-yritys mikä kehitti älysormuksen. Älysormus mittaa esimerkiksi käyttäjän sykettä ja ruumiin lämpötilaa. Käyttäjä saa dataa myös esimerkiksi unen laadusta. Applikaatio kerää datan ja kertoo käyttäjälle monia asioita käyttäjän terveydestä yms. Oura tuli tutuksi monille vuoden 2017 Slushin jälkeen. Yrityksen alkuaikoina he keräsivät muun muassa 650 000 tuhatta euroa Kickstarterissa ja esimerkiksi 2,3 miljoonan dollarin rahoituskierroksen Yhdysvalloista. Kasvun mahdollistamiseksi rahoituskierroksia on ollut todella monia ja viimeisin oli vuonna 2021 (83 milj). Oura Health onnistui kasvamaan nopeasti ja maailmanlaajuisesti. Suomalaisesta osaamisesta kertoo myös se, että Oura ei ole ollut ainoa saman idean omaava yritys. Muut eivät vain ole onnistuneet kehittämään tuotetta läheskään yhtä hyvin. Vuonna 2017 yrityksen liikevaihto oli 1,6 miljoonaa ja vuonna 2021 yritys pääsi lähes 60 miljoonaan euroon. Yritys työllisti alkuaikoinaan noin 7–13 ihmistä ja nykyään lähes 300.  

Wolt 

Suomalaisista startup-yrityksistä puhuttaessa, monelle nousee mieleen Wolt. Wolt-sovellus on ravintolat ja asiakkaat yhdistävä yritys, joka perustettiin vuonna 2014. Keväällä 2015 julkaistun sovelluksen avulla asiakas pystyi tilaamaan ruokansa etukäteen. Asiakkaalle jäi enää vain nouto. Vuosi projektin käynnistymisen jälkeen, Wolt oli kasvanut merkittäväksi toimijaksi etenkin pääkaupunkiseudulla. Loppukesällä 2015 Wolt aloitti ruuan kotiinkuljetuspalvelun. 

Wolt toimii esimerkkinä hyvin toimivasta startup-yrityksestä. Ylen toimittajan Samppa Raution mukaan yrityksen kasvutarina on kuin suoraan kasvuyrittämisen oppikirjasta. Kahden miljoonan rahoituksesta huolimatta, työntekijät eivät vielä rikastu sovelluksellaan. Rahoituksesta saadut rahat menivät laajentamiseen sekä uusien työntekijöiden palkkaukseen. Yrityksellä oli visio, mutta ei tietoa kuinka visio muutetaan rahaksi. Kun raha alkoi virrata, kiinnostui myös sijoittajat.  

(Rautio, 2015) 

Iltalehden mukaan Wolt-sovellus keräsi sijoittajilta kaksi miljoonaa euroa uudella rahoituskierroksella marraskuussa 2015. Uutta rahoituskierrosta johti Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Vasta vuosi sitten perustetun yrityksen kokonaisrahoitus oli nyt liki kolme miljoonaa euroa. Vuonna 2015 yritys työllisti 20 työntekijää ja 60 kuljettajaa. Ruokaa pystyi tilaamaan yhteensä noin 300 helsinkiläisravintolasta 3,90 kuljetusmaksulla. 

(Lapintie, 2015) 

Mitä Woltille kuuluu nyt? 

9.11.2021 amerikkalainen pörssiyhtiö DoorDash ja Wolt Enterprises Oy ilmoittivat, että he ja Woltin osa osakkeenomistajista ovat tehneet sopimuksen, jonka johdosta DoorDash ostaa Woltin osakevaihdolla. Osakevaihdolla Woltin omistajat saavat siis osan DoorDashin osakkeista. Kauppahinta oli noin seitsemän miljardia euroa ja se toteutui vuoden 2022 alussa. Ennen yritysmyyntiä Wolt ehti kerätä yhteensä 856 miljoonan dollarin rahoitukset. Vaikka yhtiö teki jokaisena vuotena tappiota, on se tyypillistä aggressiivisesti kasvavalle yritykselle. Vuonna 2017 Wolt teki 7,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja 2020 vuonna jo peräti 164 miljoonaa euroa. Nykyään Wolt toimii 23 maassa ja 129 kaupungissa. 

(Heikkilä, 2022) 

Pohdinta 

Aloittelevina, innovatiivisina, nuorina yrittäjinä meitä kiinnostaa erityisesti Startup yrityksen perustaminen sekä jo olemassa olevien kasvutarinat. Tuotoksemme loppuun haluaisimme jakaa muutaman vinkin startup yrityksen perustamisen ensimmäisistä askelista.  

Aloita hyvällä idealla. Hyvä idea ratkaisee ongelman ja tarjoaa siihen vastauksen. Idean ei aina tarvitse olla kuitenkaan uusi. Voit lähteä parantamaan nykyistä tuotetta tai palvelua. Hanki rahoitus. Ensimmäiset rahat usein yritykseen laitetaan omasta pussista. Älä kuitenkaan unohda perhettäsi, pankkilainaa tai starttirahan mahdollisuutta. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on startup yrityksen selkäranka. Tulet kuitenkin huomaamaan, että suunnitelmat muuttuu. Muutoksiin yrittäjän pitää pystyä reagoimaan. Ympäröi itsesi oikeilla ihmisillä. Startup-yrittäjät ovat yleensä moniosaajia. Kuitenkin startup yrittämiseen liittyy paljon riskejä. Ympäröi siis itsesi sellaisilla ihmisillä, jotka voivat auttaa sinua prosessin läpi. Hanki tiimiisi heitä, joilla on osaamista aihealueesta, joka on itsellesi tuntematon. Testaa markkinoita. Onko tuotteellesi kysyntää? Suorita laajoja markkinointi tutkimuksia ja luo ensimmäiset prototyyppisi. Lähde rohkeasti kokeilemaan ja älä pelkää epäonnistumista! 

 

 

LÄHTEET 

R.Chan, 2019, “How one startup can revolutionize an entire industry” Viitattu 2.4.2022 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/12/how-one-startup-can-revolutionize-an-entire-industry/?sh=1fcf1e8d57f7

Marie, 2021, “6 Reasons why startups should seek funding” Viitattu 2.4.2022

https://www.floww.io/feed/6-reasons-why-startups-should-seek-funding/ 

M.G, 2021. “Startup” Viitattu 2.4.2022 

https://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp 

Suomen pääomasijoittajat ry. Pääomasijoitus- avain yrityksen kasvuun. PriceWaterHouseCoopers opetusmateriaali. Viitattu 28.4.2022 

P.Tapala. 3.12.2018. “Suomalainen Oura-älysormus kerännyt yhteensä 20 miljoonan dollaria rahoitusta” Viitattu 3.5.2022 

Suomalainen Oura-älysormus kerännyt yhteensä 20 miljoonan dollaria rahoitusta – toimitusajat vihdoin lyhentymässä | Mobiili.fi 

Wikipedia. “Oura Health” Viitattu 3.5.2022 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oura_Health 

Pääomasijoittajat ry. “Näin haet pääomasijoitusta” Opas. Viitattu 4.4.2022 

https://paaomasijoittajat.fi/yrittajille/mita-on-paaomasijoittaminen/

T.Taipale. “Kuinka startup-yritys saa rahoituksen kuntoon?” Viitattu 4.4.2022

https://y-studio.fi/yrityksen-alku/talous/kuinka-startup-yritys-saa-rahoitusta/ 

S.Rautio, 2015, “Ruokapalvelu Wolt on menestynyt startup, mutta rikkaaksi se ei vielä tee”

Ruokapalvelu Wolt on menestynyt startup, mutta rikkaaksi se ei vielä tee – “Nostan vähemmän palkkaa kuin keskimääräinen suomalainen” | YleX | yle.fi Viitattu 3.5.2022

L.Lapintie, 2015, “Suomalainen ruokalähettipalvelu Wolt sai miljoonarahoituksen”

Suomalainen ruokalähettipalvelu Wolt sai miljoonarahoituksen (iltalehti.fi) Viitattu 3.5.2022

T.Heikkilä, 2021, “Wolt on poikkeuksellinen suomalainen yritystarina, jolla on poikkeuksellinen johto”

Wolt on poikkeuksellinen suomalainen yritystarina, jolla on poikkeuksellinen johto – Sijoittaja.fi Viitattu 3.5.2022 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close