Tampere
02 Dec, Saturday
-13° C

Proakatemian esseepankki

Somesta myynnin valttikorttiKirjoittanut: Kari-Mikko Karjalainen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Suomalainen myynti on syvältä, vai onko?
Maarika Maury, Tuomo Meretniemi, Jaana Tuomila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Somen käyttäminen yritystoiminnassa on tärkeää. Tämä on varmasti kaikille päivän selvä asia. Luin Maarika Mauryn, Tuomo Meretniemen ja Jaana Tuomilan kirjan Suomalainen myynti on syvältä, vai onko?. Kirjassa oli hyvä kappale somesta ja verkkokaupasta ja paneudun tässä esseessä enemmän sosiaaliseen mediaan. Miksi se on tärkeää? Miten sitä hyödynnetään tehokkaasti? Miten somemyynnistä saadaan enemmän irti? 

 

Oma some linkittyy yrityksesi someen. 

Sen lisäksi, että yrityksesi some on hyvä ja vaikuttava, niin merkitystä on paljon myös omalla somellasi. Huonosti otettu kuva sunnuntai-illallisesta ja epäsäännöllisesti ja sekalaisesti julkaistuja postauksia vaikeuttavat merkittävästi kaupankäyntiä. On myöskin väärin ajatella, että olisit jollain lailla erilainen ihminen yrityksesi somessa ja henkilökohtaisessa somessasi, joka oikeuttaisi erilaisiin somen ilmeisiin. Olet sama henkilö ja persoona töissä ja vapaa-ajalla. 

Yrityksen johtajien on äärimmäisen tärkeää huolehtia heidän somensa ilmeestä. Ainakin itselleni ja varmasti monelle muullekin johtajat nähdään usein pönöttävinä ja tiukasti solmioon pukeutuvina henkilöihin, jotka eivät ole juurikaan kiinnostavia. Jos johtaja julkaisee materiaalia siitä, kuinka hän johtaa yritystä ja kuinka heidän tuotteensa ovat kilpailijoihin verrattuna ylivoimaisia ei kiinnosta ketään. Johtajatkin ovat vain ihmisiä ja jokin hauska kommellus arjesta, ja sen julkaiseminen somessa, voi yllätykseksi ollakin erinomainen asia myös yrityksen kannalta. Johtajat, jotka ymmärtävät tämän, näyttävät samalla myös hyvää esimerkkiä työntekijöille. Työntekijän julkaisema postaus omassa kanavassaan esim. työpäivän kulusta nostattaa yrityksen brändiä ja samalla kertoo johdolle, että työntekijä on lojaali ja häntä kiinnostaa aidosti työskennellä yrityksessä. 

 

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse  

Kun puhutaan aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa, niin se ei aina tarkoita sitä, että pää kolmantena jalkana pitäisi olla julkaisemassa sisältöä omiin kanaviin. Aktiivisuutta on myös se, että käy tykkäämässä ja jakamassa muidenkin julkaisuja. Tällöin mahdolliset yhteistyökumppanit ja asiakkaat näkevät, että yrityksesi välittää ja ottaa huomioon ympärillä olevat. Vastakaikuna muutkin huomaavat, että oma yrityksesi on jakamisen ja tykkäämisen arvoinen, jolloin yrityksesi jalansija sosiaalisessa mediassa kasvaa sellaiselle tasolle, josta et olisi osannut kuvitellakaan. Ja mikä tärkeintä, sinun ei tarvinnut tehdä muuta kuin painaa älylaitteessasi muutaman kerran muiden julkaisuja ja someverkostosi kasvoi räjähdysmäisesti. 

 

Premissi 

Premissi tunnetaan käsitteenä alasta riippuen hieman eri tavalla. Premissi tarkoittaa filosofiassa lähtökohtaa, edellytystä tai ehtoa formaaliin päättelyyn, kun taas elokuvataiteessa se tarkoittaa ydinajatusta, johtolausetta tai pääväittämää. Käsittelen tässä kappaleessa tarkemmin elokuvataiteellista premissiä, koska sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös yrityksen somessa. 

Hyvänä premissinä pidetään yhtä lausetta tai virkettä, jolla voidaan kiteyttää elokuvan sanoma ja se on helposti ymmärrettävissä. Esim. elokuvan Shrek premissi on: ”Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet”. Kun tarkastellaan premissiä somen näkökulmasta, niin yleensä premissin löytäminen yhdelle julkaisulle on varsin helppoa. Ongelmia syntyy silloin, kun kaksi tai useampi aihe sysätään samaan julkaisuun. Minulla oli muutama viikko sitten kuvauskeikka Hämeen Partiopiirille, jossa tein heidän Youtube -kanavallensa partiolaisten varuste-esittely videon. Esittelyssä oli yhtenä varusteena rinkka ja siitä syntyi piirille kysymys, että voidaanko samalle videolle laittaa myös rinkan pakkaus ohje. Vastasin tähän, että ei mielellään, koska videolle tulisi silloin kaksi eri aihetta ja katsojat vain hämmentyisivät tästä. Ehdotin, että tehdään vain varuste-esittely video, mutta sen lisäksi voidaan tehdä erillinen rinkan pakkaus -video, mihin piiri vastasi myöntävästi. 

Miksi sitten yritykset tai järjestöt haluavat laittaa monta asiaa samaan julkaisuun? Olen itse pohtinut tätä ja johtopäätökseni on, että se on kustannustehokkaampaa. Yritysten ajatus piilee siinä, että kun kerran maksetaan ammattilaiselle julkaisun teosta, niin samalla rahalla voidaan laittaa kaikki muutkin aiheet samaan pakettiin. Sinänsä loogista, mutta valitettavasti ei kovin käytännöllistä. Kuten mainitsin esimerkissäni, niin monen eri aiheen julkaisusta tulee vain sekava sillisalaatti, joka ei tarjoa tai anna kenellekään mitään, mikä vaikuttaa suuresti yrityksen antamaan yleiskuvaan. Tuskin kukaan haluaa, että oma yrityksesi tai järjestösi näyttää ulospäin sekavalta. 

 

Inbound ja outbound 

Sosiaalisen median myötä meille on vahvistunut termit inbound– ja outbound– markkinointi. Inbound-markkinointi tarkoittaa sitä, että tavoiteltu kohderyhmä tekee itse ostopäätöksen tai hankkiutuu tarjoamien tuotteiden ja palveluiden pariin eli yritys houkuttelee asiakkaat luoksensaOutbound –markiinointi puolestaan tarkoittaa sitä, että yritys itse ottaa kontaktia kohderymään ja myy palveluitaan ja tuotteitaan heille. Perinteistä outbound-markkinointia on esim. puhelinmyyntiSomen tuomien mahdollisuuksien takia yritykset hyödyntävät kasvavissa määrin inbound– markkinointia ja outbound– markkinointi jää hieman taka-alalle. On kuitenkin hyödyllistä tiedostaa, että kaikki toimintamallit outbound– markkinoinnissa eivät sovellu inbound– markkinoinnissa. Keskeisimpänä näistä ovat nöyryyden ja röyhkeyden vastakkainasettelu. Kun toimimme reaaliajassa asiakkaan kanssa joko puhelimitse tai kasvotusten, niin on ilmeistä, että asiakasta kohtaan täytyy olla kohtelias ja nöyrä. Somessa puolestaan röyhkeys nousee huomattavaan avainasemaan, sillä myynnin ja mainosten täytyy luoda sellainen reaktio, että siitä kiinnostutaan. Tietenkin somessakin pitää olla kohtelias, mutta röyhkeydelle on paljon enemmän tilaa. Yksinkertaisesti mainos on turha, jos se ei saa ihmisiä pysähtymään ja tekemään haluttuja toimenpiteitä. 

 

Pohdinta 

Some on tässä ja nyt, eikä sitä tulisi sivuuttaa myynnin näkökulmasta. Nykyajan yrityksillä suurimmalla osalla on omat sosiaalisen median kanavansa. Olen työssäni törmännyt monta kertaa väitteisiin, että some täytyy olla, se on tämän päivän juttu. Hienoa, että tiedostatte tämän, mutta ei mitään ole pakko olla jos ei tiedetä mitä sillä tehdään. Yleistän ehkä hieman, mutta varsinkin vanhemman johtoportaan ihmisillä tuntuu olevan tällainen ajatusmaailma. Some pitäisi nähdä ulkoisen viestinnän lisäksi myös tärkeänä myyntialustana. Ennen somea yritysten täytyi ostaa mainostilaa lehdistä, rakennusten edustoilta jne., mutta nykyään ei tarvitse; se on täysin ilmaista. Miksi siis ei hyödynnettäisi sosiaalista mediaa myynnillisesti? 

 

Lähteet: 

Maury, M., Meretniemi, T., Tuomila, J. 2016. Suomalainen myynti on syvältä, vai onko? Helsinki: Kiss Publishing. 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close