Tampere
23 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

Solu: Red Brick AcceleratorKirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Solu: Jesse Pihkanen & Salla Vaittinen & Mika Nurmi

1. Johdanto

Osallistuimme syksyllä 2019 Red Brick Accelerator (https://redbrick.fi/) nimiseen startup-kiihdyttämöön projektillamme Aglilla. Agli on Promisia Osk:n alla toimiva projekti, joka myy hauskoja ja hieman härskejä kotimaisia sukkia. Aglin myynti starttasi kesäkuun lopulla ja huomasimme tarvitsevamme hieman apua myynnin kehittämisessä. Kiihdyttämöön haimme juuri siksi, koska halusimme saada apua validoinnissa, nettisivuissa sekä mentorointia erilaisilta yritysmaailman osaajilta. RBA:han haku oli oikeastaan puhdasta sattumaa, sillä voitimme keväällä 2019 Proakatemian tiimidiili-kilpailun, jonka kautta saimme vinkkiä hakea kyseiseen startup-kiihdyttämöön. Red Brick Accelerator on englanniksi käytävä intensiivinen kuuden viikon jakso, jonka aikana on tarkoitus pusertaa ideoista valmiimpia.

Red Brick Accelerator alkoi maanantaina 7. päivä lokakuuta. Aglin lisäksi RBA:han osallistui 9 muuta startuppia, meistä lopulta vain yksi startup keskeytti aikataulujen vuoksi. RBA on siis startupeille suunnattu ohjelma, jonka aikana omaa toimintaa ja tuotetta tai palvelua on määrä kehittää avun saattelemana. Osa RBA:han osallistuneista tiimeistä eivät olleet edes vielä yrityksiä, vaan idea oli vasta ajatustasolla, kun taas osalla startupeista, Agli mukaan lukien, oli jo myyntiä. Red Brick Accelerator ei ole suinkaan ainoa maailmalta löytyvä startup-kiihdyttämö, mutta Tampereen alueella ainoita aikaisen vaiheen startuppeja valmentava ohjelma. RBA:n ohjelmaan kuului laajasti erilaisten liiketoimintatyökalujen hyödyntämistä ja mentorointia. RBA:ssa käytiin lävitse mm. digitaalista asiakaspolkua, mockuppeja, arvolupausta, käyttäjäkeskeisyyttä, verkkosivuja brändäystä ja myyntiä. Red Brick Accelerator päättyi 15. marraskuuta “Demo Day” nimiseen tapahtumaan, jossa kukin startup pitchasi oman tuotoksensa tuomaristolle, joka valitsi voittajan. Aglille Demo Day oli tuottoisa, vaikka emme varsinaisesti voittoon tähdänneetkään. Agli kuitenkin voitti 1. sijan, jonka seurauksena saimme palkinnoksi liput tunnettuun Slushiin, jossa on maailman kärkistartuppeja esillä. Tämän lisäksi saimme mahdollisuuden pitchata Agli Slush Partyissä Helsingissä. Palkintoon kuului myös paikka Polar Bear pitchingiin maaliskuussa, sekä paikka seuraavaan Nordic Startup Schooliin, jossa tähdätään Yhdysvaltojen markkinoille.

Esseessä käymme läpi, mitä ja mikä on startup, mitä RBA:sta jäi käteen, sekä pohdimme verkostoitumisen tärkeyttä nykyisillä markkinoilla.

2. Mikä ihmeen startup?

Startup -käsitettä käytetään nuoresta ja kasvuhakuisesta yrityksestä. Startuppia voidaan käyttää myös yrityksestä, joka kehittää ensimmäistä tuotetta, eikä sillä ole vielä varsinaista myyntiä. Startupin käsite on kuitenkin hieman häilyvä, sillä vakiintunutta määritelmää sille ei ole. Monelle voikin olla epäselvää, milloin startupista ei enää puhuta startuppina. Yleisesti voidaan ajatella, että startupin omistajarakenne koostuu täysin perustajajäsenistä, sekä yritys on muutamia vuosia vanha. Startupille oleellista on kuitenkin nopean kasvun tavoittelu. 

Sana “pöhinä” liitetään usein startup-maailmaan. Usein kuulee startuppien pöhisevän, mutta mitä tällä tarkoitetaan?
Pöhinä tarkoittaa hyväntuulista tohinaa, touhuilua ilman päämäärää, sekä innostunutta ja toimeliasta ilmapiiriä. Startuppien ajatellaan usein vain polkevan paikallaan ja pöhisevän. Työpaikalla lasketaan liukumäkeä ja syödään toisen startupin uusia terveellisiä välipalapatukoita. Tämä pitää hyvinkin todennäköisesti paikkaansa, mutta täytyy kuitenkin huomioida, että yhtäkään yritystä ei perusteta vain puhumalla ja pöhisemällä. Monet kasvuyrittäjät ajattelevat, että on tärkeämpää tehdä jotain, mitä tahansa, kuin vain jättää tekemättä. Tästä huolimatta kasvuyrittäjyys ei perustu päämäärättömään säätämiseen. Startupit kuitenkin todellisuudessa tähtäävät korkealle tavoitteissaan ja ovat päämäärätietoisia omassa toiminnassaan. Pöhinä on varmasti liitetty startuppeihin juuri pitchauksen ja vaikuttavan brändäyksen takia, sillä startupeille on tärkeää voittaa sijoittajia ja käyttäjiä puolelleen jo yrityksen alkutaipaleella. Tällöin mediassa pullisteleva kasvuyritys saattaa vaikuttaa monista pelkältä paikallaan pöhisevältä kaveriporukalta, joka polttaa sijoittajien rahoja.

Suomalaisen kasvuyrittäjyyskentän ympärille syntynyt pöhinä ja huomioarvo on ollut edellytys sille, että tämä kenttä on kasvanut. Pöhinän saattelemana kasvuyrittäjyys on imenyt mukaansa lisää ihmisiä, mikä parhaillaan johtaa uusien menestyvien yritysten syntyyn. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos kertoi vuonna 2017, että suomalaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä merkittävä rooli talouden uudistajina. Selvityksen mukaan, Suomessa pieni kasvuyritysten joukko, 0.3% yrityksistä, vastaa lähes kolmannesta yrityssektorin uusista työpaikoista. On kuitenkin huomioitava, että vain osa Suomessa vuosittain noin 5000 pienestä perustettavasta yrityksestä, joilla on perusedellytykset kasvulle, yltää kohtuulliseen kasvuun muutaman vuoden aikana. Luku on vain 6-7%. (Helaniemi 2018, 16).

Startupit hyödyntävät työskentelyssään ja validoinnissa runsaasti erilaisia liike-elämän työkaluja. Lean-ajattelu on yksi johtamisfilosofia, joka liitetään yleensä startuppeihin. Leaniin kuuluu olennaisesti hukan poistaminen ja toiminnan tehostaminen. Yhteistä startupeille onkin, että ne pyrkivät rajallisilla resursseilla saada aikaan kasvua ja muutosta mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Moni kasvuyritys hakee markkinoilta omaa nicheä, eli pientä markkinarakoa, jonka valtaamalla yritys saavuttaa nopean kasvun. Moni kasvuyritys polttaa alkuun suuren summan rahaa, koska se pyrkii skaalaamaan oman toimintansa mahdollisimman suureksi heti markkinoille suunnatessa. Monet yritykset nostavat suuriakin summia rahoitusta, jotta ne voivat esimerkiksi maksaa työntekijöiden palkat ja jatkaa tuotekehitystä. Kasvuyrityksille tärkeintä ei ole voitto vaan voitontekokyky (Helaniemi 2018, 23). Monen kasvuyrityksen kohdalla skaalaaminen on elinehtona, sillä se on monesti ainoa keino tehdä liiketoiminnasta kannattavaa. Hyvänä esimerkkinä Youtube ei olisi kovinkaan kannattava vain miljoonalla käyttäjällä. Yritys käytti aluksi rahaa ja aikaa skaalatakseen palvelun sadoille miljoonille käyttäjille. Mutta kuka tämän lystin yleensä maksaa? (Helaniemi 2018, 24).

2.1 Startuppien rahoitus

Alkuvaiheessa, kun startup vielä etsii toimivaa liiketoimintamallia, on sen perustajien keksittävä keino kustantaa tuotteen ja yrityksen kehittäminen, sekä tietenkin oma eläminen. Tämä usein tapahtuu muiden rahoilla. Rahoitusvaihtoehtoja on useita ja se usein riippuu yrityksen markkinoista ja liiketoimintamallista. Yleensä vaihtoehtoja ovat kotimaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat, enkelisijoittajat, perinteiset lainat ja erilaiset julkisrahoitteiset toimijat ( Business Finland, Finnvera, TE-palvelut). Nämä julkisrahoitteiset toimijat tarjoavat usein ns. starttirahaa. Joukkorahoitus on myös yleistymässä startuppien keskuudessa, vaikkakin se edustaa vielä marginaalia rahoituskentässä.

Pääomasijoitusyhtiö hankkii vähemmistöosuuden korkean riskin ja korkean tuottomahdollisuuden yrityksistä. Yritys sijoittaa näihin aiemmin keräämäänsä pääomaa ja tavoitteena onkin irtautua sijoituskohteesta tietyn ajan kuluttua.

Enkelisijoittaja on henkilö, joka sijoittaa yleensä vähintään kymmeniä tuhansia kerralla alkuvaiheessa olevaan yritykseen. Tarkoitus on saada omistusoikeus, joka myöhemmin voi poikia suuren voiton jos yritys menestyy.

Business Finland on entinen Tekes, eli Suomen valtion virasto, joka tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita.

Starttiraha on aloittelevan yrittäjän tuki. Starttirahan tavoitteena on turvata yrittäjän toimeentulo yrityksen alkuvaiheessa (enintään 12 kuukautta).

Kun startup on saanut tarvittavan rahoituksen toimii se tällä rahalla aina tietyn ajan. Mikäli yrityksen tuote tai palvelu ei ole vielä läpäissyt markkinoita, mutta rahat ovat lopussa, on tyypillistä järjestää uusi rahoituskierros. Eli yritys hakee toisella rahoituskierroksella lisää rahoitusta, jotta yrityksen toiminta voi jatkua. Rahoituksen saaminen ei ole aina yksinkertaista ja sijoittajan näkökulmasta se sisältää paljon riskejä. Mutta toisaalta myös yrityksen näkökulmasta on tärkeää saada oikeanlaisia sijoittajia, jotka pystyvät antamaan oman tukensa yrityksen alkuvaiheessa. Monesti sijoittajat käyttävät runsaita verkostojaan, jotta yritys menestyy ja tuottaa lopulta myös sijoittajalle voittoa. (Helaniemi 2018, 26-28).

3. Mikä Startup-kiihdyttämö? 

Startup-kiihdyttämö on ohjelma, johon eri vaiheessa olevat startupit voivat hakea buustaamaan kasvuaan, validoimaan, verkostoitumaan ja kehittymään. Niitä järjestetäänkin nykyään monissa eri maissa järjestetään useita erilaisia startup-kiihdyttämöitä. Varhaisessa vaiheessa olevat startupit saavat usein kiihdyttämöissä mentorointia ja tukea ideoille. Kiihdyttämöiden tarkoituksia on erilaisia, mutta pääpiirteittäin siellä on loistava mahdollisuus nimenomaan verkostoitua, sekä ymmärtää, että vaikka loistava tiimi kohtaisi huonon markkinan, markkina voittaa. Mutta sitten taas kun loistava tiimi kohtaa hyvän markkinan, ihmeellisiä asioita tapahtuu (Väisänen 2019, 21). Kiihdyttämöissä usein madalletaan kynnystä lähteä yrittäjäksi, sillä aloitukseen tarjotaan paljon erilaisia resursseja. Yhtenä syynä lukuisille kiihdyttämöille on Euroopan komission näille osoittama rahoitus.

Intensiivisissä kiihdyttämöissä syy “purpose”, tulee usein yrittäjille itselleen vielä selkeämmäksi. On huomattu, että ketteriä startuppeja yhdistää seuraavat elementit: innostus, uteliaisuus, kyky palautteen käsittelyyn, empatia ja mielikuvitus (Väisänen 2019, 163). Innostus omaan tekemiseen ja ideaan tulisi näkyä. Se ei tarkoita oman idean rakastamista, vaan että on aidosti innostunut siitä, mitä tekee. Startup maailmassa tehdään jatkuvasti pivotteja, eli muutetaan idean suuntaa tai lähestymistapaa. Se kertoo myös hyvästä palautteen käsittelykyvystä ja mielikuvituksesta.

3.1 Miksi startupit hyödyntävät kiihdyttämöitä? 

On monia erilaisia tapoja tukea varhaisessa vaiheessa olevia yrityksiä, mutta usein yhteistä niille on löytää selkeitä vastauksia kysymyksiin; mikä on yrityksen tuote tai palvelu kiteytettynä, miten se tarjoaa paremman ratkaisun ongelmaan, millä tavalla yritys tekee markkinan erilaiseksi, mistä kilpailuetu yritykselle syntyy ja muutaman vuoden kasvuvisio (digital media).

Usein jo pelkästään erilaisten kokemusten, verkostojen tai substanssin jakamisella kiihdyttämöissä saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi tiimeissä. Toinen asia, mihin joissain ohjelmissa kiinnitetään huomiota on myös erilaiset metataidot tai millä tavalla olisi onnekkaampi. Inc. 500- ja Inc. 5000 -kasvuyrityslistoistaan tunnettu jenkkiläinen yrittäjyyteen keskittynyt julkaisu tarjoaa näkökulmaksi kuuden kohdan listaa siitä, kuinka parantaa menestystä (Väisänen 2019, 28).

  1. “Kohtaa pelkosi. Jos aina vaikean päätöksen kohdalla kuvittelee huonoimman mahdollisen lopputuloksen, päätös saatetaan jättää tekemättä. On myös todennäköistä, että se kaikkein kauhein skenaario ei toteudu.”
  2. “Tiedosta todennäköisyydet. Hyvin tehty pohjatyö nostaa onnistumisen todennäköisyyttä, olipa kyseessä sitten tarjouskilpailu tai työpaikan hakeminen.”
  3. “Varaudu vastoinkäymisiin. Pahimpaan mahdolliseen varautunut selviää huomattavasti nopeammin kuin valmistautumaton ja vaikuttaa siksi onnekkaalta. Aikataulun riittävän harvaksi jättävä varautuu tulevaisuuden vastoinkäymisiin, joita varmasti tulee.”
  4. “Ympäröi itsesi ystävillä. Mitä laajempi on ystävien, kavereiden ja työtuttavien verkosto, sitä onnekkaammaksi ihminen tuntee itsensä.”
  5. “Ole avoin uusille tilaisuuksille ja mahdollisuuksille. Onnekkaat ihmiset tapaavat olla avoimia kohdalle osuville tilaisuuksille ja ottaa harkittuja riskejä. Miksipä ei -mentaliteetti ajaa ihmisiä toimintaan.”
  6. “Ole optimistinen. Optimistinen ihminen tuntee olevansa menestyneempi (pitipä se reaalimaailmassa paikkansa tai ei. Incin mukaan optimisti onnistuu ongelmiensa pohtimisen sijaan keskittymään mahdollisiin ratkaisuihin.” 

4. Kiihdyttämö Aglin näkökulmasta

Opiskelemme yrittäjyyden ja tiimijohtamisen linjalla ja tämän puolesta kävimme usein kiihdyttämön aikana läpi ajatuksia, että onko se kannattavaa meille ja koimme hyvin paljon hetkiä, että olemme jo käyneet näitä asioita läpi koulussa ja myös mielestämme erittäin turhauttava asia oli kouluttajien todella laajasti vaihteleva osaamistaso aina kiven kovista oman alansa ammattilaisista, omia mielipiteitään esittäviin ja hyvin heikosti niitä testanneisiin. Myöskin kokemuksemme kiihdyttämöstä oli hyvin voimia vievä, koska ajankohtana syksy oli Aglille melkoista kasvutarinaa, osallistuimme mm. Proakatemian myyntipäiviin. Varmasti hektisellä syksyllä ja kouluttajien tason laajalla vaihtelulla oli osuutensa näihin tuntemuksiin, mutta uskon myös omalla ajatusmaailmallamme olleen vaikutusta tähän. Jos lähtökohtainen ajatusmaailma on, että tämä on ihan tuttua ja aika turhaa oli olla täällä tänään, niin se varmasti vaikuttaa innokkuuteen ja sitä myöten energiatasoihin. Kävimme kuitenkin kiihdyttämön loppuun ja näin jälkikäteen koen kaiken kertauksen olleen vain hyvästä ja kaikki uusi, mitä opimme oli ainoastaan tervetullutta ja ne olivat myös hetkiä joista nautimme kiihdyttämössä.

RBA myös mielestämme vahvisti tiimihenkeämme ja uskomme tämänlaisen kokemuksen olevan isossa osassa sitä. Yhteenvetona voimme todeta, että vaikka projekti olisikin jo tehnyt myyntiä ja validoinut markkinoitaan, niin varhaisen tason kiihdyttämö kuten RBA on todella hyvä paikka vahvistaa omaa projektia. Suosittelemme kuitenkin omien asenteiden seuraamista ja painotamme aikatauluttamisen tärkeyttä. Viikkoaikataulut kannattaa suunnitella tarkkaan, jotta kykenee hoitamaan muutkin tehtävät kuin kiihdyttämöstä saatavat. Kiihdyttämöt vaativat hyvin paljon aikaa kaiken muun ohella ja vaikka ne usein ovat selkeästi aikataulutettuja, ei työ sijoitu pelkästään niille tunneille, vaan jokaista lähikertaa kohden voi helposti varata vähintään yhden työpäivän verran tunteja kalenteriin.

4.1 Kiihdyttämössä opittua

Kiihdyttämö alkoi hyvin tavanomaisella tavalla, eli tutustuimme keskenämme muiden yrittäjien kesken ja kävimme läpi keskustellen ja kirjoittamalla kaikkien nähtäville, mitä odotuksia tai pelkoja kullakin oli kiihdyttämöä kohtaan ja loimme. Tämän tarkoituksena oli saada visualisoitua tunteita, joka auttaa niiden johtamisessa, mutta myös luotua avoimuutta muiden kanssa, jotta saimme tiimiytettyä kaikkia ohjelmaan osallistuvia. Tässä onnistuttiin mainiosti, kun tarkastelee kiihdyttämön loppua ja pitchauksien harjoittelua. Kyseessä oli kilpailu, mutta silti jokainen tiimi/yritys oli kuuntelemassa muiden harjoituksia ja tukivat heitä ja antoivat neuvoja, miten parantaa. Tämänlaista tiimityötä ei monissa kilpailuissa näe ja varsinkaan, jos pääpalkintona on rahoitus, pääsylippu pitchaamaan omaa ideaa usealle eri stagelle ja uuteen koulutukseen, jossa yritys avustetaan kansainvälisille markkinoille. Tässä siis suuri oppi, jonka RBA tarjoaa.

Seuraavana päivänä otimme härkääsarvista ja lähdimme validoimaan palvelupolkujamme Mockup-menetelmän avulla, joka on IT-alalla paljon käytetty prototypiointimenetelmä. Mockupin tarkoituksena on testata oma palvelu tehokkaasti, aikaa haaskaamatta. Tarkoituksena on siis löytää palvelupolussa piileviä pullonkauloja. Mockupin voi tehdä esimerkiksi paperille ja piirtää esimerkiksi verkkokaupan eri sivut paperille ja toiminnot toiselle paperille. Yhdellä paperilla on etusivu ja, kun testaava henkilö haluaa painaa tuotekuvasta, niin toisella paperilla on esimerkiksi piirrettynä uusi välilehti, jossa näkyy tuote ja tuotetiedot. Suosittelemamme tapa tehdä mockup verkkokaupasta / -sivuista on tehdä se kuvankäsittelyohjelmalla (Canva, Photoshop tai muu) ja siirtää kuvat puhelimen ladattavaan Marvel appiin.

Pääsääntöisesti kurssin ensimmäiset 4 viikkoa pitivät sisällään asiakasprofiilien hahmottamista, digitaalisten asiakaspolkujen ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Viimeiset kaksi viikkoa keskityimme tarinallistamiseen ja pitchaamiseen. 


5. Verkostoituminen 

Startuppien yksi tärkeimmistä asioista oman yrityksen tulevaisuutta ajatellen on verkostoituminen. Uusien ihmisten kanssa keskustelemalla mutta myös kuuntelemalla saa uusia oivalluksia ja ideoita. Verkostoituminen ei ole suoraa syy-seuraussuhteiden hakemista, vaan yleensä jos jokin tavoite tai kasvu onnistuu, on taustalla usein vaikuttavana tekijänä erilaiset verkostot.

Verkostoaan voi rakentaa erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa sekä verkossa. Jos tarjoaa omaa apuaan, sitä todennäköisesti vastavuoroisesti myös saa. Verkostot voidaan jakaa kahdenlaisiin; liiketoimintaa tukevaan ja hyvinvointia tukevaan. Liiketoiminnallisessa opitaan yhdessä ja tuodaan ilmi omaa osaamista ja erikoisosaamisia. Sitä kautta voi myös tavoittaa nykyistä laajempia markkinoita tai kasvattaa myyntiä. Verkostossa voidaan myös jakaa kustannuksia tai kuluja, kuten esimerkiksi hankkimalla yhteiset työtilat tai toimistot. Kun verkostoon kuuluu erilaisia ihmisiä monelta eri alalta, ideat monipuolistuvat.

Hyvinvointia ja jaksamista tukevissa verkostoissa voidaan jakaa huolia, joita muut eivät välttämättä ymmärrä. Vertaistuki on tärkeää yrittämisen kaikissa vaiheissa, myös se että iloitaan onnistumisia. LinkedIn oiva kanava verkostoitumiseen, joka on luotu ammatilliseen verkostoitumiseen verkossa. Siellä pelkästään olemalla aktiivinen voi laajentaa omaa verkostoaan.

Lähteet:
Helaniemi, Kuronen & Väkeväinen – Kutsuvat sitä pöhinäksi, 2018 Otava
Väisänen – Väärää yrittämistä, 2019 Alma Talent
Ries – Lean Satrtup, 2011

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close