Tampere
31 Jan, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Skenaario videoliiketoiminnalle “Jännittävä viestin tiivistäjä”Kirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Skenaario ”Jännittävä viestin tiivistäjä”

Skenaariot ovat kuten tarinoita tulevaisuudesta. Siinä kerrotaan taustatiedon pohjalta, miten tulevaisuus voisi muuttua ja miten se vaikuttaisi liiketoimintaan. Tässä Skenaariossa on käytetty tukena PESTE-analyysia ja sen pohjalta on rakennettu asiantuntija workshop, jossa asiantuntija ovat lisänneet muuttujille eri arvoja. Asiantuntijat ovat hyödyntäneet omaa intuitiivistä harkintakykyä sekä itse koettuja muutoksia ympäristössä – tuloksen rakentamiseen.

 

Vuoteen 2030 mennessä poliittinen tilanne ei tule vaikuttamaan videotuotantoa uhkaavasti. Tämä johtuu Suomen vakaasta poliittisesta tilanteesta, joka ei aiheuta suuria mullistuksia. Tosin taantuman tai laman sattuessa suomalaiseen yrityskulttuuriin kuuluu säästäminen ensisijaisesti markkinoinnissa. Videotuotanto on yksi kalleimpia markkinoinnin keinoja.

 

Suomi on jäljessä teknologisessa kehityksessä, mutta globalisoituva maailma mahdollistaa sen, että teknologian ja osaamisen tuonti on helpompaa. Vanhat sukupolvet tulevat väistymään, ja uudet teknologiaan ja trendeihin enemmän perehtyneet sukupolvet tulevat täyttämään kentän. Ilmastonmuutos aiheuttaa suuren uhan videoiden kulutukselle, sillä se ei ole järin ekologista. Suurten yritysten päätöksiin ilmastonmuutos on suurena vaikuttajana.

 

Videokulutuksen trendeinä tulevat kasvamaan koulutus- ja tutoriaalivideot, reality/livevideot, tuotearvostelut/referenssit, sosiaalisessa mediassa leviävät uutisvideot, reseptivideot ja viihdevideot. Laskevana trendinä tulee olemaan printtimedian käyttö. Printtimedian maine alkaa olla vanhahko, ja sen käyttöä tullaan vähentämään. Myös ihmisten kärsivällisyys videoita kulutettaessa tulee vähenemään. Ihmiset haluavat saada tarvitsemansa tiedon tai viihteen aina vain nopeammin.

 

Erilaisten medialaitteiden määrä teknologian edistyessä tulee kasvamaan merkittävästi uusien innovaatioiden myötä. Kuitenkin jo olemassa olevista laitteista uusimpien teknologioiden, kuten AR- ja VR-teknologian käyttö tulee yleistymään. Jo perinteiseksi muodostuneiden laitteiden käyttö tulee vähenemään uusien teknologioiden edullistuessa ja yleistyessä.

 

Videotuotannon puolella prosessiin vaikuttavina tekijöinä tuotannon nopeus, uudet teknologiat, sekä tuottajien määrä tulee kasvamaan teknologian kehittymisen ja edullistumisen takia. Videotuotannon aloittamisen kynnys tulee olemaan matalampi. Kuitenkin tuotannon laatu ja resurssit tulevat laskemaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä johtuu editoimattoman, aidon ja persoonallisemman sisällön trendistä. Itse tehdyt ”kotivideot” tulevat trendaamaan.

 

Teknologian puolella laitteiston koko tulee teknologian edistyessä pienenemään, mutta muut ominaisuudet, kuten resoluutio, automaatio, puhekomennot ja kuvan tunnistus tulevat lisääntymään. Kameroiden käyttönopeus tulee kuitenkin pysymään ennallaan erilaisten laadukkaan kuvan vaatimien asetusten takia.

 

Videoiden kuluttajina nähdään kaikkien ikäryhmien kuitenkin kasvavan, sillä videoiden kulutus yleisellä tasolla tulee kasvamaan. Yritysten videoiden käyttöön pätee sama. Kaiken kokoiset yritykset tulevat kasvattamaan videoiden määrää markkinoinnissaan.

 

Videoita todennäköisesti ostetaan tulevaisuudessa enemmän pieniltä tuottajilta ja kansainvälisiltä tuottajilta. Videoita tuotetaan myös enemmän itse yritysten toimesta esimerkiksi palkkaamalla videotuotannon osaaja ulkopuolisen tuotannon hankkimisen sijasta.

 

Videoiden lisääntyessä laatu, käyttöikä ja pituus pienenevät. Videoista todennäköisesti tulee enemmän kulutustavaraa, sillä yritysten kynnys tuottaa videoita pienempiin tarpeisiin pienenee. Videoiden tyyli ja resoluutio paranevat, koska videoita osataan toteuttaa yrityksen ilmeeseen ja tyyliin sopivammaksi ja resoluutio paranee kehityksen kasvaessa. Videotuotanto on standardi tulevaisuudessa, koska se vakiinnuttaa asemansa seuraavan vuosikymmenen aikana. Sosiaaliset mediat tulevat lisääntymään seuraavan vuosikymmenen aikana.

 

Value Creativen ei skenaarion perusteella kannata varautua nykyisen lainsäädännön muutoksiin vielä vuoteen 2030 mennessä. Nykyisellään Suomi on vakaa kansallisessa päätöksenteossa sen demokraattisen yhteiskunnan ja eduskunnan ansiosta. Toisaalta seuraavien lähivuosien aikana on syytä havaita talouden heikkenemiseen johtavia muuttujia. Korkotaso on ollut pitkään alhaalla ja sen nousu tarkoittaisi joillekin yrityksille vaikeuksia taloudellisesti. Maksukyvyn heikkeneminen vaikuttaa myös videotuotannon ja markkinoinnin ostamiseen. Videotuotanto on tällä hetkellä arvokkain markkinoinnin tuote ja siihen käytettävä raha saatetaan helposti säästää yrityksen välttämättömiin toimintoihin.

 

Sukupolvien kehittyminen digitaalisessa ympäristössä vaikuttaa videoiden lisääntymiseen. Ikääntyvät sukupolvet oppivat ymmärtämään videon vaikuttavuutta, mikä lisää hetkellisesti työmäärää. Videotuotantoyrityksille tämä tarkoittaa valmiiden materiaalien käyttöä ja tällöin yritysten kannattaa skaalata toimintaansa jo valmiin materiaalin myymiseen.

 

Positiivista suuntaa kuitenkin tukevat nykyisellään voimistuvat videoiden trendit. Jokaiseen tyylilajiin on tulossa enemmän materiaalia. Kuluttajat kuitenkin haluavat nähdä ennemmin videoita ja tietoa nopeasti tiivistettynä videon muotoon. Ihmisten kärsivällisyyden takia videoita on helpompi katsoa ja videon ensi sekunneille tulee entistä enemmän merkitystä siinä, kuinka pitkään videota jaksetaan katsoa ja miten se herättää katsojan mielenkiinnon.

 

Videotuotannon näkökulmasta videon tilaamisen kynnys laskee, koska yksittäisen videon hinnan uskotaan tulevan alaspäin. Videon kuvaaminen ja editointi helpottuu uusien automaatioiden suhteen, jolloin videotuotannon yritysten on kehitettävä uusia tuotteita ja tarkennettava asiakassegmenttiä. Videon standardoituminen tuottaa videoyrityksille entistä enemmän töitä alkuvaiheessa, kunnes jokainen yritys tai heidän markkinointiosastonsa osaa tehdä laadukasta jälkeä helppojen leikkaus- ja editointisovellusten ansiosta.

 

TAULUKKO 3. SWOT-analyysi 3. skenaariosta Value Creativen näkökulmasta

VAHVUUDET

1.    Sosiaalisen median taidot

2.    Sisäistetty jatkuvan oppimisen malli

3.    Palvelu orientoituminen

 

HEIKOUDET

1.    Uusi teknologia on opeteltava

2.    Kansainvälisyys

3.    Uusi teknologia on liian kallista hankkia

MAHDOLLISUUDET

1.    AR- ja VR-teknologiat

2.    Kansainvälisyys

3.    Videot ovat standardi viestinnässä

 

UHAT

1.    Taantuma/lama

2.    Tuotanto ja videot kuluttavat liikaa luonnonvaroja

3.    Kilpailijoiden voimakas kasvu

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close