Tampere
29 Nov, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Six Thinking HatsKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

EDWARD DE BONON HATUT

Opiskellessani muotoilua Turun ammattikorkeakoulussa meille annettiin tehtäväksi suunnitella uudestaan Edward de Bonon hatut. Saimme suunnitella mitä ihmeellisempiä uusia ideoita ja se oli mielestäni hauskaa. En kuitenkaan vielä silloin ymmärtänyt täysin, miten hattuja voisi käyttää päätöksenteossa. Luettuani kirjan kokonaan ymmärsin niiden hienouden sekä nerokkaan lähestymistavan.

De Bonon hatut ovat ajatteluun sekä keskusteluun kehitetty apuväline joka mahdollistaa yhteen asiaan keskittymisen kerralla. Hattujen ideana on katsoa ongelmia ja pulmia eri näkökulmista. Niitä käytetään usein ryhmätöissä joka mahdollistaa laajemman ongelmanratkaisun, mutta niitä on mahdollista käyttää myös yksin.

Hattuja käyttäessä säästetään ehdottomasti aikaa. Kun ajattelun prosessi on selkeä, ei ylimääräisille puheenvuoroille tai ajattelulle jää aikaa. Kun ollaan jokin asia päätetty ja siitä keskusteltu voidaan siirtyä seuraavaan hattuun joka taas täydentää edellistä kuviota. Tätä helpottaa myös hattujen oikea käsittely järjestys, joka kuvataan myöhemmin alla.

 

Miksi käyttää de Bonon hattuja?

Hattuja tulisi käyttää, sillä ihminen kykenee ajattelemaan vain yhdellä ajattelutyylillä kerrallaan. Vaikka ihmismieli pystyy muuttamaan ajattelutapaansa jää se usein jumiin tiettyyn ajatteluun, esimerkiksi informaation tutkimiseen, jolloin vain pieni osa ajattelusta ja ongelmanratkaisusta pääsee käsittelyyn. Jokainen ihminen ajattelee yleensä painottaen tiettyä ajattelutyyliä. De Bonon hatut ovat hyvä menetelmä, joka tietyllä tavalla pakottaa ajattelemaan eri hattujen mukaisesti. On hyvä olla menetelmä, jossa kaikki ajattelu on sallittua, sillä arkipäivässä ne eivät aina välttämättä ole sitä.

 

De Bonon hatut jaetaan kuuteen eri väriin jotka ovat:

  • (s.46) Valkoinen hattu kuvastaa kuria sekä suuntaa. Keskitytään informaatioon, faktoihin sekä lukuihin. Valkoisen hatun aikana ei argumentointia. Tarkoituksena täyttää puuttuvasta informaatiosta aiheutuvat mahdolliset hankaluudet. Hyvä keskustelun ja ongelmanratkaisun aloitukseen. Vastakohtana punainen hattu.
  • (s. 71) Punainen hattu kuvastaa tunteita läpinäkyvästi. Antaa ajattelijalle luvan tuoda kaikki mahdolliset tunteet esille. Punaista hattua käyttäessä tunteita ei tulisi koskaan todistella eikä kyseenalaistaa. Antaa tilaa hyvin tärkeälle osalle ajattelua. Vastakohtana valkoinen hattu.
  • (s. 88) Musta hattu on kaikista käytetyin. Se on varovainen ja etsii vaaroja sekä vaikeita asioita/tilanteita. Tarkoituksena on tuoda esille asiat/tilanteet jotka saattavat heikentää tai olla haitaksi. Mustaa hattua käytettäessä sävy on yleensä negatiivinen. Tulee kuitenkin varoa, ettei mustaa hattua käytetä liiaksi. Vastakohtana keltainen hattu.
  • (s. 114) Keltainen hattu tuo ongelmanratkaisuun sekä asian käsittelyyn positiivisen puolen. Se on optimismin kuva ja antaa tilaa visioille sekä unelmille. Tutkii asioiden ja tilanteiden arvoja sekä hyötyjä. Etsii tilaisuuksia ja on avain asioiden tapahtumisen kannalta. Vastakohtana musta hattu.
  • (s. 146) Vihreä hattu on luovan ajattelun sydän. Vihreää hattua käytettäessä tulisi miettiä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoisia asioita/tilanteita ja ideoita. Vihreälle ajattelulle ei tarvitse olla erikoisempaa syytä, vaan sitä voidaan käyttää missä tilanteessa tahansa. Vastakohtana sininen hattu.
  • (s.172) Sininen hattu on keskustelun kontrolli, joka organisoi itse ajattelun. Sininen hattu asettaa tavoitteet toiminnalle sekä ajankäytölle ja tarkkailee keskustelun kulkua. On vastuussa yhteenvedoista sekä päätöksistä. Sinisellä hatullla tehdään myös aloitusKurinalainen. Vastakohtana vihreä hattu.

Miten hattuja käytetään?

Hattuja voidaan käyttää esimerkiksi niin, että jokainen ottaa oman värisen hatun ja antaa näkökulmia viiden minuutin ajan omalle hatulle ominaisesti. Toisena esimerkkinä hattuja voidaan käyttää rinnakkain niin, että kaikki pitävät samaa hattua yhtä aikaa päällä, jolloin asiaa tarkastellaan yhdestä näkökulmasta kerrallaan.

Päätöksenteossa sekä dialogissa keskustelu saattaa mennä usein siihen, että pönkiteään omaa egoa. Halutaan tuoda vahva oma mielipide esille, joka ei välttämättä ole suotavaa ratkaisun tai asian kannalta. Voidaan ajatella, että silloin käytetään vain yhtä hattua, eikä päästä katsomaan asiaa useammalta näkökannalta. Kun jokaiselle keskusteluun osallistuneelle on tehty selväksi, miten hatut toimivat ja mitä tehdään, pitäisi keskustelun toimia mallikkaasti.

Hyvää hatuissa on se, ettei se yritä muuttaa ihmisen persoonaa mihinkään, vaan se muuttaa sen hetkisen ajattelutavan tietynlaiseksi. Kun keskitys on nimenomaan ajattelussa ei riitelylle, väittelylle tai selittelylle tarvitse käyttää turhaa aikaa.

 

Hattujen kautta parempaan dialogiin?

Jäin pohtimaan sitä, miten hattujen käyttö toimisi normaalissa dialogissa. Olisi mielenkiintoista testata sitä, miten keskustelu poikkeaisi normaalista dialogista. Tulisiko tiimin hiljaisemmille tilaisuus päästää irti tunteensa tai tuoda esille ongelmanratkaisutaidot? Entäpä tiimin puheliaimmat, tulisiko heille jokaisen hatun kohdalla paljon puhuttavaa, vai joutuisivatko he miettimään pidempään, miten tässä moodissa tulisi toimia?

Vaikka hattujen kautta ei pääsisi parempaan dialogiin, uskon täysin sen toimivan ongelman ratkaisussa. Haluan päästä testaamaan hattuja tilanteessa, jossa vaaditaan hankalalle asialle mahdollisimman kattava sekä nopea ratkaisu. En vielä tiedä mikä se tulee olemaan, mutta aion pitää hatut mielessä. Opin ehdottomasti yhden mielenkiintoisemmista ajattelutavoista ja suosittelen lämpimästi tätä kirjaa kaikille!

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close