Tampere
02 Dec, Friday
-2° C

Proakatemian esseepankki

SijoittaminenKirjoittanut: Aaro Berg - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paras sijoitus: itsepuolustusopas sijoittajille
Marko Erola
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Sijoittaminen sen eri muodoissaan on aina kiehtonut minua kovasti. Ensimmäisenä sijoitusaiheisena kirjana olen lukenut Marko Erolan, Paras sijoitus -kirjan. Olen kirjan oppeihin palannut aina säännöllisin väliajoin. Erola puhuu kirjassaan vahvasti indeksisijoittamisen puolesta.

 

Päättyneen kesän kesäopintoina opiskelin sijoittamista ja kiinnostuin myös yksittäisten osakkeiden poimimisesta ja aktiivisesti hoidetuista rahastoista. Tästä innostuneena päätin tehdä harjoituksen, jossa yhdistän sekä rahastosijoittamisen, että suorat osakesijoitukset. Pohdin myös hiukan yleistä markkinatilannetta sekä, onko nyt ylipäätään hyvä aika sijoittamiselle.

 

Valitsen harjoituksessa salkkuuni kaksi rahastoa sekä kolme suoraa osakesijoitusta. Käytettävissäni on kuvitteellinen 10 000 euron kassa.

 

 

Rahastot

 

Superfonden Sverige                                                                                                                            Sijoitus: 2000€                                                                                  

 • seuraa Tukholman pörssin 70 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Rahasto jäljittelee NASDAQ OMXSBGI Index – osakeindeksin koostumusta.

 

Perustelut

 

 • Nykyhinnoissaan ruotsalaiset osakkeet vetävät vahvasti puoleensa, sillä niiden tulos- ja taseperusteiset arvostuskertoimet ovat historiaansa nähden hyvin maltillisia. Tämän lisäksi julkinen talous on länsinaapurissa paremmassa kunnossa kuin Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. Näin ollen hallituksella on elvytysvaraa suhdanteiden heikentyessä.
 • Superrahaston monipuolinen toimialajakauma ja laadukas yhtiövalikoima houkuttelee tällä hetkellä sijoittajaa. Lisäksi rahasto on kuluton. Ainoat sijoittajalle kertyvät kulut koostuvat valuutanvaihdosta, joka on 0,25% sekä merkintä- että lunastussummasta. Tyypillinen passiivisten indeksirahastojen hallinnointipalkkio on 0,1-0,6%. Matalien kulujen lisäksi passiivisen rahaston valintaa puoltaa se, että aktiivisesti hoidetut rahastot usein häviävät vertailuindeksilleen. Lisäksi aktiivisten rahastojen hallinnointikulut ovat yleensä 1,0-2,5%, eli selkeästi suuremmat kuin passiivisissa rahastoissa.

 

Seligson Phoebus                                                                                                                                  Sijoitus: 5000€                                                                                                             

 

”Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtäimellä. Rahasto sijoittaa pääosin suomalaisiin yhtiöihin, kansainvälisellä mausteella. Rahasto on aktiivinen ja pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä tuoton.”

 

Perustelut

 • Phoebuksen sijoitusfilosofia perustuu ajatukseen, että sijoitus on osa yritystä. Sijoituksia tehdään samoilla perusteilla, kuin oltaisiin ostamassa koko yritystä. Sijoituksia arvioidaan yrityksen tuloskehityksen kautta, joka näkyy pitkällä tähtäimellä myös osakkeen kurssikehityksessä.
 • Osakkeen viisi tärkeintä valintakriteeriä Phoebuksessa ovat:
  • Pysyvät kilpailuedut
  • Kasvupotentiaali
  • Taserakenne
  • Johdon kyvykkyys
  • Arvostus
 • Juoksevat kulut ovat vain 0,75% vuodessa eli aktiiviseksi rahastoksi erittäin maltilliset.
 • Perustettu vuonna 2001, joten rahasto on ollut jo pitkään toiminnassa. Tämä on hyvä merkki.
 • Luotettava salkunhoitaja Oldenburg, joka on hallinnut rahastoa sen perustamisesta alkaen.
 • Kyseessä kehittyneet markkinat ja markkina-alueena koko maailma. Suomi kuitenkin suurimmalla painolla. Rahasto suosii laatuyhtiöitä, jotka ovat selvästi markkinaindeksiä vähäriskisempiä.
 • Rahaston tuotto viimeisen vuoden aikana on +2,81%. Eli rahasto on pärjännyt erinomaisesti vertailtaessa esimerkiksi OMXH25 osakeindeksiin. Index varainhoidon selvityksen mukaan vain vajaa kahdeksasosa suomalaisista rahastoista ylsi vertailuindeksiään parempaan tuottoon vuonna 2018.

 

Osakkeet

 

Jokaiseen yksittäiseen osakkeeseen sijoitan 1000€

 

METSÄ BOARD OYJ B

 • Metsä Board on eurooppalainen ensikuitukartonkien valmistaja.
 • Tehtaita Suomessa ja Ruotsissa.

 

Perustelut

 • Vuodessa kartonkien kulutus kasvaa muutaman prosentin. Väestönkasvu ja kaupungistuminen tukevat kasvua. Tulevaisuudessa kartongit korvaavat muoveja yhä laajemmin. Tuotekehityksellään Metsä Board on myös osannut löytää kasvutrendejä. Lisäksi Metsä Boardin keveämmät kartonkilaadut luovat säästöjä kasvavalle verkkokaupalle.
 • Metsä Boardin osake kiri kesäkuussa 2018 kaikkien aikojen ennätyskurssiin 10,30 euroon. Reilussa vuodessa b-osakkeen huippukurssi on romahtanut 62 prosenttia, ja kurssi on vaipunut alle neljän euron. Osakkeelle on mitattu yhtä alhainen lukema viimeksi vuonna 2014.
 • Heikentyneeseen kurssiin nähdään syynä tuloskasvun pysähtyminen.
 • Lähivuosina luvassa suuria investointeja.
 • Pidän osaketta tällä hetkellä liian aliarvostettuna, joten se kelpaa salkkuuni erinomaisena sijoituskohteena.
 • Osakkeen viimeisen 12kk volatiliteetti on 41,77%. Tämän vuoksi sijoitus on hyvin riskialtis.

 

 

Revenio Group

 • Kotimainen kasvuyhtiö, joka edustaa terveysteknologiaa.

 

Perustelut

 • Viimeisin kolmen vuoden aikana yhtiö on kasvanut 15% per vuosi.
 • Kasvun takana ovat yhtiön kehittämät silmänpainemittarit.
 • Osakkeen viimeisen 12 kk volatiliteetti on 32,31%, eli hinnan vaihtelu on tässäkin voimakasta.
 • Teknologiayrityksillä on hyvin skaalautuvaa liiketoimintaa, joten kasvupotentiaali on miltei rajaton.

 

Nokian Renkaat

 • Suomalainen yritys
 • Valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin.
 • Maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden valmistaja.

 

Perustelut

 • Liikevaihtoon haetaan kasvua. Nokian Renkaiden tavoitteena on tuplata myynti Pohjois-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä.
 • Oman pääoman tuotto (ROE) noin 15-20 % välillä, joka on hyvä lukema.
 • Tällä hetkellä osaketta voi pitää suhteellisen edullisesti hinnoiteltuna. Tilikauden (vero-oikaistulla) tulosennusteella PE-luvuksi saadaan 13,9x.
 • Noin 6 prosentin osinkotuotto kiinnostaa.
 • Osakkeen viimeisen 12 kk volatiliteetti on 25,95 %.
 • Osakkeen hinta laskenut viimeisen vuoden aikana n. 30 %.

 

Yhteenveto

 

Sijoitusstrategia

 • Strategiana on sijoittaa käytännössä vain osakkeisiin. Phoebuksen kohdalla noin 6-7 prosentin osuus on aina käteisessä / tilisijoituksissa, jotta osakeallokaation muuttaminen salkun sisällä on kätevämpää.
 • Sijoitin Phoebukseen 50% käytettävissä olevista varoista, koska salkku on luotettavan salkunhoitajan hallussa pienillä kuluilla. Tämä tuo myös itselleni vapautta, kun salkkua ei tarvitse koko ajan olla itse päivittämässä. Phoebus tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen kehittyneille markkinoille. Phoebuksen osalta sijoitushorisontti on minimissään 10 vuotta. Poikkeuksena tosin tässä se, jos salkunhoitaja vaihtuu. Tässä tapauksessa arvioin tilanteen uudelleen.
 • Superrahasto Ruotsi tarjoaa taas laajan toimialakohtaisen hajautuksen. Tämän vuoksi sijoitin tähän rahastoon hieman enemmän, kuin yksittäisiin osakkeisiin. Hajautus myös vähentää riskiä. Superrahaston kohdalla tulen tarkastelemaan tilannetta vuosittain. En kuitenkaan lähde tekemään paniikkimyyntiä mikäli kurssit hetkellisesti romahtavat.
 • Kolmen yksittäisen osakevalinnan strategiana on hakea hieman toisistaan poikkeavat osakkeet. Nokian Renkaat tarjoaa korkean osinkotuoton, Revenio Group kasvuyhtiönä todella korkean tuottopotentiaalin ja Metsä Boardin osake on tällä hetkellä mielestäni vahvasti aliarvostettu. Yksittäisten osakkeiden kohdalla tarkistan tilanteen vuosittain. En kuitenkaan lähde tekemään paniikkimyyntiä mikäli kurssit hetkellisesti romahtavat.
 • Keskeisenä strategiana oli etsiä tällä hetkellä halpoja sijoituskohteita ja hakea näin ollen korkeaa tuottoa.
 • Tarkoitus oli myös rahastojen kohdalla minimoida kulut mahdollisimman tehokkaasti.

 

Riskitaso/ennuste

 • Salkkuni riskitaso on korkea. Suuri osuus rahastoissa vähentää riskiä hieman, mutta hinnanvaihtelu osakemarkkinoilla on voimakasta. Varsinkin nykyisessä tilanteessa missä mahdollinen kauppasota sekä brexit voivat toteutuessaan romahduttaa kurssit. Salkkuni yksittäisten osakkeiden viimeisen vuoden volatiliteetti on myös korkea, joka lisää riskiä entisestään.
 • Ennustan, että vuoden 2019 aikana salkkuni arvo tulee laskemaan 9000 euroon. Mahdollinen kauppasota sekä brexit sekä näiden luoma epävarmuuden ilmapiiri tähän syynä. En pidä nykyhetkeä hyvänä astua sijoitusmarkkinoille. Tämän vuoksi salkkuni sijoitushorisontti on useissa vuosissa, jotta tilanne ehtii ajan kuluessa korjaantumaan.

 

Mitä opin

 • Oman sijoitussalkun rakentaminen vaatii vahvaa asioihin perehtymistä. Oma halu ottaa riskiä tulee myös olla hyvin tiedossa. Kuluilla on valtava merkitys tuottoon ja uskon, että kuluttomien indeksirahastojen suosiminen on pidemmän päälle kannattavaa, aivan kuten Erola kirjassaan useaan otteeseen tuo asian ilmi. Sijoittajan tulee myös päättää sijoittaako teknisen analyysin vai fundamenttianalyysin pohjalta. Tässä harjoituksessa valitsin itse näiden yhdistelmän, mutta tulevaisuudessa haluan oppia yhä enemmän teknisestä analyysistä. Uskon vahvasti markkinapsykologiaan, joka on esimerkiksi pelisijoittamisessa aivan keskeinen ilmiö.
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close