Tampere
20 Mar, Monday
-1° C

Proakatemian esseepankki

rs – missä mennään?Kirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Faktat nettiin!
Petro Poutanen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Suunnitteluvaihe – missä onnistuttiin mikä meni kirkkaasti vihkoon

Koen, että rs menestyksen takana kiiltää vahva suunnittelu. Kesällä haastatellessani useita henkilöitä kesätöihin, kysyin jokaiselta viimeisenä kysymyksen: ”mitkä on rs arvot sekä miten ne näkyy meidän toiminnassa?” Muistan, kuinka uskomattoman onnelliseksi tulin kuullessani käsitteitä, jotka liippasivat todella läheltä tai jotka olivat meidän omat arvot lueteltuna. Pyrin omassa toiminnassasi sekä arjessani toteuttamaan valintoja arvojen pohjalta, joskus tämä toteutuu hyvin kun taas joskus hyvin huonosti. Perustaessa ajatusta kahvilasta kiilsi vahvana arvot. Mikä olisi brändille ominaista? Mihin haluaisin työntekijöiden kiinnittävän huomioita? Minkä avulla voisin pohtia hankalia päätöksiä?  Mikä olisi meille ominaista? Jokainen näistä kysymyksistä oli hyvin perusteellisesti pohdittu sekä innovoinnin pohjalta syntyi pohja: ”puhtaus, visuaalisuus, paikallisuus” 

 

Poutanen Petro käsittelee kirjassaan “Faktat nettiin!” (2019) asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassa. Petro nostaa kirjassaan kuinka itse voit viedä faktat nettiin sekä samalla oikoa mediassa leviävää virheellistä tietoa. Kirjassa käsitellään myös pitkälti oman asiantuntija brändin kehittymistä sekä siihen vaikuttavia asioita.

 

Brändikirja – vaihe 1 

Koen, että nämä kolme sanaa määritti kesän onnistumista pitkälti. Brändiväritys, fontit, raaka-aineet, yhteistyökumppanit sekä kioskin ulkoasua pitkälti hioi kolme termiä. Jokaisen suuremman päätöksen, niin uuden työntekijän kuin laajennuksen tuli tukea brändin arvoja. Koin, että muuten saattaisi langat helposti tippua käsistä sekä toiminta ei olisi yhdenmukaista. Brändi käsikirja tukee aloittavaa yrittäjää sekä korvaa mm. sairastuessa paljon viestintää korvaajan sekä alkuperäisen työntekijän välillä. Delegointi helpottuu suunnattomasti kun pohjalla on hyvä, selkeä sekä kattava ohjekirja mistä löytyy kaikki niin someviestintään kuin asiakassuhteiden hallintaan. (katso joskus tellukan ilmestyvä essee: Brändikirja – A Big must have)

 

Asiakasprofilointi – vaihe 2 

Mikäli brändillä on vahva sekä hyvä pohja voidaan luoda suunnitelma sen päälle. Hyvä brändikirja kertoo mitä yrityksesi on sekä mitä se edustaa. Kuitenkin ilman kattavaa suunnitelmaa ei brändiä voi toteuttaa huolella tai viestintä voi olla helposti ristiriitaista sekä sekavaa. Impulsseissa toimiminen ei auta ne vain toimii pienenä piristysruiskeena, jonka seuraukset voi jopa olla negatiiviset. “Sosiaalisen median henkilökeskeisyys tarkoittaa väistämättä sitä, että seuraajille ja lukijoille välttyy asiantuntijasta myös hieman henkilökohtaisuutta ja personnallisuutta” (23, 2019)

 

“Brändääminen eli polttomerkitseminen on hyödyllistä, kun markkinoilla on paljon suhteellisen tavallisen oloisia ja tuttuja tuotteiteita, jotka lisäksi muistuttavat paljon toisiaan. “ (25, 2019) Brändin vahvistamisessa sekä kehittämisessä on oleellista määrittää yrityksen oma asiakaskunta. Ketä haluat palvella, kenet on kannattavaa palvella sekä kuka on todellinen ihanne asiakkaasi? Hyvän asiakasprofiloinnin tekemiseen kannattaa varata aikaa, tutki, tarkastele sekä todista profilointia. Etsi yhtymäkohtia asiakkaiden välillä sekä hanki useita prototyyppejä. Hyvin tehty asiakasprofilointi voi antaa sinulle ns. piilossa olevaa todellista palautetta. Meidän toisella projektilla Heemi Design:illa tajusimme toiminnan perustuvan puhtaasti volyymi myyntiin asiakasprofiloinnin kautta. Meidän oli mahdotonta tuottaa laadukkaita paperituotteita kyseisellä arvopohjalla kapealle segmentille, koska yksinkertaisesti keskiostos hinta oli niin alhainen. Koitimme ratkaista liiketoiminnan solmukohtaa ja totesimme asiakasprofiloinnin jälkeen, että meidän ajatuksissa ihanneasiakkaalle myyminen ei ollut edes kannattavaa. Meidän tuli joko vaihtaa ajatus ihanneasiakkaasta ja samalla vaihtaa koko suunnitelma sekä arvopohja tai lopettaa tämän hetkinen toiminta – se ei vain ollut kannattaa kyseisissä raameissa. Mikä meidän oikealle ihanne asiakkaalle oli tärkeää sekä voisimmeko tuottaa vielä enemmän lisäarvoa? On täten tärkeää muistaa, että suunnitelmia saa muuttaa sekä kokeilla, aina voi palata vaiheeseen 1 tai luoda kaksi eri kapeaa polkua. Kun ajatus paremmasta polusta syntyy voi polkua leventää sekä luoda syvyyttä haluttuun suuntaan.

 

“Selkeys viittaa brändin idean kirkkauten: Mikä on tahtotilamme ja tarkoitukseme?” (28, 2019) Meillä rs:llä tuli tehdä tarkennusta tarkkoihin asiakkaisiin. Heidän vaativuus sekä hiljaisen palautteen kerääminen osoittautui välillä aina haasteeksi. Onko ekologisuus niin tärkeä arvo sittenkin meidän unelma asiakkaille, että meidän  tulisi tehdä arvopohjan suunnitelmien muutos? Tasapainon löytäminen ottaa oman aikansa, siitä mikä on brändille ominaista. Meillä uusittiin juomat hienoihin muovitölkkeihin alumiini kannella, joita ei toki voinnut kierrättää. Tässä laitettiin visuaalisuus – meidän arvo vahvasti edelle, kuitenkin uusiutuvat raaka-aineet kertakäyttö astioissa olisivat olleet enemmän mieleiset, vaikka niitä ei olisi edes kierrätetty. Kysymys kuuluukin: tuleeko arvopohjaa muovata asiakkaiden perusteella, kun sijainti on todella keskeinen liiketoiminnan kannalta sekä suuri osa asiakkaista on alueen asukkaita, vaikka kaikki heistä ei olekaan ihanneasiakkaita. Tässä kohdassa tarvitaan dataa niin asiakasvirroista kuin keskiostoshinnoista. “Kolmas tekijä on innostava ja arvoa luova ydinidea, jonka päälle brändi on rakennettu.” (28, 2019)

 

Brändin laadun kasvattaminen sekä mittaaminen – vaihe 4

“Tyypillisiä viestinnän tavoitteita ovat esimerkiksi seuraajamääristä ja viestien saavuttamista yleisöistä sekä yleisöjen osallistumisesta keskusteluun.” (45, 2019) Kun rs:llä oli brändikirja sekä asiakasprofilointi oli aika laittaa ajatukset käytäntöön. Tiedossa oli viestinnän tyyli, mitä me haluaisimme sanoa sekä asiakas kenelle me haluaisimme viestiä. Meidän rs kanaviksi täten valikoitui Facebook sekä Instagram, kerätyn datan perusteella asiakkaamme kulutti molempia medioita, joten meille luonteva tapa oli linkittää ne toisiinsa. Mikäli asiakasprofiileja olisi ollut kaksi erilaista olisi meidän Instagram erinäköinen sanomaltaan kuin Facebook. Sosiaalinen media oli suunniteltu useita kuukausia aikaisemmin tekemällä brändille vuosikellon, jossa oli merkattuna juhlapyhät sekä asiakkaillemme oleelliset teemapäivät. Vuosikellon lisäksi rs:llä oli somestradegia, jossa oli luokiteltuna postausväli, aihealue rytmitys sekä brändin arvon toteutuminen.  Somestadegiaa tukemassa oli instagram feed preview työkalu, jonka avulla feedin ulkoasun voi hahmottaa sekä julkaisut ajastaa. Pankkeja rs brändillä oli kuvapankki, josta löytyi aihealueittain kaikki yrityksen kuvat, lausepankki, josta löytyi valmiita letkautuksia postauksiin sekä feediin. Tänne pankkiin kerätään mm. Asiakaspalautteet sekä hyvät päähänpistokset niin uudet postaus aihe ideat kuin vain letkautukset. Näiden kahden lisäksi rs:llä on oma hastagpankki, luokiteltuna käytettävä litania teemoittain. Kuten puhuttaessa yhteistyökumppanista löytyy listasta valmiina heidän asiakkaiden seuratut hastagit tai kun feedissä on kuva kahvista on litaniassa kahvinjuojiin kohdistuvia eri variaatioita. Kaikki tämä saattaa kuulostaa paljolta, mutta kun kaikki on lajiteltuina oikeassa paikassa on työnteko helppoa. Senkun toteuttaa suunnitelmaa ja välietapeilla pysähtyy. Onko suunitelma tuottanut haluttua tulosta, jos ei niin tarvitaan muutoksia. Kun brändillä on monta eri suunnitelmallista aihealuetta voi tuloksia mitata laajalti sekä huomata syy-seuraussuhteita. Mikä postaus sitouttaa eniten asiakkaita, mikä postaus saa eniten liikennettä. Datan mittaus on kaikista tärkein kehityksen kannalta. Miten luoda tehokasta maksullista mainontaa sekä miten voidaan kasvaa hallitusti haluttuun suuntaan.

 

Miten organisoida – vaihe 5 

Keväällä suunitellessa työviikkoa sekä sen rakennetta muodostui perjantai aamu someslotti. Perjantai klo 9-10 työaika oli pyhitetty seuraavan viikon somelle, meillä postausrytmiksi oli valikoitunut 1 feed valokuva / päivä sekä 4-6 storyä viikossa. Perjantaina tuli täten ajoittaa ensi viikon postaukset automaatti julkaisuiksi, suunnitella tekstit, hästägit sekä visuaalisuus. Kun on hyvät raamit sekä pohja tämä vei yleensä alle tunnin. Joskus jos oli oikein taiteilijan mieli sain tähän uppoamaan myös enemmän aikaa, kuitenkin totesin että tunti on riittävä ja sillä mennään – on tyytyväinen tai ei. Hyvänä raamina kannattaa tästä ottaa itsellesi postausrytmi. Mikä päivä suunnittelet, missä ajassa sekä mitä sinun pitää saada aikaan. Mikäli projektisi julkaisee sisältöä kaksi kertaa viikossa, on tunti liikaa työvaiheelle. Jos työvaihe vie paljon aikaa kannattaa ottaa tarkasteluun pohja sekä suunnitelmallisuus. Millä metodeilla voisit nopeuttaa työtä sekä pystytkö luoda projektillesi systemaattisuutta? Onko esimerkiksi 10€/kk filtteripaketti kalliimpi kuin kuvien muokkaamiseen käytetty aika kuukaudessa, muista tässäkin kaikki on suhteellista tuntipalkkasi kanssa.

 

Asiakaspalautteen kultainen sanoma, jota tässä tapauksessa oli mahdoton toteuttaa.

Valikoiman laajuus suhteutettuna 10m2 kioskiin. Asiakaspalautteissa kävi useamman kerran ilmi valikoiman painottuminen makeisiin tuotteisiin. Testasimme kesän aikana erilaisia variaatioita suolaisista purtavista, niistä harva kuitenkin oli kestävä ratkaisu toiveisiin. Poimintona mm. lounas salaatit menivät kuumille kiville, mutta kysyntä ylitti tarjonnan. Vaihtoehtona oli tarjota muutamalle lounassalaatti sekä saada samalla useampi pettynyt asiakas, joka saattoi tulla lounasta varten tauolla kahvilalle. Toinen vaihtoehto oli poistaa kokonaan valikoimasta lounas, jotta kahvilalle ei tule suurempia pettyneitä asiakkaita. Etsimme kultaisen keskitien kun tarjosimme tiskinalta ainoastaan salaatteja, täten hävikkiä ei syntynyt eikä varta vasten pettyneitä asiakkaita tullut. 

 

Tästä oppina kahvila-alan yrittäjille, ajatus siitä miten kaikkien tuotteiden (kuten allergeeni tai erityisruokavalio) ei tarvitse olla valikoimatuotteita, varsinkin jos tuotantotilat ovat pienehköt. Parhaimmassa tapauksessa yllätät asiakkaan positiivisesti, huonoimmassa asiakas palaa uudelleen eikä viimekertaista herkku tuotetta ole saatavilla. 

 

Tulevaisuuden suunnitelma 

Missä nyt mennään ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Tällä hetkellä kahvilassa käy kova kuhina, vaikka fyysistä kesäkahvilarakennusta ei ole näkyvillä on se vahvana visiona paperilla. Ranta paikalle on tulossa ympärivuotinen kahvila sekä samalla koko brändi on kokemassa kiiltävän uudistuksen. Vaikka rs brändi on tällä hetkellä hyvä, niin kaikki tulee vaihtumaan koska koko valikoima sekä rakennus tulee olemaan erilainen. Uusi sekä ihana lähiruokakahvila pyrkii avaamaan ovensa toukokuussa 2022. 

 

Mitä rs brändille tapahtuu? Mikäli uuden kahvilan kanssa asiat menee edes puoli suunnitellusti sekä homma alkaa luistamaan, niin rs brändi jatkaa toisaalla samankaltaisena, toki himpun verran kasvojen kohotuksella.

 

Lähteet:

Poutanen, Petro: Faktat nettiin! Gaudeamus 2019.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close