Tampere
13 Apr, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Roimalaiset missio, visio ja arvotKirjoittanut: Rasmus Kautto - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä tarkoittikaan missio, visio ja arvot?

Halusin virkistää muistiini mitä nämä paljon puhutut käsitteet tarkoittavatkaan ja luin uudestaan viime keväältä tutun artikkelin aiheesta ”Yrityksen arvot, missio ja visio”.

Yrityksen arvot ovat yksinkertaistettuna yhteisesti sovittuja periaatteita, jotka ohjaavat yrityksen tapaa toimia. Oikeat arvot toistuvat jokapäiväisessä toiminnassa. Niitä ei täydy asiakkaalle erikseen kertoa, vaan ne näkyvät ulospäin tekoina. Artikkelissa neuvotaan valitsemaan arvot seuraavasti. ”Valitse ne asiat, jotka todella heijastavat sitä mitä olet ja mitä haluat olla. Toimi niiden mukaisesti, se on paras esillepano.” (yrityksen-perustaminen.net)

Missio vastaa kysymyksiin, miksi yritys on olemassa ja mitä toiminnalla halutaan saavuttaa.

Visio tarkoittaa näkemystä siitä tavoitetilasta missä yritys haluaa tietyn ajan kuluessa olla. (yrityksen-perustaminen.net)

Roiman missio ”Kehity ihmisenä, menesty tiimiyrittäjänä” kuvastaa loistavasti viimeisen puolen vuoden tapahtumia. Omalta osalta tämä tarkoittaa paljon virheiden tekemistä ja niistä oppimista. Varsinaista menestystä tiimiyrittäjänä ei ole vielä saavutettu. Omien rajojen tunnistaminen ja riittävä lepo ovat olleet itselleni viime aikoina tärkeitä koppeja. Olen näitä laiminlyönyt ja se kostautui ikävästi. Roimassa tiimiläisenä olen ollut aktiivinen pajoissa ja muissa pakollisissa tapahtumissa, mutta kaikki muu on jäänyt vähemmälle. Tämä johtui valtavasta työmäärästä Mansen Maalareissa. Nyt olen kuitenkin päästänyt irti näistä vastuista, joilla olen itseäni velvoittanut, joka on taas avannut paljon uutta aikaa tehdä muitakin asioita. Koen kuitenkin, että tiimissä on vielä henkilöitä, jotka oman työtaakkansa takia eivät kykene olemaan kunnolla läsnä tiimin arjessa ja liiketoiminnassa. Mielestäni taito hallita omaa työntekoa ja tekemättömyyttä on tärkeää menestymisen saavuttamiseksi. Täytyy olla tasapaino työssä ja vapaa-ajassa, jotta voi olla tehokas, luova ja ennen kaikkea hyvinvoiva.

Osa tiimiläisistä, minä mukaan lukien etsii vielä omaa paikkaansa tiimissä. Meidän jokaisen tiiminjäsenen tulee kehittyä omilla kehitysalueillaan, jotta voimme menestyä tiiminä sekä yksilöinä. Tämä vaati paljon rohkeutta, mukavuusalueelta poistumista sekä haavoittuvuuden näyttämistä kaikilta tiiminjäseniltä. Osalla suurin kehityskohde voi olla rohkeus ja uskallus ryhtyä tekemään uutta ja/tai kertoa avoimesti omia tunteita ja ajatuksia. Toisella se on taas henkilökohtaisessa elämässä olevat haasteet, jotka hiertävät mieltä. On vaikea lähteä perustamaan uutta liiketoimintaa, jos itsellä ei ole oma elämä tasapainossa. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan tiimin tukea sekä ymmärrystä ihmistä kohtaan, jolla on näitä haasteita. Siksi täytyykin kaikkien kehittyä ihmisenä, jotta voimme menestyä tiiminä ja yksilöinä.

Roiman arvot ovat: kohti hyvää, mitä jääkarhu sanoo? ja miljoonan euron tiimihenki.

Nämä kuvastavat meitä tiiminä osittain hyvin, mutta emme ole vielä siinä pisteessä, että kaikki arvot näkyisivät päivittäisessä toiminnassa. Yksi Roiman arvoista ”miljoonan euron tiimihenki” kuvastaa tätä tukea ja ymmärrystä toisia tiimiläisiä kohtaan, joilla on haasteita omassa elämässään. ”Mitä jääkarhu sanoo?” kertoo asenteesta, joka huokuu rohkeutta sekä epämukavuus alueelle menemistä. Lisäksi taustalla on itsensä ylittäminen eri asioissa. ”Kohti hyvää” kertoo pyrkimyksestä kehittyä ja toimia aina parhaansa mukaan. Oli kyse sitten ekologisuudesta tai taloudellisesta kestävyydestä liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa myös kykyä kehittää omia tiimityöskentely taitoja jatkuvasti.

Visioksi olimme asettaneet ”Legendat 2024”, jotka ei ole määritelty sen tarkemmin. Ajatus perustui siihen, että haluamme jättää jäljen, joka muistetaan Proakatemialla vielä meidän valmistumisemme jälkeen. Mielellään se liittyisi siihen, kuinka hyvä tiimihenki ja energia Roimalaisilla oli. Eikä siitäkään haittaa olisi, jos tekisimme liiketaloudellisesta näkökulmasta jotain isoa sekä ennen kuulumatonta.

Pohdinta:

Tiiminä meillä on haasteena se, miten kommunikoimme ja käsittelemme asioita. Hyvä kommunikaatio on avain menestymiseen tiiminä. Erityisesti pajojen ulkopuolella, kun olemme irrallaan. Uskon että kehitymme tiiminä tässä, ainoastaan tekemällä projekteja yhdessä, joka ikään kuin sisään ajaa meitä paremmiksi kommunikoijiksi. Arvot ja missio on täysin Roimalaiset ja näkyvät meidän päivittäisessä toiminnassamme usein. Visio on mielestäni hieman epämääräinen, tykkäisin enemmän konkretiasta. Olisi ehkä parempi jos visio olisi todella selkeä, kaikkia yhtenäistävä tavoite, joka motivoisi koko tiimiä. Esimerkiksi Roiman on viimeisen vuoden aikana tarkoitus toteuttaa 5 onnistunutta projektia, jotka mahdollistavat monipuolisen oppimisen sekä vankan tulonlähteen.

 

 

lähteet:

Artikkeli, luettu 23.8.2022 https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close