Tampere
17 Jan, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

RMPKirjoittanut: Annika Äijälä - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

9.10.2019 järjestetyssä Prosemmassa Minna Lahnaoja oli puhumassa meille Reiss Motivation Profilesta ja sen hyödyistä. Tästä innostuneena lähdinkin kaivamaan aiheesta lisää tietoa.

 

Reiss Motivation Profile on Steven Reissin kehittämä tieteellisesti tutkittu ja validoitu motivaatiotyökalu. RMP:n avulla tunnistat syvimmät arvosi ja ymmärrät, mikä juuri sinua motivoi elämässä. Työkalun avulla saat selvyyden myös siihen, millä tavalla todennäköisesti käyttäydyt erilaisten ihmisten kanssa eri tilanteissa (Motivaatiotalo).

” Mikään olento ei toimi ilman motivaatiota ja motivaattoreita. Yksinkertaisimmillaan motivaatiossa voi mielestäni ajatella olevan kyse toimimisesta joko palkkiota kohti tai poispäin pelosta.” (Niittymaa, 2018.) Motiivit toimivat siltana motivaation löytymiseen. Motivaatio itsessään on arvopohjaista onnellisuutta, sekä perustarpeiden tyydytystä.

 

 

 

TAUSTAA

 

Itse tutkimukseen osallistui tuhansia ihmisiä, ja tutkimuksen pohjalta on pystytty tieteellisesti todistamaan ihmisen 16 psykologista perustarvetta, jotka löytyvät jokaisesta ihmisestä. Motivaatiotekijät ovat vahvasti yhteydessä kokemaamme mielekkyyden tunteeseen elämässämme. Merkityksen ja tarkoituksen tunne pohjautuu näiden perustarpeiden täyttymiseen. Vaikka nämä perustarpeet esiintyvät jokaisella ihmisellä, motivaatiotekijöiden intensiteetti vaihtelee yksilöiden kesken (RMP Nordic).

 

Elämässä kohtaa usein ristiriitoja. Samaan aikaan yritämme olla täysin omia itsejämme ja elää elämää omien näkemystemme mukaan, mutta meitä ohjaavat kuitenkin kulttuurinormit ja muiden ihmisten odotukset. Mukaudumme tilanteisiin parhaaksi kokemallamme tavalla, eikä se aina ole mielekästä meille. Saatamme joutua käyttäytymään tiedostamattamme perusmotiiviemme vastaisesti yrittäessämme mukautua tilanteeseen. Olemme oppineet, että tietyillä tilanteilla saattaa olla epämieluisia seurauksia, jos emme muokkaa käytöstämme tilanteen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi työympäristössä esiintyy valitettavan useasti tällaista mukautumista. Emme pääse toteuttamaan perusmotiivejamme, kun teemme työtä, josta emme saa tarpeellista merkityksen tunnetta. Tässä tilanteessa emme välttämättä osaa yhdistää merkityksettömyyttä omiin perustarpeisiimme. Tyydymme tilanteeseen.

Tutkimuksen mukaan osa ihmisistä ei ymmärrä, miksi toinen osapuoli tuntee tuntemallansa tavalla. Olemme niin syvällä omassa kokemuksessamme todellisuudesta, että emme ymmärrä omia motiiveitamme, puhumattakaan niistä motiiveista, mitkä vaikuttavat vastapuolen mielessä.

 

Moni väärinymmärrys ja ristiriitatilanne olisi vältettävissä, jos ymmärtäisimme paremmin toistemme tarkoitusperiä. Motiiveilla on geneettinen perusta, ja ne vaikuttavat aivan persoonallisuuden ytimessä. Kuten aikaisemmin mainitsin, motivaatiotekijöiden intensiteetti voi vaihdella suurestikin eri ihmisten kesken. Mitä vahvempi tietty tarve ihmisellä on, sitä enemmän tätä tarvetta tulee ihmisen täyttää.

 

En lähde erittelemään jokaisen motivaattorin tunnusomaisia merkkejä käytöksessä intensiteetin mukaan, mutta seuraavaksi esittelen lyhyesti ihmisen 16 eri perustarvetta:

 

16 ERI MOTIVAATTORIA

 

 1. Valta (vaikuttaminen muihin)
 2. Uteliaisuus (halu tietää ja oppia)
 3. Riippumattomuus –
 4. Status (arvovalta)
 5. Kunnia (uskollisuus)
 6. Perhe (lapset)
 7. Idealismi (sosiaalinen oikeudenmukaisuus)
 8. Kerääminen
 9. Mielenrauha
 10. Syöminen
 11. Hyväksyntä
 12. Esteettisyys
 13. Kosto / voittaminen (tasoihin pääseminen)
 14. Fyysinen aktiivisuus
 15. Järjestys
 16. Sosiaaliset kontaktit

Tunnistatko itsessäsi listassa vaikuttavia motiiveja? Tunnistatko tilanteet, joissa perustarpeesi ilmenevät vahvemmin?

Jokainen näistä perustarpeista on avattu tarkemmin ja esitetty väittämiä niiden pohjalta, jolloin osaat määritellä oman perustarpeesi esiintymisen.

Tulokset muodostavat Gaussin käyrän, ja asteikko on väliä -2 – +2. Tämä voidaan ajatella, että -2 on erittäin heikko motivaattori ja +2 on erittäin vahva sellainen.

Ymmärtämällä motivaatiotekijöitämme paremmin, ymmärrämme myös sen, mitä vaatii mielekkäämpi elämä. Jos meillä on vaikka erittäin vahvana motivaatiotekijänä esteettisyys, tiedämme että ympäristömme tulee olla visuaalisesti kaunis, jotta koemme inspiraation tunteita ja mielekkyytä. Tämä tietoisuus ohjaa meitä kohti parempaa elämää. Niittymaa tiivisti hyvin RMP:n ideologian:

” Reissin motivaatioprofiilia voinee siis pitää jonkinlaisena karttana kohti motivoituneempaa elämää.” (Niittymaa, 2018).

 

MOTIVAATIOPROFIILIEN HYÖDYNTÄMINEN TIIMITYÖSSÄ

 

Prosemmassa nousi esille ajatuksia kukoistamisesta ja vahvuuksista. Kun tiedämme omat motivaattorimme ja jaamme ne tiimin kesken, voimme löytää samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia, millä on suuri vaikutus roolitukseen. Kuten aikaisemmin esseessä kirjoitin, motivaatioprofiilin avulla on mahdollista ymmärtää myös todennäköinen käyttäytyminen eri tilanteissa sekä ympäristöissä. Näkisimme toistemme käyttäytymisen taakse, ja osaisimme itse toimia tilanteissa ymmärtäväisemmin toista tiimiläistä kohtaan.

Olemme joskus tehneet harjoituksen, jossa mietimme mikä saa meidät kukoistamaan, ja mikä lakastumaan. Tämä harjoitus pohjautuu motivaatioteoriaan, sillä asiat, jotka saavat meidät kukoistamaan, ovat johdannaisia perustarpeistamme ja arvoistamme. Yhtälailla asiat jotka tukahduttavat meidät, ovat täysin näiden vastaisia. Mikä saa sinut kukoistamaan? Tietävätkö tiimiläisesi myös nämä asiat?

 

MUUTOS

 

Lahnaoja nosti puheessaan Prosemmassa myös esille ajatuksen muutoksesta ja siitä, mitä kautta sitä on hyvä lähteä tarkastelemaan. Mieti hetken aikaa:

Minne haluat tähdätä? Mikä asia saa sinut aidosti innostumaan?

Kun pystymme visioimaan perustarpeidemme ohjaamana suunnan johon lähdemme, matkasta tulee ikimuistoinen. Kun tähtäämme kohti asioita, jotka ovat meille aidosti tärkeitä, kiitämme itseämme myöhemmin ja samalla myös inspiroimme muita. Innostus ja inspiraatio tarttuvat.

Ketkä ovat aidosti ympärilläni?

Tunnistatko ihmiset, ketkä ovat tilanteesta huolimatta ympärilläsi? Tukeminen, kannustaminen sekä rehellisyys ympäröivissä ihmisissä tukevat omaa matkaamme kohti tavoitteita. Yhtälailla meidän tulee olla samanlaisia ihmisiä heille, joiden ympärillä me olemme aidosti. Tukiverkosto ei jätä roikkumaan, ja ymmärtämällä toinen toisianne ja motiiveitanne pystytte nostamaan toisenne aivan eri tasolle.

Miksi toimin, kuten toimin?

Meidän tulisi pysähtyä useammin miettimään toimintamallejamme. Ovatko ne meille hyviä, vai ovatko ne muodostuneet sen suuremmin miettimättä, ja siksi tyydymme niihin? Anna itsellesi aikaa ja tilaa luoda itsellesi sopiva toimintamalli, jonka toteuttaminen innostaa sinua eikä tunnu pakkopullalta. Yllättävän monen asian pystyy kokemaan eri tavalla, kunhan vain uhraa hetken aikaa ajatustyötä asialle.

 

Kun tunnistamme tekijät, jotka sytyttävät sisäisen motivaatiomme, meillä on ohjakset käsissä vahvemmin kuin koskaan. Uskalla ajatella ja kehittää itseäsi, sekä tunnistaa motivaatiosi koostumuksen. Motiivit ovat suuressa roolissa merkityksentunteen kanssa. Uskallan väittää, että kenellekään ei olisi haittaa tuntea oma perustarpeidensa intensiteetti. Ne, jotka ymmärtävät motiivejaan, luovat hurjan positiivisen ja innostavan ympäristön ympärilleen.

Kuten Lahnaoja kysyi Prosemmassa: ” Minkä kysymyksen kysyt itseltäsi, jotta muutos voi alkaa? ”

 

 

 

 

 

LÄHTEET:

 

Niittymaa, 2018. RMP- Eli miten tutkia tieteellisesti omia motivaattoreitaan. Luettu 14.10.2019.

 

https://jukkaniittymaa.com/2018/10/14/reiss-motivaatioprofiili-eli-miten-tutkia-tieteellisesti-omia-motivaattoreitaan/

 

Motivaatiotalo. Motivaatioteoria. Luettu 14.10.2019.

 

http://www.motivaatiotalo.fi/motivaatioteoria/

 

RMP Nordic. Motives research. Luettu 14.10.2019.

 

https://rmp-nordic.com/motives_research/

 

Minna Lahnaoja, Prosemma. 9.10.2019.

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close